Hawks
43 - 39
51 - 31
76ers
76ers
51 - 31

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Dec 23, 6:39 PM ET
Thu Dec 23, 6:33 PM ET
Thu Dec 23, 6:27 PM ET
Thu Dec 23, 5:38 PM ET
Thu Dec 23, 5:22 PM ET
Thu Dec 23, 5:06 PM ET
Thu Dec 23, 2:51 PM ET
Thu Dec 23, 11:10 AM ET
Thu Dec 23, 11:05 AM ET
Thu Dec 23, 10:41 AM ET
Thu Dec 23, 10:12 AM ET
Thu Dec 23, 9:55 AM ET
Thu Dec 23, 9:21 AM ET
Thu Dec 23, 8:25 AM ET
Thu Dec 23,
Wed Dec 22, 10:29 PM ET
Spread
Fav Dog
PHI -11.5 -110
ATL -11.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -11.5 -110
ATL -11.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
Total
Over Under
205.5 -105
205.5 -115
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -105
205.5 -115
205.5 -110
205.5 -110
206.5 -105
206.5 -115
206.5 -110
206.5 -110
207.5 -110
207.5 -110
208.5 -115
208.5 -105
208.5 -110
208.5 -110
209.5 -110
209.5 -110
209.5 -110
209.5 -110
210.5 -110
210.5 -110
210.5 -110
210.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
Moneyline
Fav Dog
PHI -667
ATL +475
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -625
ATL +450
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -455
ATL +340
PHI -455
ATL +340
PHI -455
ATL +340
PHI -455
ATL +340
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Dec 23, 6:41 PM ET
Thu Dec 23, 6:24 PM ET
Thu Dec 23, 6:16 PM ET
Thu Dec 23, 4:59 PM ET
Thu Dec 23, 4:46 PM ET
Thu Dec 23, 4:09 PM ET
Thu Dec 23, 2:18 PM ET
Thu Dec 23, 12:18 PM ET
Thu Dec 23, 11:55 AM ET
Thu Dec 23, 10:40 AM ET
Thu Dec 23,
Thu Dec 23, 10:02 AM ET
Thu Dec 23, 9:21 AM ET
Thu Dec 23, 9:16 AM ET
Thu Dec 23, 9:15 AM ET
Thu Dec 23, 9:13 AM ET
Thu Dec 23, 8:18 AM ET
Thu Dec 23, 7:12 AM ET
Thu Dec 23, 4:48 AM ET
Thu Dec 23, 4:40 AM ET
Wed Dec 22, 10:20 PM ET
Spread
Fav Dog
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -108
ATL -10 -114
PHI -10 -108
ATL -10 -114
PHI -10 -108
ATL -10 -114
PHI -10 -108
ATL -10 -114
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9 -110
ATL -9 -110
Total
Over Under
205 -108
205 -114
205 -112
205 -110
205 -112
205 -109
206 -112
206 -109
207 -112
207 -109
208 -108
208 -114
208.5 -109
208.5 -114
209 -108
209 -114
209.5 -109
209.5 -114
209.5 -108
209.5 -114
210 -108
210 -114
209.5 -114
209.5 -108
211 -114
211 -108
210.5 -114
210.5 -108
210.5 -110
210.5 -110
210.5 -112
210.5 -110
212.5 -112
212.5 -110
214.5 -112
214.5 -110
215 -108
215 -114
Moneyline
Fav Dog
PHI -667
ATL +475
PHI -667
ATL +475
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -588
ATL +430
PHI -667
ATL +475
PHI -667
ATL +475
PHI -526
ATL +390
PHI -526
ATL +390
PHI -526
ATL +390
PHI -526
ATL +390
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -476
ATL +350
PHI -417
ATL +320
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Dec 23, 6:45 PM ET
Thu Dec 23, 6:39 PM ET
Thu Dec 23, 6:27 PM ET
Thu Dec 23, 6:22 PM ET
Thu Dec 23, 5:12 PM ET
Thu Dec 23, 5:06 PM ET
Thu Dec 23, 4:59 PM ET
Thu Dec 23, 4:54 PM ET
Thu Dec 23, 3:25 PM ET
Thu Dec 23, 2:36 PM ET
Thu Dec 23, 2:27 PM ET
Thu Dec 23, 1:57 PM ET
Thu Dec 23, 1:21 PM ET
Thu Dec 23, 1:16 PM ET
Thu Dec 23, 12:52 PM ET
Thu Dec 23, 11:22 AM ET
Thu Dec 23, 11:16 AM ET
Thu Dec 23, 11:10 AM ET
Thu Dec 23, 10:17 AM ET
Thu Dec 23, 10:06 AM ET
Thu Dec 23, 9:47 AM ET
Thu Dec 23, 9:25 AM ET
Thu Dec 23, 9:21 AM ET
Thu Dec 23, 9:15 AM ET
Thu Dec 23, 8:33 AM ET
Thu Dec 23, 8:25 AM ET
Thu Dec 23, 8:18 AM ET
Thu Dec 23, 7:57 AM ET
Thu Dec 23, 6:59 AM ET
Thu Dec 23, 4:05 AM ET
Spread
Fav Dog
PHI -11 -115
ATL -11 -105
PHI -11 -115
ATL -11 -105
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
Total
Over Under
205 -110
205 -110
205 -105
205 -115
205 -110
205 -110
205 -110
205 -110
205.5 -110
205.5 -110
206 -110
206 -110
206 -110
206 -110
206.5 -110
206.5 -110
207.5 -110
207.5 -110
207.5 -110
207.5 -110
208 -110
208 -110
208 -110
208 -110
208 -110
208 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
208.5 -110
209.5 -110
209.5 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210.5 -110
210.5 -110
210.5 -110
210.5 -110
212 -110
212 -110
212.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
Moneyline
Fav Dog
PHI -714
ATL +475
PHI -714
ATL +475
PHI -714
ATL +475
PHI -714
ATL +475
PHI -667
ATL +450
PHI -714
ATL +475
PHI -667
ATL +450
PHI -714
ATL +475
PHI -714
ATL +475
PHI -667
ATL +450
PHI -667
ATL +450
PHI -667
ATL +450
PHI -667
ATL +450
PHI -667
ATL +450
PHI -556
ATL +400
PHI -667
ATL +450
PHI -556
ATL +400
PHI -667
ATL +450
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -556
ATL +400
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -476
ATL +360
PHI -455
ATL +350
DraftKings' line movements
Date/Time
Thu Dec 23, 6:39 PM ET
Thu Dec 23, 6:27 PM ET
Thu Dec 23, 6:12 PM ET
Thu Dec 23, 6:09 PM ET
Thu Dec 23, 5:07 PM ET
Thu Dec 23, 5:02 PM ET
Thu Dec 23, 4:53 PM ET
Thu Dec 23, 4:38 PM ET
Thu Dec 23, 4:22 PM ET
Thu Dec 23, 4:08 PM ET
Thu Dec 23, 3:22 PM ET
Thu Dec 23, 3:07 PM ET
Thu Dec 23, 2:52 PM ET
Thu Dec 23, 2:22 PM ET
Thu Dec 23, 1:51 PM ET
Thu Dec 23, 1:37 PM ET
Thu Dec 23, 1:24 PM ET
Thu Dec 23, 1:10 PM ET
Thu Dec 23, 1:06 PM ET
Thu Dec 23, 12:55 PM ET
Thu Dec 23, 12:53 PM ET
Thu Dec 23, 12:23 PM ET
Thu Dec 23, 12:06 PM ET
Thu Dec 23, 11:05 AM ET
Thu Dec 23, 10:35 AM ET
Thu Dec 23, 10:20 AM ET
Thu Dec 23, 10:14 AM ET
Thu Dec 23, 10:13 AM ET
Thu Dec 23, 10:02 AM ET
Thu Dec 23, 9:49 AM ET
Thu Dec 23, 9:47 AM ET
Thu Dec 23, 9:28 AM ET
Thu Dec 23, 9:21 AM ET
Thu Dec 23, 9:13 AM ET
Thu Dec 23, 9:12 AM ET
Thu Dec 23, 8:29 AM ET
Thu Dec 23, 8:24 AM ET
Thu Dec 23, 8:16 AM ET
Thu Dec 23, 8:06 AM ET
Thu Dec 23, 4:01 AM ET
Thu Dec 23, 4:00 AM ET
Wed Dec 22, 10:29 PM ET
Wed Dec 22, 9:33 PM ET
Wed Dec 22, 9:25 PM ET
Wed Dec 22, 9:24 PM ET
Spread
Fav Dog
PHI -11 -115
ATL -11 -105
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -105
ATL -11 -115
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -110
ATL -11 -110
PHI -11 -105
ATL -11 -115
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -11 -105
ATL -11 -115
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -105
ATL -10.5 -115
PHI -10 -115
ATL -10 -105
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -115
ATL -10.5 -105
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -10.5 -110
ATL -10.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -10 -110
ATL -10 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -9.5 -110
ATL -9.5 -110
PHI -8.5 -110
ATL -8.5 -110
PHI -8.5 -110
ATL -8.5 -110
PHI -7.5 -110
ATL -7.5 -110
PHI -7.5 -110
ATL -7.5 -110
PHI -7.5 -110
ATL -7.5 -110
Total
Over Under
205 -110
205 -110
205 -105
205 -115
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
205.5 -110
206.5 -105
206.5 -115
207.5 -110
207.5 -110
207.5 -115
207.5 -105
207.5 -110
207.5 -110
207.5 -105
207.5 -115
207.5 -105
207.5 -115
207.5 -105
207.5 -115
207.5 -110
207.5 -110
208 -115
208 -105
208 -115
208 -105
208 -115
208 -105
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -105
209 -115
209 -110
209 -110
209 -105
209 -115
210 -105
210 -115
209.5 -110
209.5 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
210 -110
211 -110
211 -110
213.5 -110
213.5 -110
212 -110
212 -110
212.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
Moneyline
Fav Dog
PHI -667
ATL +460
PHI -667
ATL +460
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -588
ATL +435
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -625
ATL +450
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +425
PHI -588
ATL +425
PHI -588
ATL +410
PHI -556
ATL +400
PHI -625
ATL +450
PHI -588
ATL +425
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +425
PHI -588
ATL +410
PHI -588
ATL +410
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +435
PHI -588
ATL +410
PHI -588
ATL +410
PHI -500
ATL +375
PHI -455
ATL +340
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -500
ATL +375
PHI -455
ATL +340
PHI -455
ATL +340
PHI -435
ATL +330
PHI -370
ATL +280
PHI -370
ATL +280
PHI -345
ATL +270
PHI -333
ATL +260
FanDuel's line movements
Date/Time
Thu Dec 23, 6:57 PM ET
Thu Dec 23, 6:40 PM ET
Thu Dec 23, 6:37 PM ET
Thu Dec 23, 6:27 PM ET
Thu Dec 23, 6:19 PM ET
Thu Dec 23, 6:17 PM ET
Thu Dec 23, 6:13 PM ET
Thu Dec 23, 6:13 PM ET
Thu Dec 23, 5:53 PM ET
Thu Dec 23, 5:32 PM ET
Thu Dec 23, 5:29 PM ET
Thu Dec 23, 5:20 PM ET
Thu Dec 23, 5:03 PM ET
Thu Dec 23, 4:57 PM ET
Thu Dec 23, 4:52 PM ET
Thu Dec 23, 4:51 PM ET
Thu Dec 23, 4:47 PM ET
Thu Dec 23, 4:44 PM ET
Thu Dec 23, 4:40 PM ET
Thu Dec 23, 4:32 PM ET
Thu Dec 23, 4:19 PM ET
Thu Dec 23, 4:05 PM ET
Thu Dec 23, 4:00 PM ET
Thu Dec 23, 4:00 PM ET
Thu Dec 23, 3:42 PM ET
Thu Dec 23, 3:13 PM ET
Thu Dec 23, 3:08 PM ET
Thu Dec 23, 3:00 PM ET
Thu Dec 23, 2:57 PM ET
Thu Dec 23, 2:55 PM ET
Thu Dec 23, 2:51 PM ET
Thu Dec 23, 2:42 PM ET
Thu Dec 23, 2:40 PM ET
Thu Dec 23, 2:39 PM ET
Thu Dec 23, 2:37 PM ET
Thu Dec 23, 2:34 PM ET
Thu Dec 23, 2:18 PM ET
Thu Dec 23, 2:14 PM ET
Thu Dec 23, 1:34 PM ET
Thu Dec 23, 1:23 PM ET
Thu Dec 23, 1:15 PM ET
Thu Dec 23, 1:15 PM ET
Thu Dec 23, 1:13 PM ET
Thu Dec 23, 12:47 PM ET
Thu Dec 23, 12:43 PM ET
Thu Dec 23, 12:13 PM ET