Cubs
56-78
79-55
Cardinals
Cardinals
79-55

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 1:56 PM ET
Sun Sep 4, 1:53 PM ET
Sun Sep 4, 7:00 AM ET
Sat Sep 3, 10:14 PM ET
Sat Sep 3, 6:47 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -190
CHC +155
STL -190
CHC +155
STL -190
CHC +155
STL -190
CHC +155
STL -200
CHC +170
Total
Over Under
7.5 +100
7.5 -120
7 -125
7 +105
7 -120
7 +100
7 -115
7 -105
7.5 -110
7.5 -110
Run Line
Home Away
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +100
CHC 1.5 -120
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 1:18 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:15 PM ET
Sun Sep 4, 12:55 PM ET
Sun Sep 4, 12:55 PM ET
Sun Sep 4, 12:30 PM ET
Sun Sep 4, 12:15 PM ET
Sun Sep 4, 11:51 AM ET
Sun Sep 4, 11:51 AM ET
Sun Sep 4, 11:50 AM ET
Sun Sep 4, 11:49 AM ET
Sun Sep 4, 11:38 AM ET
Sun Sep 4,
Sun Sep 4, 11:07 AM ET
Sun Sep 4, 10:47 AM ET
Sun Sep 4, 8:48 AM ET
Sun Sep 4, 8:47 AM ET
Sun Sep 4, 8:46 AM ET
Sun Sep 4, 8:45 AM ET
Sun Sep 4, 8:43 AM ET
Sun Sep 4, 8:42 AM ET
Sun Sep 4, 8:42 AM ET
Sun Sep 4, 8:39 AM ET
Sun Sep 4, 8:39 AM ET
Sun Sep 4, 8:37 AM ET
Sun Sep 4, 8:37 AM ET
Sun Sep 4, 8:36 AM ET
Sun Sep 4, 8:35 AM ET
Sun Sep 4, 8:34 AM ET
Sun Sep 4, 8:33 AM ET
Sun Sep 4, 8:33 AM ET
Sun Sep 4, 8:32 AM ET
Sun Sep 4, 8:31 AM ET
Sat Sep 3, 11:50 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -190
CHC +163
STL -190
CHC +165
STL -190
CHC +165
STL -175
CHC +150
STL -182
CHC +160
STL -186
CHC +163
STL -182
CHC +160
STL -182
CHC +160
STL -182
CHC +160
STL -175
CHC +150
STL -175
CHC +150
STL -175
CHC +150
STL -175
CHC +150
STL -180
CHC +155
STL -186
CHC +163
STL -175
CHC +150
STL -177
CHC +155
STL -177
CHC +155
STL -167
CHC +148
STL -175
CHC +150
STL -177
CHC +155
STL -175
CHC +150
STL -177
CHC +155
STL -180
CHC +155
STL -177
CHC +155
STL -177
CHC +155
STL -180
CHC +155
STL -182
CHC +160
STL -182
CHC +160
STL -182
CHC +160
STL -180
CHC +155
STL -182
CHC +160
STL -180
CHC +155
STL -182
CHC +160
STL -186
CHC +155
STL -190
CHC +160
Total
Over Under
7.5 +105
7.5 -124
7.5 +102
7.5 -121
7.5 +100
7.5 -118
7.5 -103
7.5 -117
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -118
7.5 -104
7.5 -115
7.5 -103
7.5 -117
7.5 +102
7.5 -120
7.5 -106
7.5 -113
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -105
7.5 -113
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -103
7.5 -117
7.5 -106
7.5 -113
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -104
7.5 -115
7.5 -103
7.5 -117
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -104
7.5 -115
7.5 -109
7.5 -109
7.5 -107
7.5 -112
7.5 -107
7.5 -112
7.5 -103
7.5 -117
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -118
7.5 -103
7.5 -117
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -105
7.5 -114
7.5 +102
7.5 -120
Run Line
Home Away
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +117
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +117
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +125
CHC 1.5 -152
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -143
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -143
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -143
STL -1.5 +128
CHC 1.5 -155
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -143
STL -1.5 +117
CHC 1.5 -141
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +128
CHC 1.5 -155
STL -1.5 +128
CHC 1.5 -152
STL -1.5 +125
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +128
CHC 1.5 -152
STL -1.5 +125
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +128
CHC 1.5 -152
STL -1.5 +125
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +125
CHC 1.5 -148
STL -1.5 +123
CHC 1.5 -152
STL -1.5 +118
CHC 1.5 -148
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 8:16 AM ET
Sun Sep 4, 3:31 AM ET
Sun Sep 4, 2:33 AM ET
Sat Sep 3, 10:54 PM ET
Sat Sep 3, 10:28 PM ET
Sat Sep 3, 5:45 PM ET
Sat Sep 3, 5:37 PM ET
Sat Sep 3, 5:33 PM ET
Sat Sep 3, 4:07 PM ET
Sat Sep 3, 3:54 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -190
CHC +158
STL -190
CHC +158
STL -190
CHC +158
STL -190
CHC +158
STL -195
CHC +162
STL -210
CHC +175
STL -210
CHC +175
STL -210
CHC +175
STL -210
CHC +175
STL -210
CHC +175
Total
Over Under
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -105
7.5 -115
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -105
7.5 -115
7.5 -105
7.5 -115
Run Line
Home Away
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +118
CHC 1.5 -140
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 12:25 PM ET
Sun Sep 4, 12:23 PM ET
Sun Sep 4, 11:53 AM ET
Sun Sep 4, 11:43 AM ET
Sun Sep 4, 11:41 AM ET
Sun Sep 4, 11:11 AM ET
Sun Sep 4, 11:01 AM ET
Sun Sep 4, 10:48 AM ET
Sun Sep 4, 9:47 AM ET
Sun Sep 4, 8:29 AM ET
Sun Sep 4, 7:36 AM ET
Sun Sep 4, 6:24 AM ET
Sun Sep 4, 6:22 AM ET
Sun Sep 4, 6:21 AM ET
Sun Sep 4, 6:02 AM ET
Sun Sep 4, 12:52 AM ET
Sun Sep 4, 12:51 AM ET
Sun Sep 4, 12:46 AM ET
Sat Sep 3, 11:45 PM ET
Sat Sep 3, 11:44 PM ET
Sat Sep 3, 10:45 PM ET
Sat Sep 3, 10:24 PM ET
Sat Sep 3, 10:17 PM ET
Sat Sep 3, 7:24 PM ET
Sat Sep 3, 5:58 PM ET
Sat Sep 3, 5:57 PM ET
Sat Sep 3, 3:46 PM ET
Sat Sep 3, 3:43 PM ET
Sat Sep 3, 3:43 PM ET
Sat Sep 3, 3:42 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -190
CHC +160
STL -205
CHC +172
STL -205
CHC +172
STL -198
CHC +166
STL -198
CHC +166
STL -198
CHC +166
STL -205
CHC +172
Total
Over Under
7.5 -104
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -122
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -104
7.5 -118
7.5 -104
7.5 -118
7.5 -102
7.5 -120
7.5 -102
7.5 -120
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +102
7.5 -124
7.5 -104
7.5 -118
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -108
7.5 -112
7.5 -104
7.5 -118
7.5 -105
7.5 -115
7 -128
7 +104
7 -122
7 +100
7.5 +102
7.5 -124
7 -122
7 +100
7 -122
7 +100
7 -120
7 -102
7 -120
7 -102
7 -120
7 -102
7.5 -104
7.5 -118
7.5 -110
7.5 -112
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -105
7.5 -115
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -105
7.5 -115
Run Line
Home Away
STL -1.5 +114
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +114
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +106
CHC 1.5 -128
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -138
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -144
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +116
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +114
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +108
CHC 1.5 -128
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +104
CHC 1.5 -126
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +106
CHC 1.5 -128
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -132
STL -1.5 +116
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +122
CHC 1.5 -146
STL -1.5 +116
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +116
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +108
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +112
CHC 1.5 -134
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -126
STL -1.5 +114
CHC 1.5 -137
STL -1.5 +116
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +108
CHC 1.5 -130
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 2:02 PM ET
Sun Sep 4, 1:46 PM ET
Sun Sep 4, 1:18 PM ET
Sun Sep 4, 9:09 AM ET
Sun Sep 4, 7:47 AM ET
Sat Sep 3, 10:56 PM ET
Sat Sep 3, 10:24 PM ET
Sat Sep 3, 10:12 PM ET
Sat Sep 3, 7:11 PM ET
Sat Sep 3, 5:45 PM ET
Sat Sep 3, 5:32 PM ET
Sat Sep 3, 2:24 PM ET
Sat Sep 3, 11:48 AM ET
Sat Sep 3, 11:36 AM ET
Moneyline
Home Away
STL -180
CHC +150
STL -180
CHC +150
STL -180
CHC +150
STL -180
CHC +150
STL -180
CHC +150
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
STL -200
CHC +165
Total
Over Under
7 -125
7 +105
7.5 +100
7.5 -120
7 -125
7 +105
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -110
7.5 -110
7 -125
7 +105
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7 -120
7 +100
7 -120
7 +100
Run Line
Home Away
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +115
CHC 1.5 -135
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -130
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -140
STL -1.5 +130
CHC 1.5 -150
STL -1.5 +120
CHC 1.5 -140
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 10:04 AM ET
Sun Sep 4, 9:56 AM ET
Sun Sep 4, 9:54 AM ET
Sun Sep 4, 9:52 AM ET
Sun Sep 4, 9:48 AM ET
Sun Sep 4, 7:54 AM ET
Sun Sep 4, 5:21 AM ET
Sun Sep 4, 3:25 AM ET
Sun Sep 4,
Sun Sep 4, 12:03 AM ET
Sat Sep 3, 10:21 PM ET
Sat Sep 3, 7:12 PM ET
Sat Sep 3, 7:00 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -188
CHC +155
STL -200
CHC +165
STL -213
CHC +175
Total
Over Under
7.5 +100
7.5 -118
8 +125
8 -150
8 +125
8 -150
7 -125
7 +105
7 -125
7 +105
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +100
7.5 -118
Run Line
Home Away
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +110
CHC 1.5 -133
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
STL -1.5 +105
CHC 1.5 -125
Unibet's line movements
Date/Time
Sun Sep 4, 1:18 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:17 PM ET
Sun Sep 4, 1:15 PM ET
Sun Sep 4, 12:55 PM ET
Sun Sep 4, 12:55 PM ET
Sun Sep 4, 12:30 PM ET
Sun Sep 4, 12:15 PM ET
Sun Sep 4, 11:51 AM ET
Sun Sep 4, 11:51 AM ET
Sun Sep 4, 11:50 AM ET
Sun Sep 4, 11:50 AM ET
Sun Sep 4, 11:49 AM ET
Sun Sep 4, 11:38 AM ET
Sun Sep 4,
Sun Sep 4, 11:07 AM ET
Sun Sep 4, 10:47 AM ET
Sun Sep 4, 8:48 AM ET
Sun Sep 4, 8:47 AM ET
Sun Sep 4, 8:46 AM ET
Sun Sep 4, 8:45 AM ET
Sun Sep 4, 8:43 AM ET
Sun Sep 4, 8:42 AM ET
Sun Sep 4, 8:42 AM ET
Sun Sep 4, 8:39 AM ET
Sun Sep 4, 8:39 AM ET
Sun Sep 4, 8:37 AM ET
Sun Sep 4, 8:37 AM ET
Sun Sep 4, 8:36 AM ET
Sun Sep 4, 8:35 AM ET
Sun Sep 4, 8:35 AM ET
Sun Sep 4, 8:34 AM ET
Sun Sep 4, 8:33 AM ET
Sun Sep 4, 8:33 AM ET
Sun Sep 4, 8:32 AM ET
Sun Sep 4, 8:31 AM ET
Sat Sep 3, 11:50 PM ET
Moneyline
Home Away
STL -190
CHC +163
STL -195
CHC +163
STL -195
CHC +163
STL -177
CHC +150
STL -182
CHC +155
STL -190
CHC +160
STL -186
CHC +160
STL -186
CHC +160
STL -186
CHC +155
STL -175
CHC +148
STL -175
CHC +148
STL -175
CHC +148
STL -177
CHC +150
STL -177
CHC +150
STL -180
CHC