Cubs
64-85
61-89
Marlins
Marlins
61-89

BetMGM's line movements
Date/Time
Wed Sep 21, 1:36 PM ET
Wed Sep 21, 11:57 AM ET
Wed Sep 21, 3:00 AM ET
Wed Sep 21, 12:06 AM ET
Moneyline
Home Away
MIA -110
CHC -110
MIA -115
CHC -105
MIA -120
CHC +100
MIA -120
CHC +100
Total
Over Under
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
Run Line
Home Away
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +165
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +170
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +170
MIA -1.5 +180
CHC 1.5 -225
BetRivers' line movements
Date/Time
Wed Sep 21, 5:28 PM ET
Wed Sep 21, 5:28 PM ET
Wed Sep 21, 5:27 PM ET
Wed Sep 21, 5:23 PM ET
Wed Sep 21, 5:22 PM ET
Wed Sep 21, 4:34 PM ET
Wed Sep 21, 4:33 PM ET
Wed Sep 21, 4:32 PM ET
Wed Sep 21, 4:08 PM ET
Wed Sep 21, 4:07 PM ET
Wed Sep 21, 4:06 PM ET
Wed Sep 21, 4:05 PM ET
Wed Sep 21, 4:04 PM ET
Wed Sep 21, 4:03 PM ET
Wed Sep 21, 4:01 PM ET
Wed Sep 21, 4:00 PM ET
Wed Sep 21, 3:59 PM ET
Wed Sep 21, 3:58 PM ET
Wed Sep 21, 3:54 PM ET
Wed Sep 21, 3:53 PM ET
Wed Sep 21, 3:33 PM ET
Wed Sep 21, 2:49 PM ET
Wed Sep 21, 2:42 PM ET
Wed Sep 21, 2:41 PM ET
Wed Sep 21, 2:41 PM ET
Wed Sep 21, 2:39 PM ET
Wed Sep 21, 2:37 PM ET
Wed Sep 21, 2:35 PM ET
Wed Sep 21, 2:34 PM ET
Wed Sep 21, 2:27 PM ET
Wed Sep 21, 12:28 PM ET
Wed Sep 21, 12:26 PM ET
Wed Sep 21, 11:54 AM ET
Wed Sep 21, 11:53 AM ET
Wed Sep 21, 10:29 AM ET
Wed Sep 21, 10:03 AM ET
Wed Sep 21, 10:03 AM ET
Wed Sep 21, 8:37 AM ET
Wed Sep 21, 8:36 AM ET
Wed Sep 21, 2:30 AM ET
Wed Sep 21, 2:23 AM ET
Moneyline
Home Away
MIA -117
CHC +100
MIA -118
CHC +104
MIA -118
CHC +102
MIA -121
CHC +105
MIA -125
CHC +110
MIA -122
CHC +107
MIA -121
CHC +106
MIA -122
CHC +107
MIA -121
CHC +106
MIA -122
CHC +107
MIA -125
CHC +110
MIA -117
CHC +102
MIA -122
CHC +107
MIA -115
CHC +102
MIA -121
CHC +107
MIA -121
CHC +106
MIA -124
CHC +108
MIA -120
CHC +106
MIA -117
CHC +102
MIA -120
CHC +106
MIA -118
CHC +104
MIA -120
CHC +104
MIA -118
CHC +104
MIA -121
CHC +106
MIA -120
CHC +106
MIA -120
CHC +106
MIA -118
CHC +104
MIA -120
CHC +104
MIA -114
CHC +100
MIA -117
CHC +104
MIA -120
CHC +106
MIA -121
CHC +106
MIA -120
CHC +104
MIA -124
CHC +110
MIA -122
CHC +107
MIA -122
CHC +108
MIA -122
CHC +108
MIA -125
CHC +110
MIA -124
CHC +110
MIA -117
CHC +102
MIA -117
CHC +100
Total
Over Under
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -124
6.5 +104
6.5 -117
6.5 -103
6.5 -117
6.5 -103
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -104
6.5 -124
6.5 +104
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -121
6.5 +102
6.5 -120
6.5 +102
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -121
6.5 +102
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -122
6.5 +104
6.5 -124
6.5 +104
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -120
6.5 +102
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -117
6.5 -103
6.5 -117
6.5 -103
6.5 -115
6.5 -104
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +102
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -122
6.5 +102
6.5 -114
6.5 -105
6.5 -114
6.5 -105
6.5 -113
6.5 -106
6.5 -115
6.5 -104
6.5 -112
6.5 -107
6.5 -112
6.5 -107
Run Line
Home Away
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +190
MIA 1.5 -235
CHC -1.5 +190
MIA -1.5 +188
CHC 1.5 -230
MIA -1.5 +188
CHC 1.5 -230
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -235
CHC -1.5 +190
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +188
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +175
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -235
CHC -1.5 +190
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +188
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +185
MIA 1.5 -235
CHC -1.5 +190
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +188
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +175
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Wed Sep 21, 3:52 PM ET
Wed Sep 21, 1:32 PM ET
Wed Sep 21, 1:26 PM ET
Wed Sep 21, 1:22 PM ET
Wed Sep 21, 1:07 PM ET
Wed Sep 21, 1:05 PM ET
Wed Sep 21, 12:41 PM ET
Wed Sep 21, 12:00 PM ET
Wed Sep 21, 8:11 AM ET
Wed Sep 21, 12:23 AM ET
Moneyline
Home Away
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -115
CHC -105
MIA -120
CHC +100
MIA -125
CHC +105
MIA -120
CHC +100
Total
Over Under
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
Run Line
Home Away
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +192
CHC 1.5 -235
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +192
CHC 1.5 -235
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +192
CHC 1.5 -235
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +185
CHC 1.5 -225
FanDuel's line movements
Date/Time
Wed Sep 21, 6:36 PM ET
Wed Sep 21, 6:20 PM ET
Wed Sep 21, 5:32 PM ET
Wed Sep 21, 4:31 PM ET
Wed Sep 21, 4:11 PM ET
Wed Sep 21, 4:07 PM ET
Wed Sep 21, 4:06 PM ET
Wed Sep 21, 3:54 PM ET
Wed Sep 21, 3:48 PM ET
Wed Sep 21, 2:38 PM ET
Wed Sep 21, 2:37 PM ET
Wed Sep 21, 2:33 PM ET
Wed Sep 21, 2:30 PM ET
Wed Sep 21, 2:28 PM ET
Wed Sep 21, 2:24 PM ET
Wed Sep 21, 2:24 PM ET
Wed Sep 21, 1:40 PM ET
Wed Sep 21, 1:39 PM ET
Wed Sep 21, 1:37 PM ET
Wed Sep 21, 1:29 PM ET
Wed Sep 21, 1:21 PM ET
Wed Sep 21, 1:18 PM ET
Wed Sep 21, 1:10 PM ET
Wed Sep 21, 12:27 PM ET
Wed Sep 21, 12:19 PM ET
Wed Sep 21, 12:18 PM ET
Wed Sep 21, 11:47 AM ET
Wed Sep 21, 11:01 AM ET
Wed Sep 21, 10:59 AM ET
Wed Sep 21, 10:58 AM ET
Wed Sep 21, 10:55 AM ET
Wed Sep 21, 9:04 AM ET
Wed Sep 21, 9:04 AM ET
Wed Sep 21, 9:03 AM ET
Wed Sep 21, 9:01 AM ET
Wed Sep 21, 8:29 AM ET
Wed Sep 21, 8:04 AM ET
Wed Sep 21, 7:11 AM ET
Wed Sep 21, 4:17 AM ET
Wed Sep 21, 3:25 AM ET
Wed Sep 21, 3:25 AM ET
Wed Sep 21, 3:24 AM ET
Wed Sep 21, 2:33 AM ET
Wed Sep 21, 2:30 AM ET
Wed Sep 21, 2:26 AM ET
Wed Sep 21, 2:23 AM ET
Wed Sep 21, 2:22 AM ET
Wed Sep 21, 2:18 AM ET
Wed Sep 21, 2:18 AM ET
Wed Sep 21, 2:08 AM ET
Wed Sep 21, 1:31 AM ET
Tue Sep 20, 11:29 PM ET
Moneyline
Home Away
MIA -116
CHC -102
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -116
CHC -102
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -110
CHC -106
MIA -112
CHC -104
MIA -112
CHC -104
MIA -116
CHC -102
MIA -116
CHC -102
MIA -116
CHC -102
MIA -116
CHC -102
MIA -118
CHC +100
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -124
CHC +106
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
MIA -120
CHC +102
Total
Over Under
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -124
6.5 +102
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -128
6.5 +104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -124
6.5 +102
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -122
6.5 +100
6.5 -122
6.5 +100
Run Line
Home Away
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +164
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +164
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +164
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -194
CHC -1.5 +160
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -194
CHC -1.5 +160
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -200
CHC -1.5 +164
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -225
CHC -1.5 +184
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +188
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA 1.5 -220
CHC -1.5 +180
MIA -1.5 +188
CHC 1.5 -230
MIA -1.5 +184
CHC 1.5 -225
MIA -1.5 +188
CHC 1.5 -230
MIA -1.5 +176
CHC 1.5 -215
MIA -1.5 +188
CHC 1.5 -230
MIA -1.5 +176
CHC 1.5 -215
MIA -1.5 +172
CHC 1.5 -210
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA -1.5 +176
CHC 1.5 -215
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA -1.5 +184
CHC 1.5 -225
MIA 1.5 -205
CHC -1.5 +168
MIA 1.5 -210
CHC -1.5 +172
MIA 1.5 -215
CHC -1.5 +176
MIA 1.5 -230
CHC -1.5 +188
PointsBet's line movements
Date/Time
Wed Sep 21, 6:32 PM ET
Wed Sep 21, 6:28 PM ET
Wed Sep 21, 5:16 PM ET
Wed Sep 21, 5:03 PM ET
Wed Sep 21, 4:13 PM ET
Wed Sep 21, 3:52 PM ET
Wed Sep 21, 2:29 PM ET
Wed Sep 21, 11:46 AM ET
Wed Sep 21, 10:40 AM ET
Wed Sep 21, 9:17 AM ET
Wed Sep 21, 6:46 AM ET
Wed Sep 21, 3:39 AM ET
Wed Sep 21, 3:39 AM ET
Wed Sep 21, 3:28 AM ET
Wed Sep 21, 2:23 AM ET
Tue Sep 20, 4:47 PM ET
Moneyline
Home Away
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -110
CHC -105
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +110
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +105
MIA -120
CHC +105
Total
Over Under
7 +105
7 -120
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +105
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +105
6.5 -120
6.5 +105
6.5 -120
6.5 +105
6.5 -115
6.5 +100