Seahawks
7 - 10
8 - 9
Vikings
Vikings
8 - 9

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Sep 26, 12:27 PM ET
Sun Sep 26, 12:15 PM ET
Sun Sep 26, 10:13 AM ET
Sun Sep 26, 8:42 AM ET
Wed Sep 22, 9:51 PM ET
Wed Sep 22, 5:39 PM ET
Tue Sep 21, 7:51 PM ET
Tue Sep 21, 11:04 AM ET
Mon Sep 20, 8:44 PM ET
Sun Sep 19, 8:13 PM ET
Mon Jul 19, 7:26 PM ET
Spread
Fav Dog
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1 -110
MIN 1 -110
SEA 1 -110
MIN 1 -110
MIN -1 -110
SEA -1 -110
Total
Over Under
54 -110
54 -110
53.5 -110
53.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
48 -110
48 -110
Moneyline
Fav Dog
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -118
MIN +100
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -118
MIN +100
SEA -120
MIN +100
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Sep 26, 3:12 PM ET
Sun Sep 26, 1:21 PM ET
Sun Sep 26, 12:53 PM ET
Sun Sep 26, 11:20 AM ET
Sun Sep 26, 10:11 AM ET
Sun Sep 26, 10:10 AM ET
Sun Sep 26, 9:51 AM ET
Sun Sep 26, 9:49 AM ET
Sun Sep 26, 4:33 AM ET
Sun Sep 26, 2:56 AM ET
Sun Sep 26, 2:54 AM ET
Sun Sep 26, 2:23 AM ET
Sun Sep 26, 2:01 AM ET
Sun Sep 26, 12:52 AM ET
Sat Sep 25, 4:20 PM ET
Fri Sep 24, 9:38 PM ET
Fri Sep 24, 8:51 PM ET
Fri Sep 24, 2:08 PM ET
Fri Sep 24, 2:06 PM ET
Fri Sep 24, 11:26 AM ET
Thu Sep 23, 4:49 PM ET
Thu Sep 23, 3:27 PM ET
Thu Sep 23, 3:27 PM ET
Wed Sep 22, 12:19 PM ET
Tue Sep 21, 12:53 PM ET
Tue Sep 21, 12:43 PM ET
Tue Sep 21, 12:41 PM ET
Tue Sep 21, 12:40 PM ET
Tue Sep 21, 10:19 AM ET
Mon Sep 20, 4:09 AM ET
Sun Sep 19, 8:06 PM ET
Spread
Fav Dog
SEA 2 -108
MIN 2 -114
SEA 2 -112
MIN 2 -109
SEA 2 -112
MIN 2 -109
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -112
MIN 2 -109
SEA 2 -112
MIN 2 -109
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1.5 -112
MIN 1.5 -109
SEA 2 -114
MIN 2 -108
SEA 1.5 -112
MIN 1.5 -109
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1.5 -112
MIN 1.5 -109
SEA 2 -108
MIN 2 -114
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -108
MIN 2 -114
SEA 1.5 -114
MIN 1.5 -108
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -109
MIN 1.5 -112
SEA 1.5 -112
MIN 1.5 -109
SEA 1.5 -109
MIN 1.5 -112
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -108
MIN 2 -114
SEA 2 -108
MIN 2 -114
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -108
MIN 1.5 -114
SEA 1.5 -103
MIN 1.5 -120
SEA 1.5 -108
MIN 1.5 -114
Total
Over Under
54 -110
54 -110
54 -108
54 -114
53.5 -114
53.5 -108
54.5 -108
54.5 -114
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -114
54.5 -108
54 -114
54 -108
55 -108
55 -114
55 -114
55 -108
55 -110
55 -110
55 -112
55 -109
55 -110
55 -110
55 -114
55 -108
55 -110
55 -110
55 -112
55 -109
55 -114
55 -108
55 -108
55 -114
55 -114
55 -108
56 -108
56 -114
55.5 -114
55.5 -108
55 -109
55 -112
55.5 -108
55.5 -114
55 -109
55 -112
55.5 -112
55.5 -109
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -109
55.5 -112
55.5 -109
55.5 -112
55.5 -112
55.5 -109
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -108
55.5 -114
55.5 -110
55.5 -110
Moneyline
Fav Dog
SEA -125
MIN +110
SEA -128
MIN +114
SEA -128
MIN +114
SEA -128
MIN +112
SEA -127
MIN +112
SEA -130
MIN +115
SEA -130
MIN +115
SEA -128
MIN +114
SEA -128
MIN +114
SEA -122
MIN +108
SEA -132
MIN +116
SEA -122
MIN +108
SEA -128
MIN +114
SEA -122
MIN +108
SEA -127
MIN +112
SEA -128
MIN +114
SEA -128
MIN +114
SEA -125
MIN +110
SEA -123
MIN +110
SEA -120
MIN +107
SEA -120
MIN +106
SEA -122
MIN +108
SEA -120
MIN +106
SEA -120
MIN +107
SEA -128
MIN +112
SEA -125
MIN +110
SEA -130
MIN +108
SEA -125
MIN +104
SEA -122
MIN +102
SEA -118
MIN -105
SEA -122
MIN +102
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Sep 26, 12:15 PM ET
Sun Sep 26, 10:02 AM ET
Fri Sep 24, 1:22 PM ET
Thu Sep 23, 4:32 PM ET
Thu Sep 23, 4:09 PM ET
Thu Sep 23, 3:31 PM ET
Thu Sep 23, 2:37 PM ET
Thu Sep 23, 11:50 AM ET
Thu Sep 23, 9:24 AM ET
Wed Sep 22, 6:27 PM ET
Wed Sep 22, 2:10 AM ET
Tue Sep 21, 5:22 PM ET
Tue Sep 21, 1:34 PM ET
Tue Sep 21, 12:11 PM ET
Tue Sep 21, 9:48 AM ET
Tue Sep 21, 9:07 AM ET
Mon Sep 20, 12:57 PM ET
Mon Sep 20, 11:51 AM ET
Mon Sep 20, 8:20 AM ET
Mon Sep 20, 7:07 AM ET
Mon Sep 20, 1:05 AM ET
Mon Sep 20, 12:31 AM ET
Mon Sep 20, 12:20 AM ET
Sun Sep 19, 8:39 PM ET
Sun Sep 19, 8:12 PM ET
Sun Sep 19, 7:50 PM ET
Sat Sep 18, 2:31 PM ET
Fri Sep 17, 11:57 AM ET
Thu Sep 16, 9:22 PM ET
Tue Sep 14, 2:41 PM ET
Spread
Fav Dog
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1 -110
MIN 1 -110
SEA 1 -110
MIN 1 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1 -110
MIN 1 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -115
MIN 2.5 -105
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -115
MIN 2.5 -105
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
Total
Over Under
54 -110
54 -110
54.5 -110
54.5 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
54 -110
54 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
Moneyline
Fav Dog
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -125
MIN +105
SEA -130
MIN +110
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
SEA -120
MIN +100
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Sep 26, 4:24 PM ET
Sun Sep 26, 4:10 PM ET
Sun Sep 26, 3:55 PM ET
Sun Sep 26, 12:51 PM ET
Sun Sep 26, 12:49 PM ET
Sun Sep 26, 10:40 AM ET
Sun Sep 26, 9:50 AM ET
Sun Sep 26, 4:47 AM ET
Sat Sep 25, 10:33 AM ET
Fri Sep 24, 2:00 PM ET
Fri Sep 24, 1:56 PM ET
Fri Sep 24, 11:30 AM ET
Fri Sep 24, 8:33 AM ET
Thu Sep 23, 4:09 PM ET
Thu Sep 23, 4:09 PM ET
Thu Sep 23, 4:05 PM ET
Thu Sep 23, 4:00 PM ET
Thu Sep 23, 11:49 AM ET
Thu Sep 23, 8:58 AM ET
Wed Sep 22, 2:05 AM ET
Tue Sep 21, 1:17 PM ET
Tue Sep 21, 9:39 AM ET
Tue Sep 21, 9:13 AM ET
Tue Sep 21, 8:53 AM ET
Mon Sep 20, 12:44 PM ET
Mon Sep 20, 11:39 AM ET
Mon Sep 20, 7:04 AM ET
Mon Sep 20, 12:19 AM ET
Mon Sep 20, 12:18 AM ET
Mon Sep 20, 12:17 AM ET
Mon Sep 20, 12:16 AM ET
Sun Sep 19, 8:47 PM ET
Tue Sep 14, 11:48 AM ET
Fri Jul 23, 11:08 AM ET
Spread
Fav Dog
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -105
MIN 2 -115
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -115
MIN 2 -105
SEA 2.5 -105
MIN 2.5 -115
SEA 2 -115
MIN 2 -105
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -105
MIN 2 -115
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 2 -110
MIN 2 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -105
MIN 1.5 -115
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1.5 -105
MIN 1.5 -115
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1 -110
MIN 1 -110
SEA 1.5 -105
MIN 1.5 -115
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 1.5 -105
MIN 1.5 -115
SEA 1 -115
MIN 1 -105
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
MIN -1 -110
SEA -1 -110
Total
Over Under
54 -110
54 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
54 -110
54 -110
54 -110
54 -110
54 -110
54 -110
54.5 -110
54.5 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -115
55 -105
55 -115
55 -105
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
51 -110
51 -110
48 -110
48 -110
Moneyline
Fav Dog
SEA -125
MIN +105
SEA -141
MIN +120
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -135
MIN +115
SEA -135
MIN +115
SEA -135
MIN +115
SEA -135
MIN +115
SEA -135
MIN +115
SEA -130
MIN +110
SEA -135
MIN +115
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -125
MIN +105
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -125
MIN +105
SEA -130
MIN +110
SEA -130
MIN +110
SEA -135
MIN +115
SEA -135
MIN +115
SEA -130
MIN +110
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -120
MIN +100
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -125
MIN +105
SEA -120
MIN +100
SEA -145
MIN +125
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Sep 26, 4:24 PM ET
Sun Sep 26, 4:19 PM ET
Sun Sep 26, 4:15 PM ET
Sun Sep 26, 4:13 PM ET
Sun Sep 26, 4:03 PM ET
Sun Sep 26, 3:53 PM ET
Sun Sep 26, 3:50 PM ET
Sun Sep 26, 10:55 AM ET
Sun Sep 26, 9:52 AM ET
Sun Sep 26, 5:48 AM ET
Fri Sep 24, 8:48 PM ET
Thu Sep 23, 7:48 PM ET
Thu Sep 23, 4:17 PM ET
Thu Sep 23, 11:47 AM ET
Thu Sep 23, 5:28 AM ET
Thu Sep 23, 5:27 AM ET
Wed Sep 22,
Tue Sep 21, 12:35 AM ET
Mon Sep 20, 3:52 AM ET
Sun Sep 19, 8:15 PM ET
Sun Sep 19, 8:00 PM ET
Sun Sep 19, 7:59 PM ET
Sun Sep 19, 7:41 PM ET
Wed Sep 15, 12:43 PM ET
Spread
Fav Dog
SEA 2.5 -106
MIN 2.5 -114
SEA 2.5 -106
MIN 2.5 -114
SEA 2.5 -106
MIN 2.5 -114
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -106
MIN 2.5 -114
SEA 1.5 -115
MIN 1.5 -105
SEA 1.5 -115
MIN 1.5 -105
SEA 2.5 -104
MIN 2.5 -118
SEA 2.5 -105
MIN 2.5 -115
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -110
MIN 1.5 -110
SEA 1.5 -108
MIN 1.5 -112
SEA 1.5 -106
MIN 1.5 -114
SEA 1.5 -106
MIN 1.5 -114
SEA 1.5 -106
MIN 1.5 -114
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
SEA 2.5 -110
MIN 2.5 -110
Total
Over Under
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -104
54.5 -118
54.5 -105
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -115
54.5 -114
54.5 -106
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
53.5 -114
53.5 -106
53.5 -114
53.5 -106
Moneyline
Fav Dog
SEA -127
MIN +108
SEA -120
MIN +102
SEA -127
MIN +108
SEA -130
MIN +112
SEA -143
MIN +120
SEA -135
MIN +116
SEA -132
MIN +112
SEA -139
MIN +118
SEA -132
MIN +112
SEA -132
MIN +112