Southern Illinois
16 - 15
25 - 11
Drake
Drake
25 - 11

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 4:54 PM ET
Fri Mar 4, 3:25 PM ET
Fri Mar 4, 1:25 PM ET
Thu Mar 3, 10:35 PM ET
Spread
Fav Dog
Total
Over Under
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -145
SILL +120
DRAKE -167
SILL +140
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:58 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 6:03 PM ET
Fri Mar 4, 3:50 PM ET
Fri Mar 4, 2:03 PM ET
Fri Mar 4, 12:24 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:24 AM ET
Fri Mar 4, 10:24 AM ET
Fri Mar 4, 6:41 AM ET
Fri Mar 4, 6:22 AM ET
Fri Mar 4, 12:47 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -4 -109
SILL -4 -112
DRAKE -4 -112
SILL -4 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
126.5 -108
126.5 -114
126.5 -108
126.5 -114
127 -108
127 -114
126.5 -114
126.5 -108
127 -114
127 -108
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -109
127.5 -112
127 -108
127 -114
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -185
SILL +155
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 5:39 PM ET
Fri Mar 4, 1:02 PM ET
Fri Mar 4, 11:47 AM ET
Fri Mar 4, 8:39 AM ET
Fri Mar 4, 7:54 AM ET
Fri Mar 4, 6:15 AM ET
Thu Mar 3, 11:11 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127.5 -110
127.5 -110
127 -110
127 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -169
SILL +145
DraftKings' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 9:19 PM ET
Fri Mar 4, 9:03 PM ET
Fri Mar 4, 8:18 PM ET
Fri Mar 4, 5:59 PM ET
Fri Mar 4, 3:43 PM ET
Fri Mar 4, 3:28 PM ET
Fri Mar 4, 2:13 PM ET
Fri Mar 4, 12:46 PM ET
Fri Mar 4, 12:23 PM ET
Fri Mar 4, 11:40 AM ET
Fri Mar 4, 11:24 AM ET
Fri Mar 4, 8:32 AM ET
Fri Mar 4, 7:10 AM ET
Fri Mar 4, 5:58 AM ET
Thu Mar 3, 3:39 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -2.5 -120
SILL -2.5 +100
DRAKE -3 -105
SILL -3 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -4 +100
SILL -4 -120
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
128.5 -105
128.5 -115
128.5 -105
128.5 -115
127 -110
127 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -154
SILL +135
DRAKE -149
SILL +130
DRAKE -149
SILL +130
DRAKE -154
SILL +135
DRAKE -164
SILL +145
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -164
SILL +145
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:26 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 4:33 PM ET
Fri Mar 4, 4:31 PM ET
Fri Mar 4, 12:55 PM ET
Fri Mar 4, 9:26 AM ET
Fri Mar 4, 9:09 AM ET
Fri Mar 4, 8:39 AM ET
Fri Mar 4,
Fri Mar 4, 8:14 AM ET
Fri Mar 4, 8:07 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -114
SILL -3 -106
DRAKE -3.5 -106
SILL -3.5 -114
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -106
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -161
SILL +136
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -175
SILL +146
DRAKE -167
SILL +138
DRAKE -156
SILL +130
DRAKE -167
SILL +138
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -179
SILL +146
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -182
SILL +150
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 9:28 PM ET
Fri Mar 4, 9:13 PM ET
Fri Mar 4, 8:58 PM ET
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:12 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 5:58 PM ET
Fri Mar 4, 5:51 PM ET
Fri Mar 4, 1:13 PM ET
Fri Mar 4, 12:33 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -175
SILL +145
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:49 PM ET
Fri Mar 4, 8:36 PM ET
Fri Mar 4, 6:00 PM ET
Fri Mar 4, 1:01 PM ET
Fri Mar 4, 12:55 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:17 AM ET
Fri Mar 4, 10:39 AM ET
Fri Mar 4, 8:32 AM ET
Fri Mar 4, 8:24 AM ET
Fri Mar 4, 7:47 AM ET
Fri Mar 4, 7:40 AM ET
Fri Mar 4, 5:53 AM ET
Fri Mar 4, 1:06 AM ET
Fri Mar 4, 12:32 AM ET
Fri Mar 4, 12:09 AM ET
Thu Mar 3, 11:41 PM ET
Thu Mar 3, 9:36 PM ET
Thu Mar 3, 8:17 PM ET
Thu Mar 3, 7:55 PM ET
Thu Mar 3,
Thu Mar 3, 7:30 PM ET
Thu Mar 3, 7:21 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3 -110
SILL -3 -118
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
127 -110
127 -118
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127.5 -110
127.5 -118
127 -118
127 -110
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
126.5 -118
126.5 -110
127 -110
127 -118
126.5 -110
126.5 -118
127 -110
127 -118
126.5 -118
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -161
SILL +125
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -161
SILL +125
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
SugarHouse's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:58 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 6:03 PM ET
Fri Mar 4, 3:50 PM ET
Fri Mar 4, 2:03 PM ET
Fri Mar 4, 12:22 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:23 AM ET
Fri Mar 4, 10:24 AM ET
Fri Mar 4, 6:41 AM ET
Fri Mar 4, 6:21 AM ET
Fri Mar 4, 12:48 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -4 -109
SILL -4 -112
DRAKE -4 -112
SILL -4 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
126.5 -108
126.5 -114
126.5 -108
126.5 -114
127 -108
127 -114
126.5 -114
126.5 -108
127 -114
127 -108
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -109
127.5 -112
127 -108
127 -114
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -185
SILL +155
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
Unibet's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 8:02 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 6:03 PM ET
Fri Mar 4, 3:53 PM ET
Fri Mar 4, 2:03 PM ET
Fri Mar 4, 12:23 PM ET
Fri Mar 4, 12:10 PM ET
Fri Mar 4, 11:24 AM ET
Fri Mar 4, 10:25 AM ET
Fri Mar 4, 6:41 AM ET
Fri Mar 4, 6:22 AM ET
Fri Mar 4, 12:48 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -4 -109
SILL -4 -112
DRAKE -4 -112
SILL -4 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
126.5 -108
126.5 -114
126.5 -108
126.5 -114
127 -108
127 -114
126.5 -114
126.5 -108
127 -114
127 -108
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -109
127.5 -112
127 -108
127 -114
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -175
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -175
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -175
SILL +135
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -189
SILL +155
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
Operators are not available in all states. You are only permitted to wager with Operators that are licensed in the state where you reside. Please check your local state rules and regulations. 21+, T&Cs apply.