Southern Illinois
16 - 15
25 - 11
Drake
Drake
25 - 11

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 4:54 PM ET
Fri Mar 4, 3:25 PM ET
Fri Mar 4, 1:25 PM ET
Thu Mar 3, 10:35 PM ET
Spread
Fav Dog
Total
Over Under
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -145
SILL +120
DRAKE -167
SILL +140
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:58 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 6:03 PM ET
Fri Mar 4, 3:50 PM ET
Fri Mar 4, 2:03 PM ET
Fri Mar 4, 12:24 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:24 AM ET
Fri Mar 4, 10:24 AM ET
Fri Mar 4, 6:41 AM ET
Fri Mar 4, 6:22 AM ET
Fri Mar 4, 12:47 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -4 -109
SILL -4 -112
DRAKE -4 -112
SILL -4 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
126.5 -108
126.5 -114
126.5 -108
126.5 -114
127 -108
127 -114
126.5 -114
126.5 -108
127 -114
127 -108
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -109
127.5 -112
127 -108
127 -114
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -185
SILL +155
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 5:39 PM ET
Fri Mar 4, 1:02 PM ET
Fri Mar 4, 11:47 AM ET
Fri Mar 4, 8:39 AM ET
Fri Mar 4, 7:54 AM ET
Fri Mar 4, 6:15 AM ET
Thu Mar 3, 11:11 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127.5 -110
127.5 -110
127 -110
127 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -169
SILL +145
DraftKings' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 9:19 PM ET
Fri Mar 4, 9:03 PM ET
Fri Mar 4, 8:18 PM ET
Fri Mar 4, 5:59 PM ET
Fri Mar 4, 3:43 PM ET
Fri Mar 4, 3:28 PM ET
Fri Mar 4, 2:13 PM ET
Fri Mar 4, 12:46 PM ET
Fri Mar 4, 12:23 PM ET
Fri Mar 4, 11:40 AM ET
Fri Mar 4, 11:24 AM ET
Fri Mar 4, 8:32 AM ET
Fri Mar 4, 7:10 AM ET
Fri Mar 4, 5:58 AM ET
Thu Mar 3, 3:39 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -2.5 -120
SILL -2.5 +100
DRAKE -3 -105
SILL -3 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -4 +100
SILL -4 -120
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
128.5 -105
128.5 -115
128.5 -105
128.5 -115
127 -110
127 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -154
SILL +135
DRAKE -149
SILL +130
DRAKE -149
SILL +130
DRAKE -154
SILL +135
DRAKE -164
SILL +145
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -159
SILL +140
DRAKE -164
SILL +145
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:26 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 4:33 PM ET
Fri Mar 4, 4:31 PM ET
Fri Mar 4, 12:55 PM ET
Fri Mar 4, 9:26 AM ET
Fri Mar 4, 9:09 AM ET
Fri Mar 4, 8:39 AM ET
Fri Mar 4,
Fri Mar 4, 8:14 AM ET
Fri Mar 4, 8:07 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -114
SILL -3 -106
DRAKE -3.5 -106
SILL -3.5 -114
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -106
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
DRAKE -4 -110
SILL -4 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -161
SILL +136
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -175
SILL +146
DRAKE -167
SILL +138
DRAKE -156
SILL +130
DRAKE -167
SILL +138
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -179
SILL +146
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -182
SILL +150
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 9:28 PM ET
Fri Mar 4, 9:13 PM ET
Fri Mar 4, 8:58 PM ET
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:12 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 5:58 PM ET
Fri Mar 4, 5:51 PM ET
Fri Mar 4, 1:13 PM ET
Fri Mar 4, 12:33 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -169
SILL +145
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -169
SILL +140
DRAKE -164
SILL +135
DRAKE -159
SILL +130
DRAKE -175
SILL +145
PointsBet's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:39 PM ET
Fri Mar 4, 8:25 PM ET
Fri Mar 4, 7:17 PM ET
Fri Mar 4, 7:12 PM ET
Fri Mar 4, 6:14 PM ET
Fri Mar 4, 5:51 PM ET
Fri Mar 4, 5:28 PM ET
Fri Mar 4, 5:04 PM ET
Fri Mar 4, 4:47 PM ET
Fri Mar 4, 4:31 PM ET
Fri Mar 4, 1:19 PM ET
Fri Mar 4, 12:55 PM ET
Fri Mar 4, 12:46 PM ET
Fri Mar 4, 9:09 AM ET
Fri Mar 4, 8:25 AM ET
Fri Mar 4, 6:15 AM ET
Fri Mar 4, 5:57 AM ET
Fri Mar 4, 1:06 AM ET
Thu Mar 3, 11:58 PM ET
Thu Mar 3, 8:26 PM ET
Thu Mar 3, 7:56 PM ET
Thu Mar 3, 7:38 PM ET
Thu Mar 3, 7:22 PM ET
Thu Mar 3, 7:14 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3 -110
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -105
SILL -3.5 -115
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -115
SILL -3.5 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -115
SILL -3 -105
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -110
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127.5 -105
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -115
127 -110
127 -110
127.5 -105
127.5 -115
127 -110
127 -110
126.5 -110
126.5 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -164
SILL +140
DRAKE -159
SILL +135
DRAKE -159
SILL +135
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
DRAKE -175
SILL +145
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:49 PM ET
Fri Mar 4, 8:36 PM ET
Fri Mar 4, 6:00 PM ET
Fri Mar 4, 1:01 PM ET
Fri Mar 4, 12:55 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:17 AM ET
Fri Mar 4, 10:39 AM ET
Fri Mar 4, 8:32 AM ET
Fri Mar 4, 8:24 AM ET
Fri Mar 4, 7:47 AM ET
Fri Mar 4, 7:40 AM ET
Fri Mar 4, 5:53 AM ET
Fri Mar 4, 1:06 AM ET
Fri Mar 4, 12:32 AM ET
Fri Mar 4, 12:09 AM ET
Thu Mar 3, 11:41 PM ET
Thu Mar 3, 9:36 PM ET
Thu Mar 3, 8:17 PM ET
Thu Mar 3, 7:55 PM ET
Thu Mar 3,
Thu Mar 3, 7:30 PM ET
Thu Mar 3, 7:21 PM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3 -118
SILL -3 -110
DRAKE -3.5 -118
SILL -3.5 -110
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3.5 -110
SILL -3.5 -118
DRAKE -3 -110
SILL -3 -118
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
127 -110
127 -118
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127.5 -110
127.5 -118
127 -118
127 -110
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
126.5 -118
126.5 -110
127 -110
127 -118
126.5 -110
126.5 -118
127 -110
127 -118
126.5 -118
126.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -161
SILL +125
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -161
SILL +125
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
DRAKE -189
SILL +138
SugarHouse's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:58 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET
Fri Mar 4, 6:03 PM ET
Fri Mar 4, 3:50 PM ET
Fri Mar 4, 2:03 PM ET
Fri Mar 4, 12:22 PM ET
Fri Mar 4, 12:09 PM ET
Fri Mar 4, 11:23 AM ET
Fri Mar 4, 10:24 AM ET
Fri Mar 4, 6:41 AM ET
Fri Mar 4, 6:21 AM ET
Fri Mar 4, 12:48 AM ET
Spread
Fav Dog
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3 -112
SILL -3 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -4 -109
SILL -4 -112
DRAKE -4 -112
SILL -4 -108
DRAKE -3.5 -112
SILL -3.5 -108
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
DRAKE -3.5 -114
SILL -3.5 -109
Total
Over Under
126.5 -110
126.5 -110
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
127 -108
127 -114
126.5 -108
126.5 -114
126.5 -108
126.5 -114
127 -108
127 -114
126.5 -114
126.5 -108
127 -114
127 -108
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -108
127.5 -114
127.5 -109
127.5 -112
127 -108
127 -114
Moneyline
Fav Dog
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -152
SILL +123
DRAKE -161
SILL +135
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -182
SILL +150
DRAKE -185
SILL +155
DRAKE -175
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
DRAKE -179
SILL +143
Unibet's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:33 PM ET
Fri Mar 4, 8:02 PM ET
Fri Mar 4, 7:32 PM ET
Fri Mar 4, 6:40 PM ET