Louisville
13 - 19
23 - 13
Michigan State
Michigan State
23 - 13

BetMGM's line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 6:22 PM ET
Wed Dec 1, 3:12 PM ET
Wed Dec 1, 1:11 PM ET
Wed Dec 1, 12:39 PM ET
Wed Dec 1, 10:52 AM ET
Wed Dec 1, 10:35 AM ET
Wed Dec 1, 9:52 AM ET
Wed Dec 1, 1:06 AM ET
Tue Nov 30, 8:52 PM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -3.5 -110
LOU -3.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -3.5 -110
LOU -3.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5.5 -110
LOU -5.5 -110
Total
Over Under
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
134.5 -110
134.5 -110
133.5 -110
133.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
133.5 -110
133.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MSU -200
LOU +165
MSU -182
LOU +150
MSU -182
LOU +150
MSU -182
LOU +150
MSU -182
LOU +150
MSU -208
LOU +170
MSU -208
LOU +170
MSU -208
LOU +170
MSU -222
LOU +180
BetRivers' line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 7:05 PM ET
Wed Dec 1, 3:51 PM ET
Wed Dec 1, 2:53 PM ET
Wed Dec 1, 1:20 PM ET
Wed Dec 1, 12:07 PM ET
Wed Dec 1, 11:05 AM ET
Wed Dec 1, 10:36 AM ET
Wed Dec 1, 10:23 AM ET
Wed Dec 1, 9:07 AM ET
Wed Dec 1, 8:22 AM ET
Wed Dec 1, 8:06 AM ET
Wed Dec 1, 6:07 AM ET
Wed Dec 1, 5:52 AM ET
Wed Dec 1, 4:35 AM ET
Wed Dec 1, 3:20 AM ET
Wed Dec 1, 12:20 AM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4 -112
LOU -4 -108
MSU -4.5 -112
LOU -4.5 -108
MSU -4.5 -114
LOU -4.5 -109
MSU -4.5 -114
LOU -4.5 -109
MSU -3.5 -114
LOU -3.5 -109
MSU -4 -114
LOU -4 -109
MSU -4.5 -114
LOU -4.5 -109
MSU -5.5 -112
LOU -5.5 -110
MSU -5 -112
LOU -5 -109
Total
Over Under
138 -108
138 -114
137 -108
137 -114
137.5 -108
137.5 -114
137 -108
137 -114
136.5 -108
136.5 -114
137.5 -108
137.5 -114
137 -108
137 -114
134.5 -108
134.5 -114
134.5 -108
134.5 -114
133.5 -108
133.5 -114
132.5 -108
132.5 -114
132.5 -108
132.5 -114
132.5 -108
132.5 -114
132.5 -108
132.5 -114
132 -114
132 -108
132 -114
132 -108
Moneyline
Fav Dog
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -200
LOU +165
MSU -208
LOU +165
MSU -208
LOU +165
MSU -175
LOU +143
MSU -189
LOU +155
MSU -208
LOU +165
MSU -250
LOU +200
MSU -233
LOU +180
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 6:24 PM ET
Wed Dec 1,
Wed Dec 1, 3:52 PM ET
Wed Dec 1, 3:09 PM ET
Wed Dec 1, 2:23 PM ET
Wed Dec 1, 1:54 PM ET
Wed Dec 1, 12:09 PM ET
Wed Dec 1, 11:08 AM ET
Wed Dec 1, 10:36 AM ET
Wed Dec 1, 10:01 AM ET
Wed Dec 1, 8:22 AM ET
Wed Dec 1, 5:52 AM ET
Wed Dec 1, 1:06 AM ET
Tue Nov 30, 11:44 PM ET
Tue Nov 30, 11:05 PM ET
Tue Nov 30, 10:36 PM ET
Tue Nov 30, 6:37 PM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
Total
Over Under
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
134.5 -110
134.5 -110
134 -110
134 -110
134 -110
134 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -115
132.5 -105
133 -110
133 -110
133.5 -110
133.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -189
LOU +160
MSU -179
LOU +155
MSU -169
LOU +145
MSU -169
LOU +145
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -189
LOU +160
MSU -200
LOU +170
MSU -200
LOU +170
DraftKings' line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 7:07 PM ET
Wed Dec 1, 6:07 PM ET
Wed Dec 1, 5:06 PM ET
Wed Dec 1, 4:25 PM ET
Wed Dec 1, 3:51 PM ET
Wed Dec 1, 3:39 PM ET
Wed Dec 1, 2:54 PM ET
Wed Dec 1, 2:37 PM ET
Wed Dec 1, 2:09 PM ET
Wed Dec 1, 1:52 PM ET
Wed Dec 1, 1:37 PM ET
Wed Dec 1, 1:22 PM ET
Wed Dec 1, 12:40 PM ET
Wed Dec 1, 12:25 PM ET
Wed Dec 1,
Wed Dec 1, 10:54 AM ET
Wed Dec 1, 10:36 AM ET
Wed Dec 1, 10:28 AM ET
Wed Dec 1, 10:02 AM ET
Wed Dec 1, 9:53 AM ET
Wed Dec 1, 8:55 AM ET
Wed Dec 1, 8:23 AM ET
Wed Dec 1, 7:37 AM ET
Wed Dec 1, 6:22 AM ET
Wed Dec 1, 5:20 AM ET
Wed Dec 1, 5:07 AM ET
Wed Dec 1, 3:20 AM ET
Wed Dec 1, 12:58 AM ET
Wed Dec 1, 12:49 AM ET
Tue Nov 30, 10:20 PM ET
Tue Nov 30, 10:06 PM ET
Tue Nov 30, 7:24 PM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -3.5 -115
LOU -3.5 -105
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4.5 +100
LOU -4.5 -120
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -3.5 -115
LOU -3.5 -105
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -3.5 -110
LOU -3.5 -110
MSU -4 +100
LOU -4 -120
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -3.5 -120
LOU -3.5 +100
MSU -3.5 -120
LOU -3.5 +100
MSU -3.5 -120
LOU -3.5 +100
MSU -3.5 -115
LOU -3.5 -105
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
Total
Over Under
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
134 -120
134 +100
134 -115
134 -105
134 -115
134 -105
134 -105
134 -115
134.5 +100
134.5 -120
132.5 -115
132.5 -105
131.5 -120
131.5 +100
132 -120
132 +100
132.5 -115
132.5 -105
132.5 -115
132.5 -105
133.5 +100
133.5 -120
132.5 -115
132.5 -105
132.5 -115
132.5 -105
132 -120
132 +100
133.5 -110
133.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MSU -189
LOU +160
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
MSU -179
LOU +155
MSU -169
LOU +150
MSU -169
LOU +150
MSU -169
LOU +150
MSU -169
LOU +150
MSU -164
LOU +145
MSU -164
LOU +145
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -179
LOU +155
MSU -169
LOU +150
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
FanDuel's line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 7:08 PM ET
Wed Dec 1, 3:54 PM ET
Wed Dec 1, 3:14 PM ET
Wed Dec 1, 8:55 AM ET
Wed Dec 1, 8:25 AM ET
Wed Dec 1, 3:45 AM ET
Tue Nov 30, 10:51 PM ET
Tue Nov 30, 8:23 PM ET
Tue Nov 30, 7:23 PM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -3.5 -120
LOU -3.5 -102
MSU -3.5 -118
LOU -3.5 -104
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5.5 -110
LOU -5.5 -110
MSU -5.5 -110
LOU -5.5 -110
MSU -4.5 -120
LOU -4.5 -102
Total
Over Under
137 -110
137 -110
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -105
137.5 -115
134 -110
134 -110
133.5 -110
133.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
133.5 -110
133.5 -110
133.5 -110
133.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MSU -179
LOU +146
MSU -185
LOU +152
MSU -182
LOU +150
MSU -192
LOU +160
MSU -192
LOU +160
MSU -196
LOU +162
MSU -238
LOU +195
MSU -233
LOU +188
MSU -222
LOU +180
PointsBet's line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 7:04 PM ET
Wed Dec 1, 5:53 PM ET
Wed Dec 1, 5:40 PM ET
Wed Dec 1, 4:22 PM ET
Wed Dec 1, 3:23 PM ET
Wed Dec 1, 2:57 PM ET
Wed Dec 1, 2:39 PM ET
Wed Dec 1, 1:52 PM ET
Wed Dec 1, 1:22 PM ET
Wed Dec 1, 12:37 PM ET
Wed Dec 1, 11:23 AM ET
Wed Dec 1, 11:07 AM ET
Wed Dec 1, 10:37 AM ET
Wed Dec 1, 9:53 AM ET
Wed Dec 1, 9:39 AM ET
Wed Dec 1, 9:08 AM ET
Wed Dec 1, 8:52 AM ET
Wed Dec 1, 8:37 AM ET
Wed Dec 1, 8:23 AM ET
Wed Dec 1, 8:07 AM ET
Wed Dec 1, 7:54 AM ET
Wed Dec 1, 7:05 AM ET
Wed Dec 1, 5:35 AM ET
Wed Dec 1, 5:05 AM ET
Wed Dec 1, 3:35 AM ET
Wed Dec 1, 2:35 AM ET
Wed Dec 1, 2:20 AM ET
Wed Dec 1, 12:50 AM ET
Wed Dec 1, 12:04 AM ET
Tue Nov 30, 10:51 PM ET
Tue Nov 30,
Tue Nov 30, 6:08 PM ET
Tue Nov 30, 5:51 PM ET
Tue Nov 30, 5:22 PM ET
Tue Nov 30, 5:11 PM ET
Spread
Fav Dog
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -105
LOU -4 -115
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -110
LOU -4 -110
MSU -4 -115
LOU -4 -105
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -105
LOU -4.5 -115
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5 -105
LOU -5 -115
MSU -5 -105
LOU -5 -115
MSU -4.5 -110
LOU -4.5 -110
MSU -5 -105
LOU -5 -115
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -115
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5 -105
LOU -5 -115
MSU -5 -110
LOU -5 -110
MSU -5.5 -105
LOU -5.5 -115
Total
Over Under
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -105
137.5 -115
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -105
137.5 -115
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -105
137.5 -115
134.5 -115
134.5 -105
134.5 -110
134.5 -110
134 -110
134 -110
134 -115
134 -105
134 -110
134 -110
133.5 -110
133.5 -110
133.5 +100
133.5 -120
132.5 -115
132.5 -105
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
132.5 -110
133.5 -105
133.5 -115
133.5 -110
133.5 -110
133 -110
133 -110
133 -110
133 -110
133 -110
133 -110
Moneyline
Fav Dog
MSU -179
LOU +150
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -185
LOU +155
MSU -189
LOU +160
MSU -185
LOU +155
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -179
LOU +150
MSU -185
LOU +155
MSU -189
LOU +160
MSU -196
LOU +165
MSU -189
LOU +160
MSU -189
LOU +160
MSU -196
LOU +165
MSU -196
LOU +165
MSU -196
LOU +165
MSU -196
LOU +165
MSU -200
LOU +170
MSU -200
LOU +170
SugarHouse's line movements
Date/Time
Wed Dec 1, 7:05 PM ET
Wed Dec 1, 3:50 PM ET
Wed Dec 1, 2:53 PM ET
Wed Dec 1, 1:20 PM ET
Wed Dec 1, 12:07 PM ET
Wed Dec 1, 11:05 AM ET
Wed Dec 1, 10:36 AM ET
Wed Dec 1, 10:23 AM ET