Western Michigan
7-20
6-21
Eastern Michigan
Eastern Michigan
6-21

BetMGM's line movements
Date/Time
Tue Feb 21, 10:57 AM ET
Tue Feb 21, 9:29 AM ET
Tue Feb 21, 9:29 AM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:17 AM ET
Tue Feb 21, 9:10 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 8:36 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:14 AM ET
Mon Feb 20, 9:48 PM ET
Mon Feb 20, 8:25 PM ET
Mon Feb 20, 8:25 PM ET
Spread
Home Away
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
Total
Over Under
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -115
152.5 -105
Moneyline
Home Away
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -165
WMICH +135
EMICH -165
WMICH +135
EMICH -150
WMICH +125
EMICH -150
WMICH +125
EMICH -145
WMICH +120
EMICH -145
WMICH +120
EMICH -145
WMICH +120
EMICH -145
WMICH +120
EMICH -185
WMICH +150
EMICH -185
WMICH +150
BetRivers' line movements
Date/Time
Tue Feb 21, 6:39 PM ET
Tue Feb 21, 10:48 AM ET
Tue Feb 21, 10:07 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:08 AM ET
Tue Feb 21, 9:05 AM ET
Tue Feb 21, 8:40 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:33 AM ET
Tue Feb 21, 8:33 AM ET
Tue Feb 21, 8:16 AM ET
Mon Feb 20, 6:31 PM ET
Spread
Home Away
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -109
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -109
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -109
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
Total
Over Under
153 -110
153 -110
154 -110
154 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153 -110
153 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
153 -110
Moneyline
Home Away
EMICH -186
WMICH +150
EMICH -186
WMICH +150
EMICH -186
WMICH +150
EMICH -175
WMICH +140
EMICH -175
WMICH +140
EMICH -175
WMICH +140
EMICH -157
WMICH +130
EMICH -148
WMICH +120
EMICH -148
WMICH +120
EMICH -159
WMICH +130
EMICH -159
WMICH +130
EMICH -175
WMICH +140
EMICH -159
WMICH +130
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Tue Feb 21,
Tue Feb 21,
Tue Feb 21, 10:23 AM ET
Tue Feb 21, 9:31 AM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:10 AM ET
Tue Feb 21, 9:00 AM ET
Tue Feb 21, 8:35 AM ET
Tue Feb 21, 1:21 AM ET
Mon Feb 20, 10:31 PM ET
Mon Feb 20, 9:26 PM ET
Mon Feb 20, 9:23 PM ET
Mon Feb 20, 9:16 PM ET
Mon Feb 20, 5:38 PM ET
Spread
Home Away
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
Total
Over Under
154 -110
154 -110
154 -110
154 -110
154 -110
154 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153 -110
153 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
153 -110
153 -110
Moneyline
Home Away
EMICH -170
WMICH +143
EMICH -180
WMICH +152
EMICH -170
WMICH +143
EMICH -170
WMICH +143
EMICH -165
WMICH +140
EMICH -155
WMICH +130
EMICH -145
WMICH +122
EMICH -145
WMICH +122
EMICH -170
WMICH +143
FanDuel's line movements
Date/Time
Tue Feb 21, 6:46 PM ET
Tue Feb 21, 4:47 PM ET
Tue Feb 21, 4:47 PM ET
Tue Feb 21, 4:36 PM ET
Tue Feb 21, 4:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:23 PM ET
Tue Feb 21, 1:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:21 PM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:27 AM ET
Tue Feb 21, 9:25 AM ET
Tue Feb 21, 9:12 AM ET
Tue Feb 21, 9:10 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:01 AM ET
Tue Feb 21, 9:01 AM ET
Tue Feb 21, 9:00 AM ET
Tue Feb 21, 8:40 AM ET
Tue Feb 21, 8:37 AM ET
Tue Feb 21, 8:35 AM ET
Tue Feb 21, 8:35 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:20 AM ET
Tue Feb 21, 1:18 AM ET
Mon Feb 20, 10:35 PM ET
Mon Feb 20, 9:24 PM ET
Mon Feb 20, 8:08 PM ET
Mon Feb 20, 6:51 PM ET
Tue Feb 21, 6:46 PM ET
Tue Feb 21, 4:47 PM ET
Tue Feb 21, 4:36 PM ET
Tue Feb 21, 4:22 PM ET
Tue Feb 21, 1:23 PM ET
Tue Feb 21, 1:22 PM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:25 AM ET
Tue Feb 21, 9:12 AM ET
Tue Feb 21, 9:10 AM ET
Tue Feb 21, 9:01 AM ET
Tue Feb 21, 8:40 AM ET
Tue Feb 21, 8:37 AM ET
Tue Feb 21, 8:35 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:20 AM ET
Tue Feb 21, 1:18 AM ET
Mon Feb 20, 10:35 PM ET
Mon Feb 20, 9:24 PM ET
Mon Feb 20, 8:08 PM ET
Mon Feb 20, 6:51 PM ET
Spread
Home Away
EMICH -3.5 -118
WMICH 3.5 -104
EMICH -3.5 -112
WMICH 3.5 -108
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -102
WMICH 3.5 -118
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -102
WMICH 3.5 -118
EMICH -4.5 -102
WMICH 4.5 -118
EMICH -4.5 -118
WMICH 4.5 -104
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -112
EMICH -3.5 -112
WMICH 3.5 -108
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -108
WMICH 3.5 -114
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -2.5 -120
WMICH 2.5 -102
EMICH -3.5 -118
WMICH 3.5 -104
EMICH -3.5 -112
WMICH 3.5 -108
EMICH -3.5 -102
WMICH 3.5 -118
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -3.5 -115
WMICH 3.5 -105
EMICH -4.5 -102
WMICH 4.5 -118
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -114
WMICH 2.5 -106
EMICH -2.5 -115
WMICH 2.5 -105
EMICH -2.5 -118
WMICH 2.5 -104
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -112
EMICH -3.5 -112
WMICH 3.5 -108
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -108
WMICH 3.5 -114
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -2.5 -120
WMICH 2.5 -102
Total
Over Under
154.5 -110
154.5 -110
153.5 -108
153.5 -112
153.5 -108
153.5 -112
153.5 -108
153.5 -112
153.5 -115
153.5 -105
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -115
153.5 -105
153.5 -105
153.5 -115
152.5 -110
152.5 -110
153.5 -105
153.5 -115
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
154.5 -110
154.5 -110
153.5 -108
153.5 -112
153.5 -108
153.5 -112
153.5 -115
153.5 -105
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -105
153.5 -115
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -115
152.5 -105
152.5 -115
152.5 -105
Moneyline
Home Away
EMICH -184
WMICH +152
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -184
WMICH +152
EMICH -172
WMICH +142
EMICH -166
WMICH +138
EMICH -192
WMICH +158
EMICH -192
WMICH +158
EMICH -192
WMICH +158
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -154
WMICH +128
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -164
WMICH +136
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -178
WMICH +146
EMICH -172
WMICH +142
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -164
WMICH +136
EMICH -164
WMICH +136
EMICH -160
WMICH +132
EMICH -184
WMICH +152
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -182
WMICH +150
EMICH -192
WMICH +158
EMICH -192
WMICH +158
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -152
WMICH +126
EMICH -154
WMICH +128
EMICH -156
WMICH +130
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -178
WMICH +146
EMICH -172
WMICH +142
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -164
WMICH +136
EMICH -164
WMICH +136
EMICH -160
WMICH +132
PointsBet's line movements
Date/Time
Tue Feb 21, 6:59 PM ET
Tue Feb 21, 6:46 PM ET
Tue Feb 21, 6:46 PM ET
Tue Feb 21, 6:44 PM ET
Tue Feb 21, 6:43 PM ET
Tue Feb 21, 3:56 PM ET
Tue Feb 21, 3:00 PM ET
Tue Feb 21, 9:40 AM ET
Tue Feb 21, 9:40 AM ET
Tue Feb 21, 9:29 AM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:28 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:05 AM ET
Tue Feb 21, 9:04 AM ET
Tue Feb 21, 8:35 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:33 AM ET
Tue Feb 21, 5:00 AM ET
Tue Feb 21, 3:26 AM ET
Spread
Home Away
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -3.5 -120
WMICH 3.5 +100
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -3.5 -120
WMICH 3.5 +100
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -3.5 -120
WMICH 3.5 +100
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -4.5 +100
WMICH 4.5 -120
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -105
WMICH 3.5 -115
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -2.5 -110
WMICH 2.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -110
EMICH -3 -110
WMICH 3 -110
Total
Over Under
153.5 -110
153.5 -110
154.5 -110
154.5 -110
154.5 -110
154.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
154 -110
154 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
Moneyline
Home Away
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -190
WMICH +160
EMICH -190
WMICH +160
EMICH -175
WMICH +145
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -145
WMICH +125
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -150
WMICH +130
EMICH -170
WMICH +140
EMICH -160
WMICH +135
Unibet's line movements
Date/Time
Tue Feb 21, 6:39 PM ET
Tue Feb 21, 10:48 AM ET
Tue Feb 21, 10:07 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:09 AM ET
Tue Feb 21, 9:08 AM ET
Tue Feb 21, 9:05 AM ET
Tue Feb 21, 8:40 AM ET
Tue Feb 21, 8:34 AM ET
Tue Feb 21, 8:33 AM ET
Tue Feb 21, 8:16 AM ET
Mon Feb 20, 6:31 PM ET
Spread
Home Away
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -4 -110
WMICH 4 -110
EMICH -3.5 -110
WMICH 3.5 -109
EMICH -3.5 -110