UTEP
12-15
13-14
FIU
FIU
13-14

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:58 PM ET
Thu Feb 23, 6:31 PM ET
Thu Feb 23, 6:30 PM ET
Thu Feb 23, 11:27 AM ET
Thu Feb 23, 11:26 AM ET
Thu Feb 23, 10:24 AM ET
Thu Feb 23, 8:20 AM ET
Thu Feb 23, 8:20 AM ET
Thu Feb 23, 7:50 AM ET
Thu Feb 23, 7:49 AM ET
Wed Feb 22, 7:50 PM ET
Spread
Home Away
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -120
UTEP -1.5 +100
FIU -1.5 +100
UTEP 1.5 -120
FIU -1.5 -105
UTEP 1.5 -115
Total
Over Under
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
Moneyline
Home Away
FIU +120
UTEP -145
FIU +120
UTEP -145
FIU +105
UTEP -125
FIU +105
UTEP -125
FIU -105
UTEP -115
FIU -105
UTEP -115
FIU -105
UTEP -115
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:31 PM ET
Thu Feb 23, 4:20 PM ET
Thu Feb 23, 3:31 PM ET
Thu Feb 23, 12:46 PM ET
Thu Feb 23, 12:27 PM ET
Thu Feb 23, 10:52 AM ET
Thu Feb 23, 10:52 AM ET
Thu Feb 23, 10:20 AM ET
Thu Feb 23, 9:03 AM ET
Wed Feb 22, 10:07 PM ET
Wed Feb 22, 7:38 PM ET
Spread
Home Away
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU -1.5 -110
UTEP 1.5 -110
FIU -0.5 -110
UTEP 0.5 -110
FIU -0.5 -110
UTEP 0.5 -110
FIU -1 -104
UTEP 1 -118
FIU -1 -110
UTEP 1 -110
Total
Over Under
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
138 -110
138 -110
138.5 -110
138.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137 -110
137 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
Moneyline
Home Away
FIU +123
UTEP -148
FIU +105
UTEP -125
FIU +105
UTEP -125
FIU +105
UTEP -125
FIU +105
UTEP -125
FIU +105
UTEP -125
FIU -125
UTEP +105
FIU -110
UTEP -110
FIU -110
UTEP -110
FIU -110
UTEP -110
FIU -118
UTEP -104
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:55 PM ET
Thu Feb 23, 6:41 PM ET
Thu Feb 23, 6:38 PM ET
Thu Feb 23, 4:28 PM ET
Thu Feb 23, 4:13 PM ET
Thu Feb 23, 4:00 PM ET
Thu Feb 23, 3:56 PM ET
Thu Feb 23, 3:53 PM ET
Thu Feb 23, 3:49 PM ET
Thu Feb 23, 3:42 PM ET
Thu Feb 23, 2:24 PM ET
Thu Feb 23, 2:00 PM ET
Thu Feb 23, 12:35 PM ET
Thu Feb 23, 12:28 PM ET
Thu Feb 23, 11:03 AM ET
Thu Feb 23, 10:56 AM ET
Thu Feb 23, 10:53 AM ET
Thu Feb 23, 10:49 AM ET
Thu Feb 23, 9:58 AM ET
Thu Feb 23, 9:40 AM ET
Thu Feb 23, 8:56 AM ET
Thu Feb 23, 8:01 AM ET
Thu Feb 23, 7:41 AM ET
Thu Feb 23, 4:05 AM ET
Thu Feb 23, 3:00 AM ET
Thu Feb 23, 2:46 AM ET
Thu Feb 23, 12:40 AM ET
Wed Feb 22, 10:06 PM ET
Wed Feb 22, 10:03 PM ET
Wed Feb 22, 6:25 PM ET
Wed Feb 22, 5:37 PM ET
Spread
Home Away
FIU 3.5 -110
UTEP -3.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 2 -110
UTEP -2 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU PK -110
UTEP PK -110
FIU -1 -110
UTEP 1 -110
FIU PK -110
UTEP PK -110
Total
Over Under
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136 -110
136 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137 -110
137 -110
138.5 -110
138.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
138 -110
138 -110
137.5 -110
137.5 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
137 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137 -110
137 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
Moneyline
Home Away
FIU +140
UTEP -160
FIU +122
UTEP -142
FIU +120
UTEP -140
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +115
UTEP -135
FIU +115
UTEP -135
FIU +115
UTEP -135
FIU +115
UTEP -135
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +100
UTEP -120
FIU -110
UTEP -110
FIU -105
UTEP -115
FIU +100
UTEP -120
FIU -105
UTEP -115
FIU +100
UTEP -120
FIU -110
UTEP -110
FIU -105
UTEP -115
FIU -105
UTEP -115
FIU -110
UTEP -110
FanDuel's line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:53 PM ET
Thu Feb 23, 6:53 PM ET
Thu Feb 23, 6:29 PM ET
Thu Feb 23, 5:12 PM ET
Thu Feb 23, 4:24 PM ET
Thu Feb 23, 1:10 PM ET
Thu Feb 23, 1:09 PM ET
Thu Feb 23, 12:30 PM ET
Thu Feb 23, 11:57 AM ET
Thu Feb 23, 10:54 AM ET
Thu Feb 23, 10:54 AM ET
Thu Feb 23, 10:52 AM ET
Thu Feb 23, 10:51 AM ET
Thu Feb 23, 10:47 AM ET
Thu Feb 23, 10:23 AM ET
Thu Feb 23, 9:27 AM ET
Thu Feb 23, 8:28 AM ET
Wed Feb 22, 10:12 PM ET
Wed Feb 22, 10:03 PM ET
Wed Feb 22, 10:02 PM ET
Wed Feb 22, 6:42 PM ET
Thu Feb 23, 6:53 PM ET
Thu Feb 23, 6:29 PM ET
Thu Feb 23, 5:12 PM ET
Thu Feb 23, 4:24 PM ET
Thu Feb 23, 1:10 PM ET
Thu Feb 23, 12:30 PM ET
Thu Feb 23, 11:57 AM ET
Thu Feb 23, 10:54 AM ET
Thu Feb 23, 10:52 AM ET
Thu Feb 23, 10:47 AM ET
Thu Feb 23, 10:23 AM ET
Thu Feb 23, 9:27 AM ET
Thu Feb 23, 8:28 AM ET
Wed Feb 22, 10:12 PM ET
Wed Feb 22, 10:03 PM ET
Wed Feb 22, 6:42 PM ET
Spread
Home Away
FIU 2.5 -106
UTEP -2.5 -114
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -118
UTEP -1.5 -104
FIU 1.5 -118
UTEP -1.5 -104
FIU -0.5 -102
UTEP 0.5 -120
FIU -0.5 +100
UTEP 0.5 -122
FIU -0.5 -110
UTEP 0.5 -110
FIU 2.5 -106
UTEP -2.5 -114
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -105
UTEP -1.5 -115
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -115
UTEP -1.5 -105
FIU 1.5 -118
UTEP -1.5 -104
FIU 1.5 -118
UTEP -1.5 -104
FIU -0.5 -102
UTEP 0.5 -120
FIU -0.5 -110
UTEP 0.5 -110
Total
Over Under
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
135.5 -115
135.5 -105
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -115
136.5 -105
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -120
136.5 -102
136.5 -120
136.5 -102
136.5 -120
136.5 -102
136.5 -110
136.5 -110
135.5 -115
135.5 -105
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
135.5 -115
135.5 -105
136.5 -115
136.5 -105
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -115
136.5 -105
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -120
136.5 -102
136.5 -120
136.5 -102
136.5 -110
136.5 -110
Moneyline
Home Away
FIU +122
UTEP -146
FIU +116
UTEP -140
FIU +118
UTEP -142
FIU +110
UTEP -132
FIU +106
UTEP -128
FIU +108
UTEP -130
FIU +108
UTEP -130
FIU +106
UTEP -128
FIU +108
UTEP -130
FIU +106
UTEP -128
FIU +106
UTEP -128
FIU +102
UTEP -122
FIU +102
UTEP -122
FIU +104
UTEP -125
FIU -105
UTEP -114
FIU -102
UTEP -118
FIU -104
UTEP -115
FIU -105
UTEP -114
FIU +100
UTEP -120
FIU +102
UTEP -122
FIU -110
UTEP -110
FIU +122
UTEP -146
FIU +118
UTEP -142
FIU +110
UTEP -132
FIU +106
UTEP -128
FIU +108
UTEP -130
FIU +106
UTEP -128
FIU +108
UTEP -130
FIU +106
UTEP -128
FIU +102
UTEP -122
FIU +104
UTEP -125
FIU -105
UTEP -114
FIU -102
UTEP -118
FIU -104
UTEP -115
FIU -105
UTEP -114
FIU +100
UTEP -120
FIU -110
UTEP -110
PointsBet's line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:52 PM ET
Thu Feb 23, 6:30 PM ET
Thu Feb 23, 6:29 PM ET
Thu Feb 23, 6:26 PM ET
Thu Feb 23, 6:21 PM ET
Thu Feb 23, 6:19 PM ET
Thu Feb 23, 4:31 PM ET
Thu Feb 23, 4:28 PM ET
Thu Feb 23, 4:20 PM ET
Thu Feb 23, 1:06 PM ET
Thu Feb 23, 12:31 PM ET
Thu Feb 23, 12:28 PM ET
Thu Feb 23, 12:04 PM ET
Thu Feb 23, 12:00 PM ET
Thu Feb 23, 11:58 AM ET
Thu Feb 23, 11:01 AM ET
Thu Feb 23, 10:53 AM ET
Thu Feb 23, 10:49 AM ET
Thu Feb 23, 10:48 AM ET
Thu Feb 23, 5:06 AM ET
Spread
Home Away
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 2.5 -110
UTEP -2.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 2.5 -115
UTEP -2.5 -105
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
FIU 1.5 -110
UTEP -1.5 -110
FIU 1 -110
UTEP -1 -110
Total
Over Under
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
Moneyline
Home Away
FIU +125
UTEP -145
FIU +120
UTEP -140
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +110
UTEP -130
FIU +105
UTEP -125
FIU +110
UTEP -130
FIU +100
UTEP -120
FIU +100
UTEP -120
FIU +100
UTEP -120
FIU +100
UTEP -120
FIU -105
UTEP -115
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Thu Feb 23, 6:57 PM ET
Thu Feb 23, 6:56 PM ET
Thu Feb 23, 6:56 PM ET
Thu Feb 23, 6:55 PM ET
Thu Feb 23, 6:54 PM ET
Thu Feb 23, 6:53 PM ET
Thu Feb 23, 6:43 PM ET
Thu Feb 23, 6:42 PM ET
Thu Feb 23, 6:34 PM ET
Thu Feb 23, 6:33 PM ET
Thu Feb 23, 6:33 PM ET
Thu Feb 23, 6:32 PM ET
Thu Feb 23, 6:32 PM ET
Thu Feb 23, 6:29 PM ET
Thu Feb 23, 6:27 PM ET
Thu Feb 23, 6:22 PM ET
Thu Feb 23, 5:07 PM ET
Thu Feb 23, 5:05 PM ET
Thu Feb 23, 4:41 PM ET
Thu Feb 23, 4:32 PM ET
Thu Feb 23, 4:26 PM ET
Thu Feb 23, 3:34 PM ET
Thu Feb 23, 3:32 PM ET
Thu Feb 23, 1:22 PM ET
Thu Feb 23, 1:20 PM ET
Thu Feb 23, 12:52 PM ET
Thu Feb 23, 12:35 PM ET
Thu Feb 23, 12:32 PM ET
Thu Feb 23, 11:57 AM ET
Thu Feb 23,
Thu Feb 23,
Thu Feb 23, 10:55 AM ET
Thu Feb 23, 10:54 AM ET
Thu Feb 23, 10:50 AM ET
Thu Feb 23,
Thu Feb 23, 9:38 AM ET
Thu Feb 23, 9:14 AM ET
Thu Feb 23, 8:58 AM ET
Thu Feb 23, 8:42 AM ET
Thu Feb 23, 8:24 AM ET
Thu Feb 23, 8:15 AM ET
Thu Feb 23, 8:03 AM ET
Thu Feb 23, 7:43 AM ET
Thu Feb 23, 7:09 AM ET
Thu Feb 23, 4:08 AM ET
Thu Feb 23, 4:02 AM ET
Thu Feb 23, 3:02 AM ET
Thu Feb 23, 2:54 AM ET
Thu Feb 23, 2:05 AM ET
Thu Feb 23, 1:12 AM ET