Kentucky
18-9
14-13
Florida
Florida
14-13

BetMGM's line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 5:28 PM ET
Wed Feb 22, 12:30 PM ET
Wed Feb 22, 10:37 AM ET
Wed Feb 22, 8:40 AM ET
Wed Feb 22, 8:14 AM ET
Wed Feb 22, 8:14 AM ET
Wed Feb 22, 8:12 AM ET
Tue Feb 21, 8:20 PM ET
Spread
Home Away
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
Total
Over Under
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
Moneyline
Home Away
UFL +125
UK -150
UFL +120
UK -145
UFL +120
UK -145
UFL +115
UK -140
UFL +135
UK -165
UFL +140
UK -165
UFL +140
UK -165
BetRivers' line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 2:14 PM ET
Wed Feb 22, 12:28 PM ET
Wed Feb 22, 8:40 AM ET
Wed Feb 22, 8:11 AM ET
Wed Feb 22, 7:31 AM ET
Tue Feb 21, 7:50 PM ET
Spread
Home Away
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
Total
Over Under
140 -110
140 -110
139 -110
139 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140.5 -110
140.5 -110
141 -110
141 -110
Moneyline
Home Away
UFL +123
UK -143
UFL +123
UK -143
UFL +123
UK -143
UFL +133
UK -157
UFL +130
UK -159
UFL +130
UK -159
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 6:59 PM ET
Wed Feb 22, 6:56 PM ET
Wed Feb 22, 6:52 PM ET
Wed Feb 22, 6:45 PM ET
Wed Feb 22, 6:42 PM ET
Wed Feb 22, 6:08 PM ET
Wed Feb 22, 5:58 PM ET
Wed Feb 22, 4:43 PM ET
Wed Feb 22, 3:45 PM ET
Wed Feb 22, 2:19 PM ET
Wed Feb 22, 12:26 PM ET
Wed Feb 22, 10:59 AM ET
Wed Feb 22, 9:26 AM ET
Wed Feb 22, 9:06 AM ET
Wed Feb 22, 8:42 AM ET
Wed Feb 22, 8:39 AM ET
Wed Feb 22, 8:24 AM ET
Wed Feb 22, 12:29 AM ET
Tue Feb 21, 9:52 PM ET
Tue Feb 21, 9:25 PM ET
Tue Feb 21, 9:01 PM ET
Tue Feb 21, 8:41 PM ET
Tue Feb 21, 8:37 PM ET
Spread
Home Away
UFL 3 -120
UK -3 +100
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -115
UK -3 -105
UFL 3 -120
UK -3 +100
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
Total
Over Under
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
139.5 -110
139.5 -110
140 -110
140 -110
139.5 -110
139.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
141 -110
141 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140 -110
140.5 -110
140.5 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
140.5 -110
140.5 -110
Moneyline
Home Away
UFL +135
UK -155
UFL +135
UK -155
UFL +130
UK -150
UFL +128
UK -145
UFL +135
UK -160
UFL +132
UK -155
UFL +132
UK -155
UFL +122
UK -145
UFL +122
UK -145
UFL +122
UK -145
UFL +122
UK -145
UFL +122
UK -145
UFL +118
UK -140
UFL +118
UK -140
UFL +118
UK -140
UFL +140
UK -165
UFL +140
UK -165
UFL +130
UK -155
UFL +130
UK -155
UFL +130
UK -155
FanDuel's line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 6:19 PM ET
Wed Feb 22, 4:45 PM ET
Wed Feb 22, 4:19 PM ET
Wed Feb 22, 1:11 PM ET
Wed Feb 22,
Wed Feb 22, 1:10 PM ET
Wed Feb 22, 12:30 PM ET
Wed Feb 22, 12:27 PM ET
Wed Feb 22, 12:25 PM ET
Wed Feb 22, 12:25 PM ET
Wed Feb 22, 11:30 AM ET
Wed Feb 22, 10:59 AM ET
Wed Feb 22, 10:54 AM ET
Wed Feb 22, 10:51 AM ET
Wed Feb 22, 10:18 AM ET
Wed Feb 22, 10:00 AM ET
Wed Feb 22, 9:45 AM ET
Wed Feb 22, 9:04 AM ET
Wed Feb 22, 8:51 AM ET
Wed Feb 22, 8:42 AM ET
Wed Feb 22, 8:39 AM ET
Wed Feb 22, 8:39 AM ET
Wed Feb 22, 8:21 AM ET
Wed Feb 22, 8:08 AM ET
Wed Feb 22, 7:33 AM ET
Wed Feb 22, 7:30 AM ET
Tue Feb 21, 10:30 PM ET
Tue Feb 21, 7:44 PM ET
Tue Feb 21, 7:09 PM ET
Tue Feb 21, 7:09 PM ET
Tue Feb 21, 6:48 PM ET
Tue Feb 21, 6:48 PM ET
Wed Feb 22, 6:19 PM ET
Wed Feb 22, 4:45 PM ET
Wed Feb 22, 4:19 PM ET
Wed Feb 22, 1:11 PM ET
Wed Feb 22, 12:30 PM ET
Wed Feb 22, 12:27 PM ET
Wed Feb 22, 12:25 PM ET
Wed Feb 22, 11:30 AM ET
Wed Feb 22, 10:59 AM ET
Wed Feb 22, 10:54 AM ET
Wed Feb 22, 10:51 AM ET
Wed Feb 22, 10:18 AM ET
Wed Feb 22, 10:00 AM ET
Wed Feb 22, 9:45 AM ET
Wed Feb 22, 9:04 AM ET
Wed Feb 22, 8:51 AM ET
Wed Feb 22, 8:42 AM ET
Wed Feb 22, 8:39 AM ET
Wed Feb 22, 8:21 AM ET
Wed Feb 22, 8:08 AM ET
Wed Feb 22, 7:33 AM ET
Wed Feb 22, 7:30 AM ET
Tue Feb 21, 10:30 PM ET
Tue Feb 21, 7:44 PM ET
Tue Feb 21, 7:09 PM ET
Tue Feb 21, 6:48 PM ET
Spread
Home Away
UFL 2.5 -106
UK -2.5 -114
UFL 2.5 -104
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -104
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -105
UK -2.5 -115
UFL 2.5 -104
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -105
UK -2.5 -115
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 2.5 -106
UK -2.5 -114
UFL 2.5 -104
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -104
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -105
UK -2.5 -115
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -120
UK -2.5 -102
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
UFL 3.5 -120
UK -3.5 -102
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -115
UK -3.5 -105
UFL 3.5 -110
UK -3.5 -110
Total
Over Under
139.5 -115
139.5 -105
139.5 -115
139.5 -105
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -115
139.5 -105
138.5 -115
138.5 -105
139.5 -110
139.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
140.5 -115
140.5 -105
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
139.5 -115
139.5 -105
140.5 -105
140.5 -115
140.5 -106
140.5 -114
140.5 -112
140.5 -108
140.5 -115
140.5 -105
139.5 -115
139.5 -105
139.5 -115
139.5 -105
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -115
139.5 -105
138.5 -115
138.5 -105
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
140.5 -115
140.5 -105
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -108
140.5 -112
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
139.5 -115
139.5 -105
140.5 -105
140.5 -115
140.5 -112
140.5 -108
Moneyline
Home Away
UFL +125
UK -150
UFL +122
UK -146
UFL +126
UK -152
UFL +120
UK -144
UFL +126
UK -152
UFL +120
UK -144
UFL +118
UK -142
UFL +118
UK -142
UFL +118
UK -142
UFL +128
UK -154
UFL +126
UK -152
UFL +116
UK -140
UFL +126
UK -152
UFL +116
UK -140
UFL +110
UK -132
UFL +114
UK -137
UFL +114
UK -137
UFL +116
UK -138
UFL +115
UK -138
UFL +108
UK -130
UFL +115
UK -138
UFL +108
UK -130
UFL +126
UK -152
UFL +128
UK -154
UFL +126
UK -152
UFL +140
UK -170
UFL +126
UK -152
UFL +130
UK -160
UFL +134
UK -162
UFL +130
UK -156
UFL +140
UK -170
UFL +140
UK -170
UFL +125
UK -150
UFL +122
UK -146
UFL +126
UK -152
UFL +120
UK -144
UFL +118
UK -142
UFL +118
UK -142
UFL +118
UK -142
UFL +126
UK -152
UFL +116
UK -140
UFL +126
UK -152
UFL +116
UK -140
UFL +110
UK -132
UFL +114
UK -137
UFL +114
UK -137
UFL +116
UK -138
UFL +115
UK -138
UFL +108
UK -130
UFL +115
UK -138
UFL +126
UK -152
UFL +128
UK -154
UFL +126
UK -152
UFL +140
UK -170
UFL +126
UK -152
UFL +130
UK -160
UFL +134
UK -162
UFL +140
UK -170
PointsBet's line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 6:59 PM ET
Wed Feb 22, 6:55 PM ET
Wed Feb 22, 6:42 PM ET
Wed Feb 22, 6:41 PM ET
Wed Feb 22, 6:40 PM ET
Wed Feb 22, 4:17 PM ET
Wed Feb 22, 4:02 PM ET
Wed Feb 22, 1:14 PM ET
Wed Feb 22, 12:25 PM ET
Wed Feb 22, 11:34 AM ET
Wed Feb 22, 10:55 AM ET
Wed Feb 22, 10:50 AM ET
Wed Feb 22, 8:40 AM ET
Wed Feb 22, 4:36 AM ET
Spread
Home Away
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -110
UFL 3 -110
UK -3 -110
Total
Over Under
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -105
139.5 -115
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
139.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
Moneyline
Home Away
UFL +120
UK -140
UFL +125
UK -145
UFL +125
UK -145
UFL +120
UK -140
UFL +130
UK -150
UFL +125
UK -145
UFL +130
UK -150
UFL +130
UK -150
UFL +125
UK -145
UFL +130
UK -150
UFL +130
UK -150
UFL +120
UK -140
UFL +120
UK -140
UFL +130
UK -150
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Wed Feb 22, 6:58 PM ET
Wed Feb 22, 6:56 PM ET
Wed Feb 22, 6:02 PM ET
Wed Feb 22, 5:56 PM ET
Wed Feb 22, 4:42 PM ET
Wed Feb 22, 3:43 PM ET
Wed Feb 22, 2:22 PM ET
Wed Feb 22, 2:18 PM ET
Wed Feb 22, 12:32 PM ET
Wed Feb 22, 12:31 PM ET
Wed Feb 22, 9:04 AM ET
Wed Feb 22, 8:44 AM ET
Wed Feb 22, 8:43 AM ET
Wed Feb 22, 8:42 AM ET
Wed Feb 22, 8:24 AM ET
Wed Feb 22, 8:24 AM ET
Wed Feb 22, 8:21 AM ET
Wed Feb 22, 7:53 AM ET
Wed Feb 22, 7:44 AM ET
Wed Feb 22, 12:31 AM ET
Tue Feb 21, 9:26 PM ET
Tue Feb 21, 8:34 PM ET
Tue Feb 21, 8:27 PM ET
Tue Feb 21, 8:22 PM ET
Spread
Home Away
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -118
UK -2.5 -110
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110
UK -2.5 -118
UFL 2.5 -110