Rhode Island
4-8
6-5
Georgia State
Georgia State
6-5

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 11:52 AM ET
Sun Dec 18, 10:49 AM ET
Sun Dec 18, 8:17 AM ET
Sun Dec 18, 8:08 AM ET
Sun Dec 18, 8:07 AM ET
Sun Dec 18, 8:07 AM ET
Sat Dec 17, 8:08 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
Total
Over Under
127.5 -105
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -115
128.5 -110
128.5 -110
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -115
127.5 -105
127.5 -110
127.5 -110
Moneyline
Home Away
GAST -145
URI +120
GAST -140
URI +115
GAST -140
URI +115
GAST -140
URI +115
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 1:08 PM ET
Sun Dec 18, 8:15 AM ET
Sat Dec 17, 8:46 PM ET
Sat Dec 17, 5:19 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -113
URI 2.5 -107
GAST -2 -113
URI 2 -107
GAST -2 -113
URI 2 -108
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
Total
Over Under
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Home Away
GAST -152
URI +125
GAST -139
URI +116
GAST -141
URI +115
GAST -148
URI +123
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 11:27 AM ET
Sun Dec 18, 11:24 AM ET
Sun Dec 18, 11:21 AM ET
Sun Dec 18, 10:50 AM ET
Sun Dec 18, 10:43 AM ET
Sun Dec 18, 10:40 AM ET
Sun Dec 18, 10:29 AM ET
Sun Dec 18, 9:14 AM ET
Sun Dec 18, 9:06 AM ET
Sun Dec 18, 9:00 AM ET
Sun Dec 18, 8:57 AM ET
Sun Dec 18, 8:19 AM ET
Sun Dec 18, 5:28 AM ET
Sat Dec 17, 9:10 PM ET
Sat Dec 17, 7:13 PM ET
Sat Dec 17, 7:10 PM ET
Sat Dec 17, 5:31 PM ET
Sat Dec 17, 5:24 PM ET
Sat Dec 17, 4:59 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -3 -110
URI 3 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
Total
Over Under
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
128 -110
128 -110
128 -110
128 -110
128 -110
128 -110
129 -110
129 -110
128 -110
128 -110
127.5 -110
127.5 -110
129 -110
129 -110
128.5 -110
128.5 -110
128 -110
128 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127 -110
127 -110
126.5 -110
126.5 -110
126 -110
126 -110
126.5 -115
126.5 -105
Moneyline
Home Away
GAST -145
URI +125
GAST -130
URI +110
GAST -125
URI +105
GAST -135
URI +115
GAST -135
URI +115
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
GAST -130
URI +110
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 1:59 PM ET
Sun Dec 18, 1:57 PM ET
Sun Dec 18, 1:57 PM ET
Sun Dec 18, 1:54 PM ET
Sun Dec 18, 11:59 AM ET
Sun Dec 18, 11:59 AM ET
Sun Dec 18, 10:59 AM ET
Sun Dec 18, 10:47 AM ET
Sun Dec 18, 9:14 AM ET
Sun Dec 18, 9:04 AM ET
Sun Dec 18, 8:51 AM ET
Sun Dec 18, 8:17 AM ET
Sun Dec 18, 8:15 AM ET
Sat Dec 17, 10:51 PM ET
Sat Dec 17, 8:44 PM ET
Sat Dec 17, 8:32 PM ET
Sat Dec 17, 5:37 PM ET
Sat Dec 17, 5:23 PM ET
Sun Dec 18, 1:59 PM ET
Sun Dec 18, 1:57 PM ET
Sun Dec 18, 1:54 PM ET
Sun Dec 18, 11:59 AM ET
Sun Dec 18, 10:59 AM ET
Sun Dec 18, 10:47 AM ET
Sun Dec 18, 9:14 AM ET
Sun Dec 18, 9:04 AM ET
Sun Dec 18, 8:51 AM ET
Sun Dec 18, 8:17 AM ET
Sun Dec 18, 8:15 AM ET
Sat Dec 17, 10:51 PM ET
Sat Dec 17, 8:44 PM ET
Sat Dec 17, 8:32 PM ET
Sat Dec 17, 5:37 PM ET
Sat Dec 17, 5:23 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -118
URI 2.5 -104
GAST -3.5 -104
URI 3.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -104
URI 2.5 -118
GAST -1.5 -118
URI 1.5 -104
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -106
URI 2.5 -114
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -118
URI 2.5 -104
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -104
URI 2.5 -118
GAST -1.5 -118
URI 1.5 -104
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -106
URI 2.5 -114
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
Total
Over Under
127.5 -106
127.5 -114
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -106
127.5 -114
126.5 -110
126.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
128.5 -106
128.5 -114
128.5 -106
128.5 -114
128.5 -110
128.5 -110
129.5 -110
129.5 -110
129.5 -105
129.5 -115
127.5 -110
127.5 -110
128.5 -106
128.5 -114
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -108
127.5 -112
126.5 -114
126.5 -106
127.5 -106
127.5 -114
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
128.5 -106
128.5 -114
128.5 -106
128.5 -114
128.5 -110
128.5 -110
129.5 -110
129.5 -110
129.5 -105
129.5 -115
127.5 -110
127.5 -110
128.5 -106
128.5 -114
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -108
127.5 -112
126.5 -114
126.5 -106
Moneyline
Home Away
GAST -140
URI +116
GAST -140
URI +116
GAST -140
URI +116
GAST -144
URI +120
GAST -152
URI +126
GAST -156
URI +130
GAST -140
URI +116
GAST -144
URI +120
GAST -142
URI +118
GAST -134
URI +112
GAST -134
URI +112
GAST -130
URI +108
GAST -132
URI +110
GAST -134
URI +112
GAST -142
URI +118
GAST -137
URI +114
GAST -142
URI +118
GAST -146
URI +122
GAST -140
URI +116
GAST -140
URI +116
GAST -144
URI +120
GAST -152
URI +126
GAST -140
URI +116
GAST -144
URI +120
GAST -142
URI +118
GAST -134
URI +112
GAST -134
URI +112
GAST -130
URI +108
GAST -132
URI +110
GAST -134
URI +112
GAST -142
URI +118
GAST -137
URI +114
GAST -142
URI +118
GAST -146
URI +122
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 11:28 AM ET
Sun Dec 18, 11:20 AM ET
Sun Dec 18, 11:20 AM ET
Sun Dec 18, 11:19 AM ET
Sun Dec 18, 10:57 AM ET
Sun Dec 18, 10:50 AM ET
Sun Dec 18, 10:49 AM ET
Sun Dec 18, 10:48 AM ET
Sun Dec 18, 10:47 AM ET
Sun Dec 18, 5:03 AM ET
Sat Dec 17, 4:51 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -115
URI 2.5 -105
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
Total
Over Under
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
127 -110
127 -110
Moneyline
Home Away
GAST -150
URI +120
GAST -145
URI +115
GAST -145
URI +115
GAST -145
URI +115
GAST -140
URI +110
GAST -140
URI +110
GAST -145
URI +115
GAST -140
URI +110
GAST -140
URI +110
GAST -135
URI +105
GAST -135
URI +105
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 1:25 PM ET
Sun Dec 18, 11:26 AM ET
Sun Dec 18, 11:25 AM ET
Sun Dec 18, 11:22 AM ET
Sun Dec 18, 11:22 AM ET
Sun Dec 18, 11:06 AM ET
Sun Dec 18, 10:56 AM ET
Sun Dec 18, 10:55 AM ET
Sun Dec 18, 10:53 AM ET
Sun Dec 18, 10:48 AM ET
Sun Dec 18, 9:16 AM ET
Sun Dec 18, 9:07 AM ET
Sun Dec 18, 8:36 AM ET
Sun Dec 18, 8:12 AM ET
Sun Dec 18, 8:06 AM ET
Sun Dec 18, 7:22 AM ET
Sun Dec 18, 5:40 AM ET
Sun Dec 18, 5:33 AM ET
Sun Dec 18, 1:58 AM ET
Sun Dec 18, 12:16 AM ET
Sat Dec 17, 9:26 PM ET
Sat Dec 17, 9:11 PM ET
Sat Dec 17, 8:11 PM ET
Sat Dec 17, 7:17 PM ET
Sat Dec 17, 7:11 PM ET
Sat Dec 17, 7:05 PM ET
Sat Dec 17, 5:49 PM ET
Sat Dec 17, 5:48 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -118
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -118
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -3.5 -110
URI 3.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2 -118
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -118
URI 2 -110
GAST -2 -118
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2 -110
URI 2 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -1.5 -125
URI 1.5 +100
GAST -1.5 -125
URI 1.5 +100
GAST -1.5 -125
URI 1.5 +100
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -118
Total
Over Under
127 -110
127 -118
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -118
127 -110
127 -110
127 -118
127 -118
127 -110
127.5 -110
127.5 -118
128.5 -118
128.5 -110
128 -110
128 -118
128 -110
128 -118
128.5 -118
128.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
128 -110
128 -118
128 -110
128 -118
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
127.5 -110
127.5 -118
126.5 -125
126.5 -105
126.5 -118
126.5 -110
126.5 -118
126.5 -110
Moneyline
Home Away
GAST -150
URI +115
GAST -150
URI +115
GAST -150
URI +115
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -133
URI +105
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
GAST -143
URI +110
Unibet's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 1:08 PM ET
Sun Dec 18, 8:15 AM ET
Sat Dec 17, 8:46 PM ET
Sat Dec 17, 5:19 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -113
URI 2.5 -107
GAST -2 -113
URI 2 -107
GAST -2 -113
URI 2 -108
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
Total
Over Under
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
127.5 -110
126.5 -110
126.5 -110
Moneyline
Home Away
GAST -152
URI +125
GAST -139
URI +116
GAST -141
URI +115
GAST -148
URI +120
WynnBet's line movements
Date/Time
Sun Dec 18, 1:05 PM ET
Sun Dec 18, 10:49 AM ET
Sun Dec 18, 10:48 AM ET
Sun Dec 18, 10:47 AM ET
Sun Dec 18, 10:41 AM ET
Sun Dec 18, 9:13 AM ET
Sun Dec 18, 9:05 AM ET
Sun Dec 18, 9:00 AM ET
Sun Dec 18, 8:19 AM ET
Sun Dec 18,
Sun Dec 18, 8:15 AM ET
Sun Dec 18, 8:06 AM ET
Sun Dec 18, 5:29 AM ET
Sun Dec 18, 12:10 AM ET
Sat Dec 17, 9:19 PM ET
Sat Dec 17, 7:12 PM ET
Sat Dec 17, 7:10 PM ET
Sat Dec 17, 6:08 PM ET
Spread
Home Away
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -110
URI 2.5 -110
GAST -2.5 -105
URI 2.5 -115
GAST -2 -115
URI 2 -105
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
GAST -2 -110
URI 2 -110
Total
Over Under
127 -110
127 -110
127 -110
127 -110
127 -115
127 -105
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110
128.5 -110