Texas Tech
5-5
10-0
TCU
TCU
10-0

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 10:57 AM ET
Fri Nov 4, 10:44 AM ET
Thu Nov 3, 11:17 AM ET
Mon Oct 31, 2:38 PM ET
Mon Oct 31, 12:26 PM ET
Mon Oct 31, 12:15 PM ET
Spread
Fav Dog
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -10 -105
TTU -10 -115
Total
Over Under
68.5 -115
68.5 -105
69 -110
69 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
71.5 -110
71.5 -110
71.5 -110
71.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -375
TTU +290
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Nov 4, 9:23 PM ET
Fri Nov 4, 5:31 PM ET
Fri Nov 4, 12:14 PM ET
Fri Nov 4, 11:41 AM ET
Thu Nov 3, 11:23 PM ET
Thu Nov 3, 6:16 PM ET
Thu Nov 3, 4:51 PM ET
Thu Nov 3, 2:30 PM ET
Wed Nov 2, 3:07 PM ET
Tue Nov 1, 6:12 PM ET
Tue Nov 1, 6:09 PM ET
Tue Nov 1, 4:15 PM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 3:23 PM ET
Mon Oct 31, 2:36 PM ET
Mon Oct 31, 12:18 PM ET
Mon Oct 31, 11:52 AM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 11:42 AM ET
Spread
Fav Dog
TCU -8.5 -108
TTU -8.5 -113
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -9.5 -113
TTU -9.5 -108
TCU -9.5 -113
TTU -9.5 -108
TCU -9.5 -114
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -112
TTU -9.5 -109
TCU -9.5 -113
TTU -9.5 -108
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
Total
Over Under
69 -108
69 -113
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -109
69 -112
68.5 -110
68.5 -110
69 -109
69 -112
69 -108
69 -113
69 -109
69 -112
69 -108
69 -113
69 -108
69 -113
69 -108
69 -113
68.5 -110
68.5 -110
69 -114
69 -107
69.5 -107
69.5 -114
70.5 -112
70.5 -109
71 -108
71 -113
70.5 -112
70.5 -109
70.5 -112
70.5 -109
70.5 -112
70.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -360
TTU +270
TCU -360
TTU +270
TCU -360
TTU +270
TCU -360
TTU +270
TCU -345
TTU +260
TCU -360
TTU +260
TCU -345
TTU +255
TCU -345
TTU +255
TCU -345
TTU +255
TCU -315
TTU +245
TCU -295
TTU +235
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 11:28 AM ET
Sat Nov 5, 11:09 AM ET
Sat Nov 5, 10:49 AM ET
Fri Nov 4, 12:26 PM ET
Thu Nov 3, 11:20 AM ET
Thu Nov 3, 10:58 AM ET
Wed Nov 2, 3:51 PM ET
Tue Nov 1, 11:38 AM ET
Mon Oct 31, 10:44 PM ET
Mon Oct 31, 5:07 PM ET
Mon Oct 31, 4:59 PM ET
Mon Oct 31, 2:40 PM ET
Mon Oct 31, 2:21 PM ET
Mon Oct 31, 12:20 PM ET
Mon Oct 31, 12:16 PM ET
Spread
Fav Dog
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
Total
Over Under
68.5 -110
68.5 -110
68.5 -110
68.5 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
70 -110
70 -110
71 -110
71 -110
71 -110
71 -110
Moneyline
Fav Dog
TCU -335
TTU +260
TCU -335
TTU +260
TCU -320
TTU +250
TCU -320
TTU +250
TCU -335
TTU +260
TCU -345
TTU +270
TCU -345
TTU +270
TCU -345
TTU +270
TCU -350
TTU +275
TCU -355
TTU +278
TCU -355
TTU +278
TCU -355
TTU +278
TCU -355
TTU +278
TCU -355
TTU +278
TCU -365
TTU +285
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 10:53 AM ET
Sat Nov 5, 10:24 AM ET
Sat Nov 5, 2:53 AM ET
Thu Nov 3, 3:32 PM ET
Thu Nov 3, 11:12 AM ET
Wed Nov 2, 4:00 PM ET
Wed Nov 2, 3:15 PM ET
Wed Nov 2, 2:55 PM ET
Tue Nov 1, 4:30 PM ET
Tue Nov 1, 3:43 PM ET
Tue Nov 1, 3:36 PM ET
Tue Nov 1, 12:39 PM ET
Mon Oct 31, 6:04 PM ET
Mon Oct 31, 4:05 PM ET
Mon Oct 31, 3:21 PM ET
Mon Oct 31, 11:12 AM ET
Sat Nov 5, 10:53 AM ET
Sat Nov 5, 10:24 AM ET
Sat Nov 5, 2:53 AM ET
Thu Nov 3, 3:32 PM ET
Thu Nov 3, 11:12 AM ET
Wed Nov 2, 4:00 PM ET
Wed Nov 2, 3:15 PM ET
Wed Nov 2, 2:55 PM ET
Tue Nov 1, 4:30 PM ET
Tue Nov 1, 3:43 PM ET
Tue Nov 1, 3:36 PM ET
Tue Nov 1, 12:39 PM ET
Mon Oct 31, 6:04 PM ET
Mon Oct 31, 4:05 PM ET
Mon Oct 31, 3:21 PM ET
Mon Oct 31, 11:12 AM ET
Sun Oct 30, 8:56 PM ET
Sun Oct 30, 2:45 PM ET
Sun Oct 30, 11:19 AM ET
Sun Oct 30, 11:08 AM ET
Sun Oct 30, 10:57 AM ET
Spread
Fav Dog
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -7.5 -115
TTU -7.5 -105
TCU -8.5 -105
TTU -8.5 -115
TCU -8.5 -106
TTU -8.5 -114
TCU -8.5 -114
TTU -8.5 -106
TCU -9.5 -105
TTU -9.5 -115
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -106
TTU -9.5 -114
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -7.5 -115
TTU -7.5 -105
TCU -8.5 -105
TTU -8.5 -115
TCU -8.5 -106
TTU -8.5 -114
TCU -8.5 -114
TTU -8.5 -106
TCU -9.5 -105
TTU -9.5 -115
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -106
TTU -9.5 -114
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -115
TTU -9.5 -105
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -7.5 -110
TTU -7.5 -110
Total
Over Under
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
68.5 -110
68.5 -110
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -115
68.5 -110
68.5 -110
69.5 -105
69.5 -115
69.5 -115
69.5 -105
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
69.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
70.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TCU -320
TTU +260
TCU -310
TTU +245
TCU -320
TTU +255
TCU -330
TTU +260
TCU -335
TTU +265
TCU -320
TTU +260
TCU -345
TTU +270
TCU -330
TTU +260
TCU -345
TTU +270
TCU -350
TTU +270
TCU -345
TTU +270
TCU -360
TTU +280
TCU -345
TTU +270
TCU -365
TTU +285
TCU -400
TTU +310
TCU -385
TTU +300
TCU -320
TTU +260
TCU -310
TTU +245
TCU -320
TTU +255
TCU -330
TTU +260
TCU -335
TTU +265
TCU -320
TTU +260
TCU -345
TTU +270
TCU -330
TTU +260
TCU -345
TTU +270
TCU -350
TTU +270
TCU -345
TTU +270
TCU -360
TTU +280
TCU -345
TTU +270
TCU -365
TTU +285
TCU -400
TTU +310
TCU -385
TTU +300
TCU -420
TTU +320
TCU -450
TTU +340
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 11:24 AM ET
Sat Nov 5, 11:06 AM ET
Sat Nov 5, 11:03 AM ET
Sat Nov 5, 10:59 AM ET
Sat Nov 5, 7:38 AM ET
Fri Nov 4, 10:35 PM ET
Fri Nov 4, 7:07 PM ET
Fri Nov 4, 12:27 PM ET
Thu Nov 3,
Thu Nov 3, 11:43 AM ET
Thu Nov 3, 11:41 AM ET
Thu Nov 3, 11:15 AM ET
Thu Nov 3, 10:56 AM ET
Wed Nov 2, 10:52 PM ET
Wed Nov 2, 3:48 PM ET
Wed Nov 2, 2:57 PM ET
Tue Nov 1, 10:43 AM ET
Mon Oct 31, 5:05 PM ET
Mon Oct 31, 4:58 PM ET
Mon Oct 31, 2:36 PM ET
Mon Oct 31, 2:34 PM ET
Mon Oct 31, 12:15 PM ET
Mon Oct 31, 12:11 PM ET
Spread
Fav Dog
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -110
TCU -8 -115
TTU -8 -105
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9 -107
TTU -9 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -9.5 -107
TTU -9.5 -107
TCU -10 -105
TTU -10 -110
Total
Over Under
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69 -110
69.5 -105
69.5 -110
69.5 -105
69.5 -110
69.5 -107
69.5 -107
69.5 -107
69.5 -107
69.5 -107
69.5 -107
69.5 -110
69.5 -105
71 -107
71 -107
71 -107
71 -107
Moneyline
Fav Dog
TCU -340
TTU +265
TCU -330
TTU +255
TCU -330
TTU +255
TCU -325
TTU +255
TCU -315
TTU +250
TCU -310
TTU +245
TCU -315
TTU +250
TCU -325
TTU +255
TCU -325
TTU +255
TCU -325
TTU +255
TCU -330
TTU +255
TCU -330
TTU +255
TCU -340
TTU +265
TCU -340
TTU +265
TCU -340
TTU +265
TCU -340
TTU +265
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +260
TCU -350
TTU +280
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Nov 5,
Sat Nov 5, 11:15 AM ET
Sat Nov 5, 11:11 AM ET
Sat Nov 5, 11:04 AM ET
Sat Nov 5, 10:05 AM ET
Sat Nov 5, 9:36 AM ET
Sat Nov 5, 5:11 AM ET
Sat Nov 5, 4:51 AM ET
Sat Nov 5, 4:28 AM ET
Fri Nov 4, 7:06 PM ET
Fri Nov 4, 1:46 PM ET
Fri Nov 4, 12:51 PM ET
Fri Nov 4, 12:47 PM ET
Fri Nov 4, 12:43 PM ET
Fri Nov 4, 10:15 AM ET
Fri Nov 4, 8:01 AM ET
Fri Nov 4, 7:40 AM ET
Thu Nov 3, 11:46 AM ET
Thu Nov 3, 11:42 AM ET
Thu Nov 3, 11:20 AM ET
Thu Nov 3, 11:15 AM ET
Thu Nov 3, 10:53 AM ET
Wed Nov 2, 7:02 PM ET
Wed Nov 2, 3:48 PM ET
Tue Nov 1, 10:45 AM ET
Mon Oct 31, 5:07 PM ET
Mon Oct 31, 5:03 PM ET
Mon Oct 31, 5:00 PM ET
Mon Oct 31, 2:45 PM ET
Mon Oct 31, 2:37 PM ET
Mon Oct 31, 2:35 PM ET
Mon Oct 31, 12:21 PM ET
Mon Oct 31, 12:11 PM ET
Mon Oct 31, 11:07 AM ET
Spread
Fav Dog
TCU -9 -110
TTU -9 -118
TCU -9 -118
TTU -9 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8 -118
TTU -8 -110
TCU -8 -118
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8 -118
TTU -8 -110
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8.5 -118
TTU -8.5 -110
TCU -8.5 -110
TTU -8.5 -118
TCU -8 -110
TTU -8 -118
TCU -9 -118
TTU -9 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -118
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -118
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -118
TTU -9.5 -110
TCU -9 -110
TTU -9 -118
TCU -9.5 -118
TTU -9.5 -110
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -9.5 -110
TTU -9.5 -118
TCU -10 -110
TTU -10 -118
TCU -10 -118
TTU -10 -110
Total
Over Under
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69.5 -110
69.5 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -118
69 -110
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -118
69 -118
69 -110
69 -118
69 -110
69 -110
69