Jets
7-5
10-2
Vikings
Vikings
10-2

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Dec 4, 12:29 PM ET
Sun Dec 4, 9:50 AM ET
Sun Dec 4, 8:16 AM ET
Fri Dec 2, 9:48 AM ET
Fri Dec 2, 9:45 AM ET
Thu Dec 1, 2:17 PM ET
Thu Dec 1, 10:28 AM ET
Wed Nov 30, 8:53 AM ET
Wed Nov 30, 8:52 AM ET
Tue Nov 29, 9:41 AM ET
Mon Nov 28, 11:51 AM ET
Mon Nov 28, 10:14 AM ET
Mon Nov 28, 9:05 AM ET
Sun Nov 27, 11:49 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 -105
NYJ -3 -115
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -110
43.5 -110
43.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44 -115
44 -105
44 -110
44 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
45.5 -105
45.5 -115
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
44 -110
44 -110
43.5 -110
43.5 -110
42.5 -115
42.5 -105
Moneyline
Fav Dog
MIN -150
NYJ +125
MIN -150
NYJ +125
MIN -150
NYJ +125
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -160
NYJ +135
MIN -160
NYJ +135
MIN -160
NYJ +135
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Dec 4, 10:12 AM ET
Sun Dec 4, 6:40 AM ET
Sat Dec 3, 6:16 PM ET
Sat Dec 3, 4:31 PM ET
Sat Dec 3, 1:11 PM ET
Sat Dec 3, 7:27 AM ET
Fri Dec 2, 3:42 PM ET
Fri Dec 2, 7:37 AM ET
Fri Dec 2, 7:26 AM ET
Fri Dec 2, 7:20 AM ET
Thu Dec 1, 9:29 PM ET
Thu Dec 1, 2:24 PM ET
Thu Dec 1, 2:21 PM ET
Thu Dec 1, 10:12 AM ET
Thu Dec 1, 7:41 AM ET
Wed Nov 30, 6:13 PM ET
Wed Nov 30, 5:39 PM ET
Wed Nov 30, 9:25 AM ET
Wed Nov 30, 8:54 AM ET
Tue Nov 29, 6:28 AM ET
Mon Nov 28, 11:49 AM ET
Mon Nov 28, 11:32 AM ET
Mon Nov 28, 10:10 AM ET
Mon Nov 28, 10:08 AM ET
Mon Nov 28, 8:49 AM ET
Sun Nov 27, 10:44 PM ET
Sun Nov 27, 9:25 PM ET
Sun Nov 27, 8:30 PM ET
Sat Nov 26, 5:38 AM ET
Fri Nov 25, 10:56 AM ET
Spread
Fav Dog
MIN -3 -106
NYJ -3 -115
MIN -3 -106
NYJ -3 -115
MIN -3 -106
NYJ -3 -115
MIN -3 -108
NYJ -3 -113
MIN -3 -108
NYJ -3 -113
MIN -3 -109
NYJ -3 -112
MIN -2.5 -115
NYJ -2.5 -106
MIN -3 -108
NYJ -3 -113
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -112
NYJ -3 -109
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -109
NYJ -3 -112
MIN -2.5 -115
NYJ -2.5 -106
MIN -3 -106
NYJ -3 -115
MIN -2.5 -115
NYJ -2.5 -106
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -113
NYJ -3 -108
MIN -3 -113
NYJ -3 -108
MIN -3 -113
NYJ -3 -108
MIN -3 -112
NYJ -3 -109
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -114
NYJ -3 -107
MIN -3 -114
NYJ -3 -107
MIN -3 -112
NYJ -3 -109
MIN -3.5 -106
NYJ -3.5 -115
MIN -3.5 -112
NYJ -3.5 -109
MIN -3.5 -107
NYJ -3.5 -114
Total
Over Under
44 -110
44 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -109
44.5 -112
44.5 -109
44.5 -113
44.5 -109
44.5 -112
44.5 -109
44.5 -112
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -112
44.5 -109
44.5 -112
44.5 -109
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -113
44.5 -108
45.5 -112
45.5 -109
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44 -112
44 -109
44.5 -112
44.5 -109
43 -113
43 -108
42.5 -110
42.5 -110
42 -109
42 -112
42 -108
42 -113
42 -109
42 -112
41.5 -113
41.5 -108
Moneyline
Fav Dog
MIN -152
NYJ +133
MIN -152
NYJ +133
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +136
MIN -155
NYJ +135
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -148
NYJ +130
MIN -159
NYJ +140
MIN -159
NYJ +140
MIN -159
NYJ +140
MIN -167
NYJ +138
MIN -167
NYJ +138
MIN -165
NYJ +135
MIN -165
NYJ +135
MIN -167
NYJ +140
MIN -167
NYJ +138
MIN -167
NYJ +135
MIN -177
NYJ +143
MIN -186
NYJ +150
MIN -177
NYJ +145
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Dec 4, 10:56 AM ET
Sun Dec 4, 10:01 AM ET
Sun Dec 4, 9:50 AM ET
Sun Dec 4, 7:22 AM ET
Sun Dec 4,
Sat Dec 3, 11:31 PM ET
Sat Dec 3, 10:49 PM ET
Thu Dec 1, 10:14 AM ET
Wed Nov 30, 5:39 PM ET
Wed Nov 30, 11:32 AM ET
Wed Nov 30, 8:55 AM ET
Wed Nov 30, 5:00 AM ET
Mon Nov 28, 11:55 AM ET
Mon Nov 28, 11:32 AM ET
Mon Nov 28, 10:13 AM ET
Mon Nov 28, 10:11 AM ET
Mon Nov 28, 9:38 AM ET
Mon Nov 28, 8:10 AM ET
Mon Nov 28, 7:52 AM ET
Mon Nov 28, 2:39 AM ET
Sun Nov 27, 9:50 PM ET
Sun Nov 27, 8:47 PM ET
Sun Nov 27, 8:44 PM ET
Sun Nov 27, 8:02 PM ET
Sun Nov 27, 7:30 PM ET
Wed Nov 23, 6:08 PM ET
Wed Nov 23, 5:47 PM ET
Wed Nov 23, 12:34 AM ET
Tue Nov 22, 7:37 PM ET
Tue Nov 22, 6:28 PM ET
Tue Nov 22, 6:12 PM ET
Tue Nov 22, 6:08 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 -105
NYJ -3 -115
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 +105
NYJ -3 -125
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 -105
NYJ -3 -115
MIN -3 +100
NYJ -3 -120
MIN -3 -105
NYJ -3 -115
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -115
NYJ -3 -105
MIN -3 -120
NYJ -3 +100
MIN -3 -115
NYJ -3 -105
MIN -3 -120
NYJ -3 +100
MIN -3 -115
NYJ -3 -105
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3.5 -110
NYJ -3.5 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -110
44 -110
44 -110
44 -110
44 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44 -110
44 -110
43.5 -110
43.5 -110
44 -110
44 -110
43 -110
43 -110
42.5 -110
42.5 -110
42.5 -110
42.5 -110
42.5 -110
42.5 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
41.5 -110
41.5 -110
41.5 -110
41.5 -110
41.5 -110
41.5 -110
41 -110
41 -110
41 -110
41 -110
41.5 -110
41.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -160
NYJ +135
MIN -160
NYJ +135
MIN -155
NYJ +130
MIN -155
NYJ +130
MIN -160
NYJ +135
MIN -160
NYJ +135
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -165
NYJ +140
MIN -170
NYJ +143
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -195
NYJ +162
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
MIN -178
NYJ +150
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Dec 4, 12:33 PM ET
Sun Dec 4, 9:17 AM ET
Sat Dec 3, 10:15 PM ET
Wed Nov 30, 8:51 AM ET
Wed Nov 30, 8:49 AM ET
Wed Nov 30, 8:48 AM ET
Tue Nov 29, 11:46 PM ET
Mon Nov 28, 11:52 AM ET
Mon Nov 28, 11:33 AM ET
Mon Nov 28, 11:31 AM ET
Mon Nov 28, 11:28 AM ET
Mon Nov 28, 11:09 AM ET
Mon Nov 28, 10:02 AM ET
Mon Nov 28, 9:21 AM ET
Mon Nov 28, 12:54 AM ET
Sun Nov 27, 9:51 PM ET
Sun Nov 27, 7:57 PM ET
Sun Nov 27, 7:05 PM ET
Sun Nov 27, 7:03 PM ET
Tue Nov 22, 3:01 PM ET
Sun Dec 4, 12:33 PM ET
Sun Dec 4, 9:17 AM ET
Sat Dec 3, 10:15 PM ET
Wed Nov 30, 8:51 AM ET
Wed Nov 30, 8:49 AM ET
Wed Nov 30, 8:48 AM ET
Tue Nov 29, 11:46 PM ET
Mon Nov 28, 11:52 AM ET
Mon Nov 28, 11:33 AM ET
Mon Nov 28, 11:31 AM ET
Mon Nov 28, 11:28 AM ET
Mon Nov 28, 11:09 AM ET
Mon Nov 28, 10:02 AM ET
Mon Nov 28, 9:21 AM ET
Mon Nov 28, 12:54 AM ET
Sun Nov 27, 9:51 PM ET
Sun Nov 27, 7:57 PM ET
Sun Nov 27, 7:05 PM ET
Sun Nov 27, 7:03 PM ET
Tue Nov 22, 3:01 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -112
NYJ -3 -108
MIN -3 -112
NYJ -3 -108
MIN -3 -114
NYJ -3 -106
MIN -3 -118
NYJ -3 -104
MIN -3 -118
NYJ -3 -104
MIN -3.5 -105
NYJ -3.5 -115
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -104
NYJ -3 -118
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -106
NYJ -3 -114
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -110
NYJ -3 -110
MIN -3 -112
NYJ -3 -108
MIN -3 -112
NYJ -3 -108
MIN -3 -114
NYJ -3 -106
MIN -3 -118
NYJ -3 -104
MIN -3 -118
NYJ -3 -104
MIN -3.5 -105
NYJ -3.5 -115
Total
Over Under
43.5 -112
43.5 -108
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -108
44.5 -112
44.5 -106
44.5 -114
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -114
45.5 -106
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
43.5 -112
43.5 -108
43 -110
43 -110
43 -110
43 -110
42.5 -110
42.5 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
41 -110
41 -110
43.5 -112
43.5 -108
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -105
44.5 -115
44.5 -108
44.5 -112
44.5 -106
44.5 -114
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -114
45.5 -106
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
43.5 -112
43.5 -108
43 -110
43 -110
43 -110
43 -110
42.5 -110
42.5 -110
42 -110
42 -110
42 -110
42 -110
41 -110
41 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -158
NYJ +134
MIN -156
NYJ +132
MIN -148
NYJ +126
MIN -154
NYJ +132
MIN -154
NYJ +130
MIN -154
NYJ +130
MIN -156
NYJ +132
MIN -158
NYJ +134
MIN -158
NYJ +134
MIN -146
NYJ +124
MIN -158
NYJ +134
MIN -166
NYJ +140
MIN -162
NYJ +136
MIN -164
NYJ +138
MIN -168
NYJ +142
MIN -168
NYJ +142
MIN -168
NYJ +142
MIN -172
NYJ +144
MIN -176
NYJ +148
MIN -174
NYJ +146
MIN -158
NYJ +134
MIN -156
NYJ +132
MIN -148
NYJ +126
MIN -154
NYJ +132
MIN -154
NYJ +130
MIN -154
NYJ +130
MIN -156
NYJ +132
MIN -158
NYJ +134
MIN -158
NYJ +134
MIN -146
NYJ +124
MIN -158
NYJ +134
MIN -166
NYJ +140
MIN -162
NYJ +136
MIN -164
NYJ +138
MIN -168
NYJ +142
MIN -168
NYJ +142
MIN -168
NYJ +142
MIN -172
NYJ +144
MIN -176
NYJ +148
MIN -174
NYJ +146
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Dec 4, 12:59 PM ET
Sun Dec 4, 12:54 PM ET
Sun Dec 4, 12:29 PM ET
Sun Dec 4, 9:58 AM ET
Sun Dec 4, 9:35 AM ET
Sun Dec 4, 9:17 AM ET
Sun Dec 4, 7:18 AM ET
Sun Dec 4, 7:17 AM ET
Sun Dec 4, 6:26 AM ET
Sun Dec 4, 5:35 AM ET
Sun Dec 4, 3:29 AM ET
Sat Dec 3, 10:56 PM ET
Sat Dec 3, 8:52 PM ET
Sat Dec 3, 8:09 AM ET
Fri Dec 2, 5:45 PM ET
Fri Dec 2, 12:43 AM ET
Thu Dec 1, 6:00 AM ET
Thu Dec 1, 1:11 AM ET
Thu Dec 1, 12:53 AM ET
Thu Dec 1, 12:47 AM ET
Wed Nov 30, 11:40 PM ET
Wed Nov 30, 11:39 PM ET
Wed Nov 30, 6:16 PM ET
Wed Nov 30, 11:32 AM ET