Lightning
51 - 31
50 - 32
Flames
Flames
50 - 32

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 10:50 AM ET
Thu Mar 10, 8:58 AM ET
Wed Mar 9, 8:49 PM ET
Wed Mar 9, 8:44 PM ET
Wed Mar 9, 8:40 PM ET
Wed Mar 9, 2:41 PM ET
Wed Mar 9, 2:03 PM ET
Moneyline
Fav Dog
CGY -110
TB -110
TB -115
CGY -105
TB -120
CGY +100
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -120
CGY +100
Total
Over Under
6 -105
6 -115
6 -110
6 -110
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
Puck Line
Fav Dog
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -250
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -250
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -250
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -250
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:20 PM ET
Thu Mar 10, 6:53 PM ET
Thu Mar 10, 5:29 PM ET
Thu Mar 10, 4:59 PM ET
Thu Mar 10, 12:06 PM ET
Thu Mar 10, 9:24 AM ET
Thu Mar 10, 9:04 AM ET
Thu Mar 10,
Thu Mar 10, 4:07 AM ET
Thu Mar 10, 12:56 AM ET
Wed Mar 9, 10:56 PM ET
Wed Mar 9, 9:47 PM ET
Wed Mar 9, 8:33 PM ET
Wed Mar 9, 5:54 PM ET
Wed Mar 9, 4:14 PM ET
Wed Mar 9, 4:09 PM ET
Wed Mar 9, 2:10 PM ET
Wed Mar 9, 9:06 AM ET
Moneyline
Fav Dog
CGY -112
TB -104
CGY -114
TB -103
CGY -114
TB -103
CGY -114
TB -103
CGY -114
TB -103
TB -109
CGY -108
TB -108
CGY -108
TB -118
CGY +102
TB -118
CGY +102
TB -120
CGY +104
TB -128
CGY +110
TB -125
CGY +108
TB -125
CGY +108
TB -115
CGY -103
TB -114
CGY -103
TB -110
CGY -106
TB -112
CGY -108
CGY -115
TB -106
Total
Over Under
6 -108
6 -109
6 -108
6 -109
6 -108
6 -109
6 -110
6 -108
6 -108
6 -109
6 -109
6 -109
6 -114
6 -104
6 -114
6 -104
6 -120
6 +100
6 -120
6 +102
6 -120
6 +100
6 -120
6 +102
6 -110
6 -108
6 -110
6 -108
6 -118
6 +100
Puck Line
Fav Dog
CGY -1.5 +210
TB -1.5 -263
CGY -1.5 +205
TB -1.5 -250
CGY -1.5 +205
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +205
TB -1.5 -250
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -244
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -244
TB 1.5 +195
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +185
CGY 1.5 -227
TB 1.5 +190
CGY 1.5 -233
TB 1.5 +190
CGY 1.5 -233
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -250
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -250
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 2:22 PM ET
Thu Mar 10, 1:06 PM ET
Thu Mar 10, 11:56 AM ET
Thu Mar 10, 11:50 AM ET
Thu Mar 10, 10:32 AM ET
Thu Mar 10, 8:46 AM ET
Thu Mar 10, 8:25 AM ET
Thu Mar 10, 8:02 AM ET
Thu Mar 10, 6:31 AM ET
Thu Mar 10, 5:32 AM ET
Thu Mar 10, 4:49 AM ET
Thu Mar 10, 4:31 AM ET
Thu Mar 10, 4:11 AM ET
Wed Mar 9, 8:27 PM ET
Wed Mar 9, 6:38 PM ET
Wed Mar 9, 5:59 PM ET
Wed Mar 9,
Wed Mar 9, 4:18 PM ET
Wed Mar 9, 3:56 PM ET
Wed Mar 9, 2:33 PM ET
Wed Mar 9, 2:24 PM ET
Wed Mar 9, 2:00 PM ET
Wed Mar 9, 1:58 PM ET
Wed Mar 9, 1:55 PM ET
Wed Mar 9, 1:10 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -105
CGY -115
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -115
CGY -105
TB -125
CGY +105
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -125
CGY +105
TB -130
CGY +110
TB -125
CGY +105
TB -120
CGY +100
TB -115
CGY -105
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
CGY -105
TB -115
TB -115
CGY -105
TB -110
CGY -110
Total
Over Under
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -105
6 -115
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -105
6 -115
6 +100
6 -120
5.5 -130
5.5 +110
5.5 -130
5.5 +110
5.5 -130
5.5 +110
5.5 -130
5.5 +110
Puck Line
Fav Dog
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -270
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -270
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -270
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +190
CGY 1.5 -233
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +200
CGY 1.5 -238
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -270
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -270
TB 1.5 +235
CGY 1.5 -294
DraftKings' line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:55 PM ET
Thu Mar 10, 8:25 PM ET
Thu Mar 10, 6:42 PM ET
Thu Mar 10, 11:59 AM ET
Thu Mar 10, 11:46 AM ET
Thu Mar 10, 10:37 AM ET
Thu Mar 10, 9:37 AM ET
Thu Mar 10, 2:28 AM ET
Wed Mar 9, 8:40 PM ET
Wed Mar 9, 8:30 PM ET
Wed Mar 9, 6:32 PM ET
Wed Mar 9, 1:00 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
CGY -110
TB -110
Total
Over Under
6 -110
6 -110
6 -115
6 -105
6 -110
6 -110
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -110
6 -110
6 -105
6 -115
Puck Line
Fav Dog
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +195
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +195
CGY 1.5 -238
TB 1.5 +185
CGY 1.5 -227
TB 1.5 +180
CGY 1.5 -222
TB 1.5 +180
CGY 1.5 -222
TB 1.5 +195
CGY 1.5 -238
CGY -1.5 +215
TB -1.5 -263
FanDuel's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:57 PM ET
Thu Mar 10,
Thu Mar 10, 7:28 PM ET
Thu Mar 10, 7:18 PM ET
Thu Mar 10, 2:50 PM ET
Thu Mar 10, 2:33 PM ET
Thu Mar 10, 1:00 PM ET
Thu Mar 10, 12:44 PM ET
Thu Mar 10, 12:29 PM ET
Thu Mar 10, 11:30 AM ET
Thu Mar 10, 11:27 AM ET
Thu Mar 10, 11:22 AM ET
Thu Mar 10, 10:46 AM ET
Thu Mar 10, 10:37 AM ET
Thu Mar 10, 10:26 AM ET
Thu Mar 10, 9:30 AM ET
Thu Mar 10, 9:23 AM ET
Thu Mar 10, 9:19 AM ET
Thu Mar 10, 9:14 AM ET
Thu Mar 10, 9:10 AM ET
Thu Mar 10, 9:07 AM ET
Thu Mar 10, 8:44 AM ET
Thu Mar 10, 8:43 AM ET
Thu Mar 10, 8:36 AM ET
Thu Mar 10, 8:30 AM ET
Thu Mar 10, 8:13 AM ET
Thu Mar 10, 7:21 AM ET
Thu Mar 10, 7:16 AM ET
Thu Mar 10, 5:26 AM ET
Thu Mar 10, 3:26 AM ET
Thu Mar 10, 2:55 AM ET
Wed Mar 9, 10:11 PM ET
Wed Mar 9, 10:06 PM ET
Wed Mar 9, 9:55 PM ET
Wed Mar 9, 9:52 PM ET
Wed Mar 9, 9:46 PM ET
Wed Mar 9, 9:42 PM ET
Wed Mar 9, 9:10 PM ET
Wed Mar 9, 8:41 PM ET
Wed Mar 9, 8:27 PM ET
Wed Mar 9, 8:25 PM ET
Wed Mar 9, 7:22 PM ET
Wed Mar 9, 9:05 AM ET
Moneyline
Fav Dog
CGY -118
TB -102
CGY -114
TB -105
CGY -114
TB -105
CGY -114
TB -106
CGY -115
TB -104
CGY -118
TB -102
CGY -115
TB -104
CGY -114
TB -105
CGY -115
TB -104
CGY -114
TB -105
TB -110
CGY -110
TB -110
CGY -110
CGY -114
TB -106
CGY -111
TB -108
CGY -106
TB -114
TB -120
CGY +100
TB -118
CGY -104
TB -118
CGY -104
CGY -105
TB -115
CGY -108
TB -114
CGY -105
TB -114
TB -118
CGY -102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -125
CGY +104
TB -118
CGY -102
TB -120
CGY +100
TB -122
CGY +102
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -122
CGY +102
TB -120
CGY +100
TB -125
CGY +104
TB -120
CGY +100
TB -115
CGY -104
CGY -120
TB +100
Total
Over Under
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -112
6 -108
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6.5 +112
6.5 -139
6.5 -112
6.5 -108
6 -145
6 +118
6.5 +116
6.5 -143
6.5 -114
6.5 -106
Puck Line
Fav Dog
CGY -1.5 +210
TB -1.5 -263
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -294
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -294
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -294
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -294
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +235
CGY 1.5 -303
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -294
CGY -1.5 +210
TB -1.5 -263
CGY -1.5 +235
TB -1.5 -312
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +240
CGY 1.5 -312
CGY -1.5 +240
TB -1.5 -312
CGY -1.5 +235
TB -1.5 -303
CGY -1.5 +235
TB -1.5 -312
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +205
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +210
CGY 1.5 -263
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -294
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:56 PM ET
Thu Mar 10, 7:27 PM ET
Thu Mar 10, 7:14 PM ET
Thu Mar 10, 7:05 PM ET
Thu Mar 10, 12:58 PM ET
Thu Mar 10, 12:40 PM ET
Thu Mar 10, 12:28 PM ET
Thu Mar 10, 11:28 AM ET
Thu Mar 10, 11:21 AM ET
Thu Mar 10, 10:46 AM ET
Thu Mar 10, 10:20 AM ET
Thu Mar 10, 10:19 AM ET
Thu Mar 10, 9:27 AM ET
Thu Mar 10, 9:19 AM ET
Thu Mar 10, 9:11 AM ET
Thu Mar 10, 9:08 AM ET
Thu Mar 10, 9:03 AM ET
Thu Mar 10,
Thu Mar 10, 8:43 AM ET
Thu Mar 10, 8:36 AM ET
Thu Mar 10, 8:28 AM ET
Thu Mar 10, 8:24 AM ET
Thu Mar 10, 8:18 AM ET
Thu Mar 10, 8:09 AM ET
Thu Mar 10, 7:15 AM ET
Thu Mar 10, 5:14 AM ET
Moneyline
Fav Dog
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
CGY -115
TB -105
TB -110
CGY -110
CGY -115
TB -105
CGY -110
TB -110
TB -110
CGY -110
TB -115
CGY -105
TB -110
CGY -110
CGY -110
TB -110
CGY -115
TB -105
CGY -110
TB -110
TB -110
CGY -110
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -115
CGY -105
TB -120
CGY -105
TB -120
CGY +100
TB -120
CGY +100
Total
Over Under
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
Puck Line
Fav Dog
CGY -1.5 +210
TB -1.5 -263
CGY -1.5 +215
TB -1.5 -270
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +210
TB -1.5 -263
CGY -1.5 +215
TB -1.5 -270
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +215
TB -1.5 -270
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
TB 1.5 +230
CGY 1.5 -286
CGY -1.5 +220
TB -1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -278
TB 1.5 +230
CGY 1.5 -286
TB 1.5 +220
CGY 1.5 -278
TB 1.5 +225
CGY 1.5 -278
CGY -1.5 +225
TB -1.5 -278