California
3-7
9-1
USC
USC
9-1

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Nov 3, 12:16 PM ET
Thu Nov 3, 12:14 PM ET
Wed Nov 2, 12:08 PM ET
Tue Nov 1, 10:23 AM ET
Mon Oct 31, 2:21 PM ET
Mon Oct 31, 11:37 AM ET
Spread
Fav Dog
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21 -105
CAL -21 -115
USC -21 -105
CAL -21 -115
USC -21 -105
CAL -21 -115
USC -21 -105
CAL -21 -115
Total
Over Under
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60 -110
60 -110
58.5 -115
58.5 -105
58.5 -110
58.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -2000
CAL +1000
USC -2000
CAL +1000
USC -1200
CAL +750
USC -1200
CAL +750
USC -1200
CAL +750
USC -1200
CAL +750
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 8:54 PM ET
Fri Nov 4, 4:39 PM ET
Fri Nov 4, 3:16 PM ET
Fri Nov 4, 3:11 PM ET
Fri Nov 4, 11:15 AM ET
Fri Nov 4, 9:56 AM ET
Thu Nov 3, 6:23 AM ET
Wed Nov 2, 12:50 PM ET
Wed Nov 2, 11:47 AM ET
Tue Nov 1, 8:29 PM ET
Tue Nov 1, 2:52 PM ET
Mon Oct 31, 8:14 PM ET
Mon Oct 31, 8:03 PM ET
Mon Oct 31, 4:11 PM ET
Spread
Fav Dog
USC -21 -113
CAL -21 -108
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -22 -112
CAL -22 -109
USC -22.5 -112
CAL -22.5 -109
USC -22 -112
CAL -22 -109
USC -22 -110
CAL -22 -110
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -113
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -113
USC -21.5 -109
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -112
CAL -21.5 -109
USC -21 -109
CAL -21 -112
USC -21 -112
CAL -21 -109
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -113
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
Total
Over Under
60.5 -113
60.5 -108
61 -107
61 -114
60.5 -114
60.5 -107
61 -107
61 -114
60.5 -112
60.5 -109
61 -108
61 -113
61 -108
61 -113
61 -108
61 -113
60.5 -109
60.5 -112
59.5 -112
59.5 -109
59.5 -112
59.5 -109
59 -110
59 -110
59 -110
59 -110
58.5 -109
58.5 -112
Moneyline
Fav Dog
USC -1250
CAL +600
USC -1430
CAL +650
USC -1430
CAL +650
USC -2000
CAL +700
USC -1667
CAL +650
USC -1430
CAL +650
USC -1430
CAL +600
USC -2000
CAL +850
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -1667
CAL +800
USC -1667
CAL +850
USC -2000
CAL +950
USC -2000
CAL +950
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 9:51 PM ET
Sat Nov 5, 9:48 PM ET
Sat Nov 5, 8:27 PM ET
Wed Nov 2, 11:56 AM ET
Tue Nov 1, 10:19 AM ET
Mon Oct 31, 4:58 PM ET
Mon Oct 31, 3:52 PM ET
Mon Oct 31, 2:20 PM ET
Mon Oct 31, 2:09 PM ET
Mon Oct 31, 1:55 PM ET
Spread
Fav Dog
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
Total
Over Under
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
60.5 -110
60.5 -110
60 -110
60 -110
59 -110
59 -110
59 -110
59 -110
59 -110
59 -110
58 -110
58 -110
57 -110
57 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -1700
CAL +950
USC -2000
CAL +1050
USC -2000
CAL +1050
USC -2000
CAL +1050
USC -2000
CAL +1050
USC -2000
CAL +1050
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
FanDuel's line movements
Date/Time
Wed Nov 2, 7:54 PM ET
Wed Nov 2, 7:50 PM ET
Tue Nov 1, 10:18 AM ET
Mon Oct 31, 2:19 PM ET
Mon Oct 31, 1:55 PM ET
Mon Oct 31, 1:53 PM ET
Wed Nov 2, 7:54 PM ET
Wed Nov 2, 7:50 PM ET
Tue Nov 1, 10:18 AM ET
Mon Oct 31, 2:19 PM ET
Mon Oct 31, 1:55 PM ET
Mon Oct 31, 1:53 PM ET
Mon Oct 31, 10:39 AM ET
Mon Oct 31, 8:25 AM ET
Mon Oct 31, 8:12 AM ET
Sun Oct 30, 9:34 PM ET
Sun Oct 30, 3:08 PM ET
Sun Oct 30, 2:54 PM ET
Sun Oct 30, 2:29 PM ET
Sun Oct 30, 2:03 PM ET
Sun Oct 30, 1:50 PM ET
Spread
Fav Dog
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -21.5 -108
CAL -21.5 -112
USC -20.5 -108
CAL -20.5 -112
USC -19.5 -110
CAL -19.5 -110
USC -19.5 -110
CAL -19.5 -110
USC -17.5 -110
CAL -17.5 -110
USC -17.5 -110
CAL -17.5 -110
USC -19.5 -110
CAL -19.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
Total
Over Under
60.5 -114
60.5 -106
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
58.5 -105
58.5 -115
60.5 -114
60.5 -106
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
58.5 -105
58.5 -115
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1700
CAL +890
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1600
CAL +860
USC -1700
CAL +890
USC -1600
CAL +860
USC -1450
CAL +810
USC -1800
CAL +920
USC -1400
CAL +800
USC -1250
CAL +760
USC -1400
CAL +800
USC -1050
CAL +640
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 9:53 PM ET
Sat Nov 5, 9:52 PM ET
Sat Nov 5, 9:49 PM ET
Sat Nov 5, 9:42 PM ET
Sat Nov 5, 8:26 PM ET
Sat Nov 5, 7:33 PM ET
Sat Nov 5, 6:14 PM ET
Fri Nov 4, 7:29 AM ET
Thu Nov 3, 9:44 PM ET
Thu Nov 3, 9:19 PM ET
Wed Nov 2, 10:49 PM ET
Wed Nov 2, 3:37 PM ET
Wed Nov 2, 2:13 PM ET
Wed Nov 2, 12:11 PM ET
Wed Nov 2, 11:59 AM ET
Wed Nov 2, 11:57 AM ET
Wed Nov 2, 11:55 AM ET
Wed Nov 2, 11:47 AM ET
Tue Nov 1, 10:20 AM ET
Tue Nov 1,
Tue Nov 1, 10:17 AM ET
Mon Oct 31, 7:05 PM ET
Mon Oct 31, 5:03 PM ET
Mon Oct 31, 5:00 PM ET
Mon Oct 31, 4:55 PM ET
Mon Oct 31, 3:52 PM ET
Mon Oct 31, 2:19 PM ET
Mon Oct 31, 2:17 PM ET
Mon Oct 31, 11:42 AM ET
Spread
Fav Dog
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -110
USC -21.5 -105
CAL -21.5 -115
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21.5 -107
CAL -21.5 -107
USC -21 -110
CAL -21 -105
USC -21 -110
CAL -21 -105
USC -21 -110
CAL -21 -105
Total
Over Under
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
60.5 -115
60.5 -105
60.5 -115
60.5 -105
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -115
60.5 -105
60.5 -115
60.5 -105
60.5 -115
60.5 -105
60.5 -115
60.5 -105
61 -105
61 -115
61 -105
61 -115
60 -115
60 -105
61 -105
61 -115
60 -107
60 -107
59.5 -107
59.5 -107
59 -110
59 -105
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
59 -107
58 -110
58 -105
58 -107
58 -107
Moneyline
Fav Dog
USC -2105
CAL +975
USC -2146
CAL +985
USC -2105
CAL +975
USC -2342
CAL +1030
USC -2387
CAL +1040
USC -2387
CAL +1040
USC -2410
CAL +1045
USC -2410
CAL +1045
USC -2294
CAL +1020
USC -2342
CAL +1030
USC -2342
CAL +1030
USC -2342
CAL +1030
USC -2294
CAL +1020
USC -2342
CAL +1030
USC -2342
CAL +1030
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1600
CAL +900
USC -1701
CAL +1000
USC -1600
CAL +900
USC -1701
CAL +1000
USC -1250
CAL +800
USC -1250
CAL +800
USC -1250
CAL +800
USC -1250
CAL +800
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 9:51 PM ET
Sat Nov 5, 9:46 PM ET
Sat Nov 5, 9:44 PM ET
Sat Nov 5, 8:30 PM ET
Sat Nov 5, 11:50 AM ET
Sat Nov 5, 10:39 AM ET
Sat Nov 5, 5:11 AM ET
Sat Nov 5, 4:28 AM ET
Fri Nov 4, 2:30 PM ET
Fri Nov 4, 2:26 PM ET
Fri Nov 4, 2:19 PM ET
Fri Nov 4, 11:41 AM ET
Fri Nov 4, 8:08 AM ET
Fri Nov 4, 7:38 AM ET
Thu Nov 3, 9:21 PM ET
Thu Nov 3, 1:28 PM ET
Thu Nov 3, 1:00 PM ET
Thu Nov 3, 11:56 AM ET
Thu Nov 3, 10:52 AM ET
Thu Nov 3, 3:04 AM ET
Wed Nov 2, 2:30 PM ET
Wed Nov 2, 2:04 PM ET
Wed Nov 2, 12:19 PM ET
Wed Nov 2, 12:14 PM ET
Wed Nov 2, 12:12 PM ET
Wed Nov 2, 12:00 PM ET
Wed Nov 2, 11:52 AM ET
Wed Nov 2, 8:48 AM ET
Tue Nov 1, 6:24 PM ET
Tue Nov 1, 5:49 PM ET
Tue Nov 1, 4:40 PM ET
Tue Nov 1, 11:05 AM ET
Tue Nov 1, 10:21 AM ET
Tue Nov 1, 10:20 AM ET
Tue Nov 1, 8:56 AM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 6:56 PM ET
Mon Oct 31, 4:58 PM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 2:32 PM ET
Mon Oct 31, 2:24 PM ET
Mon Oct 31, 2:19 PM ET
Mon Oct 31, 1:04 PM ET
Mon Oct 31, 1:00 PM ET
Mon Oct 31, 11:50 AM ET
Spread
Fav Dog
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -118
CAL -21.5 -110
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21.5 -110
CAL -21.5 -118
USC -21 -118
CAL -21 -110
USC -21 -118
CAL -21 -110
USC -21 -118
CAL -21 -110
USC -21 -118
CAL -21 -110
USC -21 -118
CAL -21 -110
USC -21 -110
CAL -21 -118
Total
Over Under
61 -118
61 -110
61.5 -118
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -118
61 -118
61 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60 -110
60 -118
60 -118
60 -110
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
61 -118
61 -110
60.5 -118
60.5 -110
61 -118
61 -110
61 -118
61 -110
61 -118
61 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60.5 -118
60.5 -110
60 -110
60 -118
59.5 -125
59.5 +100
60.5 -118
60.5 -110
60 -118
60 -110
59.5 -118
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -118
59.5 -110
59.5 -118
59.5 -110
59.5 -118
59.5 -118
59.5 -110
59.5 -118
59.5 -110
59 -110
59 -118
59 -118
59 -110
59 -110
59 -118
59 -118
59 -110
59 -110
59 -118
59 -110
59 -118
59 -110
59 -118
58.5 -110
58.5 -118
58 -118
58 -110
58 -110
58 -118
57.5 -118
57.5 -110
57.5 -118
57.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900
USC -2000
CAL +900