Stanford
3-6
8-1
UCLA
UCLA
8-1

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Oct 28, 4:10 PM ET
Thu Oct 27, 9:45 PM ET
Wed Oct 26, 11:21 AM ET
Mon Oct 24, 2:34 PM ET
Mon Oct 24, 2:32 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -750
STAN +525
UCLA -750
STAN +525
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 11:12 AM ET
Fri Oct 28, 5:42 PM ET
Fri Oct 28, 4:17 PM ET
Fri Oct 28, 4:09 PM ET
Fri Oct 28, 4:07 PM ET
Fri Oct 28, 9:55 AM ET
Fri Oct 28, 9:53 AM ET
Thu Oct 27, 7:31 PM ET
Thu Oct 27, 12:56 PM ET
Wed Oct 26, 12:36 PM ET
Wed Oct 26, 12:29 PM ET
Wed Oct 26, 11:38 AM ET
Wed Oct 26, 11:16 AM ET
Wed Oct 26, 11:14 AM ET
Wed Oct 26, 10:05 AM ET
Mon Oct 24, 2:27 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -113
STAN -16.5 -108
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -17 -114
STAN -17 -107
UCLA -17 -113
STAN -17 -108
UCLA -17 -110
STAN -17 -110
UCLA -17 -110
STAN -17 -110
UCLA -17 -109
STAN -17 -112
UCLA -17 -107
STAN -17 -113
UCLA -17 -108
STAN -17 -113
UCLA -16.5 -112
STAN -16.5 -109
UCLA -15.5 -109
STAN -15.5 -112
UCLA -15.5 -109
STAN -15.5 -112
UCLA -15.5 -110
STAN -15.5 -110
UCLA -16 -109
STAN -16 -112
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
65 -109
65 -112
65 -113
65 -108
65 -113
65 -108
65.5 -108
65.5 -112
66 -112
66 -109
66 -113
66 -108
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -112
66.5 -109
66 -109
66 -112
66.5 -108
66.5 -113
66.5 -108
66.5 -113
66.5 -108
66.5 -113
66 -110
66 -110
65.5 -108
65.5 -113
64.5 -109
64.5 -112
Moneyline
Fav Dog
UCLA -835
STAN +525
UCLA -835
STAN +550
UCLA -835
STAN +525
UCLA -910
STAN +575
UCLA -910
STAN +575
UCLA -910
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -835
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -835
STAN +550
UCLA -715
STAN +500
UCLA -625
STAN +450
UCLA -670
STAN +460
UCLA -670
STAN +460
UCLA -715
STAN +480
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 10:17 AM ET
Sat Oct 29, 9:53 AM ET
Fri Oct 28, 4:05 PM ET
Fri Oct 28, 4:00 PM ET
Wed Oct 26, 12:52 PM ET
Wed Oct 26, 12:36 PM ET
Wed Oct 26, 11:18 AM ET
Wed Oct 26, 11:14 AM ET
Wed Oct 26, 11:07 AM ET
Mon Oct 24, 2:15 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
64 -110
64 -110
65 -110
65 -110
65.5 -110
65.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66 -110
66 -110
66.5 -110
66.5 -110
66 -110
66 -110
65 -110
65 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
UCLA -800
STAN +550
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 9:14 AM ET
Sat Oct 29, 2:26 AM ET
Fri Oct 28, 3:59 PM ET
Thu Oct 27, 10:43 AM ET
Thu Oct 27, 10:41 AM ET
Wed Oct 26, 1:44 PM ET
Wed Oct 26, 11:04 AM ET
Mon Oct 24, 10:34 PM ET
Mon Oct 24, 2:15 PM ET
Sat Oct 29, 9:14 AM ET
Sat Oct 29, 2:26 AM ET
Fri Oct 28, 3:59 PM ET
Thu Oct 27, 10:43 AM ET
Thu Oct 27, 10:41 AM ET
Wed Oct 26, 1:44 PM ET
Wed Oct 26, 11:04 AM ET
Mon Oct 24, 10:34 PM ET
Mon Oct 24, 2:15 PM ET
Mon Oct 24, 8:41 AM ET
Mon Oct 24, 12:01 AM ET
Sun Oct 23, 2:23 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -112
STAN -16.5 -108
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -108
STAN -16.5 -112
UCLA -16.5 -112
STAN -16.5 -108
UCLA -16.5 -112
STAN -16.5 -108
UCLA -15.5 -110
STAN -15.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -114
64.5 -106
65.5 -110
65.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -114
64.5 -106
65.5 -110
65.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UCLA -720
STAN +500
UCLA -720
STAN +500
UCLA -750
STAN +520
UCLA -780
STAN +530
UCLA -710
STAN +490
UCLA -950
STAN +610
UCLA -900
STAN +590
UCLA -850
STAN +580
UCLA -950
STAN +610
UCLA -720
STAN +500
UCLA -720
STAN +500
UCLA -750
STAN +520
UCLA -780
STAN +530
UCLA -710
STAN +490
UCLA -950
STAN +610
UCLA -900
STAN +590
UCLA -850
STAN +580
UCLA -950
STAN +610
UCLA -950
STAN +610
UCLA -850
STAN +570
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 10:12 AM ET
Sat Oct 29, 9:52 AM ET
Sat Oct 29, 9:16 AM ET
Fri Oct 28, 6:00 PM ET
Fri Oct 28, 4:05 PM ET
Wed Oct 26, 12:49 PM ET
Wed Oct 26, 11:14 AM ET
Wed Oct 26, 11:12 AM ET
Wed Oct 26, 11:05 AM ET
Wed Oct 26, 4:44 AM ET
Mon Oct 24, 2:34 PM ET
Mon Oct 24, 2:25 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -111
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -111
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -111
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -111
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -107
STAN -16.5 -107
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -105
Total
Over Under
64.5 -111
64.5 -107
64.5 -115
64.5 -105
65 -109
65 -110
65 -111
65 -107
65 -107
65 -107
66.5 -107
66.5 -107
66 -107
66 -107
66 -105
66 -110
65 -107
65 -107
64.5 -110
64.5 -105
64.5 -107
64.5 -107
64.5 -107
64.5 -107
Moneyline
Fav Dog
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
UCLA -750
STAN +500
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 10:04 PM ET
Sat Oct 29, 9:44 PM ET
Sat Oct 29, 8:28 PM ET
Sat Oct 29, 7:05 PM ET
Sat Oct 29, 12:04 PM ET
Sat Oct 29, 10:25 AM ET
Sat Oct 29, 9:55 AM ET
Sat Oct 29, 9:45 AM ET
Sat Oct 29, 9:24 AM ET
Sat Oct 29, 8:30 AM ET
Sat Oct 29, 8:24 AM ET
Fri Oct 28, 6:51 PM ET
Fri Oct 28, 6:49 PM ET
Fri Oct 28, 4:12 PM ET
Fri Oct 28, 4:07 PM ET
Fri Oct 28, 4:03 PM ET
Thu Oct 27, 9:45 AM ET
Wed Oct 26, 8:00 PM ET
Wed Oct 26, 6:32 PM ET
Wed Oct 26, 1:32 PM ET
Wed Oct 26, 11:18 AM ET
Wed Oct 26, 11:12 AM ET
Wed Oct 26, 4:45 AM ET
Tue Oct 25, 9:45 PM ET
Tue Oct 25, 9:01 AM ET
Mon Oct 24, 2:30 PM ET
Mon Oct 24, 2:28 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -118
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -118
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
64 -110
64 -118
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -118
64.5 -110
65 -110
65 -118
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
65 -118
65 -110
65.5 -110
65.5 -118
66.5 -110
66.5 -118
66.5 -118
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -118
66.5 -118
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -118
66 -110
66 -118
65.5 -110
65.5 -118
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
63.5 -110
63.5 -118
Moneyline
Fav Dog
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -901
STAN +500
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
UCLA -1000
STAN +550
Unibet's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 11:12 AM ET
Fri Oct 28, 5:42 PM ET
Fri Oct 28, 4:17 PM ET
Fri Oct 28, 4:09 PM ET
Fri Oct 28, 4:07 PM ET
Fri Oct 28, 9:55 AM ET
Fri Oct 28, 9:53 AM ET
Thu Oct 27, 7:31 PM ET
Thu Oct 27,
Wed Oct 26, 12:36 PM ET
Wed Oct 26, 12:29 PM ET
Wed Oct 26, 11:38 AM ET
Wed Oct 26, 11:16 AM ET
Wed Oct 26, 11:14 AM ET
Wed Oct 26, 10:05 AM ET
Mon Oct 24, 2:27 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -113
STAN -16.5 -108
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -17 -114
STAN -17 -107
UCLA -17 -113
STAN -17 -108
UCLA -17 -110
STAN -17 -110
UCLA -17 -110
STAN -17 -110
UCLA -17 -109
STAN -17 -112
UCLA -17 -107
STAN -17 -113
UCLA -17 -108
STAN -17 -113
UCLA -16.5 -112
STAN -16.5 -109
UCLA -15.5 -109
STAN -15.5 -112
UCLA -15.5 -109
STAN -15.5 -112
UCLA -15.5 -110
STAN -15.5 -110
UCLA -16 -109
STAN -16 -112
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
65 -109
65 -112
65 -113
65 -108
65 -113
65 -108
65.5 -108
65.5 -112
66 -112
66 -109
66 -113
66 -108
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -112
66.5 -109
66 -109
66 -112
66.5 -108
66.5 -113
66.5 -108
66.5 -113
66.5 -108
66.5 -113
66 -110
66 -110
65.5 -108
65.5 -113
64.5 -109
64.5 -112
Moneyline
Fav Dog
UCLA -835
STAN +525
UCLA -835
STAN +550
UCLA -835
STAN +525
UCLA -910
STAN +575
UCLA -910
STAN +575
UCLA -910
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -835
STAN +550
UCLA -910
STAN +550
UCLA -835
STAN +550
UCLA -715
STAN +500
UCLA -625
STAN +450
UCLA -670
STAN +460
UCLA -670
STAN +460
UCLA -715
STAN +480
WynnBet's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 10:28 PM ET
Sat Oct 29, 10:12 AM ET
Sat Oct 29, 9:51 AM ET
Sat Oct 29, 9:16 AM ET
Fri Oct 28, 4:05 PM ET
Wed Oct 26, 12:49 PM ET
Wed Oct 26, 11:23 AM ET
Wed Oct 26, 11:14 AM ET
Wed Oct 26, 11:12 AM ET
Wed Oct 26, 11:05 AM ET
Wed Oct 26, 4:44 AM ET
Tue Oct 25, 4:12 PM ET
Tue Oct 25, 12:07 PM ET
Mon Oct 24, 10:50 PM ET
Mon Oct 24, 8:01 PM ET
Mon Oct 24, 6:35 PM ET
Mon Oct 24, 3:05 PM ET
Mon Oct 24, 2:35 PM ET
Mon Oct 24, 2:28 PM ET
Mon Oct 24, 2:25 PM ET
Spread
Fav Dog
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -110
STAN -16.5 -110
UCLA -16.5 -115
STAN -16.5 -105
UCLA -16.5 -115
STAN -16.5 -105
Total
Over Under
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -115
64.5 -105
65 -105
65 -115
65 -110
65 -110
66.5 -110
66.5 -110