Devils
27 - 55
46 - 36
Stars
Stars
46 - 36

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:58 PM ET
Sat Apr 9, 12:39 PM ET
Fri Apr 8, 3:49 PM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -227
NJ +185
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
Total
Over Under
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 +105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:59 PM ET
Sat Apr 9, 1:45 PM ET
Sat Apr 9, 11:51 AM ET
Sat Apr 9, 3:45 AM ET
Fri Apr 8, 1:17 PM ET
Fri Apr 8, 1:17 PM ET
Fri Apr 8, 11:11 AM ET
Fri Apr 8, 11:11 AM ET
Fri Apr 8, 11:10 AM ET
Fri Apr 8, 11:10 AM ET
Fri Apr 8, 11:09 AM ET
Fri Apr 8, 11:09 AM ET
Fri Apr 8, 7:10 AM ET
Fri Apr 8, 7:04 AM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -227
NJ +190
DAL -227
NJ +190
DAL -238
NJ +200
DAL -263
NJ +220
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -250
NJ +210
DAL -263
NJ +210
DAL -238
NJ +190
DAL -227
NJ +180
Total
Over Under
6.5 -114
6.5 -104
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -105
6.5 -114
6.5 -103
6.5 -118
6 -122
6 +104
6.5 +105
6.5 -123
6.5 +102
6.5 -122
6.5 -104
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -114
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -106
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -114
NJ -1.5 -106
DAL -1.5 -104
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -104
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -103
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -103
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 +106
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 +106
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 +105
NJ -1.5 -125
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:44 PM ET
Sat Apr 9, 12:35 PM ET
Sat Apr 9, 12:06 PM ET
Sat Apr 9, 9:46 AM ET
Sat Apr 9, 8:25 AM ET
Fri Apr 8, 9:01 PM ET
Fri Apr 8, 6:27 PM ET
Fri Apr 8, 2:48 PM ET
Fri Apr 8, 1:26 PM ET
Fri Apr 8, 1:15 PM ET
Fri Apr 8, 1:06 PM ET
Fri Apr 8, 1:04 PM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -233
NJ +190
DAL -250
NJ +205
DAL -263
NJ +210
DAL -270
NJ +220
DAL -263
NJ +210
DAL -270
NJ +220
DAL -270
NJ +220
DAL -270
NJ +220
DAL -263
NJ +210
DAL -270
NJ +220
DAL -270
NJ +220
Total
Over Under
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -120
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -120
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:48 PM ET
Sat Apr 9, 1:44 PM ET
Sat Apr 9, 1:43 PM ET
Sat Apr 9, 1:43 PM ET
Sat Apr 9, 1:42 PM ET
Sat Apr 9, 1:42 PM ET
Sat Apr 9, 1:33 PM ET
Sat Apr 9, 1:03 PM ET
Sat Apr 9, 12:33 PM ET
Sat Apr 9, 12:18 PM ET
Sat Apr 9, 12:03 PM ET
Sat Apr 9, 9:41 AM ET
Fri Apr 8, 11:42 PM ET
Fri Apr 8, 1:24 PM ET
Fri Apr 8, 12:54 PM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -233
NJ +190
DAL -233
NJ +190
DAL -244
NJ +195
DAL -233
NJ +185
DAL -213
NJ +175
DAL -233
NJ +190
DAL -263
NJ +210
DAL -270
NJ +215
DAL -250
NJ +200
DAL -263
NJ +210
DAL -256
NJ +205
DAL -278
NJ +220
DAL -263
NJ +210
DAL -263
NJ +210
DAL -278
NJ +220
Total
Over Under
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 +105
6.5 -125
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -115
NJ -1.5 -105
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:59 PM ET
Sat Apr 9, 1:42 PM ET
Sat Apr 9, 1:42 PM ET
Sat Apr 9, 12:51 PM ET
Sat Apr 9, 10:53 AM ET
Sat Apr 9, 10:53 AM ET
Sat Apr 9, 10:52 AM ET
Sat Apr 9, 10:52 AM ET
Sat Apr 9, 10:52 AM ET
Sat Apr 9, 10:52 AM ET
Sat Apr 9, 10:50 AM ET
Sat Apr 9, 10:35 AM ET
Sat Apr 9, 10:32 AM ET
Sat Apr 9, 10:15 AM ET
Sat Apr 9, 10:15 AM ET
Fri Apr 8, 11:40 PM ET
Fri Apr 8,
Fri Apr 8, 3:49 PM ET
Fri Apr 8, 7:20 AM ET
Fri Apr 8, 3:28 AM ET
Fri Apr 8, 2:03 AM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -233
NJ +188
DAL -233
NJ +188
DAL -244
NJ +198
DAL -256
NJ +205
DAL -256
NJ +205
DAL -256
NJ +205
DAL -256
NJ +205
DAL -256
NJ +205
DAL -263
NJ +215
DAL -263
NJ +215
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -263
NJ +210
DAL -263
NJ +210
DAL -263
NJ +210
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -286
NJ +230
DAL -278
NJ +225
Total
Over Under
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -128
6.5 +104
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -123
6.5 +102
6.5 -123
6.5 +102
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -133
6.5 +110
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -106
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -106
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -120
DAL -1.5 -104
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -108
NJ -1.5 -111
DAL -1.5 -108
NJ -1.5 -111
DAL -1.5 -108
NJ -1.5 -111
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -106
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -106
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -104
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -102
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -114
DAL -1.5 -104
NJ -1.5 -115
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:49 PM ET
Sat Apr 9, 1:48 PM ET
Sat Apr 9, 10:56 AM ET
Sat Apr 9, 10:44 AM ET
Sat Apr 9, 10:43 AM ET
Sat Apr 9, 10:43 AM ET
Sat Apr 9, 10:42 AM ET
Sat Apr 9, 10:42 AM ET
Sat Apr 9, 10:42 AM ET
Sat Apr 9, 10:41 AM ET
Sat Apr 9, 10:41 AM ET
Sat Apr 9, 10:41 AM ET
Sat Apr 9, 10:40 AM ET
Sat Apr 9, 10:39 AM ET
Sat Apr 9, 10:32 AM ET
Sat Apr 9, 10:15 AM ET
Sat Apr 9, 9:05 AM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -233
NJ +190
DAL -263
NJ +210
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -278
NJ +220
DAL -250
NJ +200
Total
Over Under
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -120
6.5 -110
6.5 -125
6.5 -130
6.5 -125
6.5 -130
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -125
6.5 -130
6.5 -125
6.5 -115
6.5 -115
6.5 -120
6.5 -110
6.5 -130
6.5 +100
6.5 -130
6.5 +110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -110
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -115
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Apr 9, 1:57 PM ET
Sat Apr 9, 1:51 PM ET
Sat Apr 9, 1:50 PM ET
Sat Apr 9, 1:47 PM ET
Sat Apr 9, 1:44 PM ET
Sat Apr 9, 1:42 PM ET
Sat Apr 9, 1:40 PM ET
Sat Apr 9, 1:37 PM ET
Sat Apr 9, 1:30 PM ET
Sat Apr 9, 1:02 PM ET
Sat Apr 9, 12:54 PM ET
Sat Apr 9, 12:49 PM ET
Sat Apr 9, 12:47 PM ET
Sat Apr 9, 12:39 PM ET
Sat Apr 9, 7:41 AM ET
Sat Apr 9, 3:49 AM ET
Sat Apr 9, 12:40 AM ET
Fri Apr 8, 11:46 PM ET
Fri Apr 8, 11:43 PM ET
Fri Apr 8, 11:35 PM ET
Fri Apr 8, 10:15 PM ET
Fri Apr 8, 9:33 PM ET
Fri Apr 8, 9:27 PM ET
Fri Apr 8, 9:05 PM ET
Fri Apr 8, 7:41 PM ET
Fri Apr 8, 7:37 PM ET
Fri Apr 8, 7:04 PM ET
Fri Apr 8, 5:28 PM ET
Fri Apr 8, 3:40 PM ET
Fri Apr 8, 2:24 PM ET
Fri Apr 8, 1:35 PM ET
Fri Apr 8,
Fri Apr 8, 1:19 PM ET
Fri Apr 8, 12:43 PM ET
Fri Apr 8, 12:32 PM ET
Fri Apr 8, 11:19 AM ET
Fri Apr 8, 9:13 AM ET
Fri Apr 8, 9:09 AM ET
Fri Apr 8, 9:05 AM ET
Fri Apr 8, 9:04 AM ET
Fri Apr 8, 7:23 AM ET
Fri Apr 8, 7:23 AM ET
Fri Apr 8, 3:28 AM ET
Fri Apr 8, 12:04 AM ET
Thu Apr 7, 6:22 PM ET
Moneyline
Fav Dog
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -250
NJ +205
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
DAL -278
NJ +225
Total
Over Under
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +155
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -118
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -110
5.5 -200
5.5 +155
6.5 -110
6.5 -118
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +145
6.5 -110
6.5 -118
5.5 -189
5.5 +138
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -189
5.5 +138
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -189
5.5 +138
6.5 -110
6.5 -118
5.5 -189
5.5 +138
5.5 -200
5.5 +145
6.5 -110
6.5 -118
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -200
5.5 +145
5.5 -189
5.5 +138
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -161
5.5 +125
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
5.5 -149
5.5 +115
Puck Line
Fav Dog
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 +100
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125
DAL -1.5 -110
NJ -1.5 -118
DAL -1.5 -105
NJ -1.5 -125