Michigan State
23 - 13
32 - 7
Duke
Duke
32 - 7

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 4:55 PM ET
Sun Mar 20, 12:19 PM ET
Sun Mar 20, 11:02 AM ET
Sun Mar 20, 9:57 AM ET
Sat Mar 19,
Sat Mar 19, 12:25 PM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -110
145.5 -110
146.5 -110
146.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -294
MSU +230
DUKE -294
MSU +230
DUKE -294
MSU +230
DUKE -270
MSU +215
DUKE -270
MSU +215
DUKE -263
MSU +210
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 4:12 PM ET
Sun Mar 20, 3:14 PM ET
Sun Mar 20, 3:09 PM ET
Sun Mar 20, 1:25 PM ET
Sun Mar 20, 1:21 PM ET
Sun Mar 20, 1:04 PM ET
Sun Mar 20, 12:39 PM ET
Sun Mar 20, 11:32 AM ET
Sun Mar 20, 11:29 AM ET
Sun Mar 20, 10:44 AM ET
Sun Mar 20,
Sun Mar 20, 4:03 AM ET
Sat Mar 19, 6:34 AM ET
Sat Mar 19, 2:19 AM ET
Sat Mar 19, 2:16 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -114
MSU -6.5 -108
DUKE -6.5 -114
MSU -6.5 -108
DUKE -6.5 -114
MSU -6.5 -108
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -7 -110
MSU -7 -110
DUKE -7 -110
MSU -7 -110
Total
Over Under
146 -110
146 -109
145.5 -110
145.5 -109
146 -110
146 -109
146 -110
146 -109
145.5 -110
145.5 -109
145.5 -114
145.5 -108
145 -114
145 -108
145.5 -114
145.5 -108
146.5 -108
146.5 -114
146.5 -108
146.5 -114
145.5 -110
145.5 -109
145 -110
145 -109
144.5 -110
144.5 -109
144.5 -110
144.5 -109
144 -110
144 -109
Moneyline
Fav Dog
DUKE -303
MSU +245
DUKE -303
MSU +245
DUKE -303
MSU +245
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -294
MSU +240
DUKE -294
MSU +240
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 5:10 PM ET
Sun Mar 20, 4:55 PM ET
Sun Mar 20, 10:45 AM ET
Sun Mar 20, 9:16 AM ET
Sun Mar 20, 1:01 AM ET
Sat Mar 19, 12:30 PM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
145 -110
145 -110
144.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -303
MSU +240
DUKE -278
MSU +230
DUKE -303
MSU +240
DUKE -303
MSU +240
DUKE -303
MSU +240
DUKE -278
MSU +230
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 5:12 PM ET
Sun Mar 20,
Sun Mar 20, 4:44 PM ET
Sun Mar 20, 4:43 PM ET
Sun Mar 20, 3:58 PM ET
Sun Mar 20, 3:55 PM ET
Sun Mar 20, 3:44 PM ET
Sun Mar 20, 3:42 PM ET
Sun Mar 20, 1:10 PM ET
Sun Mar 20, 10:55 AM ET
Sun Mar 20, 10:39 AM ET
Sun Mar 20, 10:36 AM ET
Sun Mar 20, 10:14 AM ET
Sun Mar 20, 9:54 AM ET
Sun Mar 20, 6:25 AM ET
Sun Mar 20, 5:40 AM ET
Sun Mar 20, 1:52 AM ET
Sun Mar 20, 1:21 AM ET
Sun Mar 20, 1:06 AM ET
Sat Mar 19, 11:52 PM ET
Sat Mar 19, 5:03 PM ET
Sat Mar 19, 1:43 PM ET
Sat Mar 19, 12:02 PM ET
Sat Mar 19, 9:09 AM ET
Sat Mar 19, 2:40 AM ET
Sat Mar 19, 1:46 AM ET
Sat Mar 19, 12:09 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -115
MSU -6.5 -105
DUKE -7 -105
MSU -7 -115
DUKE -6.5 -115
MSU -6.5 -105
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -7 -105
MSU -7 -115
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -115
145.5 -105
145 -115
145 -105
145 -115
145 -105
145 -115
145 -105
145 -115
145 -105
145 -115
145 -105
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145.5 +100
145.5 -120
144.5 -110
144.5 -110
144 -120
144 +100
144.5 -115
144.5 -105
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
144 -110
144 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -263
MSU +215
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +220
DUKE -294
MSU +230
DUKE -303
MSU +235
DUKE -303
MSU +235
DUKE -294
MSU +230
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +220
DUKE -294
MSU +230
DUKE -294
MSU +230
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +225
DUKE -263
MSU +215
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 5:06 PM ET
Sun Mar 20, 4:24 PM ET
Sun Mar 20, 3:55 PM ET
Sun Mar 20, 2:53 PM ET
Sun Mar 20, 10:32 AM ET
Sun Mar 20, 9:36 AM ET
Sun Mar 20, 8:41 AM ET
Sat Mar 19, 1:35 PM ET
Sat Mar 19, 11:35 AM ET
Sat Mar 19, 8:30 AM ET
Sat Mar 19, 12:20 AM ET
Sat Mar 19, 12:16 AM ET
Sat Mar 19, 12:09 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6 -110
MSU -6 -110
DUKE -6 -114
MSU -6 -106
DUKE -6 -110
MSU -6 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -7 -110
MSU -7 -110
DUKE -7.5 -110
MSU -7.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
146 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
145 -110
144 -110
144 -110
144 -110
144 -110
144 -110
144 -110
144 -110
144 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -294
MSU +235
DUKE -278
MSU +225
DUKE -278
MSU +220
DUKE -263
MSU +215
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -303
MSU +240
DUKE -312
MSU +250
DUKE -278
MSU +220
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 11:41 AM ET
Sun Mar 20, 10:38 AM ET
Sun Mar 20, 10:36 AM ET
Sun Mar 20, 1:49 AM ET
Sat Mar 19, 8:36 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146.5 -110
146.5 -110
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -110
145.5 -110
145 -110
145 -110
144 -110
144 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -303
MSU +235
DUKE -303
MSU +240
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
DUKE -286
MSU +230
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 5:12 PM ET
Sun Mar 20, 5:08 PM ET
Sun Mar 20, 5:02 PM ET
Sun Mar 20, 4:53 PM ET
Sun Mar 20, 4:51 PM ET
Sun Mar 20, 4:19 PM ET
Sun Mar 20, 4:04 PM ET
Sun Mar 20, 4:02 PM ET
Sun Mar 20, 3:32 PM ET
Sun Mar 20, 3:15 PM ET
Sun Mar 20, 3:06 PM ET
Sun Mar 20, 2:54 PM ET
Sun Mar 20, 12:58 PM ET
Sun Mar 20, 12:33 PM ET
Sun Mar 20, 12:04 PM ET
Sun Mar 20, 11:39 AM ET
Sun Mar 20, 11:26 AM ET
Sun Mar 20, 11:15 AM ET
Sun Mar 20, 10:39 AM ET
Sun Mar 20, 10:37 AM ET
Sun Mar 20, 1:47 AM ET
Sun Mar 20, 1:01 AM ET
Sun Mar 20, 12:15 AM ET
Sat Mar 19, 11:46 PM ET
Sat Mar 19, 11:25 PM ET
Sat Mar 19, 11:00 PM ET
Sat Mar 19, 5:17 PM ET
Sat Mar 19, 10:36 AM ET
Sat Mar 19, 10:34 AM ET
Sat Mar 19, 9:04 AM ET
Sat Mar 19, 9:00 AM ET
Sat Mar 19, 7:47 AM ET
Sat Mar 19, 3:52 AM ET
Sat Mar 19, 2:40 AM ET
Sat Mar 19, 1:46 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 +100
MSU -6.5 -120
DUKE -5.5 -110
MSU -5.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -7.5 -110
MSU -7.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -5.5 -120
MSU -5.5 +100
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -105
MSU -6.5 -115
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -110
Total
Over Under
146.5 -115
146.5 -105
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
145.5 -115
145.5 -105
145.5 -115
145.5 -105
145.5 -115
145.5 -105
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -115
145.5 -105
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -115
145.5 -105
146.5 -110
146.5 -110
146.5 -105
146.5 -115
146.5 -105
146.5 -115
145.5 -110
145.5 -110
145.5 -110
145.5 -110
145.5 -115
145.5 -105
146.5 -110
146.5 -110
145.5 -115
145.5 -105
145.5 -115
145.5 -105
145 -110
145 -110
145.5 -110
145.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
145 -110
145 -110
144.5 -110
144.5 -110
145 -110
145 -110
144.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
144.5 -110
145 +100
145 -120
145 +100
145 -120
145 +100
145 -120
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DUKE -303
MSU +220
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +230
DUKE -303
MSU +240
DUKE -303
MSU +240
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +230
DUKE -278
MSU +200
DUKE -278
MSU +200
DUKE -303
MSU +200
DUKE -250
MSU +200
DUKE -238
MSU +200
DUKE -250
MSU +200
DUKE -250
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
DUKE -278
MSU +220
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Mar 20, 5:12 PM ET
Sun Mar 20, 5:01 PM ET
Sun Mar 20, 4:03 PM ET
Sun Mar 20, 3:14 PM ET
Sun Mar 20, 2:43 PM ET
Sun Mar 20, 2:34 PM ET
Sun Mar 20, 12:55 PM ET
Sun Mar 20, 12:00 PM ET
Sun Mar 20, 10:52 AM ET
Sun Mar 20, 10:47 AM ET
Sun Mar 20, 10:44 AM ET
Sun Mar 20, 10:38 AM ET
Sun Mar 20, 10:36 AM ET
Sun Mar 20, 8:57 AM ET
Sun Mar 20, 8:54 AM ET
Sun Mar 20, 1:51 AM ET
Sat Mar 19, 11:51 PM ET
Sat Mar 19, 1:05 PM ET
Sat Mar 19, 6:37 AM ET
Sat Mar 19, 5:57 AM ET
Sat Mar 19, 4:45 AM ET
Sat Mar 19, 4:09 AM ET
Sat Mar 19, 3:53 AM ET
Sat Mar 19, 2:38 AM ET
Sat Mar 19, 2:31 AM ET
Sat Mar 19,
Sat Mar 19, 1:50 AM ET
Spread
Fav Dog
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -110
MSU -6.5 -118
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE -6.5 -118
MSU -6.5 -110
DUKE