Northern Colorado
10-16
9-17
Idaho
Idaho
9-17

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 7:16 PM ET
Thu Feb 16, 6:11 PM ET
Thu Feb 16, 4:57 PM ET
Thu Feb 16, 4:43 PM ET
Thu Feb 16, 4:17 PM ET
Thu Feb 16, 8:18 AM ET
Thu Feb 16, 8:17 AM ET
Wed Feb 15, 10:54 PM ET
Wed Feb 15, 10:19 PM ET
Spread
Home Away
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -115
UNCO -1.5 -105
IDAHO -1.5 -105
UNCO 1.5 -115
Total
Over Under
151.5 -110
151.5 -110
153.5 -110
153.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
Moneyline
Home Away
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 7:45 PM ET
Thu Feb 16, 6:12 PM ET
Thu Feb 16, 5:15 PM ET
Thu Feb 16, 4:19 PM ET
Thu Feb 16, 4:18 PM ET
Thu Feb 16, 1:01 PM ET
Thu Feb 16, 12:56 PM ET
Thu Feb 16, 12:27 PM ET
Thu Feb 16, 7:47 AM ET
Thu Feb 16, 7:31 AM ET
Thu Feb 16, 7:15 AM ET
Wed Feb 15,
Spread
Home Away
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 2 -110
UNCO -2 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
Total
Over Under
152 -110
152 -110
153 -110
153 -110
152.5 -110
152.5 -110
154 -110
154 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152 -110
152 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
Moneyline
Home Away
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +112
UNCO -136
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO -104
UNCO -118
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 8:31 PM ET
Thu Feb 16, 8:27 PM ET
Thu Feb 16, 7:36 PM ET
Thu Feb 16, 7:12 PM ET
Thu Feb 16, 6:11 PM ET
Thu Feb 16, 4:40 PM ET
Thu Feb 16, 4:23 PM ET
Thu Feb 16, 4:19 PM ET
Thu Feb 16, 4:16 PM ET
Thu Feb 16, 2:48 PM ET
Thu Feb 16, 2:28 PM ET
Thu Feb 16, 2:18 PM ET
Thu Feb 16, 2:08 PM ET
Thu Feb 16, 1:54 PM ET
Thu Feb 16, 1:02 PM ET
Thu Feb 16, 12:59 PM ET
Thu Feb 16, 12:55 PM ET
Thu Feb 16, 12:49 PM ET
Thu Feb 16, 12:45 PM ET
Thu Feb 16, 12:28 PM ET
Thu Feb 16, 10:25 AM ET
Thu Feb 16, 10:15 AM ET
Thu Feb 16, 9:44 AM ET
Thu Feb 16, 9:06 AM ET
Thu Feb 16, 7:55 AM ET
Thu Feb 16, 7:23 AM ET
Wed Feb 15, 11:11 PM ET
Wed Feb 15, 10:57 PM ET
Wed Feb 15, 10:51 PM ET
Wed Feb 15, 8:38 PM ET
Wed Feb 15, 7:37 PM ET
Wed Feb 15, 3:42 PM ET
Wed Feb 15, 3:31 PM ET
Spread
Home Away
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO PK -110
UNCO PK -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 2 -110
UNCO -2 -110
IDAHO 2 -110
UNCO -2 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
Total
Over Under
151.5 -110
151.5 -110
151 -110
151 -110
151.5 -110
151.5 -110
152 -110
152 -110
153 -110
153 -110
152.5 -110
152.5 -110
153 -110
153 -110
152.5 -110
152.5 -110
152 -110
152 -110
151 -110
151 -110
151 -110
151 -110
151 -110
151 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152.5 -110
152.5 -110
152 -110
152 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152 -110
152 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
151.5 -110
151.5 -110
152 -110
152 -110
152 -110
152 -110
Moneyline
Home Away
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO -105
UNCO -115
IDAHO -105
UNCO -115
IDAHO -110
UNCO -110
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
FanDuel's line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 7:10 PM ET
Thu Feb 16, 7:06 PM ET
Thu Feb 16, 4:33 PM ET
Thu Feb 16, 4:17 PM ET
Thu Feb 16, 1:55 PM ET
Thu Feb 16, 10:27 AM ET
Thu Feb 16, 9:52 AM ET
Thu Feb 16, 9:13 AM ET
Thu Feb 16, 8:56 AM ET
Thu Feb 16, 7:33 AM ET
Thu Feb 16, 7:19 AM ET
Thu Feb 16, 6:42 AM ET
Wed Feb 15, 11:21 PM ET
Wed Feb 15, 11:13 PM ET
Wed Feb 15, 9:13 PM ET
Thu Feb 16, 7:10 PM ET
Thu Feb 16, 7:06 PM ET
Thu Feb 16, 4:33 PM ET
Thu Feb 16, 4:17 PM ET
Thu Feb 16, 1:55 PM ET
Thu Feb 16, 10:27 AM ET
Thu Feb 16, 9:52 AM ET
Thu Feb 16, 9:13 AM ET
Thu Feb 16, 8:56 AM ET
Thu Feb 16, 7:33 AM ET
Thu Feb 16, 7:19 AM ET
Thu Feb 16, 6:42 AM ET
Wed Feb 15, 11:21 PM ET
Wed Feb 15, 11:13 PM ET
Wed Feb 15, 9:13 PM ET
Spread
Home Away
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -112
UNCO -1.5 -108
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -104
IDAHO 1.5 -108
UNCO -1.5 -112
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -115
UNCO -1.5 -105
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -120
UNCO -1.5 -102
IDAHO 1.5 -112
UNCO -1.5 -108
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -104
IDAHO 1.5 -108
UNCO -1.5 -112
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -114
UNCO -1.5 -106
IDAHO 1.5 -115
UNCO -1.5 -105
Total
Over Under
152.5 -108
152.5 -112
152.5 -114
152.5 -106
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -105
153.5 -115
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
152.5 -108
152.5 -112
152.5 -114
152.5 -106
153.5 -106
153.5 -114
153.5 -105
153.5 -115
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -114
151.5 -106
151.5 -114
151.5 -106
Moneyline
Home Away
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO -104
UNCO -115
IDAHO +102
UNCO -122
IDAHO +105
UNCO -126
IDAHO +105
UNCO -126
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO -102
UNCO -118
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO -105
UNCO -114
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO -104
UNCO -115
IDAHO +102
UNCO -122
IDAHO +105
UNCO -126
IDAHO +105
UNCO -126
IDAHO +104
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO -102
UNCO -118
PointsBet's line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 8:51 PM ET
Thu Feb 16, 8:46 PM ET
Thu Feb 16, 8:31 PM ET
Thu Feb 16, 8:27 PM ET
Thu Feb 16, 8:10 PM ET
Thu Feb 16, 7:35 PM ET
Thu Feb 16, 2:26 PM ET
Thu Feb 16, 2:00 PM ET
Thu Feb 16, 1:51 PM ET
Thu Feb 16, 1:00 PM ET
Thu Feb 16, 7:47 AM ET
Thu Feb 16, 7:31 AM ET
Wed Feb 15, 11:26 PM ET
Wed Feb 15, 11:10 PM ET
Wed Feb 15, 9:55 PM ET
Spread
Home Away
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -105
UNCO -1.5 -115
IDAHO 1 -110
UNCO -1 -110
Total
Over Under
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
152.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
151.5 -110
Moneyline
Home Away
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +100
UNCO -120
IDAHO -110
UNCO -110
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +110
UNCO -130
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO +105
UNCO -125
IDAHO -105
UNCO -115
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Thu Feb 16, 8:54 PM ET
Thu Feb 16, 8:34 PM ET
Thu Feb 16, 7:39 PM ET
Thu Feb 16, 7:33 PM ET
Thu Feb 16, 7:16 PM ET
Thu Feb 16, 5:03 PM ET
Thu Feb 16, 4:47 PM ET
Thu Feb 16, 4:37 PM ET
Thu Feb 16, 4:24 PM ET
Thu Feb 16, 4:23 PM ET
Thu Feb 16, 4:19 PM ET
Thu Feb 16, 4:16 PM ET
Thu Feb 16, 1:21 PM ET
Thu Feb 16, 1:13 PM ET
Thu Feb 16, 1:04 PM ET
Thu Feb 16, 12:54 PM ET
Thu Feb 16, 12:44 PM ET
Thu Feb 16, 12:29 PM ET
Thu Feb 16, 12:28 PM ET
Thu Feb 16, 10:18 AM ET
Thu Feb 16, 9:56 AM ET
Thu Feb 16, 9:23 AM ET
Thu Feb 16, 9:16 AM ET
Thu Feb 16, 9:11 AM ET
Thu Feb 16, 8:51 AM ET
Thu Feb 16, 8:23 AM ET
Thu Feb 16, 8:08 AM ET
Thu Feb 16, 7:58 AM ET
Thu Feb 16, 7:57 AM ET
Thu Feb 16, 7:26 AM ET
Thu Feb 16, 7:15 AM ET
Thu Feb 16, 7:11 AM ET
Thu Feb 16, 2:17 AM ET
Thu Feb 16,
Thu Feb 16, 12:20 AM ET
Thu Feb 16, 12:17 AM ET
Wed Feb 15, 11:34 PM ET
Wed Feb 15, 11:13 PM ET
Wed Feb 15, 10:48 PM ET
Wed Feb 15, 8:24 PM ET
Wed Feb 15, 8:16 PM ET
Spread
Home Away
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1 -118
UNCO -1 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -110
UNCO -1.5 -118
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110
IDAHO 1.5 -118
UNCO -1.5 -110