Navy @ UConn Line Movements

Navy Midshipmen
Navy Midshipmen
/
UConn Huskies
UConn Huskies
NCAAF

Navy vs UConn Line Movements

Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY
Spread Total Moneyline
Date UCONN NAVY Over Under UCONN NAVY