Kentucky
6-3
8-1
Tennessee
Tennessee
8-1

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 6:54 PM ET
Sat Oct 29, 2:51 PM ET
Sat Oct 29, 9:18 AM ET
Sat Oct 29, 8:36 AM ET
Fri Oct 28, 10:07 PM ET
Fri Oct 28, 9:48 AM ET
Thu Oct 27, 4:00 PM ET
Thu Oct 27, 1:56 PM ET
Wed Oct 26, 1:32 PM ET
Tue Oct 25, 8:39 PM ET
Mon Oct 24, 2:27 PM ET
Mon Oct 24, 2:26 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN -10.5 -110
UK -10.5 -110
TENN -11.5 -115
UK -11.5 -105
TENN -11.5 -115
UK -11.5 -105
TENN -11.5 -115
UK -11.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
Total
Over Under
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -105
62.5 -115
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61 -110
61 -110
61.5 -110
61.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -400
UK +310
TENN -450
UK +340
TENN -450
UK +340
TENN -450
UK +340
TENN -450
UK +340
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -500
UK +350
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 6:00 PM ET
Sat Oct 29, 4:26 PM ET
Sat Oct 29, 10:34 AM ET
Sat Oct 29, 9:16 AM ET
Sat Oct 29, 6:02 AM ET
Fri Oct 28, 5:23 PM ET
Fri Oct 28, 4:54 PM ET
Fri Oct 28, 4:52 PM ET
Fri Oct 28, 4:43 PM ET
Fri Oct 28, 5:21 AM ET
Thu Oct 27, 11:09 PM ET
Thu Oct 27, 4:16 PM ET
Thu Oct 27, 1:58 PM ET
Thu Oct 27, 1:34 PM ET
Wed Oct 26, 3:32 PM ET
Tue Oct 25, 8:19 AM ET
Mon Oct 24, 3:03 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN -11 -108
UK -11 -113
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -112
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -10.5 -113
UK -10.5 -108
TENN -11 -109
UK -11 -112
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -112
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -112
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -112
TENN -11.5 -108
UK -11.5 -113
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -112
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -109
UK -12.5 -112
TENN -12.5 -113
UK -12.5 -108
TENN -12 -112
UK -12 -109
TENN -12.5 -112
UK -12.5 -109
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -112
UK -12.5 -109
Total
Over Under
63 -110
63 -110
62.5 -110
62.5 -110
62 -109
62 -112
62 -109
62 -112
61 -110
61 -110
61 -109
61 -112
61 -109
61 -112
62 -113
62 -108
61 -110
61 -110
61 -109
61 -112
61.5 -108
61.5 -113
61.5 -107
61.5 -114
62.5 -112
62.5 -109
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -109
63.5 -112
63.5 -110
63.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -435
UK +330
TENN -455
UK +340
TENN -480
UK +350
TENN -420
UK +320
TENN -435
UK +325
TENN -455
UK +340
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +350
TENN -420
UK +300
TENN -455
UK +325
TENN -455
UK +325
TENN -480
UK +350
TENN -455
UK +320
TENN -455
UK +325
TENN -480
UK +350
TENN -480
UK +350
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 6:38 PM ET
Sat Oct 29, 6:21 PM ET
Sat Oct 29, 6:17 PM ET
Sat Oct 29, 6:10 PM ET
Sat Oct 29, 6:00 PM ET
Sat Oct 29, 2:44 PM ET
Sat Oct 29, 1:52 PM ET
Sat Oct 29, 9:03 AM ET
Sat Oct 29, 8:59 AM ET
Fri Oct 28, 11:58 PM ET
Fri Oct 28, 5:19 PM ET
Fri Oct 28, 11:22 AM ET
Fri Oct 28, 7:04 AM ET
Thu Oct 27, 3:56 PM ET
Thu Oct 27, 3:15 PM ET
Thu Oct 27, 2:04 PM ET
Thu Oct 27, 1:56 PM ET
Thu Oct 27, 11:13 AM ET
Thu Oct 27, 8:05 AM ET
Wed Oct 26, 4:08 PM ET
Wed Oct 26, 1:32 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN -11 -110
UK -11 -110
TENN -10.5 -110
UK -10.5 -110
TENN -11 -110
UK -11 -110
TENN -11 -110
UK -11 -110
TENN -11 -110
UK -11 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12 -110
UK -12 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
Total
Over Under
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63 -110
63 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61.5 -110
61.5 -110
61 -110
61 -110
61.5 -110
61.5 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -430
UK +328
TENN -430
UK +328
TENN -430
UK +328
TENN -440
UK +335
TENN -440
UK +335
TENN -440
UK +335
TENN -440
UK +335
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -455
UK +345
TENN -480
UK +360
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 4:05 PM ET
Sat Oct 29, 12:08 PM ET
Sat Oct 29, 11:27 AM ET
Sat Oct 29, 9:03 AM ET
Fri Oct 28, 5:23 PM ET
Thu Oct 27, 1:54 PM ET
Thu Oct 27, 11:12 AM ET
Wed Oct 26, 1:30 PM ET
Tue Oct 25, 1:42 PM ET
Tue Oct 25, 12:59 AM ET
Tue Oct 25, 12:49 AM ET
Mon Oct 24, 3:03 PM ET
Sat Oct 29, 4:05 PM ET
Sat Oct 29, 12:08 PM ET
Sat Oct 29, 11:27 AM ET
Sat Oct 29, 9:03 AM ET
Fri Oct 28, 5:23 PM ET
Thu Oct 27, 1:54 PM ET
Thu Oct 27, 11:12 AM ET
Wed Oct 26, 1:30 PM ET
Tue Oct 25, 1:42 PM ET
Tue Oct 25, 12:59 AM ET
Tue Oct 25, 12:49 AM ET
Mon Oct 24, 3:03 PM ET
Mon Oct 24, 8:05 AM ET
Sun Oct 23, 11:58 PM ET
Sun Oct 23, 4:58 PM ET
Sun Oct 23, 3:30 PM ET
Sun Oct 23, 2:01 PM ET
Sun Oct 23, 1:18 PM ET
Sat Oct 22, 11:19 PM ET
Sat Oct 22, 9:42 PM ET
Sat Oct 22, 9:40 PM ET
Sat Oct 22, 9:40 PM ET
Sat Oct 22, 9:32 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -105
UK -11.5 -115
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -12.5 -115
UK -12.5 -105
TENN -11.5 -115
UK -11.5 -105
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
TENN -12.5 -110
UK -12.5 -110
TENN -13.5 -105
UK -13.5 -115
TENN -13.5 -110
UK -13.5 -110
TENN -14 -110
UK -14 -110
TENN -13.5 -110
UK -13.5 -110
TENN -14 -110
UK -14 -110
TENN -13.5 -115
UK -13.5 -105
TENN -13 -110
UK -13 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -110
Total
Over Under
62.5 -115
62.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
62.5 -115
62.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -115
61.5 -105
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -410
UK +315
TENN -410
UK +315
TENN -375
UK +290
TENN -410
UK +315
TENN -410
UK +315
TENN -450
UK +340
TENN -430
UK +330
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +360
TENN -520
UK +385
TENN -580
UK +420
TENN -410
UK +315
TENN -410
UK +315
TENN -375
UK +290
TENN -410
UK +315
TENN -410
UK +315
TENN -450
UK +340
TENN -430
UK +330
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +360
TENN -480
UK +360
TENN -520
UK +385
TENN -580
UK +420
TENN -550
UK +400
TENN -520
UK +385
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 6:57 PM ET
Sat Oct 29, 6:51 PM ET
Sat Oct 29, 6:40 PM ET
Sat Oct 29, 6:20 PM ET
Sat Oct 29, 6:14 PM ET
Sat Oct 29, 5:59 PM ET
Sat Oct 29, 2:42 PM ET
Sat Oct 29, 2:40 PM ET
Sat Oct 29, 1:36 PM ET
Sat Oct 29, 8:59 AM ET
Fri Oct 28, 6:04 PM ET
Fri Oct 28, 5:51 PM ET
Fri Oct 28, 5:19 PM ET
Fri Oct 28, 5:17 PM ET
Thu Oct 27, 3:54 PM ET
Thu Oct 27, 3:13 PM ET
Thu Oct 27, 2:01 PM ET
Thu Oct 27, 1:58 PM ET
Thu Oct 27, 1:53 PM ET
Thu Oct 27, 11:11 AM ET
Thu Oct 27, 8:02 AM ET
Thu Oct 27, 7:58 AM ET
Wed Oct 26, 4:08 PM ET
Wed Oct 26, 1:36 PM ET
Wed Oct 26, 1:30 PM ET
Mon Oct 24, 5:39 PM ET
Mon Oct 24, 2:12 PM ET
Mon Oct 24, 11:48 AM ET
Spread
Fav Dog
TENN -10.5 -111
UK -10.5 -107
TENN -10.5 -111
UK -10.5 -107
TENN -11 -111
UK -11 -107
TENN -10.5 -111
UK -10.5 -107
TENN -11 -111
UK -11 -107
TENN -11 -111
UK -11 -107
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -109
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -111
UK -11.5 -107
TENN -11.5 -111
UK -11.5 -107
TENN -11.5 -111
UK -11.5 -107
TENN -11.5 -107
UK -11.5 -107
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -105
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12 -107
UK -12 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
TENN -12.5 -107
UK -12.5 -107
Total
Over Under
62.5 -115
62.5 -105
62.5 -111
62.5 -107
62.5 -111
62.5 -107
62.5 -111
62.5 -107
63 -111
63 -107
62.5 -111
62.5 -107
62.5 -111
62.5 -107
62 -115
62 -105
62 -111
62 -107
62 -111
62 -107
61 -111
61 -107
61 -111
61 -107
61 -107
61 -107
61 -107
61 -107
61 -107
61 -107
61.5 -107
61.5 -107
61 -107
61 -107
61.5 -107
61.5 -107
62 -105
62 -110
62 -107
62 -107
62 -107
62 -107
62.5 -105
62.5 -110
62.5 -107
62.5 -107
62.5 -107
62.5 -107
63.5 -105
63.5 -110
63.5 -107
63.5 -107
63 -110
63 -105
63.5 -107
63.5 -107
Moneyline
Fav Dog
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -400
UK +310
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -425
UK +330
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
TENN -450
UK +350
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Oct 29, 6:56 PM ET
Sat Oct 29, 6:50 PM ET
Sat Oct 29, 6:41 PM ET
Sat Oct 29, 6:26 PM ET
Sat Oct 29, 6:05 PM ET
Sat Oct 29, 5:59 PM ET
Sat Oct 29, 5:41 PM ET
Sat Oct 29, 5:13 PM ET
Sat Oct 29, 4:25 PM ET
Sat Oct 29, 2:45 PM ET
Sat Oct 29, 2:44 PM ET
Sat Oct 29, 1:44 PM ET
Sat Oct 29, 1:43 PM ET
Sat Oct 29, 9:03 AM ET
Sat Oct 29, 8:59 AM ET
Sat Oct 29, 8:54 AM ET
Sat Oct 29, 7:31 AM ET
Fri Oct 28, 5:24 PM ET
Fri Oct 28, 5:22 PM ET
Fri Oct 28, 11:20 AM ET
Fri Oct 28, 9:56 AM ET
Fri Oct 28, 8:38 AM ET
Thu Oct 27, 4:11 PM ET
Thu Oct 27, 3:55 PM ET
Thu Oct 27, 3:54 PM ET
Thu Oct 27, 2:08 PM ET
Thu Oct 27, 2:05 PM ET
Thu Oct 27, 1:59 PM ET
Thu Oct 27, 11:16 AM ET
Thu Oct 27, 8:55 AM ET
Thu Oct 27, 8:05 AM ET
Wed Oct 26, 3:19 PM ET
Wed Oct 26, 2:01 PM ET
Wed Oct 26, 1:38 PM ET
Wed Oct 26, 1:30 PM ET
Wed Oct 26, 9:43 AM ET
Wed Oct 26, 9:39 AM ET
Wed Oct 26, 8:23 AM ET
Tue Oct 25, 9:48 PM ET
Tue Oct 25, 9:39 PM ET
Mon Oct 24, 7:17 PM ET
Mon Oct 24, 5:49 PM ET
Mon Oct 24, 2:15 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN -10.5 -118
UK -10.5 -110
TENN -11 -110
UK -11 -118
TENN -11 -110
UK -11 -118
TENN -10.5 -110
UK -10.5 -118
TENN -11 -118
UK -11 -110
TENN -11.5 -118
UK -11.5 -110
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -118
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -118
TENN -11.5 -110
UK -11.5 -118
TENN -11.5 -110
UK -11.5