Tennessee
7 - 6
10 - 3
Kentucky
Kentucky
10 - 3

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 10:16 AM ET
Fri Nov 5, 6:29 PM ET
Thu Nov 4, 2:52 PM ET
Thu Nov 4, 12:18 PM ET
Wed Nov 3, 2:17 PM ET
Wed Nov 3, 1:09 PM ET
Wed Nov 3, 10:52 AM ET
Mon Nov 1, 10:57 PM ET
Mon Nov 1, 7:01 PM ET
Mon Nov 1, 1:23 PM ET
Mon Nov 1, 12:06 PM ET
Mon Nov 1, 11:48 AM ET
Mon Nov 1, 9:21 AM ET
Sun Oct 31, 10:04 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
UK -1 -105
TENN -1 -115
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
Total
Over Under
57 -110
57 -110
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -115
UK -105
TENN -115
UK -105
TENN -120
UK +100
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -118
TENN -103
UK -120
TENN +100
UK -119
TENN +100
UK -119
TENN +100
UK -125
TENN +105
UK -141
TENN +115
UK -130
TENN +110
UK -130
TENN +110
UK -152
TENN +125
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 6:56 PM ET
Sat Nov 6, 6:45 PM ET
Sat Nov 6, 10:54 AM ET
Fri Nov 5, 9:23 PM ET
Thu Nov 4, 2:10 PM ET
Tue Nov 2, 5:17 PM ET
Tue Nov 2, 12:47 PM ET
Mon Nov 1, 6:46 PM ET
Mon Nov 1, 9:14 AM ET
Sun Oct 31, 8:28 PM ET
Spread
Fav Dog
UK PK -114
TENN PK -108
UK PK -110
TENN PK -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
UK -1 -112
TENN -1 -109
TENN 1 -110
UK 1 -110
UK PK -110
TENN PK -110
TENN 1.5 -104
UK 1.5 -118
UK -1.5 -108
TENN -1.5 -114
UK -2.5 -114
TENN -2.5 -108
UK -3.5 -105
TENN -3.5 -118
Total
Over Under
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -108
57.5 -114
57 -112
57 -109
57.5 -109
57.5 -112
57 -112
57 -109
57.5 -108
57.5 -114
57.5 -115
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -108
57.5 -114
57.5 -108
57.5 -115
57.5 -106
Moneyline
Fav Dog
UK -114
TENN -108
UK -110
TENN -110
TENN -115
UK -106
UK -115
TENN -106
TENN -115
UK -106
UK -110
TENN -110
TENN -109
UK -114
UK -120
TENN -103
UK -139
TENN +112
UK -154
TENN +123
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 6:31 PM ET
Fri Nov 5, 9:17 PM ET
Thu Nov 4, 5:02 PM ET
Thu Nov 4, 4:22 PM ET
Thu Nov 4, 4:05 PM ET
Wed Nov 3, 1:51 PM ET
Wed Nov 3, 1:32 PM ET
Wed Nov 3,
Wed Nov 3, 10:45 AM ET
Mon Nov 1, 5:54 PM ET
Mon Nov 1, 5:39 PM ET
Mon Nov 1, 1:19 PM ET
Mon Nov 1, 1:03 PM ET
Mon Nov 1, 1:00 PM ET
Mon Nov 1, 12:50 PM ET
Mon Nov 1, 12:47 PM ET
Mon Nov 1, 12:06 PM ET
Mon Nov 1, 11:48 AM ET
Mon Nov 1, 9:20 AM ET
Mon Nov 1, 9:06 AM ET
Sun Oct 31, 4:51 PM ET
Sun Oct 31, 4:15 PM ET
Sun Oct 31, 3:18 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -2 -115
TENN -2 -105
UK -2 -110
TENN -2 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
Total
Over Under
57.5 -110
57.5 -110
57 -110
57 -110
56.5 -110
56.5 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
58 -110
58 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -115
UK -105
TENN -115
UK -105
TENN -115
UK -105
TENN -115
UK -105
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -115
TENN -105
UK -120
TENN +100
UK -115
TENN -105
UK -115
TENN -105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -130
TENN +110
UK -130
TENN +110
UK -130
TENN +110
UK -145
TENN +125
UK -130
TENN +110
UK -135
TENN +115
UK -149
TENN +130
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 6:12 PM ET
Sat Nov 6, 4:16 PM ET
Sat Nov 6, 4:11 PM ET
Thu Nov 4, 9:12 PM ET
Thu Nov 4, 4:06 PM ET
Thu Nov 4, 11:33 AM ET
Wed Nov 3, 2:21 PM ET
Wed Nov 3, 1:36 PM ET
Wed Nov 3, 11:28 AM ET
Wed Nov 3, 10:40 AM ET
Tue Nov 2, 3:48 PM ET
Tue Nov 2, 3:44 PM ET
Mon Nov 1, 7:15 PM ET
Mon Nov 1, 5:38 PM ET
Mon Nov 1, 5:34 PM ET
Mon Nov 1, 1:15 PM ET
Mon Nov 1, 1:04 PM ET
Mon Nov 1, 12:55 PM ET
Mon Nov 1, 12:50 PM ET
Mon Nov 1, 12:48 PM ET
Mon Nov 1, 11:53 AM ET
Mon Nov 1, 11:49 AM ET
Mon Nov 1, 11:38 AM ET
Mon Nov 1, 11:15 AM ET
Mon Nov 1, 9:24 AM ET
Mon Nov 1, 9:13 AM ET
Mon Nov 1, 9:03 AM ET
Sun Oct 31, 5:04 PM ET
Sun Oct 31, 4:46 PM ET
Sun Oct 31, 3:15 PM ET
Sun Oct 31, 3:04 PM ET
Spread
Fav Dog
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN 1 -110
UK 1 -110
TENN PK -110
UK PK -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK PK -110
TENN PK -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -105
TENN -1 -115
UK -1 -105
TENN -1 -115
UK -1 -105
TENN -1 -115
UK -1 -110
TENN -1 -110
UK -1 -115
TENN -1 -105
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -1.5 -110
TENN -1.5 -110
UK -1.5 -115
TENN -1.5 -105
UK -2.5 -105
TENN -2.5 -115
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -120
TENN -2.5 +100
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -3 -105
TENN -3 -115
UK -3 -105
TENN -3 -115
UK -3 -105
TENN -3 -115
UK -3 -105
TENN -3 -115
UK -3 -105
TENN -3 -115
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -3 -110
TENN -3 -110
UK -3.5 +100
TENN -3.5 -120
Total
Over Under
57.5 -110
57.5 -110
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -115
56.5 -105
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
58.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TENN -120
UK +100
TENN -120
UK +100
TENN -120
UK +100
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -115
TENN -105
UK -120
TENN +100
UK -115
TENN -105
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -115
TENN -105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -125
TENN +105
UK -130
TENN +110
UK -130
TENN +110
UK -130
TENN +110
UK -145
TENN +125
UK -145
TENN +125
UK -130
TENN +110
UK -125
TENN +105
UK -130
TENN +110
UK -141
TENN +120
UK -149
TENN +130
UK -149
TENN +130
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 6:56 PM ET
Sat Nov 6, 6:49 PM ET
Sat Nov 6, 6:31 PM ET
Sat Nov 6, 6:20 PM ET
Sat Nov 6, 6:12 PM ET
Sat Nov 6, 6:04 PM ET
Sat Nov 6, 5:13 PM ET
Sat Nov 6, 4:16 PM ET
Sat Nov 6, 1:55 PM ET
Sat Nov 6, 11:18 AM ET
Sat Nov 6, 11:13 AM ET
Sat Nov 6, 10:59 AM ET
Sat Nov 6, 10:08 AM ET
Sat Nov 6, 8:37 AM ET
Sat Nov 6, 12:26 AM ET
Fri Nov 5, 9:27 PM ET
Fri Nov 5, 9:07 PM ET
Thu Nov 4, 9:02 PM ET
Thu Nov 4, 6:18 PM ET
Thu Nov 4, 2:02 AM ET
Wed Nov 3, 9:33 PM ET
Wed Nov 3, 3:43 PM ET
Wed Nov 3, 1:24 PM ET
Wed Nov 3, 12:48 PM ET
Wed Nov 3, 10:40 AM ET
Wed Nov 3, 10:36 AM ET
Wed Nov 3, 8:06 AM ET
Tue Nov 2, 3:40 PM ET
Mon Nov 1, 6:49 PM ET
Mon Nov 1, 5:35 PM ET
Mon Nov 1, 3:00 PM ET
Mon Nov 1, 12:55 PM ET
Mon Nov 1, 12:50 PM ET
Mon Nov 1, 12:44 PM ET
Mon Nov 1, 12:00 PM ET
Mon Nov 1, 11:52 AM ET
Mon Nov 1, 11:38 AM ET
Mon Nov 1, 11:35 AM ET
Mon Nov 1, 9:17 AM ET
Mon Nov 1, 9:14 AM ET
Mon Nov 1, 9:03 AM ET
Sun Oct 31, 5:09 PM ET
Sun Oct 31, 4:25 PM ET
Sun Oct 31, 4:10 PM ET
Sun Oct 31, 3:28 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
TENN 1.5 -108
UK 1.5 -112
UK -0.5 -106
TENN -0.5 -114
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -105
TENN -0.5 -114
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -112
TENN -0.5 -108
UK -0.5 -114
TENN -0.5 -106
UK -1.5 -105
TENN -1.5 -114
UK -0.5 -115
TENN -0.5 -105
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -108
TENN -0.5 -112
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -110
TENN -0.5 -110
UK -0.5 -112
TENN -0.5 -108
UK -0.5 -114
TENN -0.5 -106
UK -1.5 -105
TENN -1.5 -115
UK -1.5 -106
TENN -1.5 -114
UK -1.5 -105
TENN -1.5 -115
UK -0.5 -114
TENN -0.5 -106
UK -0.5 -114
TENN -0.5 -106
UK -0.5 -115
TENN -0.5 -105
UK -1.5 -105
TENN -1.5 -114
UK -1.5 -112
TENN -1.5 -108
UK -2.5 -105
TENN -2.5 -115
UK -2.5 -108
TENN -2.5 -112
UK -2.5 -108
TENN -2.5 -112
UK -2.5 -108
TENN -2.5 -112
UK -2.5 -110
TENN -2.5 -110
UK -2.5 -120
TENN -2.5 -102
UK -2.5 -114
TENN -2.5 -106
UK -2.5 -108
TENN -2.5 -112
UK -2.5 -108
TENN -2.5 -112
UK -2.5 -112
TENN -2.5 -108
UK -2.5 -123
TENN -2.5 +102
UK -2.5 -123
TENN -2.5 +102
UK -3.5 +102
TENN -3.5 -123
UK -3.5 -110
TENN -3.5 -110
Total
Over Under
58.5 -106
58.5 -114
58.5 -112
58.5 -108
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -110
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
57.5 -106
57.5 -114
58.5 -105
58.5 -115
58.5 -108
58.5 -112
58.5 -108
58.5 -112
58.5 -108
58.5 -112
58.5 -108
58.5 -112
58.5 -108
58.5 -112
57.5 -115
57.5 -105
58.5 -106
58.5 -114
58.5 -106
58.5 -114
58.5 -110
58.5 -110
59.5 -110
59.5 -110
59.5 -105
59.5 -115
Moneyline
Fav Dog
UK -110
TENN -110
TENN -118
UK -104
UK -106
TENN -114
UK -108
TENN -112
UK -105
TENN -115
UK -108
TENN -112
UK -108
TENN -112
UK -110
TENN -110
UK -108
TENN -112
UK -110
TENN -110
UK -108
TENN -112
UK -110
TENN -110
UK -108
TENN -112
UK -112
TENN -108
UK -114
TENN -106
UK -118
TENN -104
UK -115
TENN -105
UK -110
TENN -110
UK -108
TENN -112
UK -110
TENN -110
UK -110
TENN -110
UK -112
TENN -108
UK -114
TENN -106
UK -115
TENN -105
UK -120
TENN -102
UK -115
TENN -104
UK -114
TENN -106
UK -115
TENN -105
UK -115
TENN -105
UK -118
TENN -104
UK -128
TENN +104
UK -130
TENN +106
UK -133
TENN +110
UK -133
TENN +110
UK -133
TENN +110
UK -139
TENN +112
UK -149
TENN +122
UK -145
TENN +118
UK -133
TENN +110
UK -133
TENN +110
UK -143
TENN +116
UK -159
TENN +128
UK -159
TENN +128
UK -161
TENN +132
UK -189
TENN +152
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 6, 6:20 PM ET
Sat Nov 6, 6:16 PM ET
Fri Nov 5, 8:56 PM ET
Fri Nov 5, 8:52 PM ET
Thu Nov 4, 3:52 PM ET