Vanderbilt
5-6
6-5
Kentucky
Kentucky
6-5

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Nov 12, 11:33 AM ET
Sat Nov 12, 8:47 AM ET
Sat Nov 12, 8:13 AM ET
Fri Nov 11, 2:51 PM ET
Thu Nov 10, 1:46 PM ET
Tue Nov 8, 3:35 PM ET
Tue Nov 8, 3:09 PM ET
Tue Nov 8, 8:05 AM ET
Mon Nov 7, 1:36 PM ET
Mon Nov 7, 1:34 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
Total
Over Under
45.5 -110
45.5 -110
46 -110
46 -110
46.5 -110
46.5 -110
47 -110
47 -110
47.5 -110
47.5 -110
48 -110
48 -110
49 -110
49 -110
49.5 -110
49.5 -110
50 -110
50 -110
50 -110
50 -110
Moneyline
Fav Dog
UK -1000
VAND +625
UK -1000
VAND +625
UK -1000
VAND +625
UK -1000
VAND +625
UK -1000
VAND +625
UK -900
VAND +575
UK -900
VAND +575
UK -900
VAND +575
UK -900
VAND +575
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 12, 4:44 AM ET
Fri Nov 11, 9:42 AM ET
Thu Nov 10, 12:27 PM ET
Wed Nov 9, 4:10 PM ET
Wed Nov 9, 11:25 AM ET
Tue Nov 8, 3:21 PM ET
Tue Nov 8, 2:15 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -17 -113
VAND -17 -108
UK -17.5 -109
VAND -17.5 -112
UK -17.5 -109
VAND -17.5 -112
UK -17 -113
VAND -17 -108
UK -17 -113
VAND -17 -108
UK -17.5 -109
VAND -17.5 -112
UK -17.5 -109
VAND -17.5 -112
Total
Over Under
46 -110
46 -110
47 -110
47 -110
47.5 -112
47.5 -109
47.5 -110
47.5 -110
47 -113
47 -108
48 -110
48 -110
48.5 -112
48.5 -109
Moneyline
Fav Dog
UK -1115
VAND +650
UK -1115
VAND +650
UK -1115
VAND +650
UK -1000
VAND +600
UK -1000
VAND +600
UK -1115
VAND +650
UK -1115
VAND +650
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 12, 11:59 AM ET
Sat Nov 12, 11:21 AM ET
Sat Nov 12, 4:30 AM ET
Fri Nov 11, 1:16 PM ET
Fri Nov 11, 11:04 AM ET
Wed Nov 9, 11:33 AM ET
Wed Nov 9, 11:28 AM ET
Tue Nov 8, 3:20 PM ET
Tue Nov 8, 2:37 PM ET
Tue Nov 8, 2:21 PM ET
Tue Nov 8, 2:16 PM ET
Tue Nov 8, 7:59 AM ET
Mon Nov 7, 5:51 PM ET
Mon Nov 7, 3:51 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -17.5 -120
VAND -17.5 +100
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
Total
Over Under
45.5 -110
45.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47.5 -110
47.5 -110
46 -110
46 -110
48 -110
48 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49.5 -110
49.5 -110
50 -110
50 -110
50 -110
50 -110
Moneyline
Fav Dog
UK -900
VAND +600
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -1000
VAND +650
UK -900
VAND +600
UK -900
VAND +600
UK -900
VAND +600
UK -900
VAND +600
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 12, 11:47 AM ET
Sat Nov 12, 11:17 AM ET
Sat Nov 12, 10:56 AM ET
Sat Nov 12, 4:42 AM ET
Sat Nov 12, 12:24 AM ET
Fri Nov 11,
Fri Nov 11, 12:59 PM ET
Fri Nov 11, 12:18 PM ET
Fri Nov 11, 8:34 AM ET
Wed Nov 9, 11:35 AM ET
Wed Nov 9, 11:27 AM ET
Wed Nov 9, 10:36 AM ET
Tue Nov 8, 3:29 PM ET
Tue Nov 8, 2:39 PM ET
Tue Nov 8, 2:23 PM ET
Tue Nov 8, 2:21 PM ET
Tue Nov 8, 2:17 PM ET
Tue Nov 8, 2:15 PM ET
Tue Nov 8, 7:57 AM ET
Mon Nov 7, 3:45 PM ET
Mon Nov 7, 2:55 PM ET
Mon Nov 7, 2:39 PM ET
Sat Nov 12, 11:47 AM ET
Sat Nov 12, 11:17 AM ET
Sat Nov 12, 10:56 AM ET
Sat Nov 12, 4:42 AM ET
Sat Nov 12, 12:24 AM ET
Fri Nov 11,
Fri Nov 11, 12:59 PM ET
Fri Nov 11, 12:18 PM ET
Fri Nov 11, 8:34 AM ET
Wed Nov 9, 11:35 AM ET
Wed Nov 9, 11:27 AM ET
Wed Nov 9, 10:36 AM ET
Tue Nov 8, 3:29 PM ET
Tue Nov 8, 2:39 PM ET
Tue Nov 8, 2:23 PM ET
Tue Nov 8, 2:21 PM ET
Tue Nov 8, 2:17 PM ET
Tue Nov 8, 2:15 PM ET
Tue Nov 8, 7:57 AM ET
Mon Nov 7, 3:45 PM ET
Mon Nov 7, 2:55 PM ET
Mon Nov 7, 2:39 PM ET
Sun Nov 6, 6:35 PM ET
Sun Nov 6, 5:07 PM ET
Sun Nov 6, 4:28 PM ET
Sun Nov 6, 3:35 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -104
VAND -17.5 -118
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -106
VAND -17.5 -114
UK -17.5 -108
VAND -17.5 -112
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -104
VAND -17.5 -118
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -104
VAND -17.5 -118
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -106
VAND -17.5 -114
UK -17.5 -108
VAND -17.5 -112
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -104
VAND -17.5 -118
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -16.5 -118
VAND -16.5 -104
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -112
VAND -17.5 -108
UK -17.5 -114
VAND -17.5 -106
Total
Over Under
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -108
45.5 -112
45.5 -108
45.5 -112
46.5 -108
46.5 -112
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -108
46.5 -112
47.5 -108
47.5 -112
47.5 -104
47.5 -118
47.5 -110
47.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
49.5 -112
49.5 -108
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -108
45.5 -112
45.5 -108
45.5 -112
46.5 -108
46.5 -112
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -108
46.5 -112
47.5 -108
47.5 -112
47.5 -104
47.5 -118
47.5 -110
47.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
49.5 -112
49.5 -108
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UK -1000
VAND +640
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1100
VAND +680
UK -1050
VAND +660
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1000
VAND +640
UK -1000
VAND +640
UK -1000
VAND +640
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1200
VAND +720
UK -1200
VAND +720
UK -1100
VAND +680
UK -1050
VAND +660
UK -1250
VAND +740
UK -1250
VAND +740
UK -1000
VAND +640
UK -1000
VAND +640
UK -1050
VAND +660
UK -1100
VAND +680
UK -1200
VAND +720
UK -1100
VAND +680
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 12, 11:16 AM ET
Sat Nov 12, 11:14 AM ET
Sat Nov 12, 10:54 AM ET
Sat Nov 12, 10:38 AM ET
Sat Nov 12, 10:31 AM ET
Sat Nov 12, 10:30 AM ET
Sat Nov 12, 10:19 AM ET
Sat Nov 12, 9:49 AM ET
Sat Nov 12, 9:15 AM ET
Sat Nov 12, 9:14 AM ET
Sat Nov 12, 9:11 AM ET
Sat Nov 12, 8:45 AM ET
Sat Nov 12, 7:59 AM ET
Sat Nov 12, 7:10 AM ET
Sat Nov 12, 7:09 AM ET
Sat Nov 12, 4:27 AM ET
Fri Nov 11, 4:30 PM ET
Fri Nov 11, 2:53 PM ET
Fri Nov 11, 1:13 PM ET
Fri Nov 11, 12:26 PM ET
Fri Nov 11, 12:08 PM ET
Fri Nov 11, 11:03 AM ET
Fri Nov 11, 9:23 AM ET
Fri Nov 11, 12:12 AM ET
Fri Nov 11, 12:07 AM ET
Thu Nov 10, 7:22 PM ET
Wed Nov 9, 1:46 PM ET
Wed Nov 9, 11:31 AM ET
Wed Nov 9, 11:27 AM ET
Wed Nov 9, 10:30 AM ET
Tue Nov 8, 3:17 PM ET
Tue Nov 8, 2:58 PM ET
Tue Nov 8, 2:56 PM ET
Tue Nov 8, 2:50 PM ET
Tue Nov 8, 2:34 PM ET
Tue Nov 8, 2:17 PM ET
Tue Nov 8, 2:15 PM ET
Tue Nov 8, 2:13 PM ET
Tue Nov 8, 11:47 AM ET
Tue Nov 8, 11:26 AM ET
Tue Nov 8, 8:39 AM ET
Tue Nov 8, 7:55 AM ET
Tue Nov 8, 7:54 AM ET
Mon Nov 7, 5:51 PM ET
Mon Nov 7, 4:21 PM ET
Spread
Fav Dog
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -115
VAND -17 -105
UK -17 -115
VAND -17 -105
UK -17 -115
VAND -17 -105
UK -17 -115
VAND -17 -105
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17.5 -105
VAND -17.5 -115
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -110
VAND -17.5 -110
UK -17.5 -115
VAND -17.5 -105
UK -18 -105
VAND -18 -115
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -18 -110
VAND -18 -110
UK -17 -120
VAND -17 +100
UK -17 -115
VAND -17 -105
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
UK -17 -110
VAND -17 -110
Total
Over Under
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -115
45.5 -105
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46.5 -110
46.5 -110
45.5 -115
45.5 -105
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47.5 -105
47.5 -115
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
48 -105
48 -115
48 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48 -120
48 +100
49 -105
49 -115
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
49 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -105
49.5 -115
49.5 -105
49.5 -115
49.5 -110
49.5 -110
50 -105
50 -115
48.5 -120
48.5 +100
Moneyline
Fav Dog
UK -1030
VAND +635
UK -1040
VAND +640
UK -1055
VAND +645
UK -1055
VAND +645
UK -1055
VAND +645
UK -1055
VAND +645
UK -1065
VAND +650
UK -1065
VAND +650
UK -1065
VAND +650
UK -1055
VAND +645
UK -1040
VAND +640
UK -1055
VAND +645
UK -1055
VAND +645
UK -1055
VAND +645
UK -1065
VAND +650
UK -1080
VAND +655
UK -1080
VAND +655
UK -1105
VAND +665
UK -1105
VAND +665
UK -1105
VAND +665
UK -1105
VAND +665
UK -1080
VAND +655
UK -1080
VAND +655
UK -1080
VAND +655
UK -1091
VAND +660
UK -1115
VAND +670