Twins
46 - 37
36 - 44
Diamondbacks
Diamondbacks
36 - 44

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 3:15 PM ET
Sun Jun 19, 2:19 PM ET
Sun Jun 19, 10:01 AM ET
Sun Jun 19, 8:24 AM ET
Sun Jun 19, 4:49 AM ET
Sun Jun 19, 4:27 AM ET
Sun Jun 19, 12:28 AM ET
Sat Jun 18, 7:03 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -115
ARI -105
MIN -115
ARI -105
Total
Over Under
9 -105
9 -115
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -115
9 -105
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -159
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 2:53 PM ET
Sun Jun 19, 1:22 PM ET
Sun Jun 19, 12:57 PM ET
Sun Jun 19, 12:46 PM ET
Sun Jun 19, 12:44 PM ET
Sun Jun 19, 12:40 PM ET
Sun Jun 19, 8:47 AM ET
Sun Jun 19, 7:35 AM ET
Sun Jun 19, 7:34 AM ET
Sun Jun 19, 7:34 AM ET
Sun Jun 19, 7:33 AM ET
Sun Jun 19, 7:33 AM ET
Sun Jun 19, 7:31 AM ET
Sun Jun 19, 7:26 AM ET
Sun Jun 19, 7:25 AM ET
Sun Jun 19, 7:25 AM ET
Sun Jun 19, 4:35 AM ET
Sat Jun 18, 11:50 PM ET
Sat Jun 18, 8:31 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -127
ARI +108
MIN -125
ARI +108
MIN -125
ARI +108
MIN -123
ARI +107
MIN -128
ARI +110
MIN -125
ARI +107
MIN -118
ARI -103
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -115
ARI +100
MIN -115
ARI -103
MIN -115
ARI -103
MIN -118
ARI +100
MIN -115
ARI +100
MIN -118
ARI +102
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +102
MIN -118
ARI +102
Total
Over Under
9 -104
9 -115
9 -104
9 -115
9 -104
9 -115
9 -104
9 -115
9 -104
9 -115
9 +100
9 -118
9 -108
9 -110
9 -120
9 +100
9 -118
9 -103
9 -118
9 -103
9 -120
9 +102
9 -120
9 +100
9 -118
9 -103
9 -115
9 -104
9 -114
9 -105
9 -112
9 -108
9 -112
9 -108
9.5 +100
9.5 -118
9.5 -108
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +128
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +132
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +132
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +143
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +143
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +143
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +145
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +143
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +133
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +133
ARI 1.5 -164
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 12:39 PM ET
Sun Jun 19, 12:35 PM ET
Sun Jun 19, 12:01 PM ET
Sun Jun 19, 8:25 AM ET
Sat Jun 18, 10:53 PM ET
Sat Jun 18,
Sat Jun 18, 8:49 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
Total
Over Under
9 -105
9 -115
9 -110
9 -110
9 -105
9 -115
9 -110
9 -110
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -159
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 3:58 PM ET
Sun Jun 19, 3:43 PM ET
Sun Jun 19, 3:28 PM ET
Sun Jun 19, 2:16 PM ET
Sun Jun 19, 2:15 PM ET
Sun Jun 19, 2:12 PM ET
Sun Jun 19, 1:51 PM ET
Sun Jun 19, 1:51 PM ET
Sun Jun 19, 1:27 PM ET
Sun Jun 19, 10:26 AM ET
Sun Jun 19, 7:39 AM ET
Sun Jun 19, 3:40 AM ET
Sun Jun 19, 2:27 AM ET
Sun Jun 19, 1:33 AM ET
Sun Jun 19, 12:21 AM ET
Sat Jun 18, 10:51 PM ET
Sat Jun 18, 10:14 PM ET
Sat Jun 18, 4:41 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -130
ARI +110
MIN -130
ARI +110
MIN -125
ARI +105
MIN -130
ARI +110
MIN -130
ARI +110
MIN -135
ARI +115
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
Total
Over Under
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 +100
9 -120
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 +100
9 -120
9 +100
9 -120
9 +100
9 -120
9 -105
9 -115
9 -110
9 -110
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +115
9.5 -135
9.5 +110
9.5 -130
9 -115
9 -105
9 -120
9 +100
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -115
9.5 -105
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -145
MIN 1.5 +120
ARI 1.5 -141
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -145
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -145
MIN 1.5 +120
ARI 1.5 -141
MIN 1.5 +120
ARI 1.5 -141
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 4:03 PM ET
Sun Jun 19, 3:43 PM ET
Sun Jun 19, 2:50 PM ET
Sun Jun 19, 1:18 PM ET
Sun Jun 19, 1:05 PM ET
Sun Jun 19, 1:05 PM ET
Sun Jun 19, 12:42 PM ET
Sun Jun 19, 12:31 PM ET
Sun Jun 19, 12:29 PM ET
Sun Jun 19, 12:21 PM ET
Sun Jun 19, 12:20 PM ET
Sun Jun 19, 12:20 PM ET
Sun Jun 19, 11:13 AM ET
Sun Jun 19, 10:11 AM ET
Sun Jun 19, 10:00 AM ET
Sun Jun 19, 9:59 AM ET
Sun Jun 19, 8:39 AM ET
Sun Jun 19, 8:39 AM ET
Sun Jun 19, 8:31 AM ET
Sun Jun 19, 8:19 AM ET
Sun Jun 19, 7:28 AM ET
Sun Jun 19, 7:16 AM ET
Sun Jun 19, 6:44 AM ET
Sun Jun 19, 1:47 AM ET
Sun Jun 19, 1:42 AM ET
Sun Jun 19,
Sun Jun 19, 1:30 AM ET
Sun Jun 19, 1:28 AM ET
Sun Jun 19,
Sun Jun 19, 1:25 AM ET
Sat Jun 18, 10:12 PM ET
Sat Jun 18, 8:33 PM ET
Sat Jun 18, 7:40 PM ET
Sat Jun 18, 7:37 PM ET
Sat Jun 18, 7:31 PM ET
Sat Jun 18, 6:42 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -127
ARI +108
MIN -130
ARI +110
MIN -123
ARI +106
MIN -120
ARI +102
MIN -123
ARI +106
MIN -120
ARI +102
MIN -120
ARI +102
MIN -120
ARI +102
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -120
ARI +102
MIN -120
ARI +102
MIN -120
ARI +102
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
Total
Over Under
9 -105
9 -115
9 -102
9 -120
9 -106
9 -114
9 -106
9 -114
9 -110
9 -110
9 -114
9 -106
9 -112
9 -108
9 -114
9 -106
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -112
9 -108
9 -106
9 -114
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -105
9 -115
9 -106
9 -114
9 -106
9 -114
9 -110
9 -112
9 -105
9 -115
9 -106
9 -114
9.5 -102
9.5 -120
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -118
9.5 -102
9.5 -120
9 -120
9 -102
9 -120
9 -102
9.5 -104
9.5 -118
9 -122
9 +100
9.5 -102
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -122
9.5 +100
9.5 -122
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +128
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +142
ARI 1.5 -172
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +146
ARI 1.5 -175
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -156
MIN 1.5 +142
ARI 1.5 -172
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +140
ARI 1.5 -169
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +142
ARI 1.5 -172
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +136
ARI 1.5 -164
MIN 1.5 +138
ARI 1.5 -167
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -159
MIN 1.5 +134
ARI 1.5 -161
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 3:45 PM ET
Sun Jun 19, 3:39 PM ET
Sun Jun 19, 2:17 PM ET
Sun Jun 19, 2:09 PM ET
Sun Jun 19, 1:37 PM ET
Sun Jun 19, 12:43 PM ET
Sun Jun 19, 10:23 AM ET
Sun Jun 19, 10:22 AM ET
Sun Jun 19, 10:11 AM ET
Sun Jun 19, 10:06 AM ET
Sun Jun 19, 9:36 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -130
ARI +110
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
MIN -120
ARI +100
Total
Over Under
9.5 +120
9.5 -141
9.5 +120
9.5 -141
9.5 +120
9.5 -141
9.5 +125
9.5 -145
9.5 +125
9.5 -145
9.5 +120
9.5 -141
9.5 +120
9.5 -141
9.5 +115
9.5 -135
9.5 +115
9.5 -135
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
Run Line
Fav Dog
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -145
MIN 1.5 +125
ARI 1.5 -145
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +130
ARI 1.5 -149
MIN 1.5 +135
ARI 1.5 -154
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 3:52 PM ET
Sun Jun 19, 3:36 PM ET
Sun Jun 19, 3:19 PM ET
Sun Jun 19, 2:24 PM ET
Sun Jun 19, 1:23 PM ET
Sun Jun 19, 12:33 PM ET
Sun Jun 19, 12:33 PM ET
Sun Jun 19, 8:34 AM ET
Sun Jun 19, 8:23 AM ET
Sun Jun 19, 6:02 AM ET
Sun Jun 19, 5:11 AM ET
Sun Jun 19, 4:50 AM ET
Sun Jun 19, 4:36 AM ET
Sun Jun 19, 4:27 AM ET
Sun Jun 19, 3:49 AM ET
Sun Jun 19, 2:05 AM ET
Sat Jun 18, 10:10 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -133
ARI +110
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -125
ARI +105
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
ARI +100
ARI +100
MIN -118
ARI +100
MIN -118
Total
Over Under
8.5 -125
8.5 +105
8.5 -125
8.5 +105
8.5 -125
8.5 +105
8.5 -133
8.5 +110
8.5 -125
8.5 +105
8.5 -133
8.5 +110
8.5 -133
8.5 +110
8.5 -133
8.5 +110
9 -118
9 +100
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -118
9.5 +100
9.5 -118
9.5 +100