Lakers
33 - 49
52 - 30
Mavericks
Mavericks
52 - 30

BetMGM's line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:58 PM ET
Tue Mar 29, 6:18 PM ET
Tue Mar 29, 2:22 PM ET
Tue Mar 29, 11:12 AM ET
Tue Mar 29, 10:05 AM ET
Tue Mar 29, 9:25 AM ET
Tue Mar 29, 9:02 AM ET
Tue Mar 29, 8:28 AM ET
Tue Mar 29, 6:46 AM ET
Mon Mar 28, 7:09 PM ET
Spread
Fav Dog
DAL -11.5 -115
LAL -11.5 -105
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -105
LAL -12.5 -115
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
Total
Over Under
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DAL -667
LAL +475
DAL -769
LAL +525
DAL -714
LAL +500
DAL -667
LAL +475
DAL -714
LAL +500
DAL -667
LAL +475
DAL -769
LAL +525
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +525
DAL -667
LAL +475
BetRivers' line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:44 PM ET
Tue Mar 29, 6:16 PM ET
Tue Mar 29, 6:10 PM ET
Tue Mar 29, 5:46 PM ET
Tue Mar 29, 4:08 PM ET
Tue Mar 29, 3:58 PM ET
Tue Mar 29, 2:28 PM ET
Tue Mar 29, 2:13 PM ET
Tue Mar 29, 1:31 PM ET
Tue Mar 29, 1:25 PM ET
Tue Mar 29, 1:17 PM ET
Tue Mar 29, 11:10 AM ET
Tue Mar 29, 11:07 AM ET
Tue Mar 29, 11:02 AM ET
Tue Mar 29, 9:39 AM ET
Tue Mar 29, 9:28 AM ET
Tue Mar 29, 9:06 AM ET
Tue Mar 29, 9:04 AM ET
Tue Mar 29, 9:02 AM ET
Tue Mar 29, 8:51 AM ET
Tue Mar 29, 8:39 AM ET
Tue Mar 29, 8:24 AM ET
Tue Mar 29, 7:43 AM ET
Tue Mar 29, 7:25 AM ET
Tue Mar 29, 5:34 AM ET
Tue Mar 29, 2:13 AM ET
Tue Mar 29, 12:07 AM ET
Mon Mar 28, 11:55 PM ET
Mon Mar 28, 11:20 PM ET
Mon Mar 28, 8:28 PM ET
Spread
Fav Dog
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -114
LAL -11.5 -108
DAL -11.5 -114
LAL -11.5 -108
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -114
LAL -12 -108
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
Total
Over Under
219 -114
219 -109
219.5 -108
219.5 -114
220 -108
220 -114
219.5 -114
219.5 -109
219.5 -114
219.5 -108
219.5 -114
219.5 -109
219 -114
219 -109
219.5 -114
219.5 -109
219 -114
219 -109
219 -114
219 -108
219.5 -109
219.5 -112
219.5 -109
219.5 -112
220 -109
220 -112
219.5 -109
219.5 -112
218.5 -109
218.5 -112
218.5 -110
218.5 -110
218 -114
218 -109
217 -114
217 -109
219 -114
219 -109
218 -109
218 -112
218 -110
218 -112
218 -109
218 -112
218 -110
218 -112
218.5 -110
218.5 -112
218.5 -112
218.5 -109
218.5 -112
218.5 -109
218 -112
218 -109
218.5 -112
218.5 -109
218.5 -112
218.5 -109
219 -114
219 -108
Moneyline
Fav Dog
DAL -714
LAL +525
DAL -833
LAL +575
DAL -833
LAL +575
DAL -714
LAL +525
DAL -667
LAL +475
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -667
LAL +500
DAL -667
LAL +500
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -769
LAL +540
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -833
LAL +575
DAL -714
LAL +525
DAL -833
LAL +575
DAL -833
LAL +575
DAL -833
LAL +575
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
DAL -714
LAL +525
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:18 PM ET
Tue Mar 29, 2:54 PM ET
Tue Mar 29, 11:04 AM ET
Tue Mar 29, 10:57 AM ET
Tue Mar 29, 10:30 AM ET
Tue Mar 29, 10:20 AM ET
Tue Mar 29, 9:48 AM ET
Tue Mar 29, 8:46 AM ET
Tue Mar 29, 8:24 AM ET
Tue Mar 29, 8:06 AM ET
Tue Mar 29, 7:49 AM ET
Tue Mar 29, 6:53 AM ET
Tue Mar 29, 1:08 AM ET
Tue Mar 29, 12:54 AM ET
Mon Mar 28, 11:42 PM ET
Mon Mar 28, 11:26 PM ET
Mon Mar 28, 11:10 PM ET
Mon Mar 28, 10:27 PM ET
Mon Mar 28, 9:20 PM ET
Mon Mar 28, 4:20 PM ET
Spread
Fav Dog
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
Total
Over Under
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218 -110
218 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218 -110
218 -110
218 -110
218 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
Moneyline
Fav Dog
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +475
DAL -714
LAL +475
DAL -714
LAL +475
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +475
DAL -714
LAL +475
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +475
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +475
DAL -714
LAL +475
DraftKings' line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:20 PM ET
Tue Mar 29, 6:11 PM ET
Tue Mar 29, 1:18 PM ET
Tue Mar 29, 11:12 AM ET
Tue Mar 29, 10:34 AM ET
Tue Mar 29,
Tue Mar 29, 8:28 AM ET
Tue Mar 29, 8:18 AM ET
Tue Mar 29, 7:55 AM ET
Tue Mar 29, 7:46 AM ET
Tue Mar 29, 7:10 AM ET
Tue Mar 29, 6:28 AM ET
Tue Mar 29, 4:40 AM ET
Tue Mar 29, 3:55 AM ET
Tue Mar 29, 2:08 AM ET
Tue Mar 29, 1:08 AM ET
Tue Mar 29, 12:21 AM ET
Mon Mar 28, 11:42 PM ET
Mon Mar 28,
Mon Mar 28, 12:28 PM ET
Mon Mar 28, 12:09 PM ET
Mon Mar 28, 11:49 AM ET
Mon Mar 28, 11:35 AM ET
Mon Mar 28, 11:01 AM ET
Spread
Fav Dog
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -115
LAL -11.5 -105
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -115
LAL -12.5 -105
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -115
LAL -11.5 -105
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -8.5 -110
LAL -8.5 -110
DAL -8.5 -110
LAL -8.5 -110
DAL -8.5 -110
LAL -8.5 -110
DAL -8.5 -110
LAL -8.5 -110
DAL -8.5 -110
LAL -8.5 -110
Total
Over Under
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219.5 -110
219.5 -110
219 -110
219 -110
218.5 -110
218.5 -110
218 -110
218 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218 -110
218 -110
218 -105
218 -115
218 -110
218 -110
218 -115
218 -105
219 -110
219 -110
218.5 -110
218.5 -110
218 -115
218 -105
218 -115
218 -105
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
221.5 -110
221.5 -110
222 -110
222 -110
223 -110
223 -110
223.5 -110
223.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +525
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +550
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +525
DAL -769
LAL +525
DAL -769
LAL +525
DAL -769
LAL +525
DAL -769
LAL +525
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +550
DAL -714
LAL +500
DAL -417
LAL +310
DAL -417
LAL +310
DAL -417
LAL +310
DAL -417
LAL +310
DAL -417
LAL +310
FanDuel's line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:17 PM ET
Tue Mar 29, 2:38 PM ET
Tue Mar 29, 1:18 PM ET
Tue Mar 29, 11:40 AM ET
Tue Mar 29, 11:04 AM ET
Tue Mar 29, 9:25 AM ET
Tue Mar 29, 8:42 AM ET
Tue Mar 29, 7:55 AM ET
Tue Mar 29, 6:53 AM ET
Tue Mar 29, 3:52 AM ET
Tue Mar 29, 2:08 AM ET
Mon Mar 28, 11:26 PM ET
Mon Mar 28, 11:11 PM ET
Mon Mar 28, 10:27 PM ET
Mon Mar 28, 8:24 PM ET
Spread
Fav Dog
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -12 -108
LAL -12 -112
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12.5 -112
LAL -12.5 -108
DAL -12 -106
LAL -12 -114
DAL -12 -106
LAL -12 -114
DAL -12 -106
LAL -12 -114
DAL -12.5 -106
LAL -12.5 -114
DAL -12.5 -106
LAL -12.5 -114
DAL -12.5 -106
LAL -12.5 -114
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
Total
Over Under
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -108
219.5 -112
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -108
218.5 -112
219 -110
219 -110
218 -108
218 -112
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218 -112
218 -108
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
219 -110
219 -110
Moneyline
Fav Dog
DAL -769
LAL +540
DAL -667
LAL +490
DAL -714
LAL +500
DAL -769
LAL +530
DAL -769
LAL +540
DAL -769
LAL +530
DAL -769
LAL +560
DAL -769
LAL +530
DAL -769
LAL +530
DAL -769
LAL +530
DAL -833
LAL +590
DAL -833
LAL +570
DAL -833
LAL +570
DAL -714
LAL +500
DAL -714
LAL +500
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 1:23 PM ET
Tue Mar 29, 1:17 PM ET
Tue Mar 29, 12:43 PM ET
Tue Mar 29, 11:54 AM ET
Tue Mar 29, 11:14 AM ET
Tue Mar 29, 9:34 AM ET
Tue Mar 29, 9:32 AM ET
Spread
Fav Dog
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
DAL -12 -110
LAL -12 -110
Total
Over Under
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218 -110
218 -110
218 -110
218 -110
Moneyline
Fav Dog
DAL -667
LAL +490
DAL -667
LAL +485
DAL -667
LAL +490
DAL -667
LAL +490
DAL -714
LAL +505
DAL -714
LAL +505
DAL -769
LAL +545
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Tue Mar 29, 6:23 PM ET
Tue Mar 29, 6:18 PM ET
Tue Mar 29, 6:14 PM ET
Tue Mar 29, 2:47 PM ET
Tue Mar 29, 1:33 PM ET
Tue Mar 29, 1:23 PM ET
Tue Mar 29, 1:20 PM ET
Tue Mar 29, 11:19 AM ET
Tue Mar 29, 9:50 AM ET
Tue Mar 29, 9:47 AM ET
Tue Mar 29, 9:32 AM ET
Tue Mar 29, 9:24 AM ET
Tue Mar 29, 9:22 AM ET
Tue Mar 29, 8:16 AM ET
Tue Mar 29, 7:41 AM ET
Tue Mar 29, 12:02 AM ET
Mon Mar 28, 11:49 PM ET
Mon Mar 28, 11:35 PM ET
Mon Mar 28, 11:25 PM ET
Mon Mar 28, 10:34 PM ET
Mon Mar 28, 8:37 PM ET
Mon Mar 28, 7:33 PM ET
Mon Mar 28, 7:04 PM ET
Mon Mar 28, 7:01 PM ET
Mon Mar 28, 6:08 PM ET
Mon Mar 28, 4:32 PM ET
Mon Mar 28, 4:26 PM ET
Mon Mar 28, 4:22 PM ET
Mon Mar 28, 4:08 PM ET
Mon Mar 28, 11:33 AM ET
Spread
Fav Dog
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -12.5 -110
LAL -12.5 -110
DAL -11.5 -118
LAL -11.5 +100
DAL -11.5 -110
LAL -11.5 -110