Spurs
34 - 48
23 - 59
Pistons
Pistons
23 - 59

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Jan 1, 4:55 PM ET
Sat Jan 1, 4:28 PM ET
Sat Jan 1, 3:28 PM ET
Sat Jan 1, 1:48 PM ET
Sat Jan 1, 11:21 AM ET
Sat Jan 1, 10:29 AM ET
Sat Jan 1, 9:58 AM ET
Sat Jan 1, 9:28 AM ET
Sat Jan 1, 8:17 AM ET
Sat Jan 1, 8:16 AM ET
Sat Jan 1, 8:10 AM ET
Sat Jan 1, 3:53 AM ET
Fri Dec 31, 9:36 PM ET
Spread
Fav Dog
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 4.5 -110
DET 4.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 4.5 -110
DET 4.5 -110
SA 4.5 -110
DET 4.5 -110
Total
Over Under
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -115
222.5 -105
223.5 -110
223.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -115
222.5 -105
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -115
222.5 -105
222.5 -110
222.5 -110
Moneyline
Fav Dog
SA -278
DET +220
SA -278
DET +220
SA -278
DET +220
SA -278
DET +220
SA -286
DET +230
SA -286
DET +225
SA -333
DET +260
SA -286
DET +225
SA -286
DET +225
SA -200
DET +165
SA -286
DET +225
SA -200
DET +165
SA -200
DET +165
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Jan 1, 5:56 PM ET
Sat Jan 1, 5:38 PM ET
Sat Jan 1, 5:29 PM ET
Sat Jan 1, 2:11 PM ET
Sat Jan 1, 1:21 PM ET
Sat Jan 1, 1:10 PM ET
Sat Jan 1, 10:36 AM ET
Sat Jan 1, 10:07 AM ET
Sat Jan 1, 9:34 AM ET
Sat Jan 1, 7:56 AM ET
Sat Jan 1, 7:27 AM ET
Sat Jan 1, 7:16 AM ET
Sat Jan 1, 5:33 AM ET
Fri Dec 31, 9:38 PM ET
Spread
Fav Dog
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6 -110
DET 6 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 5.5 -110
DET 5.5 -110
SA 5 -114
DET 5 -108
SA 5 -112
DET 5 -110
SA 4.5 -118
DET 4.5 -106
Total
Over Under
222 -112
222 -109
221 -112
221 -109
220.5 -112
220.5 -109
223 -112
223 -109
224.5 -112
224.5 -109
223.5 -112
223.5 -109
224 -112
224 -109
224.5 -112
224.5 -109
223 -112
223 -109
222.5 -112
222.5 -109
222.5 -112
222.5 -109
222.5 -112
222.5 -109
222.5 -112
222.5 -109
Moneyline
Fav Dog
SA -250
DET +205
SA -250
DET +205
SA -250
DET +205
SA -250
DET +205
SA -250
DET +205
SA -233
DET +188
SA -278
DET +225
SA -278
DET +225
SA -278
DET +225
SA -278
DET +225
SA -208
DET +175
SA -200
DET +165
SA -196
DET +160
SA -208
DET +165
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Jan 1, 6:57 PM ET
Sat Jan 1, 6:47 PM ET
Sat Jan 1, 6:18 PM ET
Sat Jan 1, 5:35 PM ET
Sat Jan 1, 3:46 PM ET
Sat Jan 1, 3:44 PM ET
Sat Jan 1, 3:29 PM ET
Sat Jan 1, 3:24 PM ET
Sat Jan 1, 2:44 PM ET
Sat Jan 1, 2:29 PM ET
Sat Jan 1, 2:26 PM ET
Sat Jan 1, 2:07 PM ET
Sat Jan 1, 2:04 PM ET
Sat Jan 1, 1:48 PM ET
Sat Jan 1, 1:46 PM ET
Sat Jan 1, 1:25 PM ET
Sat Jan 1, 1:23 PM ET
Sat Jan 1, 1:02 PM ET
Sat Jan 1, 12:58 PM ET
Sat Jan 1, 12:35 PM ET
Sat Jan 1, 10:33 AM ET
Sat Jan 1, 10:29 AM ET
Sat Jan 1, 10:04 AM ET
Sat Jan 1, 10:01 AM ET
Sat Jan 1, 7:55 AM ET
Sat Jan 1, 7:20 AM ET
Sat Jan 1, 6:32 AM ET
Sat Jan 1, 4:51 AM ET
Spread
Fav Dog
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 6 -110
DET 6 -110
SA 5 -110
DET 5 -110
SA 5 -110
DET 5 -110
Total
Over Under
222.5 -110
222.5 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222.5 -110
222.5 -110
223 -110
223 -110
222.5 -110
222.5 -110
223 -110
223 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224 -110
224 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224.5 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
223.5 -110
223.5 -110
223 -110
223 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
Moneyline
Fav Dog
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -278
DET +230
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -263
DET +210
SA -263
DET +210
SA -250
DET +205
SA -263
DET +210
SA -250
DET +205
SA -263
DET +210
SA -278
DET +230
SA -263
DET +210
SA -278
DET +230
SA -278
DET +230
SA -270
DET +220
SA -270
DET +220
SA -263
DET +210
SA -303
DET +240
SA -303
DET +240
SA -278
DET +230
SA -222
DET +180
SA -200
DET +170
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Jan 1, 6:49 PM ET
Sat Jan 1, 6:43 PM ET
Sat Jan 1, 6:11 PM ET
Sat Jan 1, 5:56 PM ET
Sat Jan 1, 5:47 PM ET
Sat Jan 1, 5:35 PM ET
Sat Jan 1, 5:16 PM ET
Sat Jan 1, 3:56 PM ET
Sat Jan 1, 3:46 PM ET
Sat Jan 1, 3:31 PM ET
Sat Jan 1, 2:44 PM ET
Sat Jan 1, 2:30 PM ET
Sat Jan 1, 2:16 PM ET
Sat Jan 1, 1:29 PM ET
Sat Jan 1, 1:25 PM ET
Sat Jan 1, 1:11 PM ET
Sat Jan 1, 1:09 PM ET
Sat Jan 1, 12:59 PM ET
Sat Jan 1, 12:44 PM ET
Sat Jan 1, 12:29 PM ET
Sat Jan 1, 12:14 PM ET
Sat Jan 1, 11:59 AM ET
Sat Jan 1, 11:55 AM ET
Sat Jan 1, 11:44 AM ET
Sat Jan 1, 11:29 AM ET
Sat Jan 1, 11:13 AM ET
Sat Jan 1, 10:44 AM ET
Sat Jan 1, 10:28 AM ET
Sat Jan 1, 10:13 AM ET
Sat Jan 1, 10:06 AM ET
Sat Jan 1, 9:57 AM ET
Sat Jan 1, 9:56 AM ET
Sat Jan 1, 7:54 AM ET
Sat Jan 1, 7:34 AM ET
Sat Jan 1, 7:16 AM ET
Sat Jan 1, 4:26 AM ET
Sat Jan 1, 4:23 AM ET
Sat Jan 1, 4:22 AM ET
Fri Dec 31, 10:24 PM ET
Spread
Fav Dog
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6 -115
DET 6 -105
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -105
DET 6.5 -115
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -115
DET 7 -105
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 7 -105
DET 7 -115
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -115
DET 6.5 -105
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7.5 -105
DET 7.5 -115
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 5.5 -110
DET 5.5 -110
SA 5.5 -115
DET 5.5 -105
SA 5 -110
DET 5 -110
SA 5 -110
DET 5 -110
SA 5 -110
DET 5 -110
SA 4.5 -110
DET 4.5 -110
Total
Over Under
222.5 -115
222.5 -105
223 -105
223 -115
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222.5 -115
222.5 -105
222.5 -115
222.5 -105
222 -115
222 -105
223 -105
223 -115
223.5 -105
223.5 -115
222.5 -115
222.5 -105
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
224 -105
224 -115
224 -105
224 -115
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -105
224 -115
224 -105
224 -115
224 -105
224 -115
224 -105
224 -115
224 -105
224 -115
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
224 -110
223.5 -110
223.5 -110
223 -110
223 -110
223 -110
223 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
Moneyline
Fav Dog
SA -250
DET +200
SA -278
DET +220
SA -278
DET +220
SA -263
DET +215
SA -278
DET +220
SA -263
DET +215
SA -263
DET +215
SA -263
DET +210
SA -263
DET +210
SA -263
DET +210
SA -263
DET +210
SA -263
DET +210
SA -256
DET +205
SA -250
DET +200
SA -250
DET +200
SA -256
DET +205
SA -263
DET +215
SA -256
DET +205
SA -278
DET +225
SA -278
DET +220
SA -263
DET +215
SA -256
DET +205
SA -278
DET +220
SA -278
DET +220
SA -263
DET +215
SA -263
DET +215
SA -263
DET +215
SA -263
DET +210
SA -256
DET +205
SA -303
DET +235
SA -303
DET +240
SA -303
DET +240
SA -278
DET +220
SA -222
DET +180
SA -233
DET +190
SA -200
DET +170
SA -208
DET +175
SA -208
DET +175
SA -196
DET +165
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Jan 1, 6:47 PM ET
Sat Jan 1, 6:45 PM ET
Sat Jan 1, 6:43 PM ET
Sat Jan 1, 6:39 PM ET
Sat Jan 1, 6:39 PM ET
Sat Jan 1, 6:38 PM ET
Sat Jan 1,
Sat Jan 1, 6:19 PM ET
Sat Jan 1, 6:18 PM ET
Sat Jan 1, 6:03 PM ET
Sat Jan 1, 6:01 PM ET
Sat Jan 1, 5:52 PM ET
Sat Jan 1, 5:47 PM ET
Sat Jan 1, 5:46 PM ET
Sat Jan 1, 5:44 PM ET
Sat Jan 1, 5:44 PM ET
Sat Jan 1,
Sat Jan 1, 5:38 PM ET
Sat Jan 1, 5:28 PM ET
Sat Jan 1, 4:38 PM ET
Sat Jan 1, 4:36 PM ET
Sat Jan 1, 4:28 PM ET
Sat Jan 1, 4:25 PM ET
Sat Jan 1, 4:23 PM ET
Sat Jan 1, 4:15 PM ET
Sat Jan 1, 4:10 PM ET
Sat Jan 1, 4:04 PM ET
Sat Jan 1, 3:46 PM ET
Sat Jan 1, 3:17 PM ET
Sat Jan 1, 3:10 PM ET
Sat Jan 1, 2:29 PM ET
Sat Jan 1, 2:27 PM ET
Sat Jan 1, 2:24 PM ET
Sat Jan 1, 2:20 PM ET
Sat Jan 1, 2:17 PM ET
Sat Jan 1, 2:14 PM ET
Sat Jan 1, 2:10 PM ET
Sat Jan 1, 2:06 PM ET
Sat Jan 1, 1:31 PM ET
Sat Jan 1, 1:26 PM ET
Sat Jan 1, 1:25 PM ET
Sat Jan 1, 1:14 PM ET
Sat Jan 1, 1:09 PM ET
Sat Jan 1, 1:02 PM ET
Sat Jan 1, 12:59 PM ET
Sat Jan 1, 12:56 PM ET
Sat Jan 1, 12:37 PM ET
Sat Jan 1, 12:07 PM ET
Sat Jan 1, 12:06 PM ET
Sat Jan 1, 12:05 PM ET
Sat Jan 1, 12:02 PM ET
Sat Jan 1, 11:58 AM ET
Sat Jan 1, 11:10 AM ET
Sat Jan 1, 11:04 AM ET
Sat Jan 1, 11:03 AM ET
Sat Jan 1, 11:02 AM ET
Sat Jan 1, 10:54 AM ET
Sat Jan 1, 10:46 AM ET
Sat Jan 1, 10:42 AM ET
Sat Jan 1, 10:40 AM ET
Sat Jan 1, 10:38 AM ET
Sat Jan 1, 10:16 AM ET
Sat Jan 1, 10:04 AM ET
Sat Jan 1, 10:03 AM ET
Sat Jan 1, 10:01 AM ET
Sat Jan 1, 9:59 AM ET
Sat Jan 1, 9:57 AM ET
Sat Jan 1, 9:56 AM ET
Sat Jan 1, 9:20 AM ET
Sat Jan 1, 9:10 AM ET
Sat Jan 1, 9:01 AM ET
Sat Jan 1, 7:56 AM ET
Sat Jan 1, 7:56 AM ET
Sat Jan 1, 7:33 AM ET
Fri Dec 31, 9:27 PM ET
Spread
Fav Dog
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6 -114
DET 6 -106
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -114
DET 6.5 -106
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -108
DET 6.5 -112
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6 -110
DET 6 -110
SA 6.5 -106
DET 6.5 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6 -114
DET 6 -106
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 7 -110
DET 7 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7.5 -106
DET 7.5 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 7 -106
DET 7 -114
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 7.5 -106
DET 7.5 -114
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 7 -114
DET 7 -106
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 7.5 -110
DET 7.5 -110
SA 6.5 -110
DET 6.5 -110
SA 6.5 -110