Warriors
53 - 29
35 - 47
Wizards
Wizards
35 - 47

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Mar 27,
Sun Mar 27, 10:33 AM ET
Sun Mar 27, 9:35 AM ET
Sun Mar 27, 9:32 AM ET
Sun Mar 27, 9:26 AM ET
Sun Mar 27, 9:19 AM ET
Sun Mar 27, 9:04 AM ET
Sun Mar 27, 8:22 AM ET
Sat Mar 26, 7:54 PM ET
Spread
Fav Dog
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 6.5 -105
WAS 6.5 -115
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
Total
Over Under
216.5 -110
216.5 -110
218.5 -115
218.5 -105
218.5 -115
218.5 -105
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -115
218.5 -105
218.5 -110
218.5 -110
220.5 -110
220.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -303
WAS +240
GS -278
WAS +220
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 2:26 PM ET
Sun Mar 27, 11:02 AM ET
Sun Mar 27, 9:26 AM ET
Sun Mar 27, 9:10 AM ET
Sun Mar 27, 9:07 AM ET
Sun Mar 27, 8:21 AM ET
Sun Mar 27, 8:14 AM ET
Sun Mar 27, 8:04 AM ET
Sun Mar 27, 5:17 AM ET
Sun Mar 27, 5:14 AM ET
Sun Mar 27, 5:10 AM ET
Sat Mar 26, 11:35 PM ET
Sat Mar 26, 10:22 PM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 8 -110
WAS 8 -110
GS 8 -110
WAS 8 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
Total
Over Under
217 -110
217 -112
216.5 -110
216.5 -112
218.5 -110
218.5 -112
218.5 -110
218.5 -110
220 -110
220 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
225.5 -110
225.5 -110
221.5 -114
221.5 -108
222 -110
222 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -333
WAS +265
GS -333
WAS +265
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 10:57 AM ET
Sun Mar 27, 9:58 AM ET
Sun Mar 27, 9:40 AM ET
Sun Mar 27, 9:37 AM ET
Sun Mar 27, 9:23 AM ET
Sun Mar 27, 9:19 AM ET
Sun Mar 27, 9:07 AM ET
Sun Mar 27, 9:04 AM ET
Sun Mar 27, 8:54 AM ET
Sun Mar 27, 8:12 AM ET
Sun Mar 27, 8:04 AM ET
Sun Mar 27, 7:53 AM ET
Sun Mar 27, 12:33 AM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 8 -110
WAS 8 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
Total
Over Under
216.5 -110
216.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
219 -110
219 -110
219.5 -110
219.5 -110
220.5 -110
220.5 -110
221 -110
221 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -333
WAS +260
GS -323
WAS +250
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 5:28 PM ET
Sun Mar 27, 5:18 PM ET
Sun Mar 27, 2:36 PM ET
Sun Mar 27, 2:28 PM ET
Sun Mar 27, 1:57 PM ET
Sun Mar 27, 1:41 PM ET
Sun Mar 27, 12:33 PM ET
Sun Mar 27, 11:53 AM ET
Sun Mar 27, 11:42 AM ET
Sun Mar 27, 11:02 AM ET
Sun Mar 27, 10:57 AM ET
Sun Mar 27, 10:41 AM ET
Sun Mar 27, 10:25 AM ET
Sun Mar 27, 10:03 AM ET
Sun Mar 27, 9:55 AM ET
Sun Mar 27, 9:38 AM ET
Sun Mar 27, 9:26 AM ET
Sun Mar 27, 9:11 AM ET
Sun Mar 27, 8:57 AM ET
Sun Mar 27, 8:53 AM ET
Sun Mar 27, 8:40 AM ET
Sun Mar 27, 8:25 AM ET
Sun Mar 27, 8:11 AM ET
Sun Mar 27, 4:13 AM ET
Sat Mar 26, 5:41 PM ET
Sat Mar 26,
Sat Mar 26, 3:18 PM ET
Sat Mar 26, 3:12 PM ET
Sat Mar 26, 2:57 PM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -115
WAS 7 -105
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7 -115
WAS 7 -105
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 6 -110
WAS 6 -110
GS 6 -110
WAS 6 -110
GS 6 -110
WAS 6 -110
GS 6 -110
WAS 6 -110
Total
Over Under
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
216.5 -110
216.5 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218.5 -110
218.5 -110
219 -115
219 -105
219 -115
219 -105
219 -115
219 -105
219 -110
219 -110
220.5 -110
220.5 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221.5 -110
221.5 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222 -110
222.5 -110
222.5 -110
223 -110
223 -110
223.5 -110
223.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -278
WAS +225
GS -294
WAS +230
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -278
WAS +220
GS -294
WAS +230
GS -278
WAS +225
GS -278
WAS +225
GS -278
WAS +220
GS -294
WAS +230
GS -278
WAS +220
GS -294
WAS +230
GS -263
WAS +215
GS -294
WAS +230
GS -278
WAS +220
GS -263
WAS +215
GS -278
WAS +225
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -303
WAS +240
GS -312
WAS +245
GS -294
WAS +230
GS -312
WAS +245
GS -312
WAS +245
GS -312
WAS +245
GS -238
WAS +195
GS -238
WAS +195
GS -238
WAS +195
GS -238
WAS +195
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Mar 27,
Sun Mar 27, 2:03 PM ET
Sun Mar 27, 1:57 PM ET
Sun Mar 27, 1:52 PM ET
Sun Mar 27, 1:49 PM ET
Sun Mar 27, 1:41 PM ET
Sun Mar 27, 12:28 PM ET
Sun Mar 27, 11:03 AM ET
Sun Mar 27, 10:57 AM ET
Sun Mar 27, 10:42 AM ET
Sun Mar 27, 10:37 AM ET
Sun Mar 27, 9:41 AM ET
Sun Mar 27, 9:37 AM ET
Sun Mar 27, 9:26 AM ET
Sun Mar 27, 9:12 AM ET
Sun Mar 27, 9:07 AM ET
Sun Mar 27,
Sun Mar 27, 8:40 AM ET
Sun Mar 27, 8:11 AM ET
Sun Mar 27, 8:07 AM ET
Sun Mar 27, 8:04 AM ET
Sun Mar 27, 7:49 AM ET
Sun Mar 27, 5:17 AM ET
Sun Mar 27,
Sat Mar 26, 8:39 PM ET
Sat Mar 26, 7:19 PM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -108
WAS 7 -112
GS 6.5 -112
WAS 6.5 -108
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7 -112
WAS 7 -108
GS 7.5 -112
WAS 7.5 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -106
WAS 7 -114
GS 7 -106
WAS 7 -114
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7 -114
WAS 7 -106
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 8 -110
WAS 8 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
Total
Over Under
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
217 -110
217 -110
216.5 -110
216.5 -110
218 -112
218 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
218.5 -110
219 -110
219 -110
220.5 -110
220.5 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -270
WAS +215
GS -270
WAS +220
GS -256
WAS +215
GS -278
WAS +225
GS -294
WAS +235
GS -278
WAS +225
GS -294
WAS +240
GS -294
WAS +240
GS -303
WAS +245
GS -294
WAS +230
GS -263
WAS +215
GS -294
WAS +235
GS -278
WAS +225
GS -270
WAS +220
GS -294
WAS +235
GS -294
WAS +240
GS -270
WAS +220
GS -294
WAS +235
GS -323
WAS +260
GS -333
WAS +265
GS -323
WAS +260
GS -312
WAS +250
GS -323
WAS +260
GS -333
WAS +270
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 5:27 PM ET
Sun Mar 27, 3:21 PM ET
Sun Mar 27, 3:13 PM ET
Sun Mar 27, 11:02 AM ET
Sun Mar 27, 10:17 AM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -120
WAS 7 -110
GS 7 -120
WAS 7 -110
GS 6.5 -120
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
Total
Over Under
217 -105
217 -115
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
219 -110
219 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -323
WAS +255
GS -323
WAS +255
GS -286
WAS +230
GS -286
WAS +230
GS -286
WAS +230
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 3:48 PM ET
Sun Mar 27, 3:04 PM ET
Sun Mar 27, 2:51 PM ET
Sun Mar 27, 1:48 PM ET
Sun Mar 27, 1:37 PM ET
Sun Mar 27, 12:49 PM ET
Sun Mar 27, 12:05 PM ET
Sun Mar 27, 11:53 AM ET
Sun Mar 27, 11:02 AM ET
Sun Mar 27, 10:49 AM ET
Sun Mar 27, 10:25 AM ET
Sun Mar 27, 9:51 AM ET
Sun Mar 27, 9:32 AM ET
Sun Mar 27, 9:27 AM ET
Sun Mar 27, 9:12 AM ET
Sun Mar 27, 9:08 AM ET
Sun Mar 27, 9:04 AM ET
Sun Mar 27, 8:57 AM ET
Sun Mar 27, 8:33 AM ET
Sun Mar 27, 8:04 AM ET
Sun Mar 27, 5:52 AM ET
Sun Mar 27, 2:41 AM ET
Sun Mar 27, 1:55 AM ET
Sun Mar 27, 1:17 AM ET
Sun Mar 27, 12:48 AM ET
Sat Mar 26, 3:18 PM ET
Sat Mar 26, 2:57 PM ET
Spread
Fav Dog
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 6.5 -115
WAS 6.5 -105
GS 7 -105
WAS 7 -115
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 6.5 -110
WAS 6.5 -110
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7.5 -110
WAS 7.5 -110
GS 7 -115
WAS 7 -105
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 7 -115
WAS 7 -105
GS 7 -115
WAS 7 -105
GS 7.5 -105
WAS 7.5 -115
GS 7 -110
WAS 7 -110
GS 6 -110
WAS 6 -110
GS 6 -110
WAS 6 -110
Total
Over Under
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -110
216.5 -115
216.5 -105
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
217 -110
219 -110
219 -110
219 -110
219 -110
218.5 -115
218.5 -105
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219.5 -110
219 -110
219 -110
220.5 -110
220.5 -110
221 -105
221 -115
220.5 -110
220.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221.5 -110
221 -115
221 -105
221 -115
221 -105
222 -105
222 -115
221 -110
221 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
222.5 -110
223.5 -110
223.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -278
WAS +230
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -323
WAS +250
GS -238
WAS +190
GS -238
WAS +190
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Mar 27, 5:53 PM ET
Sun Mar 27, 5:32 PM ET
Sun Mar 27, 5:13 PM ET
Sun Mar 27, 5:03 PM ET
Sun Mar 27, 1:51 PM ET
Sun Mar 27, 11:02 AM ET
Sun Mar 27, 10:56 AM ET
Sun Mar 27, 10:48 AM ET
Sun Mar 27, 10:43 AM ET
Sun Mar 27, 10:36 AM ET
Sun Mar 27, 9:32 AM ET
Sun Mar 27, 9:25 AM ET
Sun Mar 27, 9:03 AM ET