Troy
11-2
3-9
Arkansas State
Arkansas State
3-9

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 4:57 PM ET
Thu Nov 24, 6:47 PM ET
Thu Nov 24, 6:46 PM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44.5 -110
44.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
46.5 -105
46.5 -115
Moneyline
Fav Dog
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 1:55 PM ET
Sat Nov 26, 2:37 AM ET
Fri Nov 25, 2:25 PM ET
Fri Nov 25, 2:24 PM ET
Wed Nov 23, 2:07 PM ET
Wed Nov 23, 12:28 PM ET
Wed Nov 23, 10:22 AM ET
Tue Nov 22, 2:09 AM ET
Tue Nov 22, 2:08 AM ET
Tue Nov 22, 2:07 AM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -109
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -109
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13 -113
ARKST 13 -108
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -109
ARKST 13.5 -112
Total
Over Under
44 -113
44 -108
45 -107
45 -114
45 -112
45 -109
45.5 -109
45.5 -112
46 -110
46 -110
46 -108
46 -113
46.5 -112
46.5 -109
46.5 -110
46.5 -110
47 -109
47 -112
47.5 -103
47.5 -120
Moneyline
Fav Dog
TROY -625
ARKST +440
TROY -625
ARKST +450
TROY -625
ARKST +450
TROY -625
ARKST +440
TROY -625
ARKST +450
TROY -590
ARKST +410
TROY -625
ARKST +430
TROY -590
ARKST +425
TROY -625
ARKST +430
TROY -625
ARKST +430
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 11:47 AM ET
Sat Nov 26, 11:44 AM ET
Sat Nov 26, 10:46 AM ET
Fri Nov 25, 1:51 PM ET
Thu Nov 24, 4:59 PM ET
Wed Nov 23, 10:38 PM ET
Wed Nov 23, 8:43 PM ET
Tue Nov 22, 6:44 PM ET
Mon Nov 21, 6:45 PM ET
Mon Nov 21, 4:22 PM ET
Mon Nov 21, 2:16 PM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 14 -110
ARKST 14 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -110
43.5 -110
43.5 -110
44.5 -110
44.5 -110
45 -110
45 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -110
46 -110
46 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
47 -110
47 -110
Moneyline
Fav Dog
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -550
ARKST +400
TROY -600
ARKST +430
TROY -600
ARKST +430
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 3:29 PM ET
Sat Nov 26, 3:28 PM ET
Sat Nov 26,
Fri Nov 25, 3:32 PM ET
Fri Nov 25, 1:51 PM ET
Thu Nov 24, 11:06 AM ET
Thu Nov 24, 11:05 AM ET
Wed Nov 23, 5:38 PM ET
Wed Nov 23, 12:15 AM ET
Wed Nov 23, 12:15 AM ET
Tue Nov 22, 5:28 PM ET
Tue Nov 22, 12:24 PM ET
Tue Nov 22, 5:08 AM ET
Tue Nov 22, 5:08 AM ET
Tue Nov 22, 2:09 AM ET
Tue Nov 22, 2:09 AM ET
Mon Nov 21, 11:08 PM ET
Mon Nov 21, 11:08 PM ET
Sat Nov 26, 3:29 PM ET
Sat Nov 26,
Fri Nov 25, 3:32 PM ET
Fri Nov 25, 1:51 PM ET
Thu Nov 24, 11:06 AM ET
Wed Nov 23, 5:38 PM ET
Wed Nov 23, 12:15 AM ET
Tue Nov 22, 5:28 PM ET
Tue Nov 22, 12:24 PM ET
Tue Nov 22, 5:08 AM ET
Tue Nov 22, 2:09 AM ET
Mon Nov 21, 11:08 PM ET
Sun Nov 20, 4:59 PM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -114
ARKST 13.5 -106
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44.5 -112
44.5 -108
44.5 -110
44.5 -110
44.5 -108
44.5 -112
44.5 -114
44.5 -106
45.5 -106
45.5 -114
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
47.5 -106
47.5 -114
47.5 -106
47.5 -114
44.5 -112
44.5 -108
44.5 -108
44.5 -112
44.5 -114
44.5 -106
45.5 -106
45.5 -114
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
45.5 -112
45.5 -110
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
47.5 -106
47.5 -114
47.5 -106
47.5 -114
Moneyline
Fav Dog
TROY -550
ARKST +400
TROY -580
ARKST +420
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -650
ARKST +460
TROY -710
ARKST +490
TROY -550
ARKST +400
TROY -710
ARKST +490
TROY -580
ARKST +420
TROY -610
ARKST +440
TROY -610
ARKST +440
TROY -710
ARKST +365
TROY -710
ARKST +490
TROY -690
ARKST +480
TROY -690
ARKST +480
TROY -690
ARKST +480
TROY -550
ARKST +400
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -630
ARKST +450
TROY -710
ARKST +490
TROY -550
ARKST +400
TROY -580
ARKST +420
TROY -610
ARKST +440
TROY -610
ARKST +440
TROY -710
ARKST +490
TROY -690
ARKST +480
TROY -670
ARKST +470
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 11:47 AM ET
Sat Nov 26, 10:46 AM ET
Sat Nov 26, 10:45 AM ET
Fri Nov 25, 3:21 PM ET
Fri Nov 25, 11:32 AM ET
Wed Nov 23, 8:42 PM ET
Wed Nov 23, 8:26 PM ET
Wed Nov 23, 12:26 PM ET
Wed Nov 23, 7:19 AM ET
Tue Nov 22, 6:37 PM ET
Tue Nov 22, 4:36 PM ET
Tue Nov 22, 3:03 PM ET
Tue Nov 22, 7:40 AM ET
Mon Nov 21, 6:43 PM ET
Mon Nov 21, 4:21 PM ET
Mon Nov 21, 4:20 PM ET
Mon Nov 21, 2:15 PM ET
Mon Nov 21, 2:14 PM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -110
44 -115
44 -105
44 -120
44 +100
45 -105
45 -115
45 -110
45 -110
45 -115
45 -105
45 -120
45 +100
45.5 -110
45.5 -110
46 -110
46 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -115
45.5 -105
46.5 -105
46.5 -115
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -110
46.5 -115
46.5 -105
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
Moneyline
Fav Dog
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -565
ARKST +405
TROY -580
ARKST +415
TROY -585
ARKST +420
TROY -585
ARKST +420
TROY -585
ARKST +420
TROY -565
ARKST +405
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 2:34 PM ET
Sat Nov 26, 12:26 PM ET
Sat Nov 26, 10:53 AM ET
Fri Nov 25, 5:53 PM ET
Fri Nov 25, 5:33 PM ET
Fri Nov 25, 2:05 PM ET
Fri Nov 25, 10:44 AM ET
Thu Nov 24, 1:40 PM ET
Thu Nov 24, 1:39 PM ET
Wed Nov 23, 8:46 PM ET
Wed Nov 23, 8:28 PM ET
Wed Nov 23, 8:26 PM ET
Wed Nov 23, 10:23 AM ET
Wed Nov 23, 10:10 AM ET
Tue Nov 22, 6:39 PM ET
Tue Nov 22, 4:40 PM ET
Tue Nov 22, 11:50 AM ET
Mon Nov 21, 11:08 PM ET
Mon Nov 21, 11:07 PM ET
Mon Nov 21, 7:28 PM ET
Mon Nov 21, 4:22 PM ET
Mon Nov 21, 4:21 PM ET
Mon Nov 21, 2:15 PM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -118
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -118
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -118
44 -118
44 -110
44 -110
44 -118
44 -118
44 -110
44.5 -118
44.5 -110
45 -110
45 -118
45.5 -110
45.5 -118
46 -110
46 -118
45.5 -118
45.5 -110
45.5 -118
45.5 -110
46 -110
46 -118
45.5 -118
45.5 -110
46 -110
46 -118
46 -118
46 -110
46 -110
46 -118
45.5 -118
45.5 -110
46.5 -110
46.5 -118
46.5 -110
46.5 -118
46.5 -118
46.5 -110
46.5 -118
46.5 -110
46.5 -118
46.5 -110
46.5 -125
46.5 -105
47 -118
47 -110
Moneyline
Fav Dog
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -568
ARKST +370
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
TROY -654
ARKST +400
Unibet's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 1:55 PM ET
Sat Nov 26, 2:37 AM ET
Fri Nov 25, 2:25 PM ET
Fri Nov 25, 2:24 PM ET
Wed Nov 23, 2:07 PM ET
Wed Nov 23, 12:28 PM ET
Wed Nov 23, 10:22 AM ET
Tue Nov 22, 2:09 AM ET
Tue Nov 22, 2:08 AM ET
Tue Nov 22, 2:07 AM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -109
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13.5 -112
ARKST 13.5 -109
TROY 13.5 -113
ARKST 13.5 -108
TROY 13 -113
ARKST 13 -108
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
TROY 13.5 -108
ARKST 13.5 -113
Total
Over Under
44 -113
44 -108
45 -107
45 -114
45 -112
45 -109
45.5 -109
45.5 -112
46 -110
46 -110
46 -108
46 -113
46.5 -112
46.5 -109
46.5 -110
46.5 -110
47 -109
47 -112
47 -115
47 -105
Moneyline
Fav Dog
TROY -625
ARKST +440
TROY -625
ARKST +450
TROY -625
ARKST +450
TROY -625
ARKST +440
TROY -625
ARKST +450
TROY -590
ARKST +410
TROY -625
ARKST +430
TROY -590
ARKST +425
TROY -625
ARKST +430
TROY -625
ARKST +430
WynnBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 26, 11:48 AM ET
Sat Nov 26, 11:21 AM ET
Fri Nov 25, 3:22 PM ET
Fri Nov 25, 11:33 AM ET
Wed Nov 23, 8:42 PM ET
Wed Nov 23, 8:26 PM ET
Wed Nov 23, 12:25 PM ET
Wed Nov 23, 7:20 AM ET
Tue Nov 22, 6:37 PM ET
Tue Nov 22, 4:36 PM ET
Tue Nov 22, 3:05 PM ET
Tue Nov 22, 7:40 AM ET
Mon Nov 21, 6:43 PM ET
Mon Nov 21, 4:21 PM ET
Mon Nov 21, 2:16 PM ET
Mon Nov 21, 2:14 PM ET
Sat Nov 26, 11:04 AM ET
Spread
Fav Dog
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
TROY 13.5 -110
ARKST 13.5 -110
Total
Over Under
44 -110
44 -110
44 -115
44 -105
45 -105
45 -115
45 -110
45 -110
45 -115
45 -105
45 -120
45 +100
45.5 -110
45.5 -110
46 -110
46 -110
45.5 -110
45.5 -110
45.5 -115
45.5 -105
46.5 -105