Liberty
8-2
5-5
Arkansas
Arkansas
5-5

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Nov 4, 9:32 PM ET
Thu Nov 3, 4:02 PM ET
Thu Nov 3, 1:08 PM ET
Thu Nov 3, 1:02 PM ET
Thu Nov 3, 12:59 PM ET
Thu Nov 3, 12:20 PM ET
Thu Nov 3, 8:18 AM ET
Mon Oct 31, 2:15 PM ET
Mon Oct 31, 1:48 PM ET
Mon Oct 31, 12:36 PM ET
Spread
Fav Dog
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -13.5 -115
LIBERTY -13.5 -105
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
Total
Over Under
61.5 -110
61.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
60.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
ARK -650
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +450
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -600
LIBERTY +425
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 3:53 PM ET
Fri Nov 4, 10:51 PM ET
Fri Nov 4, 10:43 PM ET
Fri Nov 4, 6:46 PM ET
Fri Nov 4, 2:28 PM ET
Fri Nov 4, 9:50 AM ET
Thu Nov 3, 5:49 PM ET
Thu Nov 3, 1:04 PM ET
Thu Nov 3, 1:00 PM ET
Thu Nov 3, 12:58 PM ET
Thu Nov 3, 12:43 PM ET
Thu Nov 3, 12:12 PM ET
Thu Nov 3, 10:19 AM ET
Wed Nov 2, 6:24 PM ET
Wed Nov 2, 5:51 PM ET
Mon Oct 31, 5:46 PM ET
Mon Oct 31, 5:32 PM ET
Mon Oct 31, 3:20 PM ET
Mon Oct 31, 3:18 PM ET
Mon Oct 31, 1:57 PM ET
Mon Oct 31, 1:33 PM ET
Mon Oct 31, 12:35 PM ET
Spread
Fav Dog
ARK -14.5 -109
LIBERTY -14.5 -112
ARK -14 -112
LIBERTY -14 -109
ARK -14 -112
LIBERTY -14 -109
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -15 -113
LIBERTY -15 -108
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -108
LIBERTY -14.5 -113
ARK -14 -113
LIBERTY -14 -108
ARK -14.5 -107
LIBERTY -14.5 -114
ARK -14 -107
LIBERTY -14 -114
ARK -14 -107
LIBERTY -14 -114
ARK -13.5 -109
LIBERTY -13.5 -112
ARK -13.5 -112
LIBERTY -13.5 -109
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -113
LIBERTY -13.5 -108
ARK -13.5 -109
LIBERTY -13.5 -112
ARK -13.5 -113
LIBERTY -13.5 -108
ARK -14 -107
LIBERTY -14 -114
ARK -13.5 -113
LIBERTY -13.5 -108
ARK -13.5 -112
LIBERTY -13.5 -108
ARK -13.5 -109
LIBERTY -13.5 -112
Total
Over Under
61.5 -112
61.5 -109
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61 -113
61 -108
61 -113
61 -108
61 -113
61 -108
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61.5 -112
61.5 -109
62.5 -109
62.5 -112
64.5 -109
64.5 -112
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -112
64.5 -109
64 -112
64 -109
63.5 -112
63.5 -109
63 -110
63 -110
64 -108
64 -113
63.5 -108
63.5 -113
63.5 -109
63.5 -112
64 -110
64 -110
64.5 -109
64.5 -112
64.5 -109
64.5 -112
Moneyline
Fav Dog
ARK -670
LIBERTY +450
ARK -670
LIBERTY +425
ARK -530
LIBERTY +390
ARK -560
LIBERTY +400
ARK -625
LIBERTY +430
ARK -560
LIBERTY +400
ARK -560
LIBERTY +400
ARK -560
LIBERTY +400
ARK -530
LIBERTY +390
ARK -560
LIBERTY +390
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -480
LIBERTY +360
ARK -500
LIBERTY +360
ARK -500
LIBERTY +370
ARK -500
LIBERTY +360
ARK -500
LIBERTY +360
ARK -500
LIBERTY +370
ARK -500
LIBERTY +375
ARK -500
LIBERTY +370
ARK -500
LIBERTY +360
ARK -500
LIBERTY +360
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 2:23 PM ET
Sat Nov 5, 10:56 AM ET
Fri Nov 4, 6:55 PM ET
Fri Nov 4, 1:18 PM ET
Thu Nov 3, 5:12 PM ET
Thu Nov 3, 3:52 PM ET
Thu Nov 3, 1:09 PM ET
Thu Nov 3, 1:05 PM ET
Thu Nov 3, 1:02 PM ET
Thu Nov 3, 12:58 PM ET
Thu Nov 3, 12:14 PM ET
Thu Nov 3, 12:00 PM ET
Wed Nov 2, 6:20 PM ET
Wed Nov 2, 6:14 PM ET
Mon Oct 31, 5:35 PM ET
Mon Oct 31, 4:37 PM ET
Mon Oct 31, 3:18 PM ET
Mon Oct 31, 1:55 PM ET
Mon Oct 31, 1:51 PM ET
Mon Oct 31, 1:38 PM ET
Mon Oct 31, 12:36 PM ET
Mon Oct 31, 12:34 PM ET
Spread
Fav Dog
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -14 -110
LIBERTY -14 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
Total
Over Under
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61.5 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
61 -110
60 -110
60 -110
61.5 -110
61.5 -110
63 -110
63 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
63 -110
63 -110
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -700
LIBERTY +500
ARK -700
LIBERTY +500
ARK -700
LIBERTY +500
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -600
LIBERTY +430
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 3:46 PM ET
Sat Nov 5, 8:36 AM ET
Fri Nov 4, 10:57 PM ET
Fri Nov 4, 7:37 PM ET
Fri Nov 4, 6:41 PM ET
Fri Nov 4, 6:21 PM ET
Fri Nov 4, 10:04 AM ET
Fri Nov 4, 1:39 AM ET
Thu Nov 3, 10:03 PM ET
Thu Nov 3, 5:49 PM ET
Thu Nov 3, 4:00 PM ET
Thu Nov 3, 1:10 PM ET
Thu Nov 3, 1:06 PM ET
Thu Nov 3, 1:00 PM ET
Thu Nov 3,
Thu Nov 3, 12:25 PM ET
Thu Nov 3, 12:18 PM ET
Thu Nov 3, 12:16 PM ET
Thu Nov 3, 12:12 PM ET
Thu Nov 3, 12:10 PM ET
Wed Nov 2, 6:28 PM ET
Tue Nov 1, 11:39 AM ET
Mon Oct 31, 1:54 PM ET
Mon Oct 31, 12:39 PM ET
Mon Oct 31, 12:37 PM ET
Mon Oct 31, 12:35 PM ET
Mon Oct 31, 12:34 PM ET
Mon Oct 31, 11:41 AM ET
Sat Nov 5, 3:46 PM ET
Sat Nov 5, 8:36 AM ET
Fri Nov 4, 10:57 PM ET
Fri Nov 4, 7:37 PM ET
Fri Nov 4, 6:41 PM ET
Fri Nov 4, 6:21 PM ET
Fri Nov 4, 10:04 AM ET
Fri Nov 4, 1:39 AM ET
Thu Nov 3, 10:03 PM ET
Thu Nov 3, 5:49 PM ET
Thu Nov 3, 4:00 PM ET
Thu Nov 3, 1:10 PM ET
Thu Nov 3, 1:06 PM ET
Thu Nov 3, 1:00 PM ET
Thu Nov 3,
Thu Nov 3, 12:25 PM ET
Thu Nov 3, 12:18 PM ET
Thu Nov 3, 12:16 PM ET
Thu Nov 3, 12:12 PM ET
Thu Nov 3, 12:10 PM ET
Wed Nov 2, 6:28 PM ET
Tue Nov 1, 11:39 AM ET
Mon Oct 31, 1:54 PM ET
Mon Oct 31, 12:39 PM ET
Mon Oct 31, 12:37 PM ET
Mon Oct 31, 12:35 PM ET
Mon Oct 31, 12:34 PM ET
Mon Oct 31, 11:41 AM ET
Mon Oct 31, 9:22 AM ET
Mon Oct 31, 8:33 AM ET
Mon Oct 31, 8:31 AM ET
Sun Oct 30, 10:00 PM ET
Sun Oct 30, 5:42 PM ET
Sun Oct 30, 5:21 PM ET
Sun Oct 30, 4:01 PM ET
Spread
Fav Dog
ARK -15.5 -108
LIBERTY -15.5 -112
ARK -14.5 -108
LIBERTY -14.5 -112
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -115
LIBERTY -14.5 -105
ARK -14.5 -120
LIBERTY -14.5 -104
ARK -14.5 -122
LIBERTY -14.5 +100
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -108
LIBERTY -14.5 -112
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14 -118
LIBERTY -14 -104
ARK -9 -118
LIBERTY -9 -104
ARK -14.5 -118
LIBERTY -14.5 -104
ARK -14.5 -114
LIBERTY -14.5 -106
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -112
LIBERTY -13.5 -108
ARK -13.5 -114
LIBERTY -13.5 -106
ARK -13.5 -115
LIBERTY -13.5 -105
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -15.5 -108
LIBERTY -15.5 -112
ARK -14.5 -108
LIBERTY -14.5 -112
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -115
LIBERTY -14.5 -105
ARK -14.5 -120
LIBERTY -14.5 -104
ARK -14.5 -122
LIBERTY -14.5 +100
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -108
LIBERTY -14.5 -112
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -110
LIBERTY -14.5 -110
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14 -118
LIBERTY -14 -104
ARK -9 -118
LIBERTY -9 -104
ARK -14.5 -118
LIBERTY -14.5 -104
ARK -14.5 -114
LIBERTY -14.5 -106
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -110
LIBERTY -13.5 -110
ARK -13.5 -112
LIBERTY -13.5 -108
ARK -13.5 -114
LIBERTY -13.5 -106
ARK -13.5 -115
LIBERTY -13.5 -105
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -115
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -13.5 -115
LIBERTY -13.5 -105
ARK -13.5 -114
LIBERTY -13.5 -106
ARK -14.5 -104
LIBERTY -14.5 -118
ARK -14.5 -105
LIBERTY -14.5 -114
Total
Over Under
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -106
61.5 -114
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -114
61.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -105
64.5 -115
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -106
61.5 -114
61.5 -112
61.5 -108
61.5 -114
61.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -114
63.5 -106
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
64.5 -114
64.5 -106
Moneyline
Fav Dog
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -670
LIBERTY +470
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -610
LIBERTY +440
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +390
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -670
LIBERTY +470
ARK -650
LIBERTY +460
ARK -630
LIBERTY +450
ARK -610
LIBERTY +440
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +385
ARK -530
LIBERTY +390
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -600
LIBERTY +430
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -550
LIBERTY +400
ARK -580
LIBERTY +420
ARK -610
LIBERTY +440
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 3:55 PM ET
Sat Nov 5, 3:48 PM ET
Sat Nov 5, 11:18 AM ET
Sat Nov 5, 8:29 AM ET
Fri Nov 4, 8:12 PM ET
Fri Nov 4, 7:37 PM ET
Fri Nov 4, 7:31 PM ET
Fri Nov 4, 6:39 PM ET
Fri Nov 4, 2:05 AM ET
Thu Nov 3, 9:37 PM ET
Thu Nov 3, 6:37 PM ET
Thu Nov 3, 4:36 PM ET
Thu Nov 3, 4:06 PM ET
Thu Nov 3, 4:00 PM ET
Thu Nov 3, 1:28 PM ET