Sam Houston @ BYU Line Movements

Sam Houston Bearkats
Sam Houston Bearkats
o60
o60 / -23.5
BYU Cougars
BYU Cougars
-23.5
NCAAF -

Sam Houston vs BYU Line Movements

Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
-23 -110 +23 -110 N/A N/A N/A N/A
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
-24 -110 +24 -110 N/A N/A -2800 +1250
-24 -110 +24 -110 N/A N/A N/A N/A
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
-23.5 -110 +23.5 -110 N/A N/A N/A N/A
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO
Spread Total Moneyline
Date BYU SMHO Over Under BYU SMHO