Virginia Tech
6 - 7
3 - 9
Georgia Tech
Georgia Tech
3 - 9

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Oct 29, 9:45 AM ET
Thu Oct 28, 7:33 PM ET
Wed Oct 27, 11:44 AM ET
Tue Oct 26, 5:41 PM ET
Mon Oct 25, 12:23 PM ET
Mon Oct 25, 9:37 AM ET
Sun Oct 24, 5:13 PM ET
Spread
Fav Dog
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -115
VTECH -4 -105
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
Total
Over Under
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
56 -110
56 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
Moneyline
Fav Dog
GTECH -189
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -175
VTECH +145
GTECH -175
VTECH +145
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Oct 30, 11:57 AM ET
Sat Oct 30, 11:34 AM ET
Sat Oct 30, 11:12 AM ET
Tue Oct 26, 1:29 PM ET
Tue Oct 26, 9:37 AM ET
Sun Oct 24, 7:37 PM ET
Spread
Fav Dog
GTECH -3.5 -109
VTECH -3.5 -112
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -4 -112
VTECH -4 -109
GTECH -4.5 -108
VTECH -4.5 -114
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -108
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -108
Total
Over Under
54.5 -108
54.5 -114
56 -109
56 -112
55.5 -112
55.5 -109
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -112
55.5 -109
54.5 -114
54.5 -108
Moneyline
Fav Dog
GTECH -167
VTECH +135
GTECH -167
VTECH +135
GTECH -185
VTECH +148
GTECH -196
VTECH +155
GTECH -175
VTECH +135
GTECH -175
VTECH +135
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Oct 30, 11:50 AM ET
Sat Oct 30, 11:39 AM ET
Sat Oct 30, 11:03 AM ET
Sat Oct 30, 10:54 AM ET
Sat Oct 30, 10:21 AM ET
Sat Oct 30, 8:48 AM ET
Sat Oct 30, 12:50 AM ET
Sat Oct 30, 12:34 AM ET
Fri Oct 29, 10:35 PM ET
Fri Oct 29, 5:48 PM ET
Fri Oct 29, 1:34 PM ET
Fri Oct 29, 1:15 PM ET
Wed Oct 27, 11:40 AM ET
Mon Oct 25, 6:21 PM ET
Mon Oct 25, 4:40 PM ET
Mon Oct 25, 12:23 PM ET
Mon Oct 25, 12:06 PM ET
Mon Oct 25, 11:12 AM ET
Mon Oct 25, 10:55 AM ET
Mon Oct 25, 10:37 AM ET
Mon Oct 25, 10:33 AM ET
Mon Oct 25, 10:06 AM ET
Mon Oct 25, 9:20 AM ET
Sun Oct 24, 5:59 PM ET
Sun Oct 24, 3:53 PM ET
Sun Oct 24, 2:24 PM ET
Spread
Fav Dog
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -4 -110
VTECH -4 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
Total
Over Under
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55 -110
55 -110
54.5 -110
54.5 -110
55 -110
55 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
56 -110
56 -110
56 -115
56 -105
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
55 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
53 -110
53 -110
Moneyline
Fav Dog
GTECH -159
VTECH +140
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -175
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +145
GTECH -169
VTECH +145
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Oct 30, 11:57 AM ET
Sat Oct 30, 11:49 AM ET
Sat Oct 30, 11:42 AM ET
Sat Oct 30, 11:34 AM ET
Sat Oct 30, 11:12 AM ET
Sat Oct 30, 11:03 AM ET
Sat Oct 30, 10:58 AM ET
Sat Oct 30, 10:27 AM ET
Sat Oct 30, 9:03 AM ET
Sat Oct 30, 12:42 AM ET
Sat Oct 30, 12:38 AM ET
Fri Oct 29, 10:42 PM ET
Fri Oct 29, 10:39 PM ET
Fri Oct 29, 10:22 PM ET
Fri Oct 29, 7:15 PM ET
Fri Oct 29, 12:51 PM ET
Fri Oct 29, 11:48 AM ET
Fri Oct 29, 11:19 AM ET
Thu Oct 28, 6:09 PM ET
Thu Oct 28, 12:48 PM ET
Thu Oct 28, 12:12 PM ET
Thu Oct 28, 6:51 AM ET
Thu Oct 28, 6:45 AM ET
Wed Oct 27, 9:15 PM ET
Wed Oct 27, 9:03 PM ET
Wed Oct 27, 8:56 PM ET
Wed Oct 27, 11:32 AM ET
Tue Oct 26, 6:38 AM ET
Tue Oct 26, 2:29 AM ET
Tue Oct 26, 2:24 AM ET
Mon Oct 25, 4:39 PM ET
Mon Oct 25, 4:33 PM ET
Mon Oct 25, 12:21 PM ET
Mon Oct 25, 12:14 PM ET
Mon Oct 25, 12:09 PM ET
Mon Oct 25, 10:54 AM ET
Mon Oct 25, 10:43 AM ET
Mon Oct 25, 10:36 AM ET
Mon Oct 25, 10:06 AM ET
Mon Oct 25, 10:02 AM ET
Mon Oct 25, 9:14 AM ET
Mon Oct 25, 9:05 AM ET
Mon Oct 25, 8:54 AM ET
Sun Oct 24, 5:29 PM ET
Sun Oct 24, 3:43 PM ET
Sun Oct 24, 2:21 PM ET
Spread
Fav Dog
GTECH -3 -115
VTECH -3 -105
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3 -115
VTECH -3 -105
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -115
VTECH -3.5 -105
GTECH -3.5 -115
VTECH -3.5 -105
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4 -105
VTECH -4 -115
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 +100
VTECH -4.5 -120
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -3.5 -120
VTECH -3.5 +100
GTECH -3.5 -120
VTECH -3.5 +100
GTECH -3.5 -120
VTECH -3.5 +100
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -4.5 +110
VTECH -4.5 -130
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -3.5 -120
VTECH -3.5 +100
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
Total
Over Under
54.5 -120
54.5 +100
55.5 -105
55.5 -115
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -120
54.5 +100
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -105
55.5 -115
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -110
54.5 -110
55.5 +105
55.5 -125
55.5 +100
55.5 -120
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -105
55.5 -115
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -115
54.5 -105
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -120
54.5 +100
55.5 -110
55.5 -110
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 -105
56.5 -115
56.5 +105
56.5 -125
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
54.5 -120
54.5 +100
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
52.5 -110
52.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -164
VTECH +145
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -196
VTECH +165
GTECH -196
VTECH +165
GTECH -196
VTECH +165
GTECH -196
VTECH +165
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -196
VTECH +165
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -189
VTECH +160
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -179
VTECH +155
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -164
VTECH +145
GTECH -164
VTECH +145
GTECH -169
VTECH +150
GTECH -169
VTECH +150
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Oct 30, 11:58 AM ET
Sat Oct 30, 11:49 AM ET
Sat Oct 30,
Sat Oct 30, 11:13 AM ET
Sat Oct 30, 10:53 AM ET
Sat Oct 30, 10:38 AM ET
Sat Oct 30, 10:20 AM ET
Sat Oct 30, 7:16 AM ET
Sat Oct 30, 12:38 AM ET
Fri Oct 29, 10:21 PM ET
Fri Oct 29, 7:08 PM ET
Fri Oct 29, 11:41 AM ET
Fri Oct 29, 11:06 AM ET
Thu Oct 28, 5:59 PM ET
Thu Oct 28, 1:42 PM ET
Thu Oct 28, 6:45 AM ET
Thu Oct 28, 1:16 AM ET
Wed Oct 27, 9:04 PM ET
Wed Oct 27, 8:52 PM ET
Wed Oct 27, 11:24 AM ET
Tue Oct 26, 1:33 PM ET
Tue Oct 26, 10:08 AM ET
Tue Oct 26, 2:25 AM ET
Mon Oct 25, 4:27 PM ET
Mon Oct 25, 12:14 PM ET
Mon Oct 25, 12:10 PM ET
Mon Oct 25, 10:47 AM ET
Mon Oct 25, 10:25 AM ET
Mon Oct 25, 10:02 AM ET
Mon Oct 25, 9:05 AM ET
Mon Oct 25, 8:40 AM ET
Sun Oct 24, 7:40 PM ET
Sun Oct 24, 4:37 PM ET
Sun Oct 24, 2:31 PM ET
Spread
Fav Dog
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -102
VTECH -3.5 -120
GTECH -3.5 +100
VTECH -3.5 -122
GTECH -3.5 -104
VTECH -3.5 -118
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -108
VTECH -3.5 -112
GTECH -3.5 -106
VTECH -3.5 -114
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -110
GTECH -3.5 -112
VTECH -3.5 -108
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -106
GTECH -3.5 -112
VTECH -3.5 -108
GTECH -3.5 -112
VTECH -3.5 -108
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -106
GTECH -3.5 -115
VTECH -3.5 -105
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -106
VTECH -4.5 -114
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -4.5 -105
VTECH -4.5 -115
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -106
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -106
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -112
VTECH -3.5 -108
GTECH -3.5 -114
VTECH -3.5 -106
GTECH -3.5 -110
VTECH -3.5 -112
GTECH -3.5 -106
VTECH -3.5 -114
GTECH -3.5 -105
VTECH -3.5 -115
GTECH -3.5 -106
VTECH -3.5 -114
GTECH -3.5 -108
VTECH -3.5 -112
GTECH -3.5 -115
VTECH -3.5 -105
Total
Over Under
54.5 -115
54.5 -105
55.5 -104
55.5 -115
54.5 -114
54.5 -106
55.5 -104
55.5 -118
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -106
55.5 -114
54.5 -120
54.5 -102
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -106
55.5 -114
55.5 -112
55.5 -108
55.5 -112
55.5 -108
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
55.5 -105
55.5 -115
54.5 -120
54.5 -102
55.5 -110
55.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -120
54.5 -102
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
Moneyline
Fav Dog
GTECH -161
VTECH +132
GTECH -147
VTECH +122
GTECH -167
VTECH +136
GTECH -169
VTECH +138
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -179
VTECH +146
GTECH -179
VTECH +144
GTECH -185
VTECH +148
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -192
VTECH +154
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -189
VTECH +152
GTECH -192
VTECH +154
GTECH -196
VTECH +158
GTECH -200
VTECH +160
GTECH -200
VTECH +160
GTECH -200
VTECH +160
GTECH -200
VTECH +160
GTECH -196
VTECH +158
GTECH -196
VTECH +158
GTECH -192
VTECH +156
GTECH -192
VTECH +156
GTECH -175
VTECH +142
GTECH -192
VTECH +154
GTECH -192
VTECH +154
GTECH -185
VTECH +148
GTECH -175
VTECH +142
GTECH -175
VTECH +142
GTECH -179
VTECH +146
GTECH -185
VTECH +148
GTECH -200
VTECH +160
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Oct 30, 11:57 AM ET
Sat Oct 30, 11:54 AM ET
Sat Oct 30, 11:34 AM ET
Sat Oct 30, 11:27 AM ET
Sat Oct 30, 11:17 AM ET
Sat Oct 30, 11:12 AM ET
Sat Oct 30, 10:53 AM ET
Sat Oct 30, 10:49 AM ET
Sat Oct 30, 10:10 AM ET
Sat Oct 30, 7:57 AM ET
Sat Oct 30, 12:33 AM ET
Sat Oct 30, 12:17 AM ET
Fri Oct 29, 10:39 PM ET
Fri Oct 29, 10:27 PM ET
Fri Oct 29, 10:25 PM ET
Fri Oct 29, 10:22 PM ET
Fri Oct 29, 10:17 PM ET
Fri Oct 29, 7:44 PM ET
Fri Oct 29, 5:36 PM ET
Fri Oct 29, 5:33 PM ET
Fri Oct 29, 1:33 AM ET
Thu Oct 28, 6:05 PM ET
Thu Oct 28, 5:50 PM ET
Thu Oct 28, 11:41 AM ET
Thu Oct 28, 6:45 AM ET
Wed Oct 27, 9:19 PM ET
Wed Oct 27, 9:11 PM ET
Wed Oct 27, 9:07 PM ET
Wed Oct 27, 9:03 PM ET
Wed Oct 27, 8:52 PM ET
Wed Oct 27, 8:48 PM ET
Wed Oct 27, 10:29 AM ET
Tue Oct 26, 8:32 AM ET
Tue Oct 26, 2:21 AM ET
Mon Oct 25, 6:09 PM ET