Toledo
7-5
5-7
Western Michigan
Western Michigan
5-7

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:59 AM ET
Fri Nov 25, 10:28 AM ET
Fri Nov 25, 10:27 AM ET
Fri Nov 25, 10:07 AM ET
Fri Nov 25, 10:06 AM ET
Fri Nov 25, 9:53 AM ET
Thu Nov 24, 12:40 PM ET
Thu Nov 24, 12:40 PM ET
Tue Nov 22, 10:03 AM ET
Mon Nov 21, 12:49 PM ET
Mon Nov 21, 11:24 AM ET
Mon Nov 21, 9:40 AM ET
Sun Nov 20, 6:08 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 9.5 -110
WMICH 9.5 -110
TOLEDO 8.5 -105
WMICH 8.5 -115
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
Total
Over Under
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
52 -110
52 -110
52.5 -110
52.5 -110
52.5 -110
52.5 -110
53 -105
53 -115
53 -110
53 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -350
WMICH +280
TOLEDO -350
WMICH +260
TOLEDO -350
WMICH +260
TOLEDO -350
WMICH +260
TOLEDO -350
WMICH +260
TOLEDO -300
WMICH +230
TOLEDO -300
WMICH +230
TOLEDO -300
WMICH +230
TOLEDO -300
WMICH +250
TOLEDO -300
WMICH +250
TOLEDO -300
WMICH +250
TOLEDO -300
WMICH +250
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:15 AM ET
Fri Nov 25, 10:33 AM ET
Fri Nov 25, 10:33 AM ET
Fri Nov 25, 8:20 AM ET
Fri Nov 25, 8:17 AM ET
Fri Nov 25, 6:00 AM ET
Tue Nov 22, 11:10 AM ET
Tue Nov 22, 9:13 AM ET
Mon Nov 21, 11:28 AM ET
Sun Nov 20, 6:10 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 7.5 -112
WMICH 7.5 -109
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
Total
Over Under
50.5 -112
50.5 -109
50.5 -110
50.5 -110
51 -112
51 -109
51.5 -114
51.5 -107
52.5 -108
52.5 -113
52.5 -109
52.5 -112
53 -110
53 -110
53 -112
53 -109
53 -112
53 -109
53.5 -112
53.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -315
WMICH +245
TOLEDO -286
WMICH +225
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -286
WMICH +225
TOLEDO -278
WMICH +220
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +235
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:58 AM ET
Fri Nov 25, 11:14 AM ET
Fri Nov 25, 10:43 AM ET
Fri Nov 25, 10:26 AM ET
Fri Nov 25, 10:15 AM ET
Fri Nov 25,
Fri Nov 25, 8:29 AM ET
Fri Nov 25, 8:15 AM ET
Thu Nov 24, 2:15 PM ET
Thu Nov 24, 8:54 AM ET
Thu Nov 24, 8:47 AM ET
Wed Nov 23, 2:40 PM ET
Mon Nov 21, 11:33 PM ET
Mon Nov 21, 11:06 AM ET
Sun Nov 20, 5:37 PM ET
Sun Nov 20, 5:22 PM ET
Sun Nov 20, 4:38 PM ET
Sun Nov 20, 4:09 PM ET
Sun Nov 20, 2:11 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 10 -110
WMICH 10 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
Total
Over Under
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
52 -110
52 -110
52 -110
52 -110
51.5 -110
51.5 -110
52.5 -110
52.5 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -350
WMICH +275
TOLEDO -335
WMICH +260
TOLEDO -320
WMICH +250
TOLEDO -335
WMICH +260
TOLEDO -335
WMICH +260
TOLEDO -335
WMICH +260
TOLEDO -320
WMICH +250
TOLEDO -320
WMICH +250
TOLEDO -320
WMICH +250
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -320
WMICH +250
TOLEDO -320
WMICH +250
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:58 AM ET
Fri Nov 25, 10:26 AM ET
Fri Nov 25, 10:25 AM ET
Fri Nov 25, 9:58 AM ET
Fri Nov 25, 7:20 AM ET
Thu Nov 24, 3:38 PM ET
Thu Nov 24, 3:35 PM ET
Thu Nov 24, 9:23 AM ET
Thu Nov 24, 9:23 AM ET
Wed Nov 23, 8:49 AM ET
Tue Nov 22, 2:06 PM ET
Tue Nov 22, 2:05 PM ET
Tue Nov 22, 9:17 AM ET
Tue Nov 22, 9:16 AM ET
Tue Nov 22, 4:28 AM ET
Mon Nov 21, 12:49 PM ET
Mon Nov 21, 8:36 AM ET
Sun Nov 20, 5:31 PM ET
Sun Nov 20, 3:24 PM ET
Sun Nov 20, 3:22 PM ET
Fri Nov 25, 11:58 AM ET
Fri Nov 25, 10:26 AM ET
Fri Nov 25, 9:58 AM ET
Fri Nov 25, 7:20 AM ET
Thu Nov 24, 3:38 PM ET
Thu Nov 24, 3:35 PM ET
Thu Nov 24, 9:23 AM ET
Wed Nov 23, 8:49 AM ET
Tue Nov 22, 2:06 PM ET
Tue Nov 22, 9:17 AM ET
Tue Nov 22, 4:28 AM ET
Mon Nov 21, 12:49 PM ET
Mon Nov 21, 8:36 AM ET
Sun Nov 20, 5:31 PM ET
Sun Nov 20, 3:24 PM ET
Sun Nov 20, 3:22 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 10.5 -105
WMICH 10.5 -115
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -114
WMICH 7.5 -106
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 14.5 -110
WMICH 14.5 -110
TOLEDO 10.5 -105
WMICH 10.5 -115
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -108
WMICH 7.5 -112
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -108
WMICH 8.5 -112
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 14.5 -110
WMICH 14.5 -110
Total
Over Under
51.5 -110
51.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -115
50.5 -105
51.5 -105
51.5 -115
51.5 -105
51.5 -115
51.5 -110
51.5 -110
52.5 -105
52.5 -115
52.5 -105
52.5 -115
52.5 -106
52.5 -114
52.5 -110
52.5 -110
51.5 -115
51.5 -105
51.5 -115
51.5 -105
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
51.5 -110
51.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
51.5 -105
51.5 -115
51.5 -105
51.5 -115
51.5 -110
51.5 -110
52.5 -105
52.5 -115
52.5 -105
52.5 -115
52.5 -110
52.5 -110
51.5 -115
51.5 -105
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -365
WMICH +285
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -335
WMICH +265
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +240
TOLEDO -300
WMICH +240
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -300
WMICH +240
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -350
WMICH +275
TOLEDO -365
WMICH +285
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +240
TOLEDO -300
WMICH +240
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -285
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -330
WMICH +260
TOLEDO -350
WMICH +275
PointsBet's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:59 AM ET
Fri Nov 25, 11:59 AM ET
Fri Nov 25, 11:58 AM ET
Fri Nov 25, 11:58 AM ET
Fri Nov 25, 10:24 AM ET
Fri Nov 25, 10:05 AM ET
Fri Nov 25, 10:04 AM ET
Fri Nov 25, 8:28 AM ET
Fri Nov 25, 8:28 AM ET
Fri Nov 25, 8:27 AM ET
Fri Nov 25, 8:24 AM ET
Fri Nov 25, 8:16 AM ET
Fri Nov 25, 7:51 AM ET
Fri Nov 25, 7:17 AM ET
Fri Nov 25, 2:58 AM ET
Fri Nov 25, 1:57 AM ET
Thu Nov 24,
Thu Nov 24, 1:13 PM ET
Thu Nov 24, 8:50 AM ET
Thu Nov 24, 8:50 AM ET
Wed Nov 23, 2:40 PM ET
Tue Nov 22, 12:54 AM ET
Mon Nov 21, 10:55 PM ET
Mon Nov 21, 2:11 PM ET
Mon Nov 21, 1:34 PM ET
Mon Nov 21, 9:05 AM ET
Sun Nov 20, 9:00 PM ET
Sun Nov 20, 7:10 PM ET
Sun Nov 20, 5:36 PM ET
Sun Nov 20, 4:13 PM ET
Sun Nov 20, 4:10 PM ET
Sun Nov 20, 4:01 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 10 -110
WMICH 10 -110
TOLEDO 10 -110
WMICH 10 -110
TOLEDO 10 -105
WMICH 10 -115
TOLEDO 9.5 -110
WMICH 9.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 7.5 -115
WMICH 7.5 -105
TOLEDO 7.5 -115
WMICH 7.5 -105
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -115
WMICH 7.5 -105
Total
Over Under
51 -110
51 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
50.5 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -110
51 -115
51 -105
52 -105
52 -115
52 -110
52 -110
52 -105
52 -115
52 -110
52 -110
52 -110
52 -110
52 -110
52 -110
52 -115
52 -105
52.5 -110
52.5 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53 -110
53.5 -105
53.5 -115
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
53.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -400
WMICH +305
TOLEDO -400
WMICH +305
TOLEDO -380
WMICH +290
TOLEDO -355
WMICH +275
TOLEDO -330
WMICH +255
TOLEDO -330
WMICH +255
TOLEDO -330
WMICH +255
TOLEDO -325
WMICH +255
TOLEDO -325
WMICH +255
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -310
WMICH +245
TOLEDO -315
WMICH +250
TOLEDO -325
WMICH +255
Unibet's line movements
Date/Time
Fri Nov 25, 11:15 AM ET
Fri Nov 25, 10:33 AM ET
Fri Nov 25, 10:33 AM ET
Fri Nov 25, 8:20 AM ET
Fri Nov 25, 8:17 AM ET
Fri Nov 25, 6:00 AM ET
Tue Nov 22, 11:09 AM ET
Tue Nov 22, 9:13 AM ET
Mon Nov 21, 11:28 AM ET
Mon Nov 21, 11:28 AM ET
Sun Nov 20, 6:10 PM ET
Spread
Fav Dog
TOLEDO 8.5 -110
WMICH 8.5 -110
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -109
WMICH 8 -112
TOLEDO 7.5 -112
WMICH 7.5 -109
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 7.5 -110
WMICH 7.5 -110
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
TOLEDO 8 -113
WMICH 8 -108
TOLEDO 8 -110
WMICH 8 -110
Total
Over Under
50.5 -112
50.5 -109
50.5 -110
50.5 -110
51 -112
51 -109
51.5 -114
51.5 -107
52.5 -108
52.5 -113
52.5 -109
52.5 -112
53 -110
53 -110
53 -112
53 -109
53 -112
53 -109
53 -112
53 -109
53.5 -112
53.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TOLEDO -315
WMICH +245
TOLEDO -286
WMICH +225
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -295
WMICH +230
TOLEDO -286
WMICH +225
TOLEDO -278
WMICH +220
TOLEDO -295
WMICH +235
TOLEDO -305
WMICH +240
TOLEDO -295
WMICH +235
WynnBet's line movements