Mavericks
52 - 30
46 - 36
Timberwolves
Timberwolves
46 - 36

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:41 PM ET
Fri Mar 25, 7:26 PM ET
Fri Mar 25, 4:17 PM ET
Fri Mar 25, 4:13 PM ET
Fri Mar 25, 4:11 PM ET
Fri Mar 25,
Fri Mar 25, 10:44 AM ET
Fri Mar 25, 10:32 AM ET
Fri Mar 25, 9:52 AM ET
Fri Mar 25, 9:32 AM ET
Fri Mar 25, 4:35 AM ET
Fri Mar 25, 4:02 AM ET
Thu Mar 24, 8:56 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -4.5 -105
DAL -4.5 -115
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
Total
Over Under
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -182
DAL +150
MIN -189
DAL +155
MIN -161
DAL +135
MIN -154
DAL +125
MIN -161
DAL +135
MIN -154
DAL +125
MIN -154
DAL +125
MIN -149
DAL +125
MIN -143
DAL +120
MIN -139
DAL +115
MIN -139
DAL +115
MIN -139
DAL +115
MIN -120
DAL +100
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:58 PM ET
Fri Mar 25, 7:36 PM ET
Fri Mar 25, 6:20 PM ET
Fri Mar 25, 3:59 PM ET
Fri Mar 25, 3:01 PM ET
Fri Mar 25, 12:01 PM ET
Fri Mar 25, 11:43 AM ET
Fri Mar 25, 10:12 AM ET
Fri Mar 25,
Fri Mar 25, 9:23 AM ET
Fri Mar 25, 9:10 AM ET
Fri Mar 25, 8:21 AM ET
Fri Mar 25, 7:53 AM ET
Fri Mar 25, 7:50 AM ET
Fri Mar 25, 7:18 AM ET
Fri Mar 25, 7:09 AM ET
Thu Mar 24, 11:01 PM ET
Thu Mar 24, 10:17 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -3.5 -112
DAL -3.5 -109
MIN -4 -112
DAL -4 -109
MIN -4 -112
DAL -4 -109
MIN -3.5 -112
DAL -3.5 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -3 -112
DAL -3 -109
MIN -2 -112
DAL -2 -110
MIN -2 -112
DAL -2 -110
MIN -2.5 -109
DAL -2.5 -114
MIN -2.5 -108
DAL -2.5 -114
MIN -2 -112
DAL -2 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
Total
Over Under
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228.5 -110
228.5 -110
229.5 -110
229.5 -110
229 -110
229 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227 -110
227 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -161
DAL +135
MIN -175
DAL +145
MIN -175
DAL +145
MIN -161
DAL +135
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -152
DAL +125
MIN -133
DAL +112
MIN -127
DAL +107
MIN -132
DAL +112
MIN -130
DAL +110
MIN -127
DAL +107
MIN -120
DAL +102
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:37 PM ET
Fri Mar 25, 7:33 PM ET
Fri Mar 25, 7:22 PM ET
Fri Mar 25, 6:25 PM ET
Fri Mar 25, 6:18 PM ET
Fri Mar 25, 4:02 PM ET
Fri Mar 25, 12:02 PM ET
Fri Mar 25, 11:44 AM ET
Fri Mar 25, 11:40 AM ET
Fri Mar 25, 9:26 AM ET
Fri Mar 25, 9:25 AM ET
Fri Mar 25, 9:24 AM ET
Fri Mar 25, 9:13 AM ET
Fri Mar 25, 8:46 AM ET
Fri Mar 25, 8:34 AM ET
Fri Mar 25, 8:22 AM ET
Fri Mar 25, 8:14 AM ET
Fri Mar 25, 8:06 AM ET
Fri Mar 25, 7:33 AM ET
Fri Mar 25, 5:37 AM ET
Fri Mar 25, 5:23 AM ET
Fri Mar 25, 4:17 AM ET
Thu Mar 24, 11:17 PM ET
Thu Mar 24, 10:52 PM ET
Thu Mar 24, 10:48 PM ET
Thu Mar 24, 10:33 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
Total
Over Under
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
229.5 -110
229.5 -110
230 -110
230 -110
228.5 -110
228.5 -110
228 -110
228 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
228 -110
228 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -169
DAL +145
MIN -179
DAL +155
MIN -189
DAL +160
MIN -169
DAL +145
MIN -169
DAL +145
MIN -159
DAL +140
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -149
DAL +130
MIN -145
DAL +125
MIN -149
DAL +130
MIN -141
DAL +120
MIN -135
DAL +115
MIN -141
DAL +120
MIN -135
DAL +115
MIN -135
DAL +115
MIN -125
DAL +105
MIN -125
DAL +105
MIN -125
DAL +105
MIN -120
DAL +100
MIN -120
DAL +100
DraftKings' line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:47 PM ET
Fri Mar 25, 7:37 PM ET
Fri Mar 25, 7:26 PM ET
Fri Mar 25, 6:25 PM ET
Fri Mar 25, 4:08 PM ET
Fri Mar 25, 12:11 PM ET
Fri Mar 25,
Fri Mar 25, 11:50 AM ET
Fri Mar 25, 11:47 AM ET
Fri Mar 25, 10:19 AM ET
Fri Mar 25, 10:19 AM ET
Fri Mar 25, 10:03 AM ET
Fri Mar 25, 9:27 AM ET
Fri Mar 25, 9:26 AM ET
Fri Mar 25, 9:02 AM ET
Fri Mar 25, 8:34 AM ET
Fri Mar 25, 8:18 AM ET
Fri Mar 25, 8:04 AM ET
Fri Mar 25, 7:31 AM ET
Fri Mar 25, 6:45 AM ET
Fri Mar 25, 4:32 AM ET
Fri Mar 25, 3:32 AM ET
Thu Mar 24, 11:53 PM ET
Thu Mar 24, 9:32 PM ET
Thu Mar 24, 5:09 PM ET
Thu Mar 24, 4:03 PM ET
Thu Mar 24, 4:02 PM ET
Thu Mar 24, 3:09 PM ET
Thu Mar 24, 3:06 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -3.5 -115
DAL -3.5 -105
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -3.5 -105
DAL -3.5 -115
MIN -3 -115
DAL -3 -105
MIN -3 -115
DAL -3 -105
MIN -3 -115
DAL -3 -105
MIN -3 -105
DAL -3 -115
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -2.5 -115
DAL -2.5 -105
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
MIN -1 -110
DAL -1 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
Total
Over Under
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -105
228 -115
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
229.5 -105
229.5 -115
229.5 -110
229.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
229 -105
229 -115
229 -110
229 -110
227.5 -110
227.5 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
227 -110
227 -110
227 -110
227 -110
227 -110
227 -110
228 -110
228 -110
Moneyline
Fav Dog
MIN -179
DAL +155
MIN -196
DAL +165
MIN -196
DAL +165
MIN -169
DAL +150
MIN -164
DAL +145
MIN -154
DAL +135
MIN -159
DAL +140
MIN -159
DAL +140
MIN -154
DAL +135
MIN -154
DAL +135
MIN -154
DAL +135
MIN -145
DAL +125
MIN -145
DAL +125
MIN -145
DAL +125
MIN -145
DAL +125
MIN -141
DAL +120
MIN -149
DAL +130
MIN -145
DAL +125
MIN -145
DAL +125
MIN -135
DAL +115
MIN -125
DAL +105
MIN -125
DAL +105
MIN -120
DAL +100
MIN -120
DAL +100
MIN -130
DAL +110
MIN -130
DAL +110
MIN -130
DAL +110
MIN -135
DAL +115
MIN -130
DAL +110
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:33 PM ET
Fri Mar 25, 7:22 PM ET
Fri Mar 25, 6:48 PM ET
Fri Mar 25, 6:43 PM ET
Fri Mar 25, 6:33 PM ET
Fri Mar 25,
Fri Mar 25,
Fri Mar 25, 6:18 PM ET
Fri Mar 25, 6:13 PM ET
Fri Mar 25, 4:08 PM ET
Fri Mar 25, 4:02 PM ET
Fri Mar 25, 12:33 PM ET
Fri Mar 25, 12:02 PM ET
Fri Mar 25, 11:59 AM ET
Fri Mar 25, 11:55 AM ET
Fri Mar 25, 11:44 AM ET
Fri Mar 25, 10:19 AM ET
Fri Mar 25, 10:18 AM ET
Fri Mar 25, 10:14 AM ET
Fri Mar 25, 9:44 AM ET
Fri Mar 25, 9:25 AM ET
Fri Mar 25, 9:16 AM ET
Fri Mar 25, 9:09 AM ET
Fri Mar 25, 9:01 AM ET
Fri Mar 25, 8:48 AM ET
Fri Mar 25, 8:24 AM ET
Fri Mar 25, 8:20 AM ET
Fri Mar 25, 8:14 AM ET
Fri Mar 25, 7:55 AM ET
Fri Mar 25, 6:18 AM ET
Fri Mar 25,
Thu Mar 24, 10:48 PM ET
Thu Mar 24, 10:33 PM ET
Thu Mar 24, 8:39 PM ET
Spread
Fav Dog
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4 -108
DAL -4 -112
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -4.5 -110
DAL -4.5 -110
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -108
DAL -3.5 -112
MIN -3.5 -108
DAL -3.5 -112
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -112
MIN -3.5 -106
DAL -3.5 -114
MIN -3.5 -108
DAL -3.5 -112
MIN -3.5 -108
DAL -3.5 -112
MIN -3.5 -108
DAL -3.5 -112
MIN -3 -112
DAL -3 -108
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -3 -110
DAL -3 -110
MIN -2.5 -110
DAL -2.5 -110
MIN -3 -108
DAL -3 -112
MIN -2 -114
DAL -2 -106
MIN -2.5 -108
DAL -2.5 -114
MIN -2 -110
DAL -2 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
MIN -1.5 -110
DAL -1.5 -110
Total
Over Under
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
227 -112
227 -108
228 -112
228 -108
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
227.5 -112
227.5 -108
228.5 -110
228.5 -110
229 -110
229 -110
229 -110
229 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
228.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
226.5 -110
226.5 -110
227.5 -110
227.5 -110
228 -112
228 -108
228 -110
228 -110
228 -112
228 -108
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
228 -110
227.5 -110
227.5 -110
227.5 -112
227.5 -108
227.5 -110
227.5 -110
228 -112
228 -108
Moneyline
Fav Dog
MIN -167
DAL +140
MIN -196
DAL +166
MIN -175
DAL +146
MIN -196
DAL +166
MIN -167
DAL +140
MIN -164
DAL +138
MIN -159
DAL +132
MIN -196
DAL +166
MIN -172
DAL +144
MIN -159
DAL +134
MIN -156
DAL +132
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -154
DAL +130
MIN -152
DAL +128
MIN -139
DAL +118
MIN -143
DAL +120
MIN -135
DAL +116
MIN -139
DAL +118
MIN -135
DAL +116
MIN -143
DAL +120
MIN -147
DAL +126
MIN -147
DAL +126
MIN -139
DAL +118
MIN -145
DAL +124
MIN -133
DAL +114
MIN -135
DAL +116
MIN -130
DAL +110
MIN -118
DAL +100
MIN -120
DAL +102
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 25, 7:54 PM ET
Fri Mar 25, 7:50 PM ET
Fri Mar 25, 7:36 PM ET
Fri Mar 25, 7:32 PM ET
Fri Mar 25, 7:25 PM ET
Fri Mar 25, 7:20 PM ET
Fri Mar 25, 6:41 PM ET
Fri Mar 25, 6:35 PM ET
Fri Mar 25, 6:17 PM ET
Fri Mar 25, 5:17 PM ET
Fri Mar 25, 5:10 PM ET
Fri Mar 25, 4:02 PM ET
Fri Mar 25, 2:46 PM ET
Fri Mar 25, 1:08 PM ET
Fri Mar 25, 12:10 PM ET
Fri Mar 25, 12:01 PM ET
Fri Mar 25, 11:43 AM ET
Fri Mar 25, 10:55 AM ET
Fri Mar 25, 10:13 AM ET
Fri Mar 25, 10:05 AM ET
Spread
Fav Dog
MIN -4 -110
DAL -4 -110
MIN -4 -105
DAL -4 -115
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -115
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -115
DAL -3.5 -105
MIN -3.5 -115
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN -3.5 -110
DAL -3.5 -110
MIN