Rockets
20 - 62
48 - 34
Nuggets
Nuggets
48 - 34

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:51 PM ET
Fri Mar 4, 8:35 PM ET
Fri Mar 4, 8:11 PM ET
Fri Mar 4, 7:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:16 PM ET
Fri Mar 4, 11:52 AM ET
Fri Mar 4, 11:28 AM ET
Fri Mar 4, 10:13 AM ET
Fri Mar 4, 8:50 AM ET
Thu Mar 3, 8:40 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -8.5 -115
HOU -8.5 -105
DEN -10.5 -110
HOU -10.5 -110
DEN -11.5 -110
HOU -11.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
Total
Over Under
233.5 -110
233.5 -110
233.5 -110
233.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
237.5 -110
237.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
235.5 -110
235.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DEN -400
HOU +310
DEN -417
HOU +325
DEN -455
HOU +340
DEN -625
HOU +450
DEN -769
HOU +525
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:58 PM ET
Fri Mar 4, 8:50 PM ET
Fri Mar 4, 8:29 PM ET
Fri Mar 4, 8:09 PM ET
Fri Mar 4, 8:03 PM ET
Fri Mar 4, 7:59 PM ET
Fri Mar 4, 7:57 PM ET
Fri Mar 4, 7:47 PM ET
Fri Mar 4, 7:10 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 12:29 PM ET
Fri Mar 4, 11:45 AM ET
Fri Mar 4, 11:40 AM ET
Fri Mar 4, 11:35 AM ET
Fri Mar 4, 11:11 AM ET
Fri Mar 4, 10:58 AM ET
Fri Mar 4, 10:53 AM ET
Fri Mar 4, 10:49 AM ET
Fri Mar 4, 10:41 AM ET
Fri Mar 4, 10:38 AM ET
Fri Mar 4, 10:00 AM ET
Fri Mar 4, 9:33 AM ET
Fri Mar 4, 9:29 AM ET
Fri Mar 4, 9:02 AM ET
Fri Mar 4, 8:58 AM ET
Fri Mar 4, 8:52 AM ET
Fri Mar 4, 8:19 AM ET
Fri Mar 4, 7:20 AM ET
Fri Mar 4, 7:09 AM ET
Fri Mar 4, 6:59 AM ET
Fri Mar 4, 6:57 AM ET
Fri Mar 4, 6:32 AM ET
Fri Mar 4, 5:41 AM ET
Fri Mar 4, 5:29 AM ET
Fri Mar 4, 5:04 AM ET
Thu Mar 3, 11:50 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -10 -110
HOU -10 -110
DEN -11 -110
HOU -11 -110
DEN -10.5 -110
HOU -10.5 -110
DEN -11 -110
HOU -11 -110
DEN -12 -110
HOU -12 -110
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -114
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -14 -112
HOU -14 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -14 -112
HOU -14 -109
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -14 -112
HOU -14 -109
DEN -14 -112
HOU -14 -109
DEN -14 -112
HOU -14 -109
DEN -14 -112
HOU -14 -109
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -108
HOU -13.5 -114
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -110
Total
Over Under
233 -110
233 -112
233.5 -109
233.5 -112
234 -109
234 -112
234.5 -109
234.5 -112
234.5 -109
234.5 -112
236.5 -110
236.5 -112
236 -110
236 -110
236 -110
236 -110
237 -108
237 -114
237 -109
237 -114
239 -109
239 -112
238 -109
238 -112
237.5 -109
237.5 -112
237.5 -112
237.5 -109
237 -112
237 -109
236.5 -112
236.5 -109
237.5 -109
237.5 -112
236.5 -112
236.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -114
235.5 -109
235.5 -112
235.5 -109
235.5 -114
234.5 -109
234.5 -114
235.5 -109
235.5 -114
235 -109
235 -114
234 -110
234 -110
234 -112
234 -110
234.5 -112
234.5 -110
235 -109
235 -112
235 -109
235 -112
235 -109
235 -112
234 -109
234 -112
Moneyline
Fav Dog
DEN -385
HOU +285
DEN -385
HOU +285
DEN -417
HOU +310
DEN -417
HOU +310
DEN -385
HOU +290
DEN -476
HOU +350
DEN -588
HOU +425
DEN -526
HOU +380
DEN -588
HOU +420
DEN -769
HOU +500
DEN -1250
HOU +700
DEN -1250
HOU +700
DEN -1250
HOU +700
DEN -1000
HOU +700
DEN -1000
HOU +700
DEN -1000
HOU +700
DEN -909
HOU +650
DEN -909
HOU +650
DEN -909
HOU +650
DEN -909
HOU +650
DEN -1250
HOU +750
DEN -909
HOU +650
DEN -1250
HOU +750
DEN -1429
HOU +850
DEN -1250
HOU +750
DEN -1429
HOU +850
DEN -1429
HOU +850
DEN -1429
HOU +850
DEN -1429
HOU +850
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1429
HOU +800
DEN -1250
HOU +750
DEN -1429
HOU +800
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:40 PM ET
Fri Mar 4, 8:27 PM ET
Fri Mar 4, 8:14 PM ET
Fri Mar 4, 7:25 PM ET
Fri Mar 4, 7:16 PM ET
Fri Mar 4, 12:27 PM ET
Fri Mar 4, 12:02 PM ET
Fri Mar 4, 11:43 AM ET
Fri Mar 4, 11:36 AM ET
Fri Mar 4, 10:56 AM ET
Fri Mar 4, 9:37 AM ET
Fri Mar 4, 9:26 AM ET
Fri Mar 4, 9:16 AM ET
Fri Mar 4, 8:40 AM ET
Fri Mar 4, 8:06 AM ET
Fri Mar 4, 7:01 AM ET
Fri Mar 4, 4:43 AM ET
Fri Mar 4, 1:04 AM ET
Thu Mar 3, 8:15 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -10.5 -110
HOU -10.5 -110
DEN -11.5 -110
HOU -11.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
Total
Over Under
234 -110
234 -110
234 -110
234 -110
234.5 -110
234.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
237 -110
237 -110
239 -110
239 -110
238.5 -110
238.5 -110
238 -110
238 -110
237 -110
237 -110
236.5 -110
236.5 -110
236 -110
236 -110
236.5 -110
236.5 -110
235.5 -110
235.5 -110
235 -110
235 -110
234 -110
234 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234 -110
234 -110
233.5 -110
233.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DEN -455
HOU +350
DEN -476
HOU +360
DEN -476
HOU +360
DEN -714
HOU +475
DEN -909
HOU +600
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DraftKings' line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:35 PM ET
Fri Mar 4, 8:11 PM ET
Fri Mar 4, 8:04 PM ET
Fri Mar 4, 7:25 PM ET
Fri Mar 4, 7:16 PM ET
Fri Mar 4, 6:26 PM ET
Fri Mar 4, 4:03 PM ET
Fri Mar 4, 2:40 PM ET
Fri Mar 4, 12:31 PM ET
Fri Mar 4, 12:20 PM ET
Fri Mar 4, 12:18 PM ET
Fri Mar 4, 11:53 AM ET
Fri Mar 4, 11:43 AM ET
Fri Mar 4, 10:05 AM ET
Fri Mar 4, 8:44 AM ET
Fri Mar 4, 8:40 AM ET
Fri Mar 4, 8:37 AM ET
Fri Mar 4, 7:20 AM ET
Fri Mar 4, 4:50 AM ET
Fri Mar 4, 4:29 AM ET
Thu Mar 3, 7:58 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -9 -105
HOU -9 -115
DEN -9 -105
HOU -9 -115
DEN -10.5 -105
HOU -10.5 -115
DEN -11 -105
HOU -11 -115
DEN -14 -105
HOU -14 -115
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -13.5 -115
HOU -13.5 -105
DEN -14 -105
HOU -14 -115
DEN -13.5 -115
HOU -13.5 -105
DEN -13.5 -115
HOU -13.5 -105
DEN -14 -105
HOU -14 -115
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
Total
Over Under
233.5 -110
233.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
238 -110
238 -110
238 -110
238 -110
238 -110
238 -110
236 -110
236 -110
235 -110
235 -110
235.5 -110
235.5 -110
234 -110
234 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234 -110
234 -110
233.5 -110
233.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DEN -455
HOU +340
DEN -500
HOU +360
DEN -435
HOU +330
DEN -667
HOU +460
DEN -769
HOU +525
DEN -1111
HOU +700
DEN -1250
HOU +750
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1111
HOU +700
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1000
HOU +650
DEN -1111
HOU +700
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 8:51 PM ET
Fri Mar 4, 8:40 PM ET
Fri Mar 4, 8:27 PM ET
Fri Mar 4, 8:14 PM ET
Fri Mar 4,
Fri Mar 4, 7:33 PM ET
Fri Mar 4, 7:12 PM ET
Fri Mar 4, 5:59 PM ET
Fri Mar 4, 3:56 PM ET
Fri Mar 4, 3:50 PM ET
Fri Mar 4, 12:20 PM ET
Fri Mar 4, 11:53 AM ET
Fri Mar 4, 11:36 AM ET
Fri Mar 4, 11:25 AM ET
Fri Mar 4, 10:51 AM ET
Fri Mar 4, 10:47 AM ET
Fri Mar 4, 10:36 AM ET
Fri Mar 4, 10:27 AM ET
Fri Mar 4, 8:56 AM ET
Fri Mar 4,
Fri Mar 4, 8:40 AM ET
Fri Mar 4, 8:06 AM ET
Fri Mar 4, 6:54 AM ET
Fri Mar 4, 4:38 AM ET
Fri Mar 4, 3:18 AM ET
Thu Mar 3, 11:51 PM ET
Thu Mar 3, 7:04 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -8.5 -110
HOU -8.5 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -9 -110
HOU -9 -110
DEN -11 -110
HOU -11 -110
DEN -11 -110
HOU -11 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -112
HOU -13.5 -108
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -108
HOU -14 -112
DEN -14 -108
HOU -14 -112
DEN -14 -108
HOU -14 -112
DEN -13 -110
HOU -13 -110
DEN -13 -110
HOU -13 -110
DEN -13 -110
HOU -13 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
Total
Over Under
233.5 -110
233.5 -110
233.5 -110
233.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234 -112
234 -108
236.5 -112
236.5 -108
236.5 -112
236.5 -108
239 -108
239 -112
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
237.5 -110
237.5 -110
237.5 -110
237.5 -110
237 -110
237 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -110
236.5 -112
236.5 -110
236.5 -110
235.5 -110
235.5 -110
236 -110
236 -110
236 -110
236 -110
235 -110
235 -110
234 -110
234 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234.5 -110
234 -110
234 -110
234 -110
234 -110
234 -110
234 -110
Moneyline
Fav Dog
DEN -370
HOU +300
DEN -400
HOU +315
DEN -400
HOU +320
DEN -417
HOU +330
DEN -400
HOU +320
DEN -667
HOU +480
DEN -667
HOU +490
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1111
HOU +730
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1000
HOU +660
DEN -1000
HOU +660
DEN -1111
HOU +700
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1429
HOU +830
DEN -1250
HOU +750
DEN -1250
HOU +750
DEN -1000
HOU +660
DEN -1111
HOU +700
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Mar 4, 7:59 PM ET
Fri Mar 4, 7:30 PM ET
Fri Mar 4, 7:27 PM ET
Fri Mar 4, 7:14 PM ET
Fri Mar 4, 7:09 PM ET
Fri Mar 4, 5:00 PM ET
Fri Mar 4, 3:36 PM ET
Fri Mar 4, 3:17 PM ET
Fri Mar 4, 2:59 PM ET
Fri Mar 4, 2:21 PM ET
Fri Mar 4,
Fri Mar 4, 12:25 PM ET
Spread
Fav Dog
DEN -10.5 -110
HOU -10.5 -110
DEN -11 -110
HOU -11 -110
DEN -12.5 -110
HOU -12.5 -110
DEN -13 -110
HOU -13 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -105
HOU -14 -115
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -13.5 -110
HOU -13.5 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
DEN -14 -110
HOU -14 -110
Total
Over Under
236 -110
236 -110
236 -110
236 -110
236.5 -105
236.5 -115
238 -110
238 -110
238 -110
238 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
239 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
238.5 -110
Moneyline
Fav Dog
DEN -714
HOU +485
DEN -769
HOU +520
DEN -769
HOU +510
DEN -909
HOU +650
DEN -1000
HOU +660
DEN -1111
HOU +740
DEN -1111
HOU +760