Rangers
52 - 30
51 - 31
Lightning
Lightning
51 - 31

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Jun 11, 11:13 AM ET
Sat Jun 11, 8:38 AM ET
Fri Jun 10, 1:57 PM ET
Thu Jun 9, 10:53 PM ET
Thu Jun 9, 10:52 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -200
NYR +165
TB -189
NYR +155
TB -185
NYR +150
TB -185
NYR +150
TB -185
NYR +150
Total
Over Under
5 -145
5 +120
5 -145
5 +120
5 -145
5 +120
5.5 +115
5.5 -141
5.5 +115
5.5 -141
Puck Line
Fav Dog
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +145
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -185
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Jun 11, 7:54 PM ET
Sat Jun 11, 7:54 PM ET
Sat Jun 11, 7:54 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 7:19 PM ET
Sat Jun 11, 6:07 PM ET
Sat Jun 11, 6:07 PM ET
Sat Jun 11, 6:07 PM ET
Sat Jun 11, 6:07 PM ET
Sat Jun 11, 6:07 PM ET
Sat Jun 11, 5:15 PM ET
Sat Jun 11, 5:14 PM ET
Sat Jun 11, 5:14 PM ET
Sat Jun 11, 5:14 PM ET
Sat Jun 11, 5:14 PM ET
Sat Jun 11, 11:39 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:58 AM ET
Sat Jun 11, 12:09 AM ET
Sat Jun 11, 12:09 AM ET
Sat Jun 11, 12:09 AM ET
Fri Jun 10, 7:45 PM ET
Fri Jun 10, 6:43 PM ET
Fri Jun 10, 6:43 PM ET
Fri Jun 10, 6:43 PM ET
Fri Jun 10, 5:40 PM ET
Fri Jun 10, 5:11 AM ET
Fri Jun 10, 5:11 AM ET
Fri Jun 10, 5:11 AM ET
Fri Jun 10, 5:05 AM ET
Fri Jun 10, 5:05 AM ET
Fri Jun 10, 5:05 AM ET
Fri Jun 10, 4:03 AM ET
Fri Jun 10, 4:03 AM ET
Fri Jun 10, 4:03 AM ET
Thu Jun 9, 10:59 PM ET
Thu Jun 9, 10:58 PM ET
Thu Jun 9, 10:58 PM ET
Thu Jun 9, 10:47 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -204
NYR +175
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -204
NYR +175
TB +143
NYR +280
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -204
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -196
NYR +165
TB -185
NYR +160
TB -196
NYR +165
TB -185
NYR +160
TB -196
NYR +165
TB -179
NYR +150
TB -196
NYR +165
TB -179
NYR +150
TB -179
NYR +155
TB -182
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -182
NYR +155
TB -189
NYR +160
TB -182
NYR +155
TB -189
NYR +160
TB -182
NYR +155
TB -189
NYR +160
TB -182
NYR +155
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -196
NYR +155
Total
Over Under
5 -137
5 +116
5 -139
5 +118
5 -137
5 +116
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -139
5 +118
5 -141
5 +118
5 -139
5 +118
5 -141
5 +118
5.5 +120
5.5 -141
5 -141
5 +118
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
Puck Line
Fav Dog
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -161
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -161
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -167
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -167
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +143
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +148
NYR -1.5 -179
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Jun 11, 4:53 PM ET
Sat Jun 11, 4:29 PM ET
Sat Jun 11, 12:29 PM ET
Sat Jun 11, 11:12 AM ET
Sat Jun 11, 11:10 AM ET
Sat Jun 11, 2:43 AM ET
Fri Jun 10, 4:43 PM ET
Fri Jun 10, 4:02 PM ET
Thu Jun 9, 11:43 PM ET
Thu Jun 9, 10:57 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -208
NYR +175
TB -208
NYR +175
TB -208
NYR +175
TB -208
NYR +175
TB -200
NYR +170
TB -200
NYR +170
TB -189
NYR +160
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
Total
Over Under
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +130
5.5 -149
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +125
5.5 -145
5.5 +120
5.5 -141
Puck Line
Fav Dog
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +145
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -179
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Jun 11, 5:15 PM ET
Sat Jun 11, 3:04 PM ET
Sat Jun 11, 3:04 PM ET
Sat Jun 11, 3:03 PM ET
Sat Jun 11, 3:03 PM ET
Sat Jun 11, 3:02 PM ET
Sat Jun 11, 2:32 PM ET
Sat Jun 11, 10:25 AM ET
Sat Jun 11, 10:17 AM ET
Sat Jun 11, 8:00 AM ET
Sat Jun 11, 6:23 AM ET
Sat Jun 11, 3:28 AM ET
Sat Jun 11, 2:25 AM ET
Fri Jun 10, 9:54 PM ET
Fri Jun 10, 9:54 PM ET
Fri Jun 10, 6:11 PM ET
Fri Jun 10, 1:37 PM ET
Fri Jun 10, 12:39 PM ET
Fri Jun 10, 12:39 PM ET
Fri Jun 10, 12:14 PM ET
Fri Jun 10, 3:16 AM ET
Thu Jun 9, 10:55 PM ET
Thu Jun 9, 10:53 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -200
NYR +170
TB -196
NYR +165
TB -200
NYR +170
TB -196
NYR +165
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -189
NYR +160
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -179
NYR +155
TB -189
NYR +160
TB -169
NYR +150
TB -169
NYR +150
TB -179
NYR +155
TB -169
NYR +150
Total
Over Under
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +115
5.5 -135
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +115
5.5 -135
5 -135
5 +115
5 -130
5 +110
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
5.5 +120
5.5 -141
Puck Line
Fav Dog
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +135
NYR -1.5 -154
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +145
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -159
TB -1.5 +145
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +165
NYR -1.5 -196
TB -1.5 +165
NYR -1.5 -196
TB -1.5 +165
NYR -1.5 -196
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Jun 11, 7:52 PM ET
Sat Jun 11, 4:22 PM ET
Sat Jun 11, 4:22 PM ET
Sat Jun 11, 1:59 PM ET
Sat Jun 11, 11:52 AM ET
Sat Jun 11, 11:41 AM ET
Sat Jun 11, 11:12 AM ET
Sat Jun 11, 10:51 AM ET
Sat Jun 11, 10:51 AM ET
Sat Jun 11, 10:03 AM ET
Sat Jun 11, 5:42 AM ET
Sat Jun 11, 12:10 AM ET
Fri Jun 10, 7:26 PM ET
Fri Jun 10, 4:35 PM ET
Fri Jun 10, 4:25 PM ET
Fri Jun 10, 3:47 PM ET
Fri Jun 10, 3:47 PM ET
Fri Jun 10, 1:37 PM ET
Fri Jun 10, 12:54 PM ET
Fri Jun 10, 11:52 AM ET
Fri Jun 10, 11:51 AM ET
Fri Jun 10, 10:46 AM ET
Fri Jun 10, 10:30 AM ET
Fri Jun 10, 10:30 AM ET
Fri Jun 10, 10:30 AM ET
Fri Jun 10, 10:30 AM ET
Fri Jun 10, 8:55 AM ET
Fri Jun 10, 8:55 AM ET
Fri Jun 10, 8:00 AM ET
Fri Jun 10, 1:59 AM ET
Fri Jun 10, 1:37 AM ET
Fri Jun 10, 1:37 AM ET
Fri Jun 10, 1:37 AM ET
Fri Jun 10, 12:08 AM ET
Fri Jun 10, 12:02 AM ET
Fri Jun 10, 12:02 AM ET
Fri Jun 10, 12:02 AM ET
Thu Jun 9, 11:00 PM ET
Thu Jun 9, 11:00 PM ET
Thu Jun 9, 10:57 PM ET
Thu Jun 9, 10:54 PM ET
Thu Jun 9, 10:54 PM ET
Thu Jun 9, 10:53 PM ET
Thu Jun 9, 10:50 PM ET
Thu Jun 9, 10:50 PM ET
Thu Jun 9, 10:46 PM ET
Wed Jun 8, 2:36 AM ET
Moneyline
Fav Dog
TB -208
NYR +172
TB -200
NYR +164
TB -200
NYR +164
TB -196
NYR +162
TB -208
NYR +168
TB -196
NYR +162
TB -192
NYR +160
TB -192
NYR +158
TB -192
NYR +158
TB -192
NYR +158
TB -192
NYR +158
TB -189
NYR +155
TB -185
NYR +152
TB -185
NYR +152
TB -185
NYR +152
TB -189
NYR +155
TB -189
NYR +155
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -179
NYR +146
TB -179
NYR +146
TB -182
NYR +150
TB -185
NYR +152
TB -192
NYR +160
TB -189
NYR +155
TB -179
NYR +146
TB -179
NYR +146
TB -175
NYR +146
TB -169
NYR +140
TB -175
NYR +146
TB -175
NYR +146
TB -172
NYR +142
TB -172
NYR +142
TB -172
NYR +142
TB -175
NYR +146
TB -175
NYR +146
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -182
NYR +150
TB -175
NYR +146
TB -175
NYR +146
TB -179
NYR +146
TB -172
NYR +142
TB -152
NYR +126
Total
Over Under
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5.5 +116
5.5 -143
5 -145
5 +118
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +122
5.5 -149
5.5 +110
5.5 -133
5.5 +118
5.5 -145
5.5 +102
5.5 -123
5.5 +102
5.5 -123
Puck Line
Fav Dog
TB -1.5 +134
NYR -1.5 -161
TB -1.5 +134
NYR -1.5 -161
TB -1.5 +136
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +136
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +136
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +136
NYR -1.5 -164
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -167
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -167
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +138
NYR -1.5 -167
TB -1.5 +140
NYR -1.5 -169
TB -1.5 +142
NYR -1.5 -172
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -175
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -189
TB -1.5 +155
NYR -1.5 -189
TB -1.5 +152
NYR -1.5 -189
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +146
NYR -1.5 -179
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +150
NYR -1.5 -182
TB -1.5 +152
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +152
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +158
NYR -1.5 -192
TB -1.5 +152
NYR -1.5 -185
TB -1.5 +158
NYR -1.5 -192
TB -1.5 +158
NYR -1.5 -192
TB -1.5