Eastern Michigan
3-10
7-6
South Carolina
South Carolina
7-6

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 1:15 PM ET
Fri Dec 30, 12:57 PM ET
Fri Dec 30, 12:54 PM ET
Fri Dec 30, 12:43 PM ET
Fri Dec 30, 12:34 PM ET
Fri Dec 30, 11:15 AM ET
Fri Dec 30, 10:21 AM ET
Fri Dec 30, 9:48 AM ET
Fri Dec 30, 9:38 AM ET
Fri Dec 30, 9:37 AM ET
Fri Dec 30, 8:25 AM ET
Fri Dec 30, 8:25 AM ET
Thu Dec 29, 8:17 PM ET
Spread
Home Away
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -9.5 -105
EMICH 9.5 -115
SC -9.5 -105
EMICH 9.5 -115
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
Total
Over Under
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -115
141.5 -105
142.5 -105
142.5 -115
141.5 -115
141.5 -105
141.5 -110
141.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
140.5 -110
140.5 -110
141.5 -105
141.5 -115
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
Moneyline
Home Away
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -375
EMICH +290
SC -400
EMICH +310
SC -450
EMICH +340
SC -450
EMICH +340
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 6:47 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 12:59 PM ET
Fri Dec 30, 12:45 PM ET
Fri Dec 30, 12:34 PM ET
Fri Dec 30, 9:32 AM ET
Fri Dec 30, 8:07 AM ET
Thu Dec 29, 9:05 PM ET
Spread
Home Away
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
Total
Over Under
142 -110
142 -109
142 -110
142 -109
142.5 -110
142.5 -109
143 -110
143 -109
141.5 -110
141.5 -109
141 -110
141 -109
141 -110
141 -109
141 -110
141 -110
Moneyline
Home Away
SC -455
EMICH +340
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -455
EMICH +340
SC -455
EMICH +340
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 6:53 PM ET
Fri Dec 30, 6:45 PM ET
Fri Dec 30, 6:35 PM ET
Fri Dec 30, 4:59 PM ET
Fri Dec 30, 2:15 PM ET
Fri Dec 30, 2:09 PM ET
Fri Dec 30, 1:55 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 1:10 PM ET
Fri Dec 30, 1:07 PM ET
Fri Dec 30, 12:56 PM ET
Fri Dec 30, 12:47 PM ET
Fri Dec 30, 12:36 PM ET
Fri Dec 30, 11:14 AM ET
Fri Dec 30, 9:35 AM ET
Fri Dec 30, 9:31 AM ET
Fri Dec 30, 9:15 AM ET
Fri Dec 30, 8:30 AM ET
Fri Dec 30, 3:27 AM ET
Thu Dec 29, 6:07 PM ET
Spread
Home Away
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8 -110
EMICH 8 -110
SC -8 -110
EMICH 8 -110
SC -8 -110
EMICH 8 -110
SC -8 -110
EMICH 8 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
Total
Over Under
141 -110
141 -110
140.5 -110
140.5 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142 -110
142.5 -110
142.5 -110
143.5 -110
143.5 -110
142.5 -110
142.5 -110
143 -110
143 -110
142 -110
142 -110
140.5 -110
140.5 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
Moneyline
Home Away
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -380
EMICH +300
SC -420
EMICH +320
SC -440
EMICH +340
SC -400
EMICH +310
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -450
EMICH +350
SC -475
EMICH +360
SC -450
EMICH +350
SC -450
EMICH +350
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 6:08 PM ET
Fri Dec 30, 6:08 PM ET
Fri Dec 30, 6:05 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 12:41 PM ET
Fri Dec 30, 12:41 PM ET
Fri Dec 30, 12:41 PM ET
Fri Dec 30, 12:38 PM ET
Fri Dec 30, 12:33 PM ET
Fri Dec 30, 12:07 PM ET
Fri Dec 30, 12:07 PM ET
Fri Dec 30, 11:03 AM ET
Fri Dec 30, 11:02 AM ET
Fri Dec 30, 10:30 AM ET
Fri Dec 30,
Fri Dec 30, 10:10 AM ET
Fri Dec 30, 9:53 AM ET
Fri Dec 30, 9:33 AM ET
Fri Dec 30, 9:31 AM ET
Fri Dec 30, 7:53 AM ET
Fri Dec 30,
Thu Dec 29, 11:32 PM ET
Thu Dec 29, 10:26 PM ET
Thu Dec 29, 6:19 PM ET
Fri Dec 30, 6:08 PM ET
Fri Dec 30, 6:05 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 12:41 PM ET
Fri Dec 30, 12:38 PM ET
Fri Dec 30, 12:33 PM ET
Fri Dec 30, 12:07 PM ET
Fri Dec 30, 11:03 AM ET
Fri Dec 30, 10:30 AM ET
Fri Dec 30,
Fri Dec 30, 10:10 AM ET
Fri Dec 30, 9:53 AM ET
Fri Dec 30, 9:33 AM ET
Fri Dec 30, 9:31 AM ET
Fri Dec 30, 7:53 AM ET
Fri Dec 30,
Thu Dec 29, 11:32 PM ET
Thu Dec 29, 10:26 PM ET
Thu Dec 29, 6:19 PM ET
Spread
Home Away
SC -9.5 -104
EMICH 9.5 -118
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -105
EMICH 8.5 -115
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -8.5 -115
EMICH 8.5 -105
SC -9.5 -104
EMICH 9.5 -118
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -105
EMICH 8.5 -115
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -8.5 -118
EMICH 8.5 -104
SC -8.5 -115
EMICH 8.5 -105
Total
Over Under
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
142.5 -115
142.5 -105
141.5 -115
141.5 -105
142.5 -105
142.5 -115
143.5 -110
143.5 -110
142.5 -110
142.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
141.5 -105
141.5 -115
141.5 -110
141.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -105
141.5 -115
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
142.5 -115
142.5 -105
143.5 -110
143.5 -110
142.5 -110
142.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -110
140.5 -115
140.5 -105
141.5 -110
141.5 -110
141.5 -105
141.5 -115
Moneyline
Home Away
SC -480
EMICH +360
SC -480
EMICH +360
SC -420
EMICH +320
SC -410
EMICH +315
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -430
EMICH +330
SC -375
EMICH +290
SC -410
EMICH +315
SC -410
EMICH +315
SC -410
EMICH +315
SC -385
EMICH +300
SC -410
EMICH +315
SC -365
EMICH +285
SC -410
EMICH +315
SC -430
EMICH +330
SC -490
EMICH +365
SC -420
EMICH +330
SC -430
EMICH +330
SC -430
EMICH +330
SC -480
EMICH +360
SC -420
EMICH +320
SC -410
EMICH +315
SC -420
EMICH +320
SC -420
EMICH +320
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -375
EMICH +290
SC -410
EMICH +315
SC -410
EMICH +315
SC -385
EMICH +300
SC -410
EMICH +315
SC -365
EMICH +285
SC -410
EMICH +315
SC -430
EMICH +330
SC -490
EMICH +365
SC -420
EMICH +330
SC -430
EMICH +330
SC -430
EMICH +330
PointsBet's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 12:39 PM ET
Fri Dec 30, 12:36 PM ET
Fri Dec 30, 12:36 PM ET
Fri Dec 30, 12:35 PM ET
Fri Dec 30, 12:35 PM ET
Fri Dec 30, 12:35 PM ET
Fri Dec 30, 12:34 PM ET
Fri Dec 30, 11:26 AM ET
Fri Dec 30, 10:14 AM ET
Fri Dec 30, 9:32 AM ET
Fri Dec 30, 9:31 AM ET
Fri Dec 30, 9:15 AM ET
Fri Dec 30, 3:38 AM ET
Fri Dec 30, 3:25 AM ET
Fri Dec 30, 2:42 AM ET
Thu Dec 29, 9:16 PM ET
Thu Dec 29, 7:00 PM ET
Spread
Home Away
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9.5 -110
EMICH 9.5 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
Total
Over Under
142.5 -110
142.5 -110
142.5 -110
142.5 -110
141 -110
141 -110
142.5 -105
142.5 -115
141.5 -110
141.5 -110
141 -110
141 -110
141.5 -115
141.5 -105
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
140.5 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
141 -110
Moneyline
Home Away
SC -425
EMICH +330
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -425
EMICH +330
SC -425
EMICH +330
SC -450
EMICH +350
SC -450
EMICH +350
SC -425
EMICH +330
SC -450
EMICH +350
SC -400
EMICH +310
SC -400
EMICH +310
SC -375
EMICH +300
Unibet's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 6:47 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 12:59 PM ET
Fri Dec 30, 12:45 PM ET
Fri Dec 30, 12:34 PM ET
Fri Dec 30, 9:32 AM ET
Fri Dec 30, 8:07 AM ET
Thu Dec 29, 9:05 PM ET
Spread
Home Away
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -8.5 -110
EMICH 8.5 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
Total
Over Under
142 -110
142 -109
142 -110
142 -109
142.5 -110
142.5 -109
143 -110
143 -109
141.5 -110
141.5 -109
141 -110
141 -109
141 -110
141 -109
141 -110
141 -110
Moneyline
Home Away
SC -455
EMICH +340
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -420
EMICH +310
SC -455
EMICH +340
SC -455
EMICH +340
WynnBet's line movements
Date/Time
Fri Dec 30, 6:56 PM ET
Fri Dec 30, 6:41 PM ET
Fri Dec 30, 6:16 PM ET
Fri Dec 30, 6:13 PM ET
Fri Dec 30, 1:43 PM ET
Fri Dec 30, 1:29 PM ET
Fri Dec 30, 1:28 PM ET
Fri Dec 30, 1:27 PM ET
Fri Dec 30, 1:15 PM ET
Fri Dec 30, 1:11 PM ET
Fri Dec 30, 12:56 PM ET
Fri Dec 30, 12:55 PM ET
Fri Dec 30, 12:49 PM ET
Fri Dec 30, 12:43 PM ET
Fri Dec 30, 12:42 PM ET
Fri Dec 30, 12:40 PM ET
Fri Dec 30, 12:36 PM ET
Fri Dec 30, 12:34 PM ET
Fri Dec 30,
Fri Dec 30, 11:39 AM ET
Fri Dec 30, 11:35 AM ET
Fri Dec 30, 11:02 AM ET
Fri Dec 30, 10:30 AM ET
Fri Dec 30, 10:10 AM ET
Fri Dec 30, 9:32 AM ET
Fri Dec 30, 9:31 AM ET
Fri Dec 30, 8:30 AM ET
Fri Dec 30, 8:20 AM ET
Fri Dec 30, 8:11 AM ET
Thu Dec 29, 9:03 PM ET
Thu Dec 29, 8:39 PM ET
Thu Dec 29, 6:51 PM ET
Spread
Home Away
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH 9 -110
SC -9 -110
EMICH