Kansas
34 - 6
22 - 13
Iowa State
Iowa State
22 - 13

BetRivers' line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 3:42 PM ET
Tue Feb 1, 12:31 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 11:59 AM ET
Tue Feb 1, 11:46 AM ET
Tue Feb 1, 11:31 AM ET
Tue Feb 1, 10:42 AM ET
Tue Feb 1, 10:26 AM ET
Tue Feb 1, 8:51 AM ET
Mon Jan 31, 11:55 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4 -112
IAST 4 -108
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -109
KANSAS 4.5 -114
IAST 4.5 -109
Total
Over Under
135.5 -108
135.5 -112
136.5 -108
136.5 -112
137 -108
137 -112
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
137 -108
137 -114
137 -108
137 -114
138 -108
138 -114
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -123
IAST +104
KANSAS -143
IAST +120
KANSAS -143
IAST +120
KANSAS -196
IAST +163
KANSAS -200
IAST +165
KANSAS -185
IAST +155
KANSAS -196
IAST +163
KANSAS -200
IAST +165
KANSAS -204
IAST +165
KANSAS -204
IAST +165
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 6:47 PM ET
Tue Feb 1, 6:18 PM ET
Tue Feb 1, 6:01 PM ET
Tue Feb 1, 4:03 PM ET
Tue Feb 1, 3:52 PM ET
Tue Feb 1, 3:48 PM ET
Tue Feb 1, 12:32 PM ET
Tue Feb 1, 12:26 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 9:02 AM ET
Tue Feb 1, 7:29 AM ET
Tue Feb 1, 5:52 AM ET
Tue Feb 1, 4:03 AM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1 -110
IAST 1 -110
KANSAS 1 -110
IAST 1 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
Total
Over Under
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -110
135.5 -110
136 -110
136 -110
136 -110
136 -110
136.5 -110
136.5 -110
137 -110
137 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -130
IAST +110
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -189
IAST +160
KANSAS -200
IAST +170
KANSAS -200
IAST +170
KANSAS -189
IAST +160
DraftKings' line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 6:46 PM ET
Tue Feb 1, 6:11 PM ET
Tue Feb 1, 6:01 PM ET
Tue Feb 1, 5:53 PM ET
Tue Feb 1, 5:16 PM ET
Tue Feb 1, 3:48 PM ET
Tue Feb 1, 3:42 PM ET
Tue Feb 1, 12:22 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 12:01 PM ET
Tue Feb 1, 11:51 AM ET
Tue Feb 1, 11:47 AM ET
Tue Feb 1, 10:03 AM ET
Tue Feb 1, 8:59 AM ET
Tue Feb 1, 8:32 AM ET
Tue Feb 1, 5:57 AM ET
Tue Feb 1, 4:12 AM ET
Tue Feb 1, 1:23 AM ET
Mon Jan 31, 11:42 PM ET
Mon Jan 31, 8:38 PM ET
Mon Jan 31, 8:35 PM ET
Mon Jan 31, 8:32 PM ET
Mon Jan 31, 8:18 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1 -110
IAST 1 -110
KANSAS 2 -105
IAST 2 -115
KANSAS 2 +100
IAST 2 -120
KANSAS 2 -110
IAST 2 -110
KANSAS 2.5 -105
IAST 2.5 -115
KANSAS 2.5 +100
IAST 2.5 -120
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 5 +100
IAST 5 -120
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
Total
Over Under
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
135.5 -105
135.5 -115
136 -110
136 -110
136 -110
136 -110
136 -110
136 -110
136 -105
136 -115
137 -120
137 +100
138 -110
138 -110
138 -105
138 -115
137 -120
137 +100
137 -120
137 +100
139 +100
139 -120
137.5 -120
137.5 +100
139 +100
139 -120
139 +100
139 -120
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -115
IAST -105
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -130
IAST +110
KANSAS -130
IAST +110
KANSAS -130
IAST +110
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -179
IAST +155
KANSAS -164
IAST +145
KANSAS -154
IAST +135
FanDuel's line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 6:47 PM ET
Tue Feb 1, 6:37 PM ET
Tue Feb 1, 6:31 PM ET
Tue Feb 1, 6:22 PM ET
Tue Feb 1, 5:53 PM ET
Tue Feb 1, 4:02 PM ET
Tue Feb 1, 3:56 PM ET
Tue Feb 1, 3:47 PM ET
Tue Feb 1, 2:18 PM ET
Tue Feb 1, 12:43 PM ET
Tue Feb 1, 12:32 PM ET
Tue Feb 1, 12:22 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 12:11 PM ET
Tue Feb 1, 10:17 AM ET
Tue Feb 1, 9:02 AM ET
Tue Feb 1, 8:54 AM ET
Tue Feb 1, 8:51 AM ET
Tue Feb 1, 8:26 AM ET
Tue Feb 1, 8:17 AM ET
Tue Feb 1, 5:56 AM ET
Mon Jan 31, 10:49 PM ET
Mon Jan 31, 10:48 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -102
IAST 1.5 -120
KANSAS 1.5 -106
IAST 1.5 -114
KANSAS 1.5 -114
IAST 1.5 -106
KANSAS 1.5 -114
IAST 1.5 -106
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -114
IAST 1.5 -106
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 2.5 -106
IAST 2.5 -114
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -114
IAST 2.5 -106
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2 -110
IAST 2 -110
KANSAS 4 -106
IAST 4 -114
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -114
IAST 4.5 -106
KANSAS 4.5 -114
IAST 4.5 -106
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
Total
Over Under
135.5 -102
135.5 -120
135.5 -102
135.5 -120
135.5 -102
135.5 -120
135.5 -106
135.5 -114
135.5 -106
135.5 -114
135.5 -106
135.5 -114
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
138 -106
138 -114
138 -106
138 -114
138 -106
138 -114
137 -106
137 -114
138 -106
138 -114
137 -110
137 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -114
IAST -105
KANSAS -115
IAST -104
KANSAS -128
IAST +106
KANSAS -128
IAST +106
KANSAS -125
IAST +104
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -127
IAST +105
KANSAS -122
IAST +102
KANSAS -137
IAST +114
KANSAS -143
IAST +118
KANSAS -145
IAST +120
KANSAS -143
IAST +118
KANSAS -133
IAST +112
KANSAS -172
IAST +142
KANSAS -196
IAST +162
KANSAS -192
IAST +160
KANSAS -196
IAST +162
KANSAS -196
IAST +162
KANSAS -192
IAST +160
KANSAS -200
IAST +164
KANSAS -196
IAST +162
KANSAS -192
IAST +158
KANSAS -192
IAST +158
PointsBet's line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 6:37 PM ET
Tue Feb 1, 6:22 PM ET
Tue Feb 1, 6:11 PM ET
Tue Feb 1, 6:06 PM ET
Tue Feb 1, 5:09 PM ET
Tue Feb 1, 4:54 PM ET
Tue Feb 1, 3:56 PM ET
Tue Feb 1, 3:48 PM ET
Tue Feb 1, 2:53 PM ET
Tue Feb 1, 2:47 PM ET
Tue Feb 1, 2:24 PM ET
Tue Feb 1, 2:19 PM ET
Tue Feb 1, 1:56 PM ET
Tue Feb 1, 1:16 PM ET
Tue Feb 1, 12:42 PM ET
Tue Feb 1, 12:22 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 12:11 PM ET
Tue Feb 1, 11:09 AM ET
Tue Feb 1, 10:16 AM ET
Tue Feb 1, 9:41 AM ET
Tue Feb 1, 9:21 AM ET
Tue Feb 1, 8:54 AM ET
Tue Feb 1, 8:51 AM ET
Tue Feb 1, 6:20 AM ET
Tue Feb 1, 3:23 AM ET
Tue Feb 1, 12:05 AM ET
Mon Jan 31, 11:56 PM ET
Mon Jan 31, 11:19 PM ET
Mon Jan 31, 8:30 PM ET
Mon Jan 31, 7:33 PM ET
Mon Jan 31, 7:31 PM ET
Mon Jan 31, 7:07 PM ET
Mon Jan 31, 7:07 PM ET
Mon Jan 31, 5:47 PM ET
Mon Jan 31, 5:16 PM ET
Mon Jan 31, 2:47 PM ET
Mon Jan 31, 2:38 PM ET
Mon Jan 31, 2:28 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -105
IAST 1.5 -115
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -105
IAST 1.5 -115
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -115
IAST 1.5 -105
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -110
KANSAS 2.5 -105
IAST 2.5 -115
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -105
IAST 2.5 -115
KANSAS 2.5 -105
IAST 2.5 -115
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -105
IAST 2.5 -115
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 2.5 -110
IAST 2.5 -110
KANSAS 4.5 +100
IAST 4.5 -120
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -115
IAST 4.5 -105
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 4.5 -110
IAST 4.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -105
IAST 3.5 -115
KANSAS 3.5 -110
IAST 3.5 -110
KANSAS 3.5 -105
IAST 3.5 -115
KANSAS 3 -115
IAST 3 -105
KANSAS 3.5 -105
IAST 3.5 -115
Total
Over Under
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
135.5 -110
136 -105
136 -115
136.5 -105
136.5 -115
136.5 -105
136.5 -115
136.5 -105
136.5 -115
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
136.5 -110
137 -105
137 -115
138 -105
138 -115
138 -105
138 -115
137.5 -110
137.5 -110
137.5 -115
137.5 -105
138 -110
138 -110
137.5 -110
137.5 -110
138 +100
138 -120
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138 -115
138 -105
138 -115
138 -105
138 -115
138 -105
138 -110
138 -110
138 -110
138 -110
138.5 -105
138.5 -115
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
138.5 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -120
IAST +100
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -125
IAST +105
KANSAS -135
IAST +115
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -141
IAST +120
KANSAS -145
IAST +125
KANSAS -145
IAST +125
KANSAS -185
IAST +155
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
KANSAS -196
IAST +165
SugarHouse's line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 3:42 PM ET
Tue Feb 1, 12:32 PM ET
Tue Feb 1, 12:16 PM ET
Tue Feb 1, 12:01 PM ET
Tue Feb 1, 11:46 AM ET
Tue Feb 1, 11:31 AM ET
Tue Feb 1, 10:42 AM ET
Tue Feb 1, 10:26 AM ET
Tue Feb 1,
Mon Jan 31, 11:55 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4 -112
IAST 4 -108
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -109
KANSAS 4.5 -114
IAST 4.5 -109
Total
Over Under
135.5 -108
135.5 -112
136.5 -108
136.5 -112
137 -108
137 -112
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
137 -108
137 -114
137 -108
137 -114
138 -108
138 -114
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -123
IAST +104
KANSAS -143
IAST +120
KANSAS -143
IAST +120
KANSAS -196
IAST +163
KANSAS -200
IAST +165
KANSAS -185
IAST +155
KANSAS -196
IAST +163
KANSAS -200
IAST +165
KANSAS -204
IAST +165
KANSAS -204
IAST +165
Unibet's line movements
Date/Time
Tue Feb 1, 3:42 PM ET
Tue Feb 1, 12:31 PM ET
Tue Feb 1, 12:17 PM ET
Tue Feb 1, 12:01 PM ET
Tue Feb 1, 11:46 AM ET
Tue Feb 1, 11:31 AM ET
Tue Feb 1, 10:43 AM ET
Tue Feb 1, 10:26 AM ET
Tue Feb 1, 8:54 AM ET
Mon Jan 31, 11:55 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS 1.5 -110
IAST 1.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 2.5 -112
IAST 2.5 -109
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4 -112
IAST 4 -108
KANSAS 4.5 -109
IAST 4.5 -112
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -108
KANSAS 4.5 -112
IAST 4.5 -109
KANSAS 4.5 -114
IAST 4.5 -109
Total
Over Under
135.5 -108
135.5 -112
136.5 -108
136.5 -112
137 -108
137 -112
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
138 -108
138 -114
137 -108
137 -114