Iowa State
22 - 13
27 - 10
Texas Tech
Texas Tech
27 - 10

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 10:35 AM ET
Wed Mar 9,
Spread
Fav Dog
Total
Over Under
Moneyline
Fav Dog
TTU -333
IAST +260
TTU -345
IAST +270
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:23 PM ET
Thu Mar 10, 9:00 PM ET
Thu Mar 10, 9:52 AM ET
Thu Mar 10, 9:21 AM ET
Thu Mar 10, 7:44 AM ET
Thu Mar 10, 7:34 AM ET
Wed Mar 9, 5:39 PM ET
Wed Mar 9, 5:34 PM ET
Wed Mar 9, 5:19 PM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125 -109
125 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125 -110
125 -109
124 -110
124 -109
124.5 -110
124.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +280
TTU -357
IAST +285
TTU -345
IAST +265
TTU -345
IAST +275
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:02 PM ET
Thu Mar 10, 6:54 PM ET
Thu Mar 10, 5:33 PM ET
Thu Mar 10, 4:25 AM ET
Thu Mar 10, 2:01 AM ET
Wed Mar 9, 10:26 PM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TTU -385
IAST +300
TTU -385
IAST +300
DraftKings' line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:20 PM ET
Thu Mar 10, 6:50 PM ET
Thu Mar 10, 12:03 PM ET
Thu Mar 10, 11:46 AM ET
Thu Mar 10, 11:37 AM ET
Thu Mar 10, 11:01 AM ET
Thu Mar 10, 10:27 AM ET
Thu Mar 10, 10:20 AM ET
Thu Mar 10, 10:12 AM ET
Thu Mar 10, 9:46 AM ET
Thu Mar 10, 6:48 AM ET
Thu Mar 10, 6:03 AM ET
Thu Mar 10, 12:31 AM ET
Wed Mar 9, 4:10 PM ET
Wed Mar 9, 3:15 PM ET
Wed Mar 9, 3:01 PM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -8.5 -105
IAST -8.5 -115
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -9 -110
IAST -9 -110
TTU -8 -105
IAST -8 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
126.5 -105
126.5 -115
125 -110
125 -110
Moneyline
Fav Dog
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +280
TTU -323
IAST +250
TTU -345
IAST +270
TTU -323
IAST +250
TTU -370
IAST +280
TTU -312
IAST +245
TTU -333
IAST +260
TTU -323
IAST +250
TTU -294
IAST +230
TTU -323
IAST +250
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 8:47 PM ET
Thu Mar 10, 6:16 PM ET
Thu Mar 10, 3:40 PM ET
Thu Mar 10, 2:46 PM ET
Thu Mar 10, 1:23 PM ET
Thu Mar 10, 10:49 AM ET
Thu Mar 10, 10:11 AM ET
Thu Mar 10, 9:49 AM ET
Thu Mar 10, 8:17 AM ET
Thu Mar 10, 3:40 AM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 -105
IAST -8.5 -115
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8 -115
IAST -8 -105
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -8 -105
IAST -8 -115
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +290
TTU -400
IAST +305
TTU -385
IAST +300
TTU -400
IAST +305
TTU -385
IAST +295
TTU -370
IAST +290
TTU -370
IAST +285
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +285
PointsBet's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:26 PM ET
Thu Mar 10, 9:20 PM ET
Thu Mar 10, 8:48 PM ET
Thu Mar 10, 6:26 PM ET
Thu Mar 10,
Thu Mar 10, 1:08 PM ET
Thu Mar 10, 12:40 PM ET
Thu Mar 10, 12:36 PM ET
Thu Mar 10, 12:29 PM ET
Thu Mar 10, 12:25 PM ET
Thu Mar 10, 11:45 AM ET
Thu Mar 10, 11:37 AM ET
Thu Mar 10, 10:49 AM ET
Thu Mar 10, 10:16 AM ET
Thu Mar 10, 3:02 AM ET
Thu Mar 10, 2:47 AM ET
Wed Mar 9,
Wed Mar 9, 6:22 PM ET
Wed Mar 9, 5:35 PM ET
Wed Mar 9, 4:14 PM ET
Wed Mar 9, 4:10 PM ET
Wed Mar 9, 3:26 PM ET
Wed Mar 9, 3:06 PM ET
Wed Mar 9, 2:51 PM ET
Wed Mar 9, 2:25 PM ET
Wed Mar 9, 1:37 PM ET
Wed Mar 9,
Wed Mar 9, 11:33 AM ET
Wed Mar 9, 9:11 AM ET
Wed Mar 9, 8:25 AM ET
Spread
Fav Dog
TTU -7.5 -115
IAST -7.5 -105
TTU -7.5 -115
IAST -7.5 -105
TTU -7.5 -115
IAST -7.5 -105
TTU -7.5 -115
IAST -7.5 -105
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -7.5 -120
IAST -7.5 +100
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -7.5 -120
IAST -7.5 +100
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 +100
IAST -8.5 -120
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -115
IAST -7.5 -105
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -110
IAST -7 -110
TTU -7 -115
IAST -7 -105
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
TTU -7.5 -105
IAST -7.5 -115
Total
Over Under
125 -110
125 -110
125.5 -110
125.5 -110
125 -110
125 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
126.5 -105
126.5 -115
125.5 -115
125.5 -105
126.5 -110
126.5 -110
125.5 -115
125.5 -105
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -110
125.5 -105
125.5 -115
125.5 -110
125.5 -110
126 -105
126 -115
125 -115
125 -105
125 -110
125 -110
125 -110
125 -110
125 -110
125 -110
125 -105
125 -115
124 -120
124 +100
124 -110
124 -110
124 -105
124 -115
Moneyline
Fav Dog
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -370
IAST +300
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
TTU -345
IAST +260
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:24 PM ET
Thu Mar 10, 7:22 PM ET
Thu Mar 10, 2:20 PM ET
Thu Mar 10, 1:11 PM ET
Thu Mar 10, 10:18 AM ET
Thu Mar 10, 10:14 AM ET
Thu Mar 10, 9:59 AM ET
Thu Mar 10, 9:55 AM ET
Thu Mar 10, 7:58 AM ET
Thu Mar 10, 7:54 AM ET
Thu Mar 10, 7:50 AM ET
Thu Mar 10, 3:04 AM ET
Wed Mar 9, 6:36 PM ET
Wed Mar 9, 6:25 PM ET
Wed Mar 9, 5:34 PM ET
Wed Mar 9, 3:24 PM ET
Wed Mar 9, 3:13 PM ET
Wed Mar 9, 2:27 PM ET
Wed Mar 9, 1:43 PM ET
Wed Mar 9, 11:42 AM ET
Wed Mar 9, 11:40 AM ET
Wed Mar 9, 9:44 AM ET
Wed Mar 9, 9:19 AM ET
Wed Mar 9, 9:14 AM ET
Wed Mar 9, 8:14 AM ET
Wed Mar 9, 7:58 AM ET
Wed Mar 9, 7:54 AM ET
Wed Mar 9, 2:46 AM ET
Wed Mar 9, 2:39 AM ET
Wed Mar 9, 12:57 AM ET
Wed Mar 9, 12:54 AM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -118
IAST -8 -110
TTU -8 -118
IAST -8 -110
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -118
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -118
TTU -8.5 -110
IAST -8.5 -118
TTU -7.5 -118
IAST -7.5 -110
TTU -8 -110
IAST -8 -118
TTU -8 -110
IAST -8 -118
TTU -7.5 -118
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -118
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -118
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -6.5 -125
IAST -6.5 -105
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -7.5 -110
IAST -7.5 -118
TTU -6.5 -125
IAST -6.5 -105
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -6.5 -125
IAST -6.5 -105
TTU -7 -118
IAST -7 -110
TTU -7 -118
IAST -7 -110
Total
Over Under
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
126 -110
126 -118
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
126 -110
126 -118
126 -110
126 -118
126 -110
126 -118
125.5 -118
125.5 -110
126 -110
126 -118
126 -110
126 -118
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
125 -118
125 -110
125.5 -110
125.5 -118
125.5 -110
125.5 -118
124.5 -118
124.5 -110
124.5 -110
124.5 -118
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
123.5 -110
123.5 -118
Moneyline
Fav Dog
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -400
IAST +275
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -370
IAST +250
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +220
TTU -333
IAST +220
TTU -333
IAST +220
TTU -333
IAST +220
TTU -333
IAST +220
TTU -333
IAST +240
TTU -333
IAST +240
SugarHouse's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:23 PM ET
Thu Mar 10, 9:00 PM ET
Thu Mar 10, 9:52 AM ET
Thu Mar 10, 9:26 AM ET
Thu Mar 10, 7:44 AM ET
Thu Mar 10, 7:31 AM ET
Wed Mar 9, 5:39 PM ET
Wed Mar 9, 5:33 PM ET
Wed Mar 9, 5:19 PM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125 -109
125 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125 -110
125 -109
124 -110
124 -109
124.5 -110
124.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TTU -370
IAST +280
TTU -370
IAST +280
TTU -357
IAST +285
TTU -345
IAST +265
TTU -345
IAST +275
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
TTU -345
IAST +280
Unibet's line movements
Date/Time
Thu Mar 10, 9:23 PM ET
Thu Mar 10, 9:00 PM ET
Thu Mar 10, 9:52 AM ET
Thu Mar 10, 9:22 AM ET
Thu Mar 10, 7:32 AM ET
Wed Mar 9, 5:39 PM ET
Wed Mar 9, 5:34 PM ET
Wed Mar 9, 5:19 PM ET
Spread
Fav Dog
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -108
IAST -8 -114
TTU -8 -110
IAST -8 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
TTU -7.5 -109
IAST -7.5 -110
Total
Over Under
125 -109
125 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125.5 -109
125.5 -110
125 -110
125 -109
124 -110
124 -109
124.5 -110
124.5 -109
Moneyline
Fav Dog
TTU -385
IAST +280
TTU -385
IAST +280
TTU -385
IAST +285
TTU -357
IAST +265
TTU -357
IAST +275
TTU -357
IAST +275
TTU -357
IAST +275
TTU -357
IAST +275