Arkansas State
2 - 10
7 - 6
Tulsa
Tulsa
7 - 6

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 1:04 PM ET
Fri Sep 24, 9:03 PM ET
Fri Sep 24, 12:26 PM ET
Thu Sep 23, 7:57 PM ET
Thu Sep 23, 4:37 PM ET
Wed Sep 22, 3:29 PM ET
Mon Sep 20, 12:23 PM ET
Mon Sep 20, 11:43 AM ET
Mon Sep 20, 9:47 AM ET
Sun Sep 19, 6:55 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
Total
Over Under
63 -115
63 -105
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TULSA -625
ARKST +475
TULSA -625
ARKST +475
TULSA -625
ARKST +475
TULSA -588
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +450
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 1:17 PM ET
Fri Sep 24, 7:57 PM ET
Thu Sep 23, 7:28 PM ET
Thu Sep 23, 4:01 PM ET
Tue Sep 21, 6:03 PM ET
Tue Sep 21, 12:32 PM ET
Tue Sep 21, 8:37 AM ET
Tue Sep 21, 2:36 AM ET
Mon Sep 20, 10:16 AM ET
Sun Sep 19, 8:38 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14 -112
ARKST -14 -109
TULSA -14 -114
ARKST -14 -108
TULSA -14.5 -109
ARKST -14.5 -112
TULSA -14 -114
ARKST -14 -108
TULSA -14 -109
ARKST -14 -112
TULSA -13.5 -114
ARKST -13.5 -108
TULSA -13.5 -112
ARKST -13.5 -109
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -114
TULSA -13.5 -112
ARKST -13.5 -109
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -115
Total
Over Under
64.5 -114
64.5 -108
64 -114
64 -108
63 -110
63 -110
62.5 -114
62.5 -108
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -112
62.5 -109
62 -109
62 -112
62.5 -105
62.5 -118
62 -109
62 -112
62.5 -105
62.5 -118
Moneyline
Fav Dog
TULSA -556
ARKST +400
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -625
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -556
ARKST +400
TULSA -526
ARKST +380
TULSA -526
ARKST +375
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -526
ARKST +375
TULSA -556
ARKST +400
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 2:03 PM ET
Sat Sep 25, 10:17 AM ET
Fri Sep 24, 10:14 PM ET
Fri Sep 24, 8:35 PM ET
Fri Sep 24, 4:04 PM ET
Fri Sep 24, 1:50 PM ET
Fri Sep 24, 1:27 PM ET
Thu Sep 23, 4:26 PM ET
Thu Sep 23, 11:53 AM ET
Wed Sep 22, 11:19 PM ET
Tue Sep 21, 1:31 PM ET
Mon Sep 20, 10:39 AM ET
Mon Sep 20, 10:31 AM ET
Mon Sep 20, 10:06 AM ET
Sun Sep 19, 6:30 PM ET
Sun Sep 19, 5:44 PM ET
Sun Sep 19, 3:46 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14 -115
ARKST -14 -105
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
Total
Over Under
65 -110
65 -110
64.5 -110
64.5 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63 -110
63 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
Moneyline
Fav Dog
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -714
ARKST +475
TULSA -714
ARKST +475
TULSA -714
ARKST +475
TULSA -714
ARKST +475
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -667
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -556
ARKST +400
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 3:04 PM ET
Sat Sep 25,
Sat Sep 25, 12:33 PM ET
Sat Sep 25, 12:04 PM ET
Sat Sep 25, 11:40 AM ET
Sat Sep 25, 11:33 AM ET
Sat Sep 25, 9:51 AM ET
Sat Sep 25, 9:47 AM ET
Sat Sep 25, 9:20 AM ET
Sat Sep 25, 8:50 AM ET
Sat Sep 25, 8:35 AM ET
Sat Sep 25, 8:12 AM ET
Fri Sep 24, 4:48 PM ET
Fri Sep 24, 3:49 PM ET
Fri Sep 24, 1:04 PM ET
Thu Sep 23, 4:05 PM ET
Thu Sep 23, 3:59 PM ET
Thu Sep 23, 11:30 AM ET
Thu Sep 23, 9:35 AM ET
Wed Sep 22, 3:20 PM ET
Wed Sep 22, 3:17 PM ET
Wed Sep 22, 2:37 PM ET
Wed Sep 22, 2:09 PM ET
Wed Sep 22, 2:02 PM ET
Wed Sep 22, 1:45 PM ET
Wed Sep 22, 1:32 PM ET
Wed Sep 22, 1:08 PM ET
Tue Sep 21, 10:11 AM ET
Mon Sep 20, 7:13 PM ET
Mon Sep 20, 10:38 AM ET
Mon Sep 20, 10:27 AM ET
Sun Sep 19, 6:23 PM ET
Sun Sep 19, 4:50 PM ET
Sun Sep 19, 3:41 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 +100
ARKST -14.5 -120
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14 -115
ARKST -14 -105
TULSA -14 -115
ARKST -14 -105
TULSA -14 -115
ARKST -14 -105
TULSA -14 -115
ARKST -14 -105
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -125
ARKST -13.5 +105
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 +100
TULSA -14 -105
ARKST -14 -115
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
Total
Over Under
65.5 -105
65.5 -115
65.5 -110
65.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -105
64.5 -115
63.5 -110
63.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
63 -110
63 -110
63 -110
63 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -115
62.5 -105
62 -115
62 -105
62.5 -110
62.5 -110
62 -115
62 -105
62.5 -115
62.5 -105
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -115
62.5 -105
62.5 -115
62.5 -105
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62 -110
62 -110
62 -110
62 -110
Moneyline
Fav Dog
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -667
ARKST +460
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +435
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -588
ARKST +435
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -588
ARKST +435
TULSA -588
ARKST +435
TULSA -588
ARKST +435
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -625
ARKST +450
TULSA -588
ARKST +425
TULSA -526
ARKST +385
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 4:41 PM ET
Sat Sep 25, 4:25 PM ET
Sat Sep 25, 4:10 PM ET
Sat Sep 25, 1:20 PM ET
Sat Sep 25, 12:34 PM ET
Sat Sep 25, 11:50 AM ET
Sat Sep 25, 11:34 AM ET
Sat Sep 25,
Sat Sep 25, 10:21 AM ET
Sat Sep 25, 9:48 AM ET
Sat Sep 25, 9:23 AM ET
Sat Sep 25, 8:36 AM ET
Sat Sep 25, 8:04 AM ET
Sat Sep 25, 12:41 AM ET
Sat Sep 25, 12:33 AM ET
Fri Sep 24, 8:03 PM ET
Fri Sep 24, 4:18 PM ET
Fri Sep 24, 3:50 PM ET
Fri Sep 24, 2:34 PM ET
Fri Sep 24, 1:18 PM ET
Fri Sep 24, 10:40 AM ET
Thu Sep 23, 4:26 PM ET
Thu Sep 23, 4:20 PM ET
Mon Sep 20, 11:07 AM ET
Mon Sep 20, 10:32 AM ET
Mon Sep 20, 10:22 AM ET
Mon Sep 20, 10:16 AM ET
Mon Sep 20, 9:20 AM ET
Sun Sep 19,
Sun Sep 19,
Sun Sep 19, 3:43 PM ET
Sun Sep 19, 3:41 PM ET
Sun Sep 19, 2:53 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14.5 -104
ARKST -14.5 -118
TULSA -14.5 -104
ARKST -14.5 -118
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -110
ARKST -14.5 -110
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -104
ARKST -14.5 -118
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -106
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -114
TULSA -14.5 -108
ARKST -14.5 -112
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -104
ARKST -14.5 -118
TULSA -13.5 -114
ARKST -13.5 -106
TULSA -13.5 -114
ARKST -13.5 -106
TULSA -13.5 -114
ARKST -13.5 -106
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -106
ARKST -13.5 -114
TULSA -13.5 -118
ARKST -13.5 -104
TULSA -13.5 -118
ARKST -13.5 -104
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -13.5 -118
ARKST -13.5 -104
TULSA -13.5 -118
ARKST -13.5 -104
TULSA -13.5 -120
ARKST -13.5 -102
Total
Over Under
65.5 -104
65.5 -118
65.5 -104
65.5 -118
65.5 -104
65.5 -118
65.5 -104
65.5 -118
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -118
64.5 -104
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -108
64.5 -112
63.5 -110
63.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -110
62.5 -114
62.5 -106
62.5 -114
62.5 -106
Moneyline
Fav Dog
TULSA -769
ARKST +520
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -667
ARKST +440
TULSA -667
ARKST +440
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -625
ARKST +430
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -667
ARKST +440
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -667
ARKST +440
TULSA -556
ARKST +390
TULSA -556
ARKST +390
TULSA -526
ARKST +370
TULSA -769
ARKST +490
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -588
ARKST +420
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -588
ARKST +410
TULSA -714
ARKST +470
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 2:33 PM ET
Sat Sep 25, 1:19 PM ET
Sat Sep 25, 12:50 PM ET
Sat Sep 25, 12:33 PM ET
Sat Sep 25, 11:40 AM ET
Sat Sep 25, 11:05 AM ET
Sat Sep 25, 9:47 AM ET
Sat Sep 25, 9:33 AM ET
Sat Sep 25, 9:03 AM ET
Sat Sep 25, 8:20 AM ET
Sat Sep 25, 8:03 AM ET
Sat Sep 25, 12:32 AM ET
Fri Sep 24, 10:57 PM ET
Fri Sep 24, 7:49 PM ET
Fri Sep 24, 7:33 PM ET
Fri Sep 24, 4:18 PM ET
Fri Sep 24, 3:49 PM ET
Fri Sep 24,
Fri Sep 24, 1:34 PM ET
Fri Sep 24, 1:18 PM ET
Fri Sep 24, 10:49 AM ET
Thu Sep 23, 4:05 PM ET
Thu Sep 23, 3:17 PM ET
Wed Sep 22, 11:09 AM ET
Tue Sep 21, 8:27 AM ET
Tue Sep 21, 1:07 AM ET
Mon Sep 20, 7:12 PM ET
Mon Sep 20, 10:22 AM ET
Mon Sep 20, 10:16 AM ET
Sun Sep 19, 8:09 PM ET
Spread
Fav Dog
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14.5 -105
ARKST -14.5 -115
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
TULSA -14 -105
ARKST -14 -115
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -13.5 -115
ARKST -13.5 -105
TULSA -13.5 -115
ARKST -13.5 -105
TULSA -13.5 -115
ARKST -13.5 -105
TULSA -13.5 -115
ARKST -13.5 -105
TULSA -13.5 -110
ARKST -13.5 -110
TULSA -14 -110
ARKST -14 -110
Total
Over Under
65 -115
65 -105
65 -115
65 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64 -120
64 +100
64 -115
64 -105
64 -115
64 -105
64 -115
64 -105
64 -115
64 -105
64.5 -115
64.5 -105
64.5 -115
64.5 -105
64 -115
64 -105
63.5 -120
63.5 +100
63.5 -115
63.5 -105
63.5 -115
63.5 -105
62.5 -120
62.5 +100
62.5 -120
62.5 +100
62.5 -120
62.5 +100
62.5 -120
62.5 +100
62.5 -120
62.5 +100
63 -115