USC
11-1
9-3
UCLA
UCLA
9-3

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Nov 19, 7:25 PM ET
Sat Nov 19, 7:25 PM ET
Fri Nov 18, 1:10 PM ET
Thu Nov 17, 6:50 PM ET
Thu Nov 17, 6:47 PM ET
Thu Nov 17, 1:42 PM ET
Wed Nov 16, 8:29 PM ET
Wed Nov 16, 6:49 PM ET
Mon Nov 14, 4:49 PM ET
Mon Nov 14, 12:34 PM ET
Mon Nov 14, 12:32 PM ET
Mon Nov 14, 11:39 AM ET
Mon Nov 14, 11:02 AM ET
Spread
Fav Dog
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
Total
Over Under
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76 -110
76 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
75.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
73.5 -110
73.5 -110
73.5 -110
73.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -135
UCLA +110
USC -135
UCLA +110
USC -135
UCLA +110
USC -125
UCLA +105
USC -125
UCLA +105
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 19, 7:56 PM ET
Sat Nov 19, 6:37 PM ET
Sat Nov 19, 6:28 PM ET
Sat Nov 19, 6:28 PM ET
Sat Nov 19, 12:32 PM ET
Sat Nov 19, 9:33 AM ET
Sat Nov 19, 9:31 AM ET
Sat Nov 19, 9:27 AM ET
Sat Nov 19, 9:26 AM ET
Sat Nov 19, 9:08 AM ET
Sat Nov 19, 5:12 AM ET
Sat Nov 19, 5:03 AM ET
Sat Nov 19, 3:07 AM ET
Fri Nov 18, 9:59 PM ET
Fri Nov 18, 9:13 AM ET
Fri Nov 18, 3:13 AM ET
Thu Nov 17, 6:22 PM ET
Thu Nov 17, 11:29 AM ET
Thu Nov 17, 11:29 AM ET
Thu Nov 17, 5:14 AM ET
Wed Nov 16, 9:35 PM ET
Wed Nov 16, 7:59 PM ET
Wed Nov 16, 7:56 PM ET
Tue Nov 15, 6:15 PM ET
Tue Nov 15, 3:43 PM ET
Mon Nov 14, 4:02 PM ET
Mon Nov 14, 11:05 AM ET
Mon Nov 14, 11:04 AM ET
Mon Nov 14, 11:03 AM ET
Spread
Fav Dog
USC 2.5 -112
UCLA 2.5 -109
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -109
UCLA 2.5 -112
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2.5 -109
UCLA 2.5 -112
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 1.5 -112
UCLA 1.5 -109
USC 1 -109
UCLA 1 -112
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2 -112
UCLA 2 -109
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 1.5 -112
UCLA 1.5 -109
USC 2 -112
UCLA 2 -109
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -108
UCLA 2.5 -113
USC 2.5 -113
UCLA 2.5 -108
USC 2.5 -108
UCLA 2.5 -113
USC 2 -112
UCLA 2 -109
USC 2 -112
UCLA 2 -109
USC 2.5 -109
UCLA 2.5 -112
USC 2 -112
UCLA 2 -109
USC 1.5 -112
UCLA 1.5 -109
USC 1.5 -112
UCLA 1.5 -109
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -114
UCLA 2.5 -107
Total
Over Under
77.5 -108
77.5 -113
76.5 -112
76.5 -109
76.5 -109
76.5 -112
76.5 -109
76.5 -112
76.5 -109
76.5 -112
76.5 -109
76.5 -112
76.5 -109
76.5 -112
76.5 -108
76.5 -113
76 -113
76 -108
76.5 -109
76.5 -112
77 -108
77 -113
77 -108
77 -112
76.5 -113
76.5 -108
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -112
76.5 -109
76 -112
76 -109
76 -112
76 -109
76 -110
76 -110
76 -109
76 -112
76 -110
76 -110
76 -109
76 -112
75.5 -108
75.5 -113
75.5 -109
75.5 -112
75 -113
75 -108
75.5 -109
75.5 -112
75 -112
75 -109
74.5 -112
74.5 -109
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -137
UCLA +112
USC -136
UCLA +112
USC -136
UCLA +110
USC -136
UCLA +110
USC -132
UCLA +108
USC -136
UCLA +110
USC -132
UCLA +108
USC -129
UCLA +106
USC -122
UCLA +100
USC -132
UCLA +108
USC -132
UCLA +108
USC -137
UCLA +112
USC -129
UCLA +106
USC -134
UCLA +108
USC -136
UCLA +112
USC -136
UCLA +110
USC -130
UCLA +108
USC -137
UCLA +112
USC -134
UCLA +110
USC -137
UCLA +112
USC -134
UCLA +110
USC -132
UCLA +108
USC -132
UCLA +108
USC -134
UCLA +110
USC -132
UCLA +108
USC -129
UCLA +106
USC -127
UCLA +104
USC -134
UCLA +110
USC -141
UCLA +114
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 19, 7:44 PM ET
Sat Nov 19, 7:24 PM ET
Sat Nov 19, 7:15 PM ET
Sat Nov 19, 6:30 PM ET
Sat Nov 19, 5:41 PM ET
Sat Nov 19, 4:51 PM ET
Sat Nov 19, 3:35 PM ET
Sat Nov 19, 1:11 AM ET
Fri Nov 18, 7:57 PM ET
Fri Nov 18, 11:11 AM ET
Thu Nov 17, 5:37 PM ET
Thu Nov 17, 4:22 PM ET
Thu Nov 17, 1:51 PM ET
Thu Nov 17, 12:21 AM ET
Wed Nov 16, 1:50 PM ET
Tue Nov 15, 3:39 PM ET
Tue Nov 15, 7:34 AM ET
Tue Nov 15, 12:13 AM ET
Mon Nov 14, 3:20 PM ET
Mon Nov 14, 12:30 PM ET
Mon Nov 14, 11:08 AM ET
Mon Nov 14, 11:04 AM ET
Spread
Fav Dog
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2 -110
UCLA 2 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
Total
Over Under
77.5 -110
77.5 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
77 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76 -110
76 -110
76 -110
76 -110
76.5 -110
76.5 -110
76 -110
76 -110
76 -110
76 -110
75.5 -110
75.5 -110
75 -110
75 -110
75 -110
75 -110
75 -110
75 -110
75 -110
75 -110
74 -110
74 -110
73.5 -110
73.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -125
UCLA +105
USC -130
UCLA +110
USC -120
UCLA +100
USC -120
UCLA +100
USC -120
UCLA +100
USC -120
UCLA +100
USC -125
UCLA +105
USC -125
UCLA +105
USC -125
UCLA +105
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -130
UCLA +110
USC -125
UCLA +105
USC -125
UCLA +105
USC -125
UCLA +105
USC -120
UCLA +100
USC -115
UCLA -105
USC -120
UCLA +100
USC -120
UCLA +100
USC -135
UCLA +115
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 19, 7:50 PM ET
Sat Nov 19, 7:47 PM ET
Sat Nov 19, 6:42 PM ET
Sat Nov 19, 6:37 PM ET
Sat Nov 19, 12:38 PM ET
Sat Nov 19, 9:12 AM ET
Sat Nov 19, 8:45 AM ET
Fri Nov 18, 5:57 PM ET
Fri Nov 18, 5:56 PM ET
Thu Nov 17, 6:23 PM ET
Thu Nov 17, 5:23 PM ET
Thu Nov 17, 2:44 PM ET
Thu Nov 17, 1:55 AM ET
Thu Nov 17, 1:55 AM ET
Wed Nov 16, 9:12 PM ET
Wed Nov 16, 3:41 PM ET
Tue Nov 15, 2:57 PM ET
Mon Nov 14, 11:13 AM ET
Mon Nov 14, 11:06 AM ET
Mon Nov 14, 11:04 AM ET
Mon Nov 14, 11:03 AM ET
Mon Nov 14, 11:02 AM ET
Sat Nov 19, 7:50 PM ET
Sat Nov 19, 7:47 PM ET
Sat Nov 19, 6:42 PM ET
Sat Nov 19, 6:37 PM ET
Sat Nov 19, 12:38 PM ET
Sat Nov 19, 9:12 AM ET
Sat Nov 19, 8:45 AM ET
Fri Nov 18, 5:57 PM ET
Thu Nov 17, 6:23 PM ET
Thu Nov 17, 5:23 PM ET
Thu Nov 17, 2:44 PM ET
Thu Nov 17, 1:55 AM ET
Wed Nov 16, 9:12 PM ET
Wed Nov 16, 3:41 PM ET
Tue Nov 15, 2:57 PM ET
Mon Nov 14, 11:13 AM ET
Mon Nov 14, 11:06 AM ET
Mon Nov 14, 11:04 AM ET
Mon Nov 14, 11:03 AM ET
Sun Nov 13, 7:55 PM ET
Sun Nov 13, 7:46 PM ET
Sun Nov 13, 5:55 PM ET
Sun Nov 13,
Sun Nov 13, 3:52 PM ET
Sun Nov 13, 2:51 PM ET
Sun Nov 13, 2:29 PM ET
Sun Nov 13, 2:05 PM ET
Sun Nov 13, 2:04 PM ET
Sun Nov 13, 2:03 PM ET
Sun Nov 13, 2:03 PM ET
Sun Nov 13, 1:58 PM ET
Spread
Fav Dog
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -115
UCLA 2.5 -105
USC 2.5 -104
UCLA 2.5 -118
USC 2.5 -104
UCLA 2.5 -118
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -104
UCLA 2.5 -118
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 1.5 -105
UCLA 1.5 -115
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -115
UCLA 2.5 -105
USC 2.5 -104
UCLA 2.5 -118
USC 2.5 -104
UCLA 2.5 -118
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -105
UCLA 2.5 -115
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -114
UCLA 1.5 -106
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 1.5 -105
UCLA 1.5 -115
USC 1.5 -110
UCLA 1.5 -110
USC 2.5 -115
UCLA 2.5 -105
USC 2.5 -115
UCLA 2.5 -105
USC 3.5 -106
UCLA 3.5 -114
USC 3.5 -106
UCLA 3.5 -114
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
USC 3 -115
UCLA 3 -105
USC 3 -110
UCLA 3 -110
USC 3 -110
UCLA 3 -110
USC 3 -110
UCLA 3 -110
USC 2.5 -110
UCLA 2.5 -110
Total
Over Under
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -112
76.5 -108
76.5 -112
76.5 -108
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -110
75.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -112
76.5 -108
76.5 -112
76.5 -108
76.5 -115
76.5 -105
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
76.5 -110
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -114
75.5 -106
75.5 -110
75.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
74.5 -110
79.5 -110
79.5 -110
79.5 -110
79.5 -110
79.5 -110
79.5 -110
81.5 -110
81.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
77.5 -110
Moneyline
Fav Dog
USC -137
UCLA +114
USC -130
UCLA +108
USC -137
UCLA +114
USC -122
UCLA +102
USC -125
UCLA +104
USC -125
UCLA +104
USC -126
UCLA +105
USC -122
UCLA +102
USC -120
UCLA +100
USC -128
UCLA +106
USC -134
UCLA +112
USC -128
UCLA +106
USC -132
UCLA +110
USC -132
UCLA +110
USC -132
UCLA +110
USC -126
UCLA +105
USC -126
UCLA +105
USC -126
UCLA +105
USC -122
UCLA +102
USC -114
UCLA -105
USC -122
UCLA +102
USC -132
UCLA +110
USC -137
UCLA +114
USC -130
UCLA +108
USC -137
UCLA +114
USC -122
UCLA +102
USC -125
UCLA +104
USC -125
UCLA +104
USC -126
UCLA +105
USC -122
UCLA +102
USC -128
UCLA +106
USC -134
UCLA +112
USC -128
UCLA +106
USC -132
UCLA +110
USC -132
UCLA +110
USC -126
UCLA +105
USC -126
UCLA +105
USC -126
UCLA +105
USC -122
UCLA +102
USC -114
UCLA -105
USC -122
UCLA +102
USC -137
UCLA +114
USC -126
UCLA +105
USC -162
UCLA +134
USC -170
UCLA +140
USC -126
UCLA +105
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 19, 7:48 PM ET
Sat Nov 19, 7:45 PM ET
Sat Nov 19, 7:44 PM ET
Sat Nov 19, 7:42 PM ET
Sat Nov 19, 7:41 PM ET
Sat Nov 19, 7:23 PM ET
Sat Nov 19, 7:21 PM ET
Sat Nov 19, 7:16 PM ET
Sat Nov 19, 7:15 PM ET
Sat Nov 19, 6:38 PM ET
Sat Nov 19, 6:31 PM ET
Sat Nov 19, 6:30 PM ET
Sat Nov 19, 6:29 PM ET
Sat Nov 19, 6:28 PM ET
Sat Nov 19, 6:27 PM ET
Sat Nov 19, 6:14 PM ET
Sat Nov 19, 5:41 PM ET
Sat Nov 19, 4:16 PM ET
Sat Nov 19, 3:53 PM ET
Sat Nov 19, 3:32 PM ET
Fri Nov 18, 7:55 PM ET
Fri Nov 18, 6:31 PM ET
Fri Nov 18, 4:34 PM ET
Fri Nov 18, 11:11 AM ET