Lightning
28-14
26-17
Kraken
Kraken
26-17

BetMGM's line movements
Date/Time
Mon Jan 16, 7:35 AM ET
Sun Jan 15, 3:10 PM ET
Sun Jan 15, 1:38 PM ET
Moneyline
Home Away
SEA +115
TB -135
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
Total
Over Under
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Home Away
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
BetRivers' line movements
Date/Time
Mon Jan 16, 3:54 PM ET
Mon Jan 16, 3:44 PM ET
Sun Jan 15, 9:15 PM ET
Sun Jan 15, 1:33 PM ET
Sun Jan 15, 1:11 PM ET
Sun Jan 15, 12:08 PM ET
Moneyline
Home Away
SEA +123
TB -141
SEA +123
TB -141
SEA +114
TB -132
SEA +107
TB -124
SEA +108
TB -130
SEA -105
TB -115
Total
Over Under
6.5 +100
6.5 -118
6 -121
6 +102
6.5 +100
6.5 -118
6.5 +100
6.5 -118
Puck Line
Home Away
SEA 1.5 -200
TB -1.5 +165
SEA 1.5 -200
TB -1.5 +165
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -235
TB -1.5 +190
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Mon Jan 16,
Mon Jan 16, 3:42 PM ET
Mon Jan 16, 3:38 PM ET
Mon Jan 16, 3:33 PM ET
Mon Jan 16, 3:18 PM ET
Mon Jan 16, 12:55 PM ET
Mon Jan 16, 10:41 AM ET
Mon Jan 16, 9:54 AM ET
Mon Jan 16, 9:50 AM ET
Mon Jan 16, 7:09 AM ET
Sun Jan 15, 4:21 PM ET
Sun Jan 15,
Sun Jan 15, 2:39 PM ET
Sun Jan 15, 2:35 PM ET
Sun Jan 15, 12:56 PM ET
Moneyline
Home Away
SEA +122
TB -145
SEA +118
TB -140
SEA +122
TB -145
SEA +118
TB -140
SEA +118
TB -140
SEA +115
TB -135
SEA +110
TB -130
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
Total
Over Under
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Home Away
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +178
FanDuel's line movements
Date/Time
Mon Jan 16, 3:52 PM ET
Mon Jan 16, 3:47 PM ET
Mon Jan 16, 3:47 PM ET
Mon Jan 16, 3:47 PM ET
Mon Jan 16, 3:46 PM ET
Mon Jan 16, 3:45 PM ET
Mon Jan 16, 3:40 PM ET
Mon Jan 16, 3:33 PM ET
Mon Jan 16, 1:59 PM ET
Mon Jan 16, 1:44 PM ET
Mon Jan 16, 1:23 PM ET
Mon Jan 16, 10:43 AM ET
Mon Jan 16, 10:37 AM ET
Mon Jan 16, 9:33 AM ET
Mon Jan 16, 9:30 AM ET
Mon Jan 16, 9:28 AM ET
Mon Jan 16, 8:43 AM ET
Mon Jan 16, 7:13 AM ET
Mon Jan 16, 7:12 AM ET
Mon Jan 16, 6:43 AM ET
Mon Jan 16, 5:11 AM ET
Mon Jan 16, 4:56 AM ET
Mon Jan 16, 4:30 AM ET
Mon Jan 16, 3:59 AM ET
Sun Jan 15, 10:19 PM ET
Sun Jan 15, 7:55 PM ET
Sun Jan 15, 5:25 PM ET
Sun Jan 15, 4:08 PM ET
Sun Jan 15, 2:39 PM ET
Sun Jan 15, 2:38 PM ET
Sun Jan 15, 2:05 PM ET
Sun Jan 15, 1:55 PM ET
Sun Jan 15, 2:57 AM ET
Mon Jan 16, 3:52 PM ET
Mon Jan 16, 3:47 PM ET
Mon Jan 16, 3:45 PM ET
Mon Jan 16, 3:40 PM ET
Mon Jan 16, 3:33 PM ET
Mon Jan 16, 1:59 PM ET
Mon Jan 16, 1:44 PM ET
Mon Jan 16, 1:23 PM ET
Mon Jan 16, 10:43 AM ET
Mon Jan 16, 10:37 AM ET
Mon Jan 16, 9:33 AM ET
Mon Jan 16, 9:30 AM ET
Mon Jan 16, 9:28 AM ET
Mon Jan 16, 8:43 AM ET
Mon Jan 16, 7:13 AM ET
Mon Jan 16, 6:43 AM ET
Mon Jan 16, 5:11 AM ET
Mon Jan 16, 4:56 AM ET
Mon Jan 16, 4:30 AM ET
Mon Jan 16, 3:59 AM ET
Sun Jan 15, 10:19 PM ET
Sun Jan 15, 7:55 PM ET
Sun Jan 15, 5:25 PM ET
Sun Jan 15, 4:08 PM ET
Sun Jan 15, 2:39 PM ET
Sun Jan 15, 2:05 PM ET
Sun Jan 15, 1:55 PM ET
Sun Jan 15, 2:57 AM ET
Moneyline
Home Away
SEA +120
TB -146
SEA +115
TB -140
SEA +115
TB -140
SEA +122
TB -146
SEA +115
TB -140
SEA +115
TB -140
SEA +118
TB -142
SEA +116
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +115
TB -138
SEA +114
TB -137
SEA +115
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +112
TB -134
SEA +105
TB -126
SEA +108
TB -130
SEA +110
TB -132
SEA +112
TB -134
SEA +112
TB -134
SEA +114
TB -137
SEA +114
TB -138
SEA +110
TB -132
SEA +108
TB -130
SEA +108
TB -130
SEA +106
TB -128
SEA +108
TB -130
SEA +108
TB -130
SEA +114
TB -137
SEA +110
TB -132
SEA +110
TB -132
SEA +106
TB -128
SEA +105
TB -126
SEA +120
TB -146
SEA +115
TB -140
SEA +115
TB -140
SEA +118
TB -142
SEA +116
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +115
TB -138
SEA +114
TB -137
SEA +115
TB -140
SEA +116
TB -140
SEA +112
TB -134
SEA +105
TB -126
SEA +108
TB -130
SEA +110
TB -132
SEA +112
TB -134
SEA +114
TB -137
SEA +114
TB -138
SEA +110
TB -132
SEA +108
TB -130
SEA +108
TB -130
SEA +106
TB -128
SEA +108
TB -130
SEA +108
TB -130
SEA +114
TB -137
SEA +110
TB -132
SEA +106
TB -128
SEA +105
TB -126
Total
Over Under
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 +102
6.5 -124
6.5 +102
6.5 -124
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 -104
6.5 -118
6.5 +102
6.5 -124
6.5 +102
6.5 -124
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Home Away
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -245
TB -1.5 +194
SEA 1.5 -245
TB -1.5 +194
SEA 1.5 -245
TB -1.5 +194
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +168
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +168
SEA 1.5 -205
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -205
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -200
TB -1.5 +160
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -245
TB -1.5 +194
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -210
TB -1.5 +168
SEA 1.5 -205
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -205
TB -1.5 +164
SEA 1.5 -200
TB -1.5 +160
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +172
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +176
SEA 1.5 -225
TB -1.5 +180
PointsBet's line movements
Date/Time
Mon Jan 16, 3:35 PM ET
Mon Jan 16, 3:01 PM ET
Mon Jan 16, 12:53 PM ET
Mon Jan 16, 10:39 AM ET
Mon Jan 16, 10:39 AM ET
Mon Jan 16, 10:38 AM ET
Mon Jan 16, 9:48 AM ET
Mon Jan 16, 9:48 AM ET
Mon Jan 16, 9:48 AM ET
Mon Jan 16, 7:07 AM ET
Sun Jan 15, 5:30 PM ET
Sun Jan 15, 3:36 PM ET
Sun Jan 15, 3:35 PM ET
Sun Jan 15, 3:35 PM ET
Sun Jan 15, 2:33 PM ET
Sun Jan 15, 1:48 PM ET
Moneyline
Home Away
SEA +125
TB -145
SEA +120
TB -140
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +115
TB -135
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
SEA +110
TB -130
Total
Over Under
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -105
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -105
6.5 -115
6 -130
6 +110
Puck Line
Home Away
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -215
TB -1.5 +175
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -230
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -230
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -230
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -220
TB -1.5 +180
SEA 1.5 -230
TB -1.5 +185
SEA 1.5 -230
TB -1.5 +185
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Mon Jan 16, 3:55 PM ET
Mon Jan 16, 3:54 PM ET
Mon Jan 16, 3:51 PM ET
Mon Jan 16, 3:45 PM ET
Mon Jan 16, 3:28 PM ET
Mon Jan 16, 3:25 PM ET
Mon Jan 16, 3:17 PM ET
Mon Jan 16, 2:51 PM ET
Mon Jan 16, 1:51 PM ET
Mon Jan 16, 1:05 PM ET
Mon Jan 16, 12:35 PM ET
Mon Jan 16, 12:15 PM ET
Mon Jan 16, 11:54 AM ET
Mon Jan 16, 9:33 AM ET
Mon Jan 16, 7:44 AM ET
Mon Jan 16, 7:22 AM ET
Mon Jan 16, 7:10 AM ET
Mon Jan 16, 4:51 AM ET
Mon Jan 16, 4:34 AM ET
Mon Jan 16, 4:31 AM ET
Mon Jan 16, 4:04 AM ET
Sun Jan 15, 11:49 PM ET
Sun Jan 15, 9:51 PM ET
Sun Jan 15, 5:31 PM ET
Sun Jan 15, 5:30 PM ET
Sun Jan 15, 4:41 PM ET
Sun Jan 15, 3:11 PM ET
Sun Jan 15, 3:02 PM ET
Sun Jan 15, 3:00 PM ET
Sun Jan 15, 2:57 PM ET
Sun Jan 15, 2:49 PM ET
Sun Jan 15, 2:00 PM ET
Sun Jan 15, 1:54 PM ET
Sun Jan 15, 2:53 AM ET
Moneyline
Home Away
SEA +120
TB -143
SEA +120
TB -143
SEA +120
TB -143
SEA +115
TB -138
SEA +115
TB -138
SEA +115
TB -138
SEA +115
TB -138
SEA +110
TB -133
SEA +115
TB -138
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +115
TB -138
SEA +115
TB -138
SEA +120
TB -143
SEA +115
TB -138
SEA +115
TB -138
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +110
TB -133
SEA +105
TB -125
SEA +105
TB -125
Total
Over Under
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -110
6.5 -118
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 +100
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 +100
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -125
6.5 -105