Stars
46 - 36
58 - 24
Panthers
Panthers
58 - 24

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 6:11 PM ET
Fri Jan 14,
Fri Jan 14, 9:07 AM ET
Fri Jan 14, 9:05 AM ET
Fri Jan 14, 8:56 AM ET
Fri Jan 14, 8:28 AM ET
Fri Jan 14, 8:14 AM ET
Fri Jan 14, 8:11 AM ET
Fri Jan 14, 8:09 AM ET
Fri Jan 14, 1:23 AM ET
Fri Jan 14, 1:15 AM ET
Fri Jan 14, 1:14 AM ET
Fri Jan 14, 12:07 AM ET
Fri Jan 14,
Fri Jan 14, 12:01 AM ET
Thu Jan 13,
Thu Jan 13, 11:41 PM ET
Thu Jan 13, 11:39 PM ET
Thu Jan 13, 9:26 PM ET
Thu Jan 13, 6:57 PM ET
Thu Jan 13, 6:21 PM ET
Thu Jan 13, 4:21 PM ET
Thu Jan 13, 3:20 PM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -208
DAL +170
FLA -208
DAL +170
FLA -208
DAL +170
FLA -208
DAL +170
FLA -208
DAL +170
FLA -200
DAL +165
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -200
DAL +165
FLA -189
DAL +155
FLA -200
DAL +165
FLA -189
DAL +155
FLA -200
DAL +165
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -189
DAL +155
FLA -200
DAL +165
FLA -189
DAL +155
FLA -200
DAL +165
Total
Over Under
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -105
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -110
6.5 -110
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -139
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -139
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -139
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -143
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
BetRivers' line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 6:56 PM ET
Fri Jan 14, 6:24 PM ET
Fri Jan 14, 5:49 PM ET
Fri Jan 14, 5:07 PM ET
Fri Jan 14, 4:05 PM ET
Fri Jan 14, 3:19 PM ET
Fri Jan 14, 2:30 PM ET
Fri Jan 14, 9:49 AM ET
Fri Jan 14, 9:30 AM ET
Fri Jan 14, 8:58 AM ET
Fri Jan 14, 8:28 AM ET
Fri Jan 14, 8:02 AM ET
Fri Jan 14, 7:12 AM ET
Thu Jan 13, 10:19 PM ET
Thu Jan 13, 10:16 PM ET
Thu Jan 13, 8:17 PM ET
Thu Jan 13, 8:15 PM ET
Thu Jan 13, 4:18 PM ET
Thu Jan 13,
Thu Jan 13, 12:57 PM ET
Thu Jan 13, 10:09 AM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -196
DAL +165
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -189
DAL +163
FLA -189
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -182
DAL +150
FLA -196
DAL +160
Total
Over Under
6.5 -115
6.5 -103
6.5 -115
6.5 -103
6.5 -112
6.5 -106
6.5 -108
6.5 -109
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -105
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -109
6.5 -109
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +114
DAL -1.5 -133
FLA -1.5 +114
DAL -1.5 -133
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +118
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -147
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -147
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +132
DAL -1.5 -156
FLA -1.5 +132
DAL -1.5 -156
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -156
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 5:43 PM ET
Fri Jan 14, 5:13 PM ET
Fri Jan 14, 12:46 PM ET
Fri Jan 14, 12:42 PM ET
Fri Jan 14, 8:37 AM ET
Fri Jan 14, 8:34 AM ET
Fri Jan 14, 8:32 AM ET
Fri Jan 14, 8:28 AM ET
Fri Jan 14, 8:27 AM ET
Fri Jan 14, 8:25 AM ET
Fri Jan 14, 8:04 AM ET
Fri Jan 14, 12:24 AM ET
Fri Jan 14,
Thu Jan 13, 11:45 PM ET
Thu Jan 13, 11:07 PM ET
Thu Jan 13, 5:09 PM ET
Thu Jan 13, 4:54 PM ET
Thu Jan 13, 3:57 PM ET
Thu Jan 13, 2:39 PM ET
Thu Jan 13, 1:50 PM ET
Thu Jan 13, 1:05 PM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -222
DAL +180
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -189
DAL +160
FLA -189
DAL +160
FLA -189
DAL +160
FLA -189
DAL +160
FLA -189
DAL +160
FLA -189
DAL +160
FLA -179
DAL +155
FLA -179
DAL +155
FLA -208
DAL +175
FLA -200
DAL +170
FLA -189
DAL +160
Total
Over Under
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -105
6.5 -115
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +100
6.5 -120
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -105
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +105
DAL -1.5 -125
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -145
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -145
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +140
DAL -1.5 -159
DraftKings' line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 6:00 PM ET
Fri Jan 14, 12:16 PM ET
Fri Jan 14, 11:54 AM ET
Fri Jan 14, 11:53 AM ET
Fri Jan 14, 8:29 AM ET
Thu Jan 13, 11:43 PM ET
Thu Jan 13, 4:39 PM ET
Thu Jan 13, 4:35 PM ET
Thu Jan 13, 3:50 PM ET
Thu Jan 13, 12:58 PM ET
Thu Jan 13, 12:56 PM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -200
DAL +165
FLA -200
DAL +165
FLA -200
DAL +165
FLA -200
DAL +165
FLA -200
DAL +165
FLA -185
DAL +150
FLA -185
DAL +150
FLA -185
DAL +150
FLA -185
DAL +150
FLA -185
DAL +150
FLA -189
DAL +155
Total
Over Under
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -110
6.5 +100
6.5 -120
6.5 +105
6.5 -125
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
6.5 -105
6.5 -115
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +120
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +140
DAL -1.5 -159
FLA -1.5 +140
DAL -1.5 -159
FanDuel's line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 5:30 PM ET
Fri Jan 14, 8:37 AM ET
Fri Jan 14, 8:34 AM ET
Fri Jan 14,
Fri Jan 14, 8:29 AM ET
Fri Jan 14, 8:26 AM ET
Fri Jan 14, 7:52 AM ET
Fri Jan 14, 7:50 AM ET
Fri Jan 14, 7:35 AM ET
Fri Jan 14, 7:03 AM ET
Fri Jan 14, 5:18 AM ET
Fri Jan 14, 3:05 AM ET
Thu Jan 13, 7:03 AM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -222
DAL +180
FLA -222
DAL +180
FLA -222
DAL +180
FLA -208
DAL +172
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -204
DAL +168
FLA -185
DAL +152
Total
Over Under
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -120
6.5 -120
6.5 -102
6.5 -141
6.5 +114
6.5 -123
6.5 +102
6.5 -123
6.5 +102
6.5 -130
6.5 +106
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +118
DAL -1.5 -145
FLA -1.5 +118
DAL -1.5 -145
FLA -1.5 +106
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -133
FLA -1.5 +112
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +124
DAL -1.5 -152
FLA -1.5 +126
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +126
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +122
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +124
DAL -1.5 -152
FLA -1.5 +126
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +126
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +138
DAL -1.5 -169
SugarHouse's line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 6:56 PM ET
Fri Jan 14, 6:24 PM ET
Fri Jan 14, 5:49 PM ET
Fri Jan 14, 5:07 PM ET
Fri Jan 14, 4:05 PM ET
Fri Jan 14, 3:19 PM ET
Fri Jan 14, 2:30 PM ET
Fri Jan 14, 9:49 AM ET
Fri Jan 14, 9:31 AM ET
Fri Jan 14, 8:58 AM ET
Fri Jan 14, 8:28 AM ET
Fri Jan 14, 8:01 AM ET
Fri Jan 14, 7:13 AM ET
Thu Jan 13, 10:19 PM ET
Thu Jan 13, 10:16 PM ET
Thu Jan 13, 8:17 PM ET
Thu Jan 13, 8:15 PM ET
Thu Jan 13, 4:18 PM ET
Thu Jan 13,
Thu Jan 13, 12:57 PM ET
Thu Jan 13,
Moneyline
Fav Dog
FLA -196
DAL +165
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -208
DAL +175
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -200
DAL +170
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -189
DAL +163
FLA -189
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -185
DAL +160
FLA -182
DAL +150
FLA -196
DAL +160
Total
Over Under
6.5 -115
6.5 -103
6.5 -115
6.5 -103
6.5 -112
6.5 -106
6.5 -108
6.5 -109
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -105
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -114
6.5 -106
6.5 -110
6.5 -108
6.5 -109
6.5 -109
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -128
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +110
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +114
DAL -1.5 -133
FLA -1.5 +114
DAL -1.5 -133
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +115
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +118
DAL -1.5 -141
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -147
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -147
FLA -1.5 +125
DAL -1.5 -149
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -154
FLA -1.5 +132
DAL -1.5 -156
FLA -1.5 +132
DAL -1.5 -156
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -156
FLA -1.5 +130
DAL -1.5 -156
Unibet's line movements
Date/Time
Fri Jan 14, 6:56 PM ET
Fri Jan 14, 6:22 PM ET
Fri Jan 14, 5:51 PM ET
Fri Jan 14, 5:07 PM ET
Fri Jan 14, 4:05 PM ET
Fri Jan 14, 3:19 PM ET
Fri Jan 14, 2:29 PM ET
Fri Jan 14, 9:49 AM ET
Fri Jan 14, 9:31 AM ET
Fri Jan 14, 8:58 AM ET
Fri Jan 14, 8:28 AM ET
Fri Jan 14, 8:01 AM ET
Fri Jan 14, 7:12 AM ET
Thu Jan 13, 10:19 PM ET
Thu Jan 13, 10:16 PM ET
Thu Jan 13, 8:17 PM ET
Thu Jan 13, 8:15 PM ET
Thu Jan 13, 4:18 PM ET
Thu Jan 13, 4:18 PM ET
Thu Jan 13, 12:57 PM ET
Thu Jan 13, 10:09 AM ET
Moneyline
Fav Dog
FLA -200
DAL +165
FLA -213
DAL +175
FLA -213
DAL +175
FLA -213
DAL +175
FLA -213
DAL +175
FLA -204
DAL +165
FLA -204
DAL +165
FLA -204
DAL +165
FLA -204
DAL +165
FLA -204
DAL +165
FLA -204
DAL +165
FLA -196
DAL +155
FLA -196
DAL +155
FLA -196
DAL +160
FLA -196
DAL +160
FLA -196
DAL +155
FLA -196
DAL +155
FLA -196
DAL +155
FLA -196
DAL +155
FLA -182
DAL +150
FLA -196
DAL +155
Total
Over Under
6.5 -118
6.5 -105
6.5 -118
6.5 -105
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -109
6.5 -110
6.5 -112
6.5 -109
6.5 -112
6.5 -109
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -109
6.5 -112
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -114
6.5 -108
6.5 -112
6.5 -108
6.5 -110
6.5 -110
Puck Line
Fav Dog
FLA -1.5 +108
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +108
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +108
DAL -1.5 -130
FLA -1.5 +108
DAL -1.5 -132
FLA -1.5 +108
DAL -1.5 -132
FLA -1.5 +112
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +112
DAL -1.5 -135
FLA -1.5 +114
DAL -1.5 -137
FLA -1.5 +112
DAL -1.5 -137
FLA -1.5 +112
DAL -1.5 -137