213 / -3.5
NBA Tue Oct 18, 2022, 7:30 PM ET
76ers
0 - 0
0 - 0
Celtics
Celtics
0 - 0

BetMGM's line movements
Date/Time
Fri Sep 23, 2:16 PM ET
Fri Sep 23, 2:15 PM ET
Tue Aug 23, 1:08 PM ET
Tue Aug 23, 1:08 PM ET
Tue Aug 23, 1:08 PM ET
Spread
Fav Dog
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
Total
Over Under
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -200
PHI +165
BOS -227
PHI +185
BOS -227
PHI +185
BOS -227
PHI +185
BOS -227
PHI +185
BetRivers' line movements
Date/Time
Tue Sep 27, 4:38 PM ET
Tue Sep 27, 4:38 PM ET
Thu Sep 22, 9:32 PM ET
Tue Sep 20, 2:25 PM ET
Tue Sep 20, 2:24 PM ET
Sat Aug 20, 12:00 AM ET
Spread
Fav Dog
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -4 -112
PHI -4 -109
BOS -4.5 -112
PHI -4.5 -109
BOS -5 -112
PHI -5 -109
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
Total
Over Under
213 -112
213 -109
213 -112
213 -109
213 -112
213 -110
213 -112
213 -110
213 -112
213 -110
213 -110
213 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -179
PHI +145
BOS -179
PHI +143
BOS -189
PHI +155
BOS -208
PHI +165
BOS -233
PHI +180
BOS -250
PHI +200
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Wed Sep 28, 5:16 AM ET
Tue Sep 27, 10:07 AM ET
Thu Sep 22, 11:43 AM ET
Wed Sep 21, 9:35 AM ET
Wed Sep 21, 8:54 AM ET
Wed Sep 21, 8:51 AM ET
Tue Sep 20, 5:01 PM ET
Tue Sep 20, 2:26 PM ET
Sat Aug 20, 12:00 AM ET
Spread
Fav Dog
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
Total
Over Under
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213.5 -110
213.5 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -204
PHI +170
BOS -208
PHI +175
BOS -208
PHI +175
BOS -208
PHI +175
BOS -227
PHI +185
BOS -208
PHI +175
BOS -227
PHI +185
BOS -227
PHI +185
BOS -227
PHI +185
DraftKings' line movements
Date/Time
Mon Sep 26, 6:08 PM ET
Mon Sep 26, 6:07 PM ET
Mon Sep 26, 6:07 PM ET
Tue Sep 20, 2:41 PM ET
Tue Sep 20, 2:41 PM ET
Tue Sep 20, 2:41 PM ET
Fri Sep 2, 8:14 PM ET
Fri Sep 2, 8:14 PM ET
Fri Sep 2, 8:13 PM ET
Fri Sep 2, 8:13 PM ET
Mon Aug 22, 8:40 PM ET
Sat Aug 20, 6:23 AM ET
Sat Aug 20, 12:00 AM ET
Spread
Fav Dog
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -115
PHI -3.5 -105
BOS -4 -115
PHI -4 -105
BOS -4 -115
PHI -4 -105
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -115
PHI -4.5 -105
BOS -5 -115
PHI -5 -105
BOS -5 -115
PHI -5 -105
BOS -5 -115
PHI -5 -105
Total
Over Under
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213 -110
213 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -169
PHI +145
BOS -164
PHI +140
BOS -196
PHI +165
BOS -196
PHI +165
BOS -204
PHI +175
BOS -204
PHI +175
BOS -204
PHI +175
BOS -196
PHI +165
BOS -227
PHI +190
BOS -227
PHI +190
BOS -227
PHI +190
BOS -227
PHI +190
BOS -227
PHI +190
FanDuel's line movements
Date/Time
Wed Sep 28, 9:32 PM ET
Wed Sep 28, 9:30 PM ET
Wed Sep 28, 3:35 AM ET
Wed Sep 28, 3:35 AM ET
Wed Sep 28, 3:35 AM ET
Wed Sep 28, 3:35 AM ET
Wed Sep 28, 3:35 AM ET
Tue Sep 27, 10:12 PM ET
Tue Sep 27, 10:12 PM ET
Tue Sep 27, 6:40 PM ET
Mon Sep 26, 6:40 PM ET
Fri Sep 23, 1:20 AM ET
Fri Sep 23, 12:26 AM ET
Thu Sep 22, 11:51 PM ET
Thu Sep 22, 6:16 PM ET
Thu Sep 22, 6:14 PM ET
Thu Sep 22, 12:17 AM ET
Tue Sep 20, 7:30 PM ET
Tue Sep 20, 3:53 PM ET
Tue Sep 20, 3:52 PM ET
Thu Sep 8, 6:01 PM ET
Thu Sep 8, 6:00 PM ET
Thu Sep 1, 6:39 AM ET
Thu Sep 1, 6:39 AM ET
Thu Sep 1, 5:33 AM ET
Thu Sep 1, 5:33 AM ET
Tue Aug 30, 11:58 AM ET
Tue Aug 30, 11:57 AM ET
Fri Aug 26, 12:37 AM ET
Fri Aug 26, 12:36 AM ET
Sat Aug 20, 12:00 AM ET
Spread
Fav Dog
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -4 -108
PHI -4 -112
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4 -114
PHI -4 -106
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -106
PHI -4.5 -114
BOS -4.5 -108
PHI -4.5 -112
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -112
PHI -5 -108
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
Total
Over Under
213 -112
213 -108
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213 -112
213 -108
213 -112
213 -108
213 -112
213 -108
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -108
213.5 -112
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
214.5 -110
214.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
212.5 -110
212.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
213.5 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -185
PHI +156
BOS -175
PHI +146
BOS -167
PHI +140
BOS -175
PHI +146
BOS -159
PHI +134
BOS -167
PHI +140
BOS -175
PHI +146
BOS -159
PHI +134
BOS -175
PHI +148
BOS -175
PHI +148
BOS -179
PHI +150
BOS -185
PHI +156
BOS -172
PHI +144
BOS -175
PHI +144
BOS -179
PHI +152
BOS -175
PHI +144
BOS -185
PHI +154
BOS -185
PHI +156
BOS -189
PHI +160
BOS -192
PHI +162
BOS -208
PHI +176
BOS -208
PHI +176
BOS -208
PHI +176
BOS -213
PHI +180
BOS -208
PHI +176
BOS -213
PHI +180
BOS -208
PHI +176
BOS -222
PHI +184
BOS -208
PHI +176
BOS -208
PHI +176
BOS -213
PHI +180
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Wed Sep 28, 9:39 PM ET
Wed Sep 28, 5:16 AM ET
Wed Sep 28, 3:39 AM ET
Tue Sep 27, 10:18 PM ET
Tue Sep 27, 4:42 PM ET
Thu Sep 22, 12:22 AM ET
Wed Sep 21, 1:19 PM ET
Spread
Fav Dog
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -105
PHI -4.5 -115
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -105
PHI -4.5 -115
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
Total
Over Under
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -179
PHI +155
BOS -179
PHI +155
BOS -185
PHI +160
BOS -185
PHI +160
BOS -189
PHI +165
BOS -208
PHI +175
BOS -222
PHI +185
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Fri Sep 30, 8:35 AM ET
Fri Sep 30, 8:11 AM ET
Fri Sep 30, 12:09 AM ET
Thu Sep 29, 11:31 PM ET
Thu Sep 29, 2:44 PM ET
Thu Sep 29, 2:00 PM ET
Thu Sep 29, 1:53 PM ET
Wed Sep 28, 9:38 PM ET
Wed Sep 28, 5:19 AM ET
Tue Sep 27, 4:48 PM ET
Mon Sep 26, 6:53 PM ET
Fri Sep 23, 2:29 PM ET
Thu Sep 22, 6:18 PM ET
Thu Sep 22, 5:46 PM ET
Thu Sep 22, 5:42 PM ET
Thu Sep 22, 5:33 PM ET
Thu Sep 22, 5:30 PM ET
Thu Sep 22, 2:44 PM ET
Thu Sep 22, 2:42 PM ET
Thu Sep 22, 2:20 PM ET
Thu Sep 22, 2:18 PM ET
Thu Sep 22, 2:12 PM ET
Thu Sep 22, 2:08 PM ET
Thu Sep 22, 2:00 PM ET
Thu Sep 22, 1:58 PM ET
Thu Sep 22, 1:42 PM ET
Thu Sep 22, 1:40 PM ET
Thu Sep 22, 12:58 PM ET
Thu Sep 22, 12:56 PM ET
Thu Sep 22, 11:49 AM ET
Thu Sep 22, 11:37 AM ET
Thu Sep 22, 10:31 AM ET
Thu Sep 22, 10:13 AM ET
Wed Sep 21, 10:23 PM ET
Wed Sep 21, 2:48 AM ET
Tue Sep 20, 8:31 PM ET
Tue Sep 20, 7:36 PM ET
Tue Sep 20, 7:34 PM ET
Tue Sep 20, 4:04 PM ET
Tue Sep 20, 9:17 AM ET
Tue Sep 20, 9:11 AM ET
Tue Sep 20, 9:09 AM ET
Mon Sep 19,
Mon Sep 19, 4:58 AM ET
Wed Sep 14, 6:29 AM ET
Wed Sep 14, 6:17 AM ET
Wed Sep 14, 6:17 AM ET
Mon Sep 5, 12:34 PM ET
Mon Sep 5, 2:30 AM ET
Sun Sep 4, 10:10 PM ET
Sun Sep 4, 10:08 PM ET
Sun Sep 4, 9:26 PM ET
Sun Sep 4, 9:16 PM ET
Fri Sep 2, 8:22 PM ET
Mon Aug 29, 12:50 PM ET
Mon Aug 29, 12:49 PM ET
Mon Aug 29, 9:02 AM ET
Wed Aug 24, 9:40 AM ET
Tue Aug 23, 1:11 PM ET
Sat Aug 20, 12:00 AM ET
Spread
Fav Dog
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -3.5 -110
PHI -3.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4 -110
PHI -4 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -4.5 -110
PHI -4.5 -110
BOS -5.5 +100
PHI -5.5 -118
BOS -9.5 +188
PHI -9.5 -227
BOS -4.5 -118
PHI -4.5 +100
BOS -5.5 +100
PHI -5.5 -118
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5 -110
PHI -5 -110
BOS -5.5 -110
PHI -5.5 -110
Total
Over Under
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
213 -110
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
213.5 +100
213.5 -118
212.5 -118
212.5 +100
213.5 +100
213.5 -118
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
212.5 -118
212.5 +100
213.5 +100
213.5 -118
212.5 -118
212.5 +100
213.5 -110
213.5 -110
Moneyline
Fav Dog
BOS -200
PHI +165
BOS -189
PHI +155
BOS -200
PHI +165
BOS -189
PHI +155
BOS -200
PHI +165
BOS -189
PHI +155
BOS -200
PHI +165
BOS -189
PHI +155
BOS -189
PHI +155
BOS -189
PHI +155
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200
PHI +165
BOS -200